Vorige Gezin 115 | Vorige Gezin 123 | Gezin 116=124 | Gezin 117 Volgende | Gezin 125 Volgende
Coenraet Hoetmer (Hoetemer) Elisabeth Blom (Lijsbeth, Lijsje)
Geboren : Westfalen (Duitsland) ?
Gedoopt :
Overleden : Batavia, 27 maart 1747
Begraven :
Beroep :
Geboren :
Gedoopt : Nederhorst den Berg, 3 februari 1709
Overleden : Nederhorst den Berg, 14 of 21 juli 1775
Begraven :
Hertrouwd : Ankeveen, Gereformeerd, 24 september 1752 Harmen van Quinkelenberg
Gehuwd : Nederhorst den Berg, 20 september 1728
Zoon van : ## en ## Dochter van : Jan Barends Blom en Saartje Abrahamse

Lijsje Jans Blom, weduwe van Coenraet Hoetemer herondertrouwt Ankeveen, Gereformeerd, 31 augustus 1752, hertrouwd Ankeveen, Gereformeerd, 24 september 1752 Harmen van Quinkelenberg, weduwnaar van Marretje Rietveld, wonende de bruidegom alhier en de bruid aen den Berg [= Nederhorst den Berg]

Kinderen van Coenraet Hoetmer en Lysbeth Blom :
 1. Helena Hoetmer, geboren Ankeveen, 12 mei 1730, gedoopt Ankeveen, Gereformeerd, 14 mei 1730, dochter van Koenraet Hoetemer en Lijsbeth Jans Blom, peet Saertje Abrahams
 2. Sara Hoetmer, geboren Ankeveen, 21 oktober 1731, gedoopt Ankeveen, Gereformeerd, 21 oktober 1731, dochter van Koenraet Hoetemer en Lijsbeth Janse Blom, peet Marretje Jans Blom
  overleden Ankeveen, 20 november 1731, bijna 1 maand oud [bron ?]
 3. Jan Hoetmer, gedoopt Ankeveen, Gereformeerd, 5 juli 1733, zoon van Koenraet Hoetemer en Lijbeth Jans Blom, peet Saertje Abrahams
  trouwt Lijsje van Koelen
  volgt gezin 58=62 Volgende
 4. Femme Hoetmer, geboren Ankeveen, 9 maart 1737, gedoopt Ankeveen, Gereformeerd, 10 maart 1737, dochter van Koenraet Hoetemer enLijsbeth Jans Blom, peet Saertje Abrahams
  trouwt
  Femme Coenraets Hoetemer, van Ankeveen, ondertrouwt Ankeveen, Gereformeerd, 14 december 1764 [niet 1763], trouwt 30 december 1764 [niet 1763] Klaas Willemsz. Slof, van Ankeveen
  Kinderen van Klaas Slof en Femme Hoetmer :
  1. Maria Slof, geboren Ankeveen, 19 oktober 1765, gedoopt Ankeveen, Gereformeerd, 20 oktober 1765, dochter van Klaes Willemsz. Slof en Femme Coenraets Hoetemer, getuige Lena Willems Slof, doophefster Machteld Willems Slof
  2. Elisabeth Slof, geboren Ankeveen, 14 maart 1767, gedoopt Ankeveen, Gereformeerd, 15 maart 1767, dochter van Klaes Willemsz. Slof en Femme Coenraeds Hoetemer, getuige Lijsje Jans Blom
  3. Neeltje Slof, geboren Ankeveen, 10 juli 1769, gedoopt Ankeveen, Gereformeerd, 16 juli 1769, dochter van Nicolaas Willemse Slof en Femme Hoetemer, peet Elisabeth Hendrikse Korst, doophefster Elisabeth Janse Blom
  4. Lena Slof, geboren Ankeveen, 15 februari 1771, gedoopt Ankeveen, Gereformeerd 17 februari 1771, dochter van Nicolaas Willemse Slof en Femme Hoetemer, peet Maggeltje Willemse Slof, huijsvrouw van Andries Quinkelenberg, doophefster Lijsje Hoetemer [moet zijn Blom], huijsvrouw van Harmen Quinkelenberg, waarschijnlijk vroeg overleden
  5. Willem Slof, geboren Ankeveen, 4 februari 1773, gedoopt Ankeveen, 7 februari 1773, zoon van Nicolaas Willemse Slof en Femme Coenraads Hoetemer, peet Magteltje Willemse Slof, huijsvrouw van Andries Quinkelenberg, doophefster Lena Willemse Slof, huijsvrouw van Jan Joste van Rhijn
   trouwt
   Willem Slof, van Ankeveen, trouwt Ankeveen, Gereformeerd, 7 september 1800 Jannetje Matthesing, van Ankeveen
