VorigeBijlagenVolgende

Genealogiefragment Haarlems

I.

Gerrit.
Kinderen van Gerrit :

 1. Anna Gerrets, trouwt Jan Albertsen.
  Kinderen :
  1. Anna, gedoopt Castricum, R.K., 11 december 1684, dochter van Jan Albertsen en Anna Gerrets, doopgetuige Jan Gerretsen, waarschijnlijk een broer van de moeder.
  2. Cornelia, gedoopt Castricum, R.K., 1 december 1686, dochter van Jan Albertsen en Anne Gerrets, doopgetuige Trijn Alberts, waarschijnlijk een zuster van de vader.
  3. Adelbertus, gedoopt Castricum, R.K., 29 november 1688, zoon van Jan Albertsen en Anna Gerrets, doopgetuige Crelisie Crelis.
  4. Bregitta, gedoopt Castricum, R.K., 23 september 1690, dochter van Jan Albertsen en Anna Gerrets, doopgetuige Aled Crelis; devota [i.e. 'klopje'].
 2. Jan Haarlems, trouwt Anna Cornelis, volgt II.
  Anna Gerrets en Jan Gerretsen Haarlems waren over een weer getuige bij de doop van hun kinderen.

II.

Jan Haarlems, schepen te Castricum, overleden, aangifte Castricum, 19 augustus 1742 (Impost, «Lauris Stuijfbergen geeft aan ’t lijk van Jan Gerrits Haarlems»), trouwt Anna Cornelis (Crelis), overleden, aangifte Castricum, 23 december 1742 (Impost, «Lauris Klaas Stuijfbergen geeft aan ’t lijk van Anna Cornelis W[e]d[uwe] van Jan Gerrits Haarlems op ƒ6,0,0»); boedelscheiding Castricum, 19 december 1742 (dl. 171, 7 blz.).
2 november 1740 «geeft Jan Haarlemst 't lijk van Aagje Hendriks zijn dienstmeid op prodeo» (Castricum, Impost).
Verpondingenregister Castricum, 1733 : «13, 1:10:0, Jan Gerretse Haarlems bew[oont]: sijn huijs met 6 morg[en] 556 roede lant getaux[eert] op ƒ15:0:0 15:-:- 1:5:-»
Kinderen van Jan Haarlems en Anna Crelis :

 1. Anna (Antje), gedoopt Castricum, R.K., 29 juni 1685, dochter van Jan Gerredtsen en Anna Crelis, doopgetuige Anna Gerredtsen, waarschijnlijk een zuster van de vader, trouwt Castricum, 11 januari 1716 (dl. 326a), 28 januari 1716 (Impost) Laurentius Stuijfbergen, boer, schepen te Castricum, gedoopt Castricum, R.K., 3 juni 1686, doopgetuige Mainu Louris, een zuster van de vader, overleden, aangifte Castricum, 13 mei 1756, 69 jaar oud, zoon van Claes Laurissen en Crelisje Crelis, 9 kinderen, zie : genealogie Stuifbergen.
 2. Jacobus, gedoopt Castricum, R.K., 20 november 1686, zoon van Jan Gerretsen en Anne Crelis, doopgetuige Aeghte Crelis, mogelijk een zuster van de moeder.
 3. Guertie, gedoopt Castricum, R.K., 26 december 1688, dochter van Jan Gerretzen en Anne Krelis, doopgetuige Neeltie Crelis, mogelijk een zuster van de moeder. [ ! Zij is niet dezelfde als Guertie Gerrits die in 1723 Sijme Cornelisse Duijnevelt trouwt, zie onder].
 4. Maria, gedoopt Castricum, R.K., 5 oktober 1690, dochter van Jan Gerretsen en Anna Crelis, doopgetuige Jan Crelissen, mogelijk een broer van de moeder, overleden, aangifte Castricum, 18 maart 1760 (Impost, aangegeven door Corn[elis]. Gerrits Haarlems, een neef), 69 jaar oud.
  Verpondingenregister Castricum, 1733 : «83, 0:0:0, Maartje Jans Haarlems bew[oont]: haar huijsje get[au]x[eert] op ƒ3:0:0, -:5:-.
 5. Gertrudis, gedoopt Castricum, R.K., 4 november 1692, dochter van Jan Gerritsen en Anna Crelis, doopgetuige Neeltie Crelis, mogelijk een zuster van de moeder.
 6. Gerrit, trouwt (1) Jannetje Dirks van den Beeck, (2) Geertruida Pieters Roos, (3) Trijntje Cornelis Ranken, volgt III.

