Begin

Historische bronnen en mythen van Kennemerland

vorigePlaatsen in Kennemerlandvolgende

Civiel Begraven Heiloo (Impost) 1772-1811


Transcripties door Wouter Sikkens
1772
01 januari 1772het lijk van Claas Koutenbontƒ - : = : =
03 januari 1772het lijk van Antje Cornelisƒ - : = : =
13 januari 1772bij Jan Louter het lijk van Pieter Cornelis Baccumƒ 3 : = : =
12 maart 1772bij Albert Dekker het lijk van sijn soontje genaamt Wulbort onder de classis vanƒ 3 : = : =
14 maart 1772het lijk van Agt Hilbrantsƒ - : = : =
16 maart 1772aangegeven het lijk van Olof Jans op pro deoƒ - : = : =
22 juni 1772van het lijk van Altje Smitsƒ - : = : =
08 augustus 1772bij Jacob Schipper zijn dogter genaamt Tryntjeƒ - : = : =
21 augustus 1772bij de weduwe Oloff Jans haar dogtertje genaamt Trijntjeƒ - : = : =
21 augustus 1772heeft Jacob Govers sijn dogtertje aangegevenƒ - : = : =
08 november 1772Hendrik Govers sijn dogter genaamt Lijsbetƒ - : = : =
21 december 1772Heeft Albert Boekhout sijn vrouw aangegeven, genaamt Alida Onderman [???]ƒ 3 : = : =
30 december 1772Heeft Dirk Jansz Assendelft sijn vrouw aangegeven, genaamt Ariaantje Claas Kloft onder Alkmaar gestorven en alhier begravenƒ 3 : = : =
1773
00-00-1773Mies Jacobs sijn soon-
00-00-1773Jan de Hadder [???] sijn dogter-
20 maart 1773Cornelis Welbooren sijn soon Dirk Cornelis Welborenƒ - : = : =
16 mei 1773Den Hoog Edel Welgeboren Heer Jacob van Catz onder Heijloo overleden en begraven in de eerste classes en voor ongehuwdƒ 60 : = : =
07 september 1773bij Claas Hoff sijn huijsvrouw en kint inden f 3 gl [???]ƒ 6 : = : =
29 september 1773Claas Touts [???] sijn vrouw Trientje [???]ƒ 3 : = : =
09 oktober 1773bij Arien Dirks Vader sijn moeder, genaamt Trijntje Willemsƒ 3 : = : =
09 oktober 1773bij Arien Stedt sijn vader, genaamt Wulbort Stedtƒ - : = : =
1783
02 januari 1783Door Pieter Kaats[?] het lijk van Arie Groenland, onder Alkmaar overleden en alhier begravenƒ 3,-
07 januari 1783Door Huijbert [???] het lijk van Jacob Ariens Groenland meede als bovenƒ 3,-
08 januari 1783Door Pieter van Essen het lijk van Divertje Vinkerspro deo
22 januari 1783Heeft Claas L. Groot zijn broeder aangegeven genaamt Jan op ƒ 6,- en voor ongehuwt ƒ 6,-ƒ 6,-, ƒ 6,-
12 februari 1783Heeft Pieter Megielsz aangegeven Jacob Cornelis KuijperPro deo
20 februari 1783Heeft Marinus Ruijter aangegeven het lijk van Treijntje DirksPro deo
27 februari 1783Heeft Jan Vaders zijn dogter aangegeven genaamt Grietjepro deo
20 maart 1783Heeft Cornelis Zijp aangegeven het lijk van Claas Cornelis Zwaan on-der Alkmaar overledenPro deo
24 maart 1783Heeft [???] aangegeven het lijk van Willem Hendriks Tromp onder Alkmaar overleedenPro deo
12 april 1783Heeft Cornelis Schipper sijn dogter aangegeven genaamt Lijsbetƒ 3,-
26 april 1783Heeft Gerrit Corneelis zijn broeder aangegeven genaamt Dirk, ƒ 3,-
en voor ongehuwt ƒ 3,-
ƒ 3,-
ƒ 3,-
12 mei 1783Heeft Gerrit Kat zijn vader aangegeven genaamt Piet Kat opƒ 3,-
22 mei 1783Heeft Cornelis Welbooren zijn vrouw aangegeven genaamt [???] NannePro deo
01 juni 1783Heeft Jacob Schoenmaker zijn vrouw aangegeven genaamt Grietje Arienz Waardenburg opƒ 3,-
11 juni 1783Heeft Claas L. Groot zijn vrouw aangegeven genaamt Guurtje Caandorp opƒ 15,-
28 juni 1783Door Cornelis Heijnis het lijk van Judocus Haaken, te Amsterdam overleden en alhier begravenƒ 30,-
27 juli 1783Hendrik Mulder zijn zoon aangegeven genaamt Janƒ 3,-
12 augustus 1783Heeft Claas Moolenaar zijn zoon genaamt Wulbertpro deo
21 augustus 1783Heeft de zoon van Cornelis Capteijn zijn vader aangegeven opƒ 3,-
30 augustus 1783Heeft Jan Klijmeer zijn zoon Sijmen aangegevenƒ 3,-
06 september 1783Heeft Harm Jans zijn knegt aangegeven genaamt Jan Wouters Velthuijs oppro deo
25 september 1783Heeft Jan Schut zijn dogter aangegeven genaamt Ariaantjeƒ 3,-
29 september 1783Heeft Jacobsz Jonker aangegeven het lijk van Tunis Huijbertsz Korper, onder Alkmaar overleedenPro deo
04 november 1783Heeft Harmanus Meijer aangegeven het lijk van zijn dogter genaamt AntjePro deo
17 november 1783De vrouw haar man aangegeven genaamt Cornelis Jacobs Duijnƒ 3,-
18 november 1783Heeft Jacob Knuppel aangegeven het lijk van zijn moeder Maartje Ariensz Winter onder de classes vanƒ 3,-
23 december 1783Heeft Claas Pieters Poot zijn moeder aangegeven genaamt Maartje Bi[???]ƒ 30,-
1784
03 januari 1784Heeft Pieter Jacobs Duijn zijn kint aangegeven genaamt Pieter opƒ 3,-
15 januari 1784Heeft Mannis Ruijt het lijk aangegeven van Aaltje Miespro deo
18 januari 1784Heeft Willem de Jager aangegeven het lijk van Maartje Jans huijsvrouw van Dr TekelenburghPro deo