  6. Lena Slof, geboren Ankeveen, 5 juli 1776, gedoopt Ankeveen, 7 juli 1776, dochter van Nicolaas Willemse Slof en Femme Coenraads Hoetemer, peet en doophefster Sara Coenraads Hoetemer, huijsvrouw van Ruth Kalf
  7. Saartje Slof, geboren Ankeveen, 8 april 1780, gedoopt Ankeveen, Gereformeerd, 9 april 1780, dochter van Nicolaas Willemse Slof en Femme Coenraads Hoetemer, peet en doophefster Sara Coenraads Hoetemer, huijsvrouw van Ruth Kalf
 5. Sara Hoetmer, geboren en gedoopt Ankeveen, Gereformeerd, 14 februari 1740, dochter van Koenraet Hoetemer en Lijsbeth Jans Blom, peet Saertje Abrahams, doophefster Grietje Hendriks van Veeren
  trouwt
  Saertje Coenraets Hoetemer, van Ankeveen, ondertrouwt Ankeveen, Gereformeerd, 11 april 1761, trouwt Ankeveen, Gereformeerd, 3 mei 1761 Ruth Jilis Kalf, van Ankeveen
  «137. Rut Kalf en Sara Hoetmer met harer 3 kinderen, Jannetje, Coenraad en Antje Kalf, gerecht van Ankeveen, den 7e Julij 1779»
  «145. Wij Schout en Gerechte van Ankeveen verklaren bij dezen dat ingevalle de Personen van Rut Kalf en Sara Hoetmer Egtelieden benevens hunne drie kinderen met namen Jannitje, oud ontrends 17 Jaren, Coenraadt oud ontrend 16 Jaren, en Antje Kalf oud ontrend 14 Jaren, alle geboren in dezen Gerechte van Ankeveen, en van de gereformeerde Godsdienst met en woon na [niet ingevuld] vertrocken, ’t eenige leid to armoede komende te geraken, dezelve door de diaconie en Kerke van Ankeveen Waar onder de opgezetenen deser Gerechts respective parochienen oft behoren zullen moeten worden onderhouden en gealimenteerd in conformite van de Ord[onan]tie van de Ed[el]e Hog. Heeren Staten dezer Provincie van dato 5e Aug. 1777 Actum in’t Gerechtshuis van Ankeveen op den 7e Julij 1779 (onderstond) In kennisse van mij (was getekend) W Zuiper Secrets»
  «De ondergetekende declarere met deze zijn onderteekening dat al hier is berustende Eene Acte van Indemniteit ter behoeve van de personen Ruth Kalf en Sara Hoetmer Echtelieden, benevens hunne drie kinderen met name Jannetje, Koenraad en Antje Kalf. Afgegeven door Schout en Geregte van Ankeveen op den Zevenden Julij 1779. Dat wanneer de boven gen[oemde] personen tot armoede mogte komen te vervallen dezelve door De Diakonie en Kerken van Ankeveen zullen onderhouden en gealimenteerd worden. Nederhorst den Berg 5 Juni 1817. Bij absentie van den Bergermeester Raad der Gemeente Corn[eli]s Schreuder»
  (Bron : Indemniteitsinschrijving Nederhorst den Berg)
  Kinderen van Ruth Kalf en Sara Hoetmer :
  1. Jannetje Kalf, geboren Ankeveen, 6 februari 1762, gedoopt Ankeveen, Gereformeerd, 7 februari 1762, dochter van Ruth Jilisz. Kalf en Saertje Coenraets Hoetemer, getuige Jannetje Ruttse de Geus, wed[uw]e. van Jilis Kalf, doophefster Aertje Jilis Kalf, huijsvrouw van Willem Jans van Veeren
  2. Coenraed Kalf, geboren Ankeveen, 14 januari 1763, gedoopt Ankeveen, Gereformeerd, 16 januari 1763, zoon van Ruth Jilisz. Kalf en Saertje Coenraeds Hoetemer, getuige Lijsje Jans Blom, huijsvr[ouw]. van Harmen Quinkelenberg
  3. Aeltje Kalf, geboren Ankeveen, 17 juni 1765, gedoopt Ankeveen, Gereformeerd, 23 juni 1765, dochter van Ruth Jilisz. Kalf en Saertje Coenraeds Hoetemer, getuige Jannetje Rutthe de Geus
 6. Maria Hoetmer, geboren Ankeveen, 4 februari 1743, gedoopt Ankeveen, Gereformeerd, 10 februari 1743, dochter van Coenraet Hoetemer en Lijsbeth Jans Blom, peet en doophefster Saertje Abrahams, huisvrouw van Jan Barents Blom
  Maria Hoetmer, overleden Ankeveen, 26 april 1743, 2½ maand oud [bron ?]