III.

Gerrit Haarlems, geboren waarschijnlijk Castricum, ca. 1694, overleden, aangifte Castricum, 17 mei 1759 (Impost, «Trijntje Corn[elis]: Ranke geeft aan het lijk van Gerrit Jansz Haarlems haar man op ƒ3,0,0»).
Verpondingenregister Castricum, 1733 : «15, 0:0:0, Gerrit Janse Haarlems bew[oont] het huijs van sijn vader met get[au]x[eert] op ƒ16:0:0 16:-:- 1:7:-»
Gerrit Haarlems trouwt 
(1) Castricum, R.K., 19 januari 1723 Jannetie Dirks van den Beeck (Gerrit Janse Haerlems en Jannetie Dirks van der Beek, getuigen Laurus Claesse en Pieter Dirkse), overleden, aangifte Castricum, 1 of 9 augustus 1731 (Impost, «Gerrit Janse Haarlemse brengt aan het lijk van Jannetje van der Beeck, sijne vrouw om overleden, aangifte te worden onder de Cl[asse]: van ƒ3,0,0»),
(2) Castricum, Schepentrouw, 3 januari 1733, als weduwnaar, Castricum, R.K., 18 januari 1733 (Gerret Janse Haarlems en Geertruij Pieters Roos, getuigen Ari Claase en Claas Cnelisse). Gerrit Jansz Haerlem trouwt Alkmaar, Stadstrouw, 4 januari 1733 Geertruida Pieters Roos, weduwe, afkomstig van Alkmaar (RAA, inventarisnummer 953, aktenummer 26147). Geertruyd Pieterse overleden, aangifte Castricum, 13 januari 1734 (Impost, «Gerrit Haarlems geeft aan het lijk van Geertruyd Pieterse, zijnen vrouw, ƒ3,0,0»),
(3) Castricum, R.K., 23 januari 1735 (Gerret Haarlems en Trijnje Ranke, getuigen Lauris Sijmisse en Dirk Janse), aangifte voor de Impost onder ƒ6,0,0, Trijntje Cornelis Ranken, overleden, aangifte Castricum, 23 januari 1781, aangifte onder de 4e classe, ƒ3,-,-.

Kinderen van Gerrit Haarlems en Jannetje van den Beek :

 1. Cornelis (de oude) (Cnelis), gedoopt Castricum, R.K., 18 oktober 1723, zoon van Gerrit Janse en Janneje Dirks, doopgetuige Maartje Dirks, trouwt (1) Lijsbeth Engels, hertrouwt (2) Aalbertje Ariaans, hertrouwt (3) Divertje Rijkenberg, volgt IV.
 2. Dirk, gedoopt Castricum, 11 maart 1728, R.K., zoon van Gerrit Janse en Janneje Dirks, doopgetuige Aagje Dirks, waarschijnlijk vroeg overleden.
 3. N.N., gedoopt Castricum, R.K., 29 juli 1731, kind van Gerret Janse en Janneje Dirks, doopgetuige Aagje Dirks, de moeder overlijdt kort na de geboorte.

Dochter van Gerrit Haarlems en Geertruij Roos :

 1. Maartje, gedoopt Castricum, R.K., 11 januari 1734, dochter van Gerret Janse en Geertruij Pieters, doopgetuige Antje Jans.

Kinderen van Gerrit Haarlems en Trijntje Ranke :

 1. Cnelis, gedoopt Castricum, R.K., 26 februari 1737, zoon van Gerret Haarlem en Trijnje Cnelis, doopgetuige Japik Cnelis, mogelijk een broer van de moeder, overleden, aangifte Castricum, 11 januari 1800 (Impost), 62 jaar oud
 2. Dirk, gedoopt Castricum, R.K., 10 juni 1742, overleden, aangifte Castricum, 2 augustus 1742 (Impost).
 3. Jan, gedoopt Castricum, R.K., 10 juni 1742, overleden, aangifte Castricum, 10 augustus 1742 (Impost).
  10 juni 1742 werden te Castricum R.K. gedoopt Dirk & Jan (genelli), kinderen van Gerret Haarlem en Trijnje Cnelis, doopgetuigen Michiel Cnelis, mogelijk een broer van de moeder, en Claes Lauris [Stuijfbergen], een aangetrouwde oom van de vader.
 4. Grietje Gerrits geeft in 1772 toestemming aan haar moeder Trijntje Cornelis, weduwe van Gerrit Jansse Haarlems, land te transporteren aan Leonard Tempelaar (Bron : Van Haerlem online).
  Zoon van Grietje Haarlems :
  1. In Castricum wordt 14 januari 1784 voor de Impost aangegeven: «Het lijk van Gerrit Haarlem zoontje van Grietje Haarlem».