23 januari 1784Heeft de weduwe Jacob Moij het lijk van Jacob Moijpro deo
01 februari 1784Door Dirk Caandorp het lijk van Lijsbet Jacobs Bommerƒ 15,-
03 februari 1784Heeft Albert Mors aangegeven zijn zoon genaamt CornelisPro deo
04 februari 1784Heeft Dirk Willems het lijk van Garbrant Jans aangegeven opƒ 3,-
12 maart 1784Heeft Pieter van Essen aangegeven het lijk van Anna Stovels van Til oppro deo
17 maart 1784Heeft Albert Albertsz Boekhout aangegeven het lijk van zijn vader genaamt Albert opƒ 3,-
17 maart 1784Heeft P. Vurver het lijk van Jacob Janz Punt op pro deo onder Alkmaar overledenpro deo
26 maart 1784Heeft Cornelis Pieters zijn moeder aangegeven genaamt Maartje Poulus Smakkeƒ 6,-
27 maart 1784Heeft Claas L. Groot zijn dogtertje aangegeven genaamt Trijntje opƒ 15,-
13 april 1784Heeft Cornelis Welbooren aangegeven het lijk van zijn kint genaamt Ariaantje oppro deo
23 april 1784Heeft Jan Dam aangegeven het lijk van zijn moeder genaamt Trijntje van der Nol in de classes vanƒ 6,-
22 juni 1784Heeft Jan Vader aangegeven het lijk van zijn zoon genaamt Jan opPro deo
08 augustus 1784Heeft Claas Molenaar aangegeven het lijk van zijn kint genaamt NiesjePro deo
26 juli 1784Heeft Pieter de Boer zijn vrouw aangegeven genaamt Hendrijntje Ariense Goudsblom opƒ 6,-
12 augustus 1784Heeft Cornelis Jacobsz Zijp aangegeven het lijk van zijn vader genaamt Jacob bij provisie Pro deoPro deo
13 augustus 1784Bij nader aangift opƒ 3,-
08 september 1784Heeft Arent Eerenstijn sijn vrouw Geertrijda Makke aangegevenpro deo
27 september 1784Heeft Willem de Jager aangegeven het lijk van zijn zoontje genaamt WillemPro deo
05 oktober 1784Heeft C Molenaar aangegeven het lijk van zijn dogter genaamt GuurtjePro deo
18 oktober 1784Heeft Arie L. Groot zijn zoon aangegeven genaamt Jacobƒ 6,-
23 oktober 1784Heeft Hendrik de Graaff aangegeven het lijk van Pieter KeijserPro deo
17 november 1784Heeft Arie Groot aangegeven het lijk van Jan Groot onder de classes vanƒ 6,-
24 november 1784Heeft Cornelis Groot aangegeven het lijk van zijn dogtertje genaamt Guurtjeƒ 6,-
06 december 1784Heeft Jan Opdam zijn zoontje aangegeven genaamt Pieterƒ 6,-
20 december 1784Heeft de vrouw van Heijloo aangegeven Jonkheer Willem van Catz onder de classes van, ƒ 30,-
en voor ongehuwt, ƒ 30,-
ƒ 30
ƒ 30
21 december 1784Heeft Claas Reijners zijn zoon Dirk aangegevenƒ 6,-
1785
15 januari 1785Heeft Pieter Dirsz aangegeven het lijk van Cornelis Pieterse, ƒ 6,-
voor ongetrouwt, ƒ 6
ƒ 6,-
ƒ 6,-
14 februari 1785Heeft Cornelis [?]ootjes [???] aangegeven het lijk van Cornelis WelboorenPro deo
07 maart 1785Heeft Arie Claasz Dekker aangegeven het lijk van Jan Lutte in de classes vanƒ 3,-
15 maart 1785Heeft Marinus Ruijter als armevoogd aangegeven het lijk van Maartje MiesPro deo
10 juni 1785Heeft Dirk Cooge aangegeven het lijk van Jannetje Alberts IJpelaan in de classes vanƒ 6,-
20 juni 1785Heeft Arie Schipper aangegeven het lijk van Jan Woglum in de classes vanƒ 6,-
08 augustus 1785Heeft mr Heijnis aangegeven het lijk van mejuffrouw te Amsterdam overleden en alhier begravenƒ 30,-
25 september 1785Heeft Pieter Jansz Blom aangegeven Antje Janze Kooge op prodeo, 81 jaarpro deo
27 september 1785Heeft Bart [???] het lijk van haar man genaamt [???] Gerritsz Beekman pro deo aangegevenpro deo
06 december 1785Is het lijk van Barent Timmer zeijnde een vondeling aangegevenpro deo
22 december 1785Heeft Dirk Caandorp het lijk van zijn zoontje genaamt Louris aangegevenƒ 15,-
1786
25 januari 1786Heeft Jan Caandorp aangegeven het lijk van zijn kint genaamt Guurtjeƒ 6,-
07 februari 1786Heeft de swager van Willem Heemstee het lijk van Willem Heemstee aangegeven, ƒ 3,-
en voor ongehuwt ƒ 3,-
ƒ 3,-
ƒ 3,-
09 februari 1786Heeft Maartje Hoogeboom haar zoon genaamt aangegevenpro deo
20 februari 1786Heeft Claas Bakker zijn zoon aangegevenPro deo
18 maart 1786Heeft Frans IJpelaan zijn kint aangegeven genaamt Maartje oppro deo
19 maart 1786Heeft Pieter Jans Blom zijn kint aangegeven genaamt Sijmonpro deo
23 maart 1786Heeft Dirk Caandorp aangegeven het lijk van Jan de WitPro deo
10 april 1786Heeft Sijmon Zwaan aangegeven het lijk van Willempje Castricom in de classis vanƒ 6,-
22 april 1786Heeft Jacob Koolmaijer zijn vrouw aangegeven genaamt Maartje Pieters Oldenburg opƒ 6,-
08 mei 1786Heeft Claas Lourisz Groot aangegeven het lijk van Arie Lourisz Groot opƒ 6,-
10 mei 1786Heeft Jacob Kneppel aangegeven het lijk van zijn kind genaamt Jacob in de classes vanƒ 6,-
03 juni 1786Heeft Jacob Kneppel aangegeven het lijk van zijn kind genaamt Jan in de classis vanƒ 6,-
01 juni 1786Heeft Pieter Blauw aangegeven het lijk van zijn kint genaamt SijmonPro deo