Veel van de gegevens over de familie Hoetmer zijn ontleend aan onderstaande publicatie, met aanvullingen van Wiel Hoetmer te Venlo en Mevr. Hoetmer-Prins te Haarlem.

De Googelaars : 300 Jaar bewoners op en rond de Oude Goog / Evert Boeve. - Derde druk 1998. - Uitgave Evert Boeve. - p. 147 :

«Coenraet Hoetemer, trouwde op 20.09.1728 met Lysbeth Jans Blom en hij deed op 31.03.1730 belijdenis te Ankeveen. Uit de kerkboeken blijkt dat Coenraet op 10.02.1743 door Pander van der Schaer en twee assistenten “geligt” werd en door de onderschout Jan Appels naar een werkhuis is gebracht. Waarom dat gebeurde is niet duidelijk. Wat had hij op zijn geweten? We weten wel dat zijn gezin al enige tijd in moeilijkheden verkeerde. Zij werden al sinds 1742 door de diaconie onderhouden.
Na twee jaar opsluiting besloot hij naar Oost Indië te gaan. Was dat vrijwillig of was hij geronseld? We weten het niet. Hij werd 16.02.1745 uit het werkhuis gehaald en de volgende dag als soldaat bij het V.O.C. aangenomen. Op 19.02.1745 is hij bij de Montelbaanstoren aan boord van een 'lichter' gebracht.
Een lichter was een platbodemschip dat vracht naar de grote schepen bracht.
Voor zijn vertrek had Coenraet een getuigenis afgelegd: “dat hem zijn quad gedrag van harte leed was dat de drank oorsaek geweest was en sijne kinderen in ’t byzonder aen Joost Roskam ten einde daer opzicht over geliefde te nemen hadde aenbevolen.”
Coenraet vertrok 26.02.1745, aan boord van het schip "Hartelust", van de rede van Texel.
Op 13.09.1745 arriveerde het schip in Batavia. Daar is Coenraet op 27.03.1747 aan malaria overleden.
Lysbeth Jans Blom hertrouwde 24.09.1752 in Ankeveen met Harmen van Quinkelenberg uit Nederhorst den Berg. Lysbeth overleed 14.07.1775 te Ned. den Berg.»

Wat opvalt is dat Coenraet Hoetmer geligt werd werd op de doopdag van zijn jongste dochter.

Document waarvoor dank aan Wiel Hoetmer te Venlo :

«Enkele gegevens omtrent de fam. Hoetmer, verzameld uit het archief der Hervormde Kerk te Ankeveen
stamreeks
Coenraad Hoetmer, het eerst gemeld in het jaar 1730, waarschijnlijk is hij of zijn vader als veender uit Duitschland gekomen. De naam Hoetmer komt thans nog voor in Westfalen (Duitschland).
Hij was gehuwd met Lijsbeth Blom (van Ankeveen). Voor hem worden geen leden der familie in de kerkboeken vermeld. Hij zal dus wel de eerste Hoetmer zijn geweest die zich te Ankeveen vestigde, hij was een lastig man, die aan de Diakonie veel moeite en leed bezorgde door zijn wispelturig gedrag. Eindelijk besloot men, hem op kosten der Diakonie naar Indië te zenden waar hij als soldaat werd aangenomen. Hij vertrok naar die Post 23 Febr. 1745 en hij stierf aldaar in 1749 [=1747].
Zijn enige zoon Jan Hoetmer gedoopt te Ankeveen 5 juli 1733 werd aldaar begraven 11 Juni 1799 en huwde 1 Januari 1758 Elizabeth Koelen (deze Jan had 5 zusjes).
Diens zoon Coenraad Hoetmer geb. 7 October 1762 trouwde 13 Dec. 1788 met Jannetje Scheepemaker, hun zoon Krijn Hoetmer geb. 13 Febr. 1802 huwde 7 April 1822 met Femmetje Slof, geb. 27 Febr. 1800, dochter van Willem Slof en Jannetje Matthijzens, hij huwde ten 2e Geertrui de Haan. Uit zijn eerste huwelijk is geb. Koenraad Hoetmer geb. 8 Nov. 1827 overleden 12 maart 1917.
Hij huwde 26 Febr. 1851 Neeltje Schuiveling uit dit huwelijk zijn verscheidene kinderen. Er zijn natuurlijk veel meer Hoetmers in Ankeveen geweest, want uit de hierboven gemelde huwelijken zijn meer kinderen geboren dan ik heb vermeld, want het was mijner bedoeling slechts de geregelde stamreeks der voorouders van Koenraad Hoetmer, welke in 1917 aan de Goog is overleden op te geven.
Deze oude Ankeveensche familie heeft dus bijna 200 jaar te Ankeveen bestaan en zeker hebben zij gedurende bijna al dien tijd gewoond aan de Goog.
Mogelijk hebben zij nog langer te Ankeveen geleefd en waren de allereersten Katholiek, maar waarschijnlijk is dit niet, want ik heb daarvan niets in het archief kunnen vinden.
Velen hunner hebben posten bekleed aan de Hervormde Kerk.
w.g. [= was getekend] J.S. IJma
Berg en Vaart. Ankeveen
17 juni 1918
N.B. Afschrift genomen door
C.M. Rikkert»

Uit dit document blijkt dat er in 1918 belangstelling was voor de geschiedenis van de familie, en dat er een onderzoeker (J.S. IJsma) werd ingezet, blijkbaar door de nazaten van ‘Grote Koen’ (Koenraad Hoetmer, 1827-1917), onmiddellijk na diens overlijden, zie onder gezin 31 Volgende

Bron : Stamboom Van Tilburg / R.A. van Tilburg :

«Notities bij Coenraed Hoetemer (Hoetmer)
Datum indiensttreding: 26-02-1745 Datum uit dienst: 27-03-1747
Functie bij indiensttreding: Soldaat Reden uit dienst: Overleden
Uitgevaren met het schip: Hartenlust Waar uit dienst: Azie
Maandbrief: Ja Schuldbrief: Ja
Begunstigde(n): Vrouw: Lijsbet Blom; opmerkingen: aan de diaconie van Ankeveen
Kind: Leentie Hoeteman; opmerkingen: aan de diaconie van Ankeveen
Kind: Jan Hoeteman; opmerkingen: aan de diaconie van ankeveen
Kind: Sara Hoeteman; opmerkingen: aan de diaconie van Ankeveen
Kind: Femmetie Hoeteman; opmerkingen: aan de diaconie van Ankeveen
Gegevens van de vaart
Schip: Hartenlust Vertrek: 26-02-1745
Kamer: Amsterdam Kaap: 15-06-1745
08-07-1745
Inventarisnummer: 6174
Folio: 199 Aankomst: 13-09-1745
Batavia
DAS- en reisnr.: 3324.4
Op 19-2-1745 is hij bij de Montelbaanstoren aan boord van een Lichter gebracht.
Voor vertrek heeft Coenraet een getuigenis afgelegd: Dat hem zijn quaed gedrag van harte leed was dat de drank oorsaek geweest was en sijne kinderen in ’t byzonder aen Joost Roskam teneinde daar opzicht over geliefde te nemen hadde aanbevolen".
Coenraet vertrekt op 26-2-1745 aan boord van de "Hartelust" van de rede van Texel en arriveert 13-9-1745 in Batavia, waar hij 27-3-1747 aan malaria is overleden.»

De reis duurde dus meer dan zes maanden en Coenraet Hoetmer heeft maar anderhalf jaar Indië overleefd; kinine tegen malaria bestond al wel, maar zal niet gebruikt zijn.Afbeeldingen :
(Klik op de afbeelding voor een vergroting)

Belijdenis Coenraad Hoetmer en Lijsje Blom, 1730  Hertrouw Harmen van Quinkelenberg en Lijsje Blom, 1752 
 1. Belijdenisinschrijving Coenraet Hoetemer en Lijsbeth Blom, 1730 (met dank aan Wiel Hoetmer te Venlo)
 2. Hertrouwinschrijving Harmen van Quinkelenberg en Lijsje Blom, 1752
Akten :
(Klik op de akte voor een vergroting)

Doop Helena Hoetmer  Doop Sara Hoetmer 
 1. Doopinschrijving Helena Hoetmer, 1730
 2. Doopinschrijving Sara Hoetmer, 1731

Doop Jan Hoetmer, 1733  Doop Femme Hoetmer, 1737  Doop Sara Hoetmer, 1740  Doop Maria Hoetmer, 1743 
 1. Doopinschrijving Jan Hoetmer, 1733
 2. Doopinschrijving Femme Hoetmer, 1737
 3. Doopinschrijving Sara Hoetmer, 1740
 4. Doopinschrijving Maria Hoetmer, 1743

Trouwen Klaas Slof en Femme Hoetmer, 1764  Trouwen Ruth Kalf en Saertje Hoetmer, 1761 
 1. Huwelijksinschrijving Klaas Slof en Femme Hoetmer, 1764
 2. Huwelijksinschrijving Ruth Kalf en Saertje Hoetmer, 1761

Doop Maria Slof, 1765  Doop Elisabeth Slof, 1767  Doop Neeltje Slof, 1769 
 1. Doopinschrijving Maria Slof, 1765
 2. Doopinschrijving Elisabeth Slof, 1767
 3. Doopinschrijving Neeltje Slof, 1769

Doop Lena Slof, 1771  Doop Willem Slof, 1773  Doop Lena Slof, 1776  Doop Saartje Slof, 1780 
 1. Doopinschrijving Lena Slof, 1771
 2. Doopinschrijving Willem Slof, 1773
 3. Doopinschrijving Lena Slof, 1776
 4. Doopinschrijving Saartje Slof, 1780

Doop Jannetje Kalf, 1762  Doop Coenraad Kalf, 1763  Doop Aeltje Kalf, 1765 
 1. Doopinschrijving Jannetje Kalf, 1762
 2. Doopinschrijving Coenraad Kalf, 1763
 3. Doopinschrijving Aeltje Kalf, 1765

Bron doop- trouw- en begraafgegevens Ankeveen : Van papier naar digitaal, aangeleverd door Richard Keijzer, met transcripties door Ineke Smit