IV.

Cornelis Haarlems (de oude) (Cnelis), gedoopt Castricum, R.K., 18 oktober 1723, zoon van Gerrit Janse en Janneje Dirks, doopgetuige Maartje Dirks, mogelijk een zuster van de moeder, overleden, aangifte Castricum, 20 november 1809 («[aangifte] 23 van Slagtmaand, Cornelis Haarlems de oude, [overleden] 20 van Slagtmaand, 85 Jaren, Castricum, weduwnaar, zonder kinderen, [begraven] 23 van Slagtmaand»),
trouwt :
(1) Castricum, Schepenondertrouw 9 mei 1761, Schepentrouw 24 mei 1761 Lijsbeth Engels, afkomstig van Uitgeest, overleden, aangifte Castricum, 3 mei 1764 (Impost, pro Deo),
(2) Castricum, Schepenondertrouw 11 april 1767, Schepentrouw 26 april 1767 Aalbertje Ariaans, beide wonende Castricum, overleden, aangifte Castricum, 2 juni 1771 (Impost),
(3) Castricum, 1 en 16 mei 1773 Divertje Rijkenberg [gedoopt Monnickendam, Hoge Dijk, 23 februari 1744, dochter van ?, doopgetuige Aefie Crelisse]. Diewertje Rijkenberg, begraven Limmen, R.K., 7 oktober 1808.

Diewertje Rijkenberg, weduwe van Cornelis Haarlem, oud 55 jaren, geboren te Monnikendam wonende Castricum, trouwt Castricum, Gerecht, 12 februari 1804 Gerrit Kraak, weduwnaar, oud bijna 40 jaren, geboren Akersloot en wonende Castricum.

Dochter van Cnelis Haarlems en Lijsbeth Engels :

 1. Lijsbeth Haarlems, overleden, aangifte Castricum, 21 juni 1764 (Impost).

Dochter van Cnelis Haarlems en Divertje Rijkenberg :

 1. Trijntje Haarlems, geboren circa 1774, overleden, aangifte Castricum, 14 april 1803 (Impost).

Aantekeningen Aantekeningen Guurtje Roos

 • Een Guertje Pieters Roos, jonge dochter, trouwt Broek op Langedijk, Oudkarspel, 12 januari 1721 Jan Sijmonsz. Glas, jongman (RAA, inventarisnummer 11, aktenummer 1638).
 • Kinderen van Pieter Muller en Guertje Roos :
  1. Cornelis Muller, gedoopt Schagen, Gereformeerd, 16 januari 1726, zoon van Pieter Adriaansz Muller en Guertje Pieters Roos (RAA, inventarisnummer 2, pagina 188, aktenummer 1422).
  2. Lijsbet Muller, gedoopt Schagen, Gereformeerd, 20 juli 1727, dochter van Pieter Adriaansz Muller en Guertje Pieters Roos (RAA, inventarisnummer 3, pagina 8, aktenummer 56).

Aantekeningen Aantekeningen Haarlem (Limmen en Alkmaar, vóór 1811)