12 juni 1786Heeft Gerrit Cornelisz aangegeven het lijk van Pieter MorsPro deo
17 juni 1786Heeft Jacob Claasz Dekker aangegeven het lijk van zijn kint genaamt in de classis vanƒ 15,-
02 juli 1786Heeft Cornelis Heijnis aangegeven het lijk van zijn vrouw genaamt Treijntje Blauw in de classis vanƒ 6,-
04 juli 1786Heeft Arie Claasz Dekker aangegeven het lijk van Gerrit Pietersz Kraakman in de classis van, ƒ 6,-
voor ongehuwt dubbelt regt, ƒ 6,-
ƒ 6,-, ƒ 6,-
30 augustus 1786Heeft Cornelis Pool aangegeven het lijk van zijn vrouw genaamt Zaartje van der Meor in de classesƒ 3,-
11 oktober 1786Heeft Jan Opdam aangegeven het lijk van zijn zoontje genaamt Pieter in de classes vanƒ 6,-
20 november 1786Heeft Marinus Ruijter aangegeven het lijk van Maartje Pieters BakkumPro deo
30 november 1786Heeft Antje Jacobs aangegeven het lijk van haar kind genaamt Marijtje Pieters Mors aangegevenPro deo
21 december 1786Heeft Marinus Ruijter aangegeven het lijk van Trijntje Jacobs [???]Pro deo
1787
15 januari 1787Heeft Pons Kool zijn vader aangegeven genaamt Alder Sijmens [???] totpro deo
18 maart 1787Heeft Pieter Jansz Blom aangegeven het lijk van zijn kind genaamt JanPro deo
29 maart 1787Heeft Hendrik de Graaff aangegeven het lijk van zijn dogtertje genaamt AntjePro deo
13 april 1787Heeft Dirk de Kooning aangegeven het lijk van zijn dochtertje genaamt Henrietta in de classes van.(in de kantlijn: solvit)ƒ 3,-
05 juni 1787Heeft Jan Claas Reijn zijn vrouw aangegeven, te Alkmaar overleden, genaamt Claasje Joggums Keelepro deo
1788
00 januari 1788Heeft Pieter Magielse aangegeven zijn kind genaamt MaggielPro deo
11 februari 1788Heeft Albert Mors aangegeven het lijk van zijn vrouw genaamt Trijntje Pieterse van den Burgh in de classes van (in de kantlijn: solvit)ƒ 3,-
18 februari 1788Heeft Cornelis Bakker aangegeven het lijk van zijn kind genaamt Pieter in de classes van (in de kantlijn: solvit)ƒ 3,-
21 maart 1788Heeft Arie Groot aangegeven het lijk van zijn dogtertje genaamt Krelisje in de classes van (in de kantlijn: solvit)ƒ 6,-
11 april 1788Heeft Jan Caandorp aangegeven het lijk van zijn dogtertje genaamt Lijsbet in de classes van (in de kantlijn: solvit)ƒ 15,-
06 mei 1788Heeft Dirk Cooge aangegeven het lijk van zijn zoon genaamt Arie in de classes van (in de kantlijn: debet, solvit)ƒ 15,-
01 juni 1788Heeft Pieter Kooij het lijk aangegeven van Maarten Zijp onder Alkmaar overleden en hier begravenƒ 3,-
28 augustus 1788Heeft de kerkebidder het lijk van Maartje Colster aangegeven onder Alkmaar overleeden en hier begravenƒ 3,-
16 september 1788Heeft Claas L. Groot het lijk van Pieter L Groot aangegeven, ƒ 6,-
en ongehuwt, ƒ 6,-
ƒ 6,-
ƒ 6,-
28 september 1788Heeft Pieter de Boer zijn kint aangegeven genaamt [???] opƒ 3,-
28 september 1788Jan Huijsman sijn kint genaamt [???]pro deo
06 december 1788Heeft Pons Kool aangegeven het lijk van zijn zoon genaamt Gerrit in de classes vanƒ 3,-
12 december 1788Heeft Arie Claasz aangegeven het lijk van zijn kind genaamt Aaltje in de classes vanƒ 6,-
31 december 1788Heeft Cornelis de Groot zijn kint aangegeven genaamt Jacob [???] dec.pro deo
1789
08 januari 1789Is mij het lijk van Jan Hopman aangegeven onder Alkmaar gestorven hier begravenpro deo
14 januari 1789Is mij het lijk van Trijntje de Groot onder Alkmaar overleeden en hier begravenpro deo
22 januari 1789Heeft mejuffrouw Morsch aangegeven het lijk van Jan Stengenbergh [???] in de classes vanƒ 6,-
26 januari 1789Heeft Claasz Jansz aangegeven het lijk van [???] onder Alkmaar overleden, dog alhier begravenPro deo
31 januari 1789Heeft de weduwe Cornelis de Groot aangegeven het lijk van haar manPro deo
15 april 1789Heeft Cornelis Backer zijn zoon aangegeven genaamt Corneelisƒ 3,-
15 april 1789Heeft Jan Dam zijn zoon aangegeven genaamt Pieterƒ 6,-
19 april 1789Heeft Claas Bakker aangegeven het lijk van Pieter Bakker, van AlkmaarPro deo
16 mei 1789Heeft Claas Lourisz Groot aangegeven het lijk van Neeltje Ariens vrouw van Eijsbrand Schipper in de classes vanƒ 6,-
06 juni 1789Heeft Louris Capteijn zijn moeder aangegeven genaamt Maartje Poulisseƒ 3,-
15 juni 1789Heeft de vrouw haar man Albert Pieterz Mors aangegevenƒ 3,-
15 juni 1789het kint van Dirk Brommer genaamt Jannetjepro deo
13 september 1789Heeft Guurtje Dirks haar dogter aangegeven genaamt Jannetje Pieters Velthuijs opƒ 3,-
17 september 1789Heeft Cornelis Caandorp aangegeven Antje A. Morspro deo
27 september 1789Heeft van Staffert aangegeven Cornelia van Til weduwe Egeling te Alkmaar overleden en alhier begravenƒ 3,-
30 september 1789Dove Pieter het lijk van Hendrik Stoffelspro deo
04 oktober 1789Door Claas L Groot aangegeven Ariantje IJsbrants Schipper opƒ 6,-
1790
25 januari 1790Heeft Pieter Megiels het lijk van zijn dogtertje genaamt Gretjepro deo
06 februari 1790Heeft Claas van Sante zijn moeder aangegeven genaamt Claasje Claasƒ 6,-
08 maart 1790Heeft de heer Teij Spek[???] aangegeven het lijk van mejuffrouw Adri Miesz in de hoogste classes dubbelt regt onder reserve dit te moge verminderenf 60,-
27 maart 1790Heeft Cornelis Verver aangegeven het lijk van zijn vrouw Aafje Cornelis MelkerPro deo
01 april 1790Heeft Dirk Wilhelmusz aangegeven het lijk van Antje Willems in de classes vanƒ 3,-
19 april 1790Heeft Dirk Kooge aangegeven het lijk van Antje Gerritsz de Boer in de classes vanƒ 6,-
20 mei 1790Heeft Cornelis de Groot aangegeven het lijk van Claas G[???] MolenaerPro deo
25 mei 1790Heeft Arie J. Schipper zijn moeder aangegeven genaamt Trijntje IJsbrantszƒ 6,-
12 juni 1790Heeft Gerrit Boorte zijn vrouw aangegeven genaamt Maartje Cornelis Melger oppro deo
22 augustus 1790Jan oude Jans heeft zijn dogtertje aangegeven op genaamt Jannetjeƒ 3,-
22 oktober 1790Heeft Jan Caandorp zijn vrouw aangegeven genaamt Antje Jacobs Bommerf 15,-
25 oktober 1790Heeft Jan Claas Welboren zijn vader aangegeven genaamt Claas Janse Welboorenf 15,-
1791
19 januari 1791Heeft Hermanus Maijer aangegeven het lijk van zijn kind genaamt AntjePro deo
01 februari 1791Heeft Teunis van Til aangegeven het lijk van Johanna Cristina Props Steijn oppro deo
01 maart 1791Heeft Louris Ariens zijn vrouw aangegeven in de classes vanƒ 6,-
06 maart 1791Heeft Jacob Tuijn zijn zoontie aangegeven genaamt Cornelis opƒ 3,-
23 maart 1791Manis Meijer zijn kint genaamt Altjepro deo
24 maart 1791Jan de Boer zijn dogtertje genaamt Maartjepro deo
00 april 1791Heeft Dirk Peperduijn zijn 2 kinder aangegeven oppro deo
04 juni 1791Heeft Evert van der Horst aangegeven het lijk van Lijsbeth de Reus in [???]f 15,-
23 juni 1791Claas L. Groot het lijk van Jannetje Gerritsƒ 6,-
24 augustus 1791Heeft aangegeven het lijk van Jan Claas Reijne opƒ 3,-
29 oktober 1791Heeft Dirk Caandorp zijn dogtertje genaamt Maartjef 15,-
06 december 1791Heeft de vrouw van Jan Klijmeer het lijk van deselve aangegevenpro deo
1792
01 januari 1792Heeft Claas Nap zijn kint aangegeven Pieter oppro deo
15 februari 1792Heeft Cornelis Bruijn zijn kint genaamt Pieter aangegeven oppro deo
02 maart 1792Heeft Cornelis Backer zijn kint aangegeven genaamt Hillegontƒ 3,-
22 maart 1792Heeft Jan Moij het lijk van Claas Nap aangegeven oppro deo
00 april 1792Heeft de weduwe van Claas Nap haar kint aangegeven genaamt oppro deo
03 mei 1792Heeft Pieter Megielz zijn kint aangegeven genaamt Teijsje oppro de
17 mei 1792Heeft de weduwe Jan Kleijmeer hun zoontje aangegeven genaamt Jan oppro deo
28 mei 1792Heeft Jan Schuit zijn kint aangegeven genaamt Aagtje oppro deo
25 juni 1792Heeft Cornelis Caandorp zijn kint genaamt Maartje aangegevenƒ 6,-
28 juni 1792Heeft Arie Megielsz zijn kint aangegeven genaamt Griet oppro deo
29 juni 1792Heeft Jan Blom aangegeven het lijk van zijn vrouw genaamt Trijntje Pastoor in de classes vanƒ 3,-
09 augustus 1792Heeft Jacob Tuijn zijn vrouw aangegeven genaamt Maartje L. Moijƒ 3,-
03 september 1792Heeft Cornelis de Groot aangegeven het lijk zijn vrouw Antje Janse Moolenaar in de classes vanƒ 6,-
01 november 1792Heeft Arie Barentze zijn vader vader aangegeven genaamt Teunis van Til oppro deo
1793
18 januari 1793Heeft Dirk Willemze zijn vrouw aangegeven genaamt Grietje G. Nanneƒ 6,-
21 maart 1793Heeft Arie Kroone zijn moeder aangegeven genaamt Guurtje Groenƒ 3,-
06 mei 1793Heeft Wulbort Rol zijn dogter aangegeven genaamt Maartjeƒ 6,-
18 juni 1793Heeft Jacob Ransdorp zijn kint aangegeven genaamt Willem oppro deo
22 juli 1793Heeft Jacob van Essen aangegeven het lijk van Hendrik van Essen in de classes vanƒ 3,-
28 juli 1793Heeft Jan de Boer aangegeven het lijk van zijn moeder genaamt Aagje Dirkse Stedt oppro deo
14 augustus 1793Heeft Evert Heldenberg zoontje aangegeven genaamt Willem oppro deo
09 november 1793Heeft Gerrit Corniels zijn vrouw aangegeven genaamt Trijntje [???] Eenhuijs opƒ 6,-
07 december 1793Heeft Reijnier Kraakman aangegeven het lijk van zijn dogtertje genaamt Trijntje opƒ 6,-
1794
04 januari 1794Heeft Pieter Megielze zijn kint aangegeven genaamt Megiel oppro deo
28 januari 1794Heeft Manis Meijer zijn vrouw Lijsbet Velthuijs aangegeven oppro deo
12 februari 1794Heeft Jan Opdam zijn zoontje aangegeven genaamt Pieterƒ 6,-
16 februari 1794Heeft Jan Opdam zijn vrouw aangegeven genaamt Neeltje Pieters Leekƒ 6,-
10 maart 1794Heeft de weduwe haar man Arie Kroon aangegeven oppro deo
11 maart 1794Gerrit Kat zijn zoontje genaamt Claasƒ 3,-
00-00-1794Marinis Ruyter armevoogt Gerrit Boort aangegeven oppro deo
09 juni 1794Heeft Jan Tromp heeft zijn vrouw aangegeven genaamt Ariaantje Dirks Bol oppro deo
12 juni 1794Heeft Jan Koome zijn kint aangegeven genaamt Divertje Koom oppro deo
15 juli 1794Heeft aangegeven Pieter Cornelisze de Boer te Alkmaar overleden en alhier begravenƒ 3,-
25 augustus 1794Heeft Dirk Caandorp aangegeven het lijk van zoon genaamt Claas in de classes vanf 15,-
05 oktober 1794Door zijn zoon het lijk van Cornelis Wan aangegeven onder Alkmaar overleden aldaar en alhier begraven onder de classes vanƒ 6,-
21 oktober 1794Door Jan Dissel het lijk van Claas van Santen opƒ 6,-
24 november 1794Door Willem Hooglanden zijn vrouw Antje de Groot oppro deo
05 december 1794Door Jan Dekker zijn vrouw Eeviepro deo
1795
05 januari 1795Heeft Arie Magielsz aangegeven het lijk van zijn broeder Jan Magielsz onder Alkmaar overledenpro deo
05 januari 1795Het kind van Jacob Tuijn genaamt Claasƒ 3
14 januari 1795Heeft Claas J Lenger zijn vrouw aangegeven genaamt Trijntje Aldersƒ 3,-
24 januari 1795Heeft Willem Frank zijn kint aangegeven genaamt Sijmonpro deo
12 maart 1795De vrouw van Pieter Tesselaarpro deo
27 april 1795Heeft Jan Claasz zijn moeder genaamt Trijntje Claase Backer weduwe Claas Jansz onder Alkmaar overleden hier begravenƒ 15,-
08 mei 1795Heeft Jacob Koot zijn kint aangegeven genaamt Ariantje oppro deo
04 juli 1795Heeft Dikke Jacob zijn kint aangegeven genaamt [???] oppro deo
22 juli 1795Heeft Claas Dirksz Backer zijn vrouw aangegeven genaamt Trijntje Janz Gleijnƒ 3,-
12 augustus 1795Heeft de Diaconie van Heijloo het lijk van de weduwe Jan Klijmeer aangegeven oppro deo
15 augustus 1795Heeft Manis Meijer zijn kint aangegeven genaamt Lijsbet oppro deo
30 augustus 1795Heeft Abram Schoonhoed zijn kint aangegeven oppro deo
05 oktober 1795Heeft Hoogewerf de [???]oep aangegeven Dirk Hoogsant oppro deo
00 oktober 1795Heeft Hendrik Wesseling zijn zoon genaamt Coenraat oppro deo
17 oktober 1795Heeft Jan Tromp zijn kint aangegeven genaamt Jan oppro deo
29 oktober 1795Heeft Sacharias van Foreest zijn swager aangegeven genaamt Johanis van der Meule op den Hoef overleden en alhier begraven in de classes vanƒ 30,-
18 november 1795Heeft Jan Schipper aangegeven het lijk van zijn broeder genaamt Arie Jansz Schipper in de classes vanƒ 3,-
08 december 1795Heeft Claas Bakker zijn vrouw aangegeven genaamt Aeltje Willems Knuijse onder Alkmaar overledenƒ 3,-
10 december 1795Arie Baarensze heeft zijn dogtertje aangegeven genaamt Anna Cristina oppro deo
1796
23 januari 1796Heeft Jan Vadersz zijn vrouw aangegeven genaamt Aeltje Pietersz Duijnevelt opƒ 6,-
06 februari 1796Heeft Jan Claas de Groot het lijk van Gerrit Corneelisse aangegevenƒ 6,-
19 maart 1796Heeft IJsbrant Jansz Schipper zijn zoon aangegeven genaamt Jan opƒ 6,-
24 maart 1796Heeft Jan Dissel het lijk van Evert Heldenberg aangegevenpro deo
30 maart 1796Heeft Hendrik Berg het lijk van Cristina Berg oppro deo
05 april 1796Heeft Jacob Kort zijn kint aangegeven oppro deo
05 april 1796Heeft Jacob Hogewerf zijn vader Cornelis Hogewerf aangegevenƒ 15,-
20 april 1796Heeft Pieter van den Bus zijn vrouw aangegeven genaamt Antje Ariens Kock onder Alkmaar overledenƒ 3,-
24 april 1796Heeft Jan Smit zijn vrouw aangegeven genaamt Geertje Cornelis Kantƒ 3,-
24 april 1796Heeft Reijnier Kraakman aangegeven Claas Janze Lengerƒ 6,-
12 mei 1796Heeft Pieter Dirksz aangegeven Hendrik Dirkzpro deo
24 mei 1796Louris [???] Decker aangegeven genaamt Antje Cornelis Santvoortpro deo
10 juni 1796het kint van de weduwe Heldenbergpro deo
17 juni 1796Jacob Ransdorp zijn vrouw genaamt Guurtje D. Huygepro deo
27 juni 1796Heeft Jan Caandorp aangegeven Maartje Arienz Klooster opƒ 30,-
06 juli 1796Heeft Pieter Schipper het lijk van Gerrit P Kat aangegeven opƒ 3,-
22 augustus 1796Reijnier Kraakman zijn kint aangegeven genaamt Trijntjeƒ 6,-
00 september 1796het kint van Jacob Kootpro deo
22 september 1796Maartje de weduwe Hoogeboompro deo
23 september 1796Heeft Wim Hoogland zijn kint aangegeven genaamt Corneelis oppro deo
22 oktober 1796Heeft Jan Opdam het lijk van Arie Vaders aangegeven opƒ 3,-
26 oktober 1796Heeft Dirk Caandorp aangegeven het lijk van Maria van Groenewegen opƒ 3,-
27 november 1796Heeft Cornelis Rootjes aangegeven Pieter de Groot oppro deo
08 december 1796Heeft Dirk Caandorp aangegeven Louris Arienz Groot, ƒ 3,- en voor ongehuwt, ƒ 3,-ƒ 3,-, ƒ 3,-
21 december 1796Heeft Cornelis Veurver aangegeven het lijk van Trijntje Arienz Grootƒ 3,-
23 december 1796Heeft Jacob Janz Metselaar aangegeven het lijk van Wulbort Pieter Krom oppro deo
30 december 1796Heeft Cornelis Caandorp aangegeven het lijk van Dirk Caandorpf 15,-
1797
08 januari 1797Heeft Cornelis Caandorp aangegeven Mareytje Pieter Velthuijs op pro deo, dog nader op ƒ 3,-pro deo, ƒ 3,-
12 januari 1797Heeft Willem Quant zijn kint aangegeven genaamt Aatje oppro deo
11 maart 1797Heeft de weduwe Gerrit Kat haar kint aangegeven genaamt Guurtjeƒ 3,-
20 maart 1797Heeft Pieter Dirks zijn vrouw aangegeven genaamt Neeltje Pieters Morsƒ 6,-
02 mei 1797Heeft de zoon zijn vader aangegeven Mies Jacobs Pastoorƒ 3,-
22 juni 1797Heeft Cornelis Caandorp Anthonie Dronberg aangegeven oppro deo
12 juli 1797Heeft Jan Schipper zijn broeder Pieter aangegeven oppro deo
17 juli 1797Heeft Claas L. Groot aangegeven Hendrik Marken oppro deo
11 augustus 1797Heeft Jan Schipper zijn broeder IJsbrant Schipper aangegeven opƒ 6,-
26 oktober 1797Heeft Abram Schoonheede zijn kint aangegeven genaamt Neeltjepro deo
1798
09 januari 1798Ontfank van D.C. van der Ven, predicant alhier wegens de advertentie eens in de Haarlemmer en Amsterdamse Courant wegens zijn jonkgeboren zoonƒ 2,-
19 november 1798J.J. [Joan Jacob] van der Mieden wegens een advertentie in de Haarlemse en Rotterdamsche couranten wegens het verleiden van zijn vader GGG [Gualtherus George Gideon] van der Miedenƒ 4,-
1801
28 december 1801Een advertentie in de Haarlemse Courant wegens het overleiden van Josina Elisabeth Janssensƒ 2,-
1805
25 januari 1805Een advertentie in de Haarlemse Courant wegens het overleiden van Wilhelmus Laarmanƒ 2,-
1798
04 februari 1798Heeft Claas L Groot het lijk van Jacob Claas Dekker aangegeven opƒ 15,-
19 februari 1798Heeft Cornelis Claas Koopman het lijk van Maartje Jacobs Bloothooft onder den Hoef overleden en hier begravenƒ 3,-
21 maart 1798Heeft Jan Stedt zijn kint aangegeven genaamt Jantje oppro deo
16 mei 1798Heeft Jacob de Wit onder Alkmaar aangegeven zijn dogtertje Wilhelmina en hier begravenƒ 3,-
19 juni 1798Heeft Cornelis Burgering aangegeven het lijk van zijn vader Harmen BurgeringPro deo
18 juli 1798Heeft Albert Wilkes aangegeven het lijk zijn kind genaamd Aagje in de classes vanƒ 3,-
05 september 1798Heeft Fk van Zaanen aangegeven het lijk van Jannetje Willems te Alkmaar overledenPro deo
09 september 1798Heeft Dirk Berg zijn zuster aangegeven genaamd Giertien Berg oppro deo
07 oktober 1798Heeft de Pinder aangegeven zijn soontje genaamt Hendrik oppro deo
22 oktober 1798Heeft Jacob Koot zijn vrouw aangegeven genaamt Neelt Gerbrantspro deo
25 oktober 1798Dirk Berg heeft zijn broeder Teunis Hendriks Berg op pro deo aangegevenpro deo
30 oktober 1798Heeft Jan Briesjes aangegeven het lijk van Neeltje Jansen Duijn in de classes van onder Alkmaar overleedenƒ 3,-
04 november 1798Heeft Jan Opdam aangegeven het lijk van zijn vrouw genaamt Neeltje Janse Schaap in de classes vanƒ 3,-
20 november 1798Heeft P Groen aangegeven het lijk van Mr GGG van der Mieden in de classes vanƒ 30,-
24 november 1798Heeft Salomon Wan sijn moeder Trientje Rijsevoort, weduwe Cornelis Wan aangegevenƒ 6,-
26 november 1798Heeft Dirks Willemz zijn soon Claas Dirkz aangegeven opƒ 6,-
01 december 1798Heeft Jan Schuit zijn dogter Aaltje aangegeven oppro deo
01 december 1798Heeft Willem G Welboren aangegeven genaamt Neeltjepro deo
10 december 1798Heeft Jacob Koot aangegeven het lijk van zijn zoontje genaamt Janpro deo
1799
01 januari 1799Cornelis Vurver zijn vrouw aangegeven genaamt Maartje Kuijperƒ 3,-
12 januari 1799Heeft Jan Opdam Jan Willem Man aangegeven opƒ 3,-
24 januari 1799Heeft Jacob Kraakman het kint van Reijnier Kraakman aangegevenƒ 6,-
25 januari 1799IJsbrant Schuijt heeft Jan Eenigenburg aangegeven op
Na Schoorl. Nader aangegeven op
En voor ongehuwt
Pro deo
ƒ 3
ƒ 3
29 januari 1799Heeft Pieter Dirk aangegeven Cornelis Claas de Groot opƒ 6,-
09 februari 1799Heeft Claas Dirksz Bakker aangegeven het lijk van zijn zoontje genaamt DirkPro deo
00 februari 1799Heeft Willem Baccum aangegeven het lijk van zijn moeder genaamt Neeltje PollePro deo
14 februari 1799Heeft Claas L Groot aaangegeven de vrouw van Arie Groot opƒ 3
19 februari 1799Heeft de zoon van Jacob Miese zijn moeder aangegeven genaamt de weduwe Jacob Miespro deo
20 februari 1799Heeft Abram Schoonheeden aangeven zijn kind genaamt Geertjepro deo
21 februari 1799Heeft de weduwe Dirk Arienz haar man aangegeven genaamt Dirk Arienz oppro deo
28 februari 1799Heeft Hendrik de Graaff zijn zoon aangegeven genaamt Pieter oppro deo
08 maart 1799Heeft Rijk Krabbedam aangegeven Dirk Berg oppro deo
09 maart 1799Heeft Gerrit Dirkz zijn dogter aangegeven genaamt Jannetje oppro deo
11 maart 1799Heeft Ernst van Esse zijn moeder aangeven genaamt Kaatje Kluft opƒ 3,-
27 maart 1799Heeft Cornelis Caandorp aangegeven Jacoba Kruyt opƒ 3,-
10 maart 1799Heeft Jan Alberz Eijsbrant Willem Schuijt aangegeven opƒ 3,-
22 mei 1799Heeft Stoffel van Til zijn soontje aangegeven genaamt Benjamin oppro deo
25 mei 1799Heeft Pons Kool zijn vrouw aangegeven genaamt opƒ 3,-
28 mei 1799Heeft Arie van Baan zijn kint Jan aangegeven opPro deo
12 juni 1799Heeft Jan Lenger aangegeven ´t lijk van zijn vrouw genaamt Aagtje Blassem opƒ 3,-
13 juni 1799Heeft Jacob Koot zijn kind aangegeven genaamt [???]-
15 juli 1799Heeft Jacob Koot zijn zoontje Pieter aangegeven oppro deo
08 augustus 1799Heeft Stoffel van Til zijn [ vrouw] aangegeven genaamt Mietje Grevenaar oppro deo
18 september 1799Heeft Pieter Besteman het lijk van Pieter Hoefgeest aangegeven oppro deo
24 oktober 1799Heeft Jan Opdam aangegeven Dirk Vader op ƒ 3
en voor ongehuwt ƒ 3
ƒ 3,-
ƒ 3
05 november 1799Arie Dirks Stedt alhier overleeden dog gewoont hebbende te Baccum in de classes van ƒ 3 door Arie Schippƒ 3,-
10 november 1799Claas Cornelis de Graaf alhier overleden en te Castricom begraven in de classes van ƒ 3 door Arie Claas
en voor ongehuwt ƒ 3
ƒ 3,-
ƒ 3
10 november 1799Heeft Willem Welboren zijn vrouw Antje G. Sante aangegeven oppro deo
22 november 1799Heeft Pepping zijn dochtertje aangegeven genaamt Maartje opƒ 3,-
24 december 1799Heeft Arie Baarenz zijn vrouw aangegeven genaamt Melisje van Til oppro deo
31 december 1799Heeft aangegeven het lijk van Cornelis [???]ver bij provis opƒ 3,-
1800
00 mei 1800Heeft Pieter Blom zijn kint aangegeven genaamt Gerritpro deo
00 juni 1800Heeft Jan Schut zijn kint genaamt Hendrik aangegeven oppro deo
01 juli 1800Heeft Dirk Hoefgeest zijn vrouw aangegeven genaamt Trijntje de Brasserpro deo
14 juli 1800Heeft Cornelis Caandorp zijn zoontje aangegeven genaamt Dirk opƒ 6,-
16 juli 1800Heeft Jan Dissel Claas Caals Etten aangegeven oppro deo
20 augustus 1800Heeft Hendrik de Graaf zijn kint Grietje genaamt aangegevenpro deo
20 augustus 1800Heeft Jan Besteman Louris Dirkz Caandorp aangegeven opƒ 15,-
21 augustus 1800Heeft Claas L Groot Maartje Cornelis Hoefgeest aangegeven in de vierde classes opƒ 3,-
22 augustus 1800Heeft Hendrik de Graaf zijn vrouw aangegeven genaamt Maarje P Backer oppro deo
25 augustus 1800Heeft Hendrik de Graaf zijn zoon Jacob aangegeven opPro deo
27 oktober 1800Heeft Jan Dissel Antje Tromp aangegeven oppro deo
19 november 1800Heeft Cornelis Buijs zijn zoon aangegeven genaamt Arie oppro deo
25 december 1800Heeft Hendrik van der Moer zijn vrouw Grietje Willems Admiraal aangegevenpro deo
31 december 1800Willem Besem heeft Evert Besum aangegeven oppro deo
1801
15 januari 1801Heeft Jacob Peppink aangegeven het lijk van zijn zoontje genaamt Jacob in de classesƒ 3,-
28 januari 1801Heeft Pieter Tesselaar zijn vrouw Antje Simonds Staal onder Alkmaar aangegevenpro deo
04 februari 1801Heeft Jan Dissel Antje Jacobs aangegevenpro deo
09 februari 1801Heeft Gerrit Wortel Cornelis Buijs aangegeven oppro deo
11 maart 1801Heeft Gerrit Willems zijn zoon aangegeven genaamt Cornelis Gerrits oppro deo
24 maart 1801Heeft Jan Dissel Hendrik de Graaf aangegeven oppro deo
13 juni 1801De weduwe heeft Jan Cornelis Caandorp aangegeven in de classis vanƒ 15,-
08 juli 1801Claas Eijden zijn zoontje genaamt Pieter aangegeven oppro deo
07 september 1801Het kint te Boekel verdronken Gerrit Kagerƒ 3,-
10 september 1801Liesbet Janspro deo
27 september 1801Door Jacob Tuijn aangift van Evert van der Horst opƒ 3,-
28 september 1801Jan Tromp zijn kint aangegeven genaamt Claas oppro deo
01 oktober 1801Heeft Reijnier Kraakman zijn kint aangegeven genaamt Trijntjeƒ 6,-
17 november 1801Heeft Cornelis Caandorp zijn zoontje aangegeven genaamt Dirkƒ 6,-
28 december 1801Heeft Wilhelmus Laarman aangegeven het lijk van zijn vrouw genaamt Josina Elisabeth Janssens in de classes vanƒ 15,-
1802
04 januari 1802Heeft Jan Claas Welboren het lijk van Jan Huijsman aangegeven, te Alkmaar overleden, hier begraavenƒ 3,-
21 januari 1802Jan Lenger zijn kint aangegeven genaamt Aagtjeƒ 3,-
10 februari 1802Heeft Jacob Tuijn aangegeven het lijk van Lijsbeth Tuijn in de classes vanƒ 3,-
07 mei 1802Heeft Jan Smit het kint van Jannetje van der Horst aangegeven opƒ 3,-
13 mei 1802Gaabr Heeft Willem Garbranze zijn kint aangegeven genaamt Antjepro deo
01 juli 1802Heeft Jan Schut zijn vrouw aangegeven [???]pro deo
10 juli 1802Heeft Koopman zijn broeder aangegeven genaamt Dirk Claaz Koopmanpro deo
19 juli 1802Heeft Dirk Stierop zijn kint aangegeven genaamt Trijntjepro deo
1803
1804
1805
1806
21 januari 1806het lijk van Jacob Teunisz, gestorven onder de Egmonden en alhier begraven-
28 januari 1806het lijkje van een kind genaamd Johannus Scheffer, van een vrouw hier door passerende en na Amsterdam moetende genaamd Anna Chatrina Brink huisvrouw van Johannus Scheffer thands op het schip alzo ze zeide, [???] zij [???] oud zich [???], een armoedige gedaante, het kind oud 9 weeken-
13 maart 1806een kind van Cornelis Ridder genaamd: Ridder Cornelisz oud vier en drie kwart jaar-
24 maart 1806een kind van Jan Smit genaamd Maartje Smit, oud bijna 5 maanden-
14 april 1806Gerrit Dirk Duin, gehuwd 4 kinderen, 40 jaar oud-
21 mei 1806een kind van Dirk Stierp genaamd Jannetje Stierp, oud 3 jaaren-
27 juli 1806een kind van Jan Trompen genaamd Trijntje, oud 2 jaar 2 maanden-
05 augustus 1806een kind van Dirk Steerp genaamd Klaas, oud 9 weeken-
16 september 1806een kind van Maarten Groentjes Thijs, oud 10 weeken-
07 oktober 1806een kind van Dirk Stierp, Maartje Stierp, oud 7 jaar-
08 oktober 1806Jacob Cornelis de Groot, oud 26 jaaren-
01 november 1806Pieter Trompen, oud 22¾ jaaren-
03 november 1806Pieter Schipper, oud 63 jaaren-
12 november 1806Klaas Bakker overleden te Alkmaar en alhier begraven, 73 5/12 jaar-
1807
12 januari 1807Pieter Akronen, oud 16 jaar-
16 maart 1807Kornelis Schelvis, oud 10 jaar-
22 april 1807Marius Schroder, oud 40 jaar-
27 april 1807een kind van Marius Schroder, 12 dagen-
06 juni 1807Pieter Machielsz, oud 66 jaar-
24 september 1807Maartje van Essen, oud 41 jaar-
19 oktober 1807Pieter Trompen, oud 6 weeken-
05 november 1807Pieter Lenger, oud 6 weekende-
15 november 1807Jan Gootjes, oud 53 jaaren-
29 december 1807Klaas [???]auwerik, 51 jaar oud-
29 december 1807Trijntje Peppink, 1 ½ jaar oud-
1808
19 februari 1808Jan Bernardus Dissel, oud 10 maanden-
03 maart 1808Jan Gerritsz Hoedjes, oud 23 jaar-
05 maart 1808Marijtje Jansz Bruin, oud 44 jaar-
02 april 1808Antje Klaas Nap, oud 24 jaar-
13 april 1808Pieter Jans Schipper, oud 5 weeken-
25 april 1808Cornelis Dissel, oud 1 week-
12 mei 1808Kristina Knaven, oud 77 jaar-
15 juni 1808Pieter P Giet, oud 14 jaar-
08 juli 1808Wulbert Rol, ruim 60 jaar oud-
14 juli 1808Arie Hendriks Stierp, oud 50 jaar-
05 augustus 1808Jacob Peppink, oud 1 jaar-
14 september 1808Maartje Amsterdam, 60 jaar ruim-
28 november 1808Jacob Schipper, 50 jaar-
02 december 1808Trijntje Veen, oud 65 jaar-
28 december 1808Aaltje Schroder, oud 2 ½ jaar-
1809
27 februari 1809Maartje Willems Kool, oud ruim 40 jaar-
04 maart 1809Bregje Bouwens, oud ruim 27 jaar-
12 maart 1809Cornelis Enke, oud ruim 1 dag-
14 maart 1809Jan Mulder, oud drie jaar-
25 maart 1809Jannetje Pietersz Aarsen oud 52 jaar-
14 april 1809Marinus Ruiter Aarsen oud 72 jaar-
19 april 1809Gerbrand Koot Aarsen oud 20 jaar-
26 april 1809een kind van Hendrik Wulbersz, oud 5 dagen-
28 april 1809Maartje Alberts IJpelaan, oud 60 jaar-
07 juni 1809Jan Cornelisz Opdam, oud 62 jaaren-
02 juli 1809Pieter Krammer, oud 46 jaar-
06 september 1809Barber Janse Toorn, oud 63 jaaren-
29 september 1809een dorzer genaamd Gerrit-
25 oktober 1809Arie Klaas Dekker, 67 jaren-
28 oktober 1809Aaltje Maartens Kuil, 26 jaren-
14 november 1809Maartje Breedveld, oud 3 weeken-
26 november 1809Elisabeth Koning, oud 37 jaar-
03 december 1809Maartje Cornelis Kaandorp, oud 1 1/4 jaar-
1810
05 januari 1810Lijsbeth Houtkoper, oud 6 weeken-
12 januari 1810Ariaantje Dirks Duin, oud 57 jaar-
16 januari 1810Sijtje Jacobs Peppink, circa 1 jaar-
24 januari 1810Anthonetta Zagtleven, rium ¼ jaar-
24 maart 1810een ongedoopt kind van C. de Groot, 2 dagen-
01 april 1810Maartje P Krammer, oud 31 jaar-
02 juni 1810Jannetje Leembeek, oud 11 dagen-
04 juni 1810Neeltje Stadigaar, oud 4 jaar-
21 september 1810Maartje Arie Schipper, oud 9 jaar-
10 oktober 1810Neeltje Arie Schipper, oud 11 jaar-
15 oktober 1810Maartje Dissel, circa 3 dagen-
02 december 1810Jacob Laarman, circa 48 jaaren-
09 december 1810Trijntje Hageman, 13 jaaren oud-
1811
10 januari 1811Simon Pietersz Blom, oud 21 jaar-
27 januari 1811Maartje Groot, eenige uuren-
02 februari 1811Klaasje Klaas Haker, oud 40 jaar-
22 maart 1811Trijntje Blanken, oud 37 jaar-
02 april 1811Jan Duinmaijer, oud 1½ jaar-
01 mei 1811Hermanus Meier, oud 53 jaar-
26 juni 1811Willem Hageman, oud 5 weken-
12 juli 1811Jan Stet, oud 5 maanden-
28 juli 1811Arie Machiels, oud 62 jaar-
28 juli 1811Pieter Jonker, oud 35 jaar-
09 augustus 1811Maartje van Boren [???], oud 6 jaar-

Vervolg : volgendeStart : 3 juni 2012 | Laatst bijgewerkt : 3 juni 2012