 • Doopinschrijving Limmen : «12 augustus 1807, Catharina, Arie Bakker en Aafje Rijerse van den Dam, Jan Pieterse Bakker en Neeltje Janze Haarlem»
 • Kinderen van Nicolaas Mul en Agatha Jans Haarlem :
  1. Cornelius, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 19 januari 1774, zoon van Nicolaas Cornelisz Mul en Agatha Jans Haarlem (RAA, inventarisnummer 114, pagina 48154).
  2. Anna Rosa, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 19 april 1775, dochter van Nicolaas Cornelisz Mul en Agatha Jans Haarlem (RAA, inventarisnummer 114, pagina 48155).
 • Cornelia, gedoopt Harenkarspel, R.K., St. Jacobus, 22 maart 1774, dochter van Joannis Haarlem en Guurtje Pietersen Scholten (RAA, inventarisnummer 6, pagina 70994).
 • Pieter Haarlem trouwt Alkmaar, Stadstrouw en R.K., 17 januari 1808 Grietje Janse Kuil (RAA, inventarisnummer 958, aktenummer 30531, DTB 111).
  Kinderen van Pieter Haarlem en Grietje Kuijl :
  1. Dieuwertje, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Laurentius, 21 januari 1809, dochter van Pieter Haarlem en Grietje Janse Kuijl (RAA, inventarisnummer 109, pagina 43581). Dieuwertje Pieters Haarlem, overleden, aangifte Alkmaar, Kerkhof, 25 februari 1809, 1 maand en 5 dagen oud, oud recht 345, klasse memorie (RAA, inventarisnummer 53, aktenummer 29873).
  2. Cornelius, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Laurentius, 18 juni 1810, zoon van Pieter Haarlem en Grietje Janse Kuijl (RAA, inventarisnummer 109, pagina 43582).
 • Klaas Haarlem, overleden, aangifte Alkmaar, Grote Kerk, 17 november 1787, 39 jaar oud, oud recht 650, klasse ƒ3,-,-, alhier verdronken, naar Warmenhuisen gevoert, 7 gld, geene kinderen; wonende te Warmenhuisen, het impost bedrag is gerestitueert. N.B. hij is al op 6 november aangegeven (RAA, inventarisnummer 42, aktenummer 38850).
 • Saartje van Haarlem trouwt Alkmaar, Stadstrouw en R.K., 17 juli 1796 Jan Smit (RAA, inventarisnummer 956, aktenummer 29227, DTB 105). Sara van Haarlem, overleden, aangifte Alkmaar, Kerkhof, 17 december 1797, 33 jaar oud, oud recht 656, klasse memorie, vrouw van Jan Smit (RAA, inventarisnummer 52, aktenummer 25724).
 • Marijtje van Haarlem, overleden, aangifte Alkmaar, Kerkhof, 3 januari 1798, 67 jaar oud, oud recht 657, klasse memorie, in de baijert van ’t vrouwegasthuis (RAA, inventarisnummer 52, aktenummer 26085).

Aantekeningen Aantekeningen : Guertje Gerrits en Guertje Jans

 • Guertie Gerrits trouwt Castricum, R.K., 14 januari 1723 Sijme Cornelisse Duijnevelt, getuigen Laurus Claesse en Pieter Dirkse.
  Kinderen van Sijme Cnelisse en Guertje Gerris :
  1. Cnelis, gedoopt Castricum, R.K., 29 oktober 1723, «Cnelis, Sijme Cnelisse, Guertje Gerris, Cnelis Cnelisse», waarschijnlijk vroeg overleden.
  2. Neelje, gedoopt Castricum, R.K., 10 maart 1725, « Neelje, Sijme Cnelisse, Guertje Gerris, Cnelis Cnelisse», waarschijnlijk vroeg overleden.
  3. Cnelis, gedoopt Castricum, R.K., 10 november 1726, « Cnelis, Sijmen Cnelisse, Guertje Gerris, Trijnje Gerris», waarschijnlijk vroeg overleden.
  4. Cornelia, gedoopt Castricum, R.K., 22 januari 1729, « Cornelia, Sijmen Cnelisse, Guertje Gerris, Pieter Gerris», waarschijnlijk vroeg overleden.
  5. Gerrit, gedoopt Castricum, R.K., 11 juli 1730, « Gerrit, Sijmen Cnelisse, Guertje Gerris, Dirk Gerrisse»
  6. Neelje, gedoopt Castricum, R.K., 27 juli 1731, « Neelje, Sijmen Cnelisse, Guertje Gerris, Aagje Claas», waarschijnlijk vroeg overleden.
  7. Martje, gedoopt Castricum, R.K., 11 november 1732, « Maartje, Sijme Cnelisse, Guertje Gerris, Pieter Gerrisse»
  8. Cnelis, gedoopt Castricum, R.K., 15 februari 1734, « Cnelis, Sijme Cnelisse, Guertje Gerris, Aagje Claas»
  9. Neelje, gedoopt Castricum, R.K., 15 mei 1735, « Neelje, Sijmen Cnelisse, Guertje Gerris, Trijnje Gerris»
  10. Jan, gedoopt Castricum, R.K., 14 november 1736, « Jan, Sijme Cnelisse Guertje Gerris Crijnje Gerris»
 • Een Guurtie Jans trouwt Castricum, 22 maart 1711 Cornelis Janse, getuigen Arie Theeuwese en Frans Theeuwese.
  Geen kinderen gedoopt te Castricum.

Vergelijk : Van Haerlem online / Anja van Haarlem


Start : 24 september 2002 | Laatst bijgewerkt : 13 maart 2015

Handtekening

Handtekening Jan Haarlems als schepen bij een huwelijksinschrijving uit 1731
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster)