VorigeInleidingVolgende

IJperlaan/Yperlaan

Inhoud van deze pagina

 1. De geografische naam IJperlaan/Yperlaan
 2. Een groot genealogisch fragment
 3. Verspreide fragmenten
 4. De betekenis van de naam IJperlaan/Yperlaan
  Noten

1. De geografische naam IJperlaan/Yperlaan

Net als IJpelaar is IJperlaan/Yperlaan ontegenzeggelijk een geografische naam. Gaan we enkel uit van de verspreiding, dan zou de oorsprong van de overwegend protestantse familie in Zuid-Holland moeten worden gezocht : de grootste concentraties zijn in 1947 te vinden in Den Haag, Voorschoten en Rotterdam (1); de oudste vermeldingen komen bovendien uit Koudekerk, Leiden, Hazerswoude, Rijpwetering, Alkemade, Alphen, Voorhout en Oegstgeest. Maar nergens in die omgeving is een dergelijke geografische naam te vinden.

De familienaam IJpelaan wordt in 1632 en 1702 eveneens als IJperlaan geschreven (2), waardoor het om dezelfde naam kan gaan; omgekeerd wordt de naam IJperlaan in 1660 en 1731 als Y/IJpelaan (zonder r) gespeld.

Het is aannemelijk dat Dirck, Cornelis, Jacob, Willem, Trijntgen, Jan en Floris Cornelisz. Yperlaan, vooropgesteld dat het om broers en een zuster gaat (wat vooralsnog alleen vaststaat voor Cornelis, Jan en Trijntgen), kinderen zijn van Cornelis Pietersz. IJpelaan, geboren ca. 1605 en vermeld in 1667, maar verder onvindbaar in Kennemerland, zie : IV.5.

In de eerste generaties komt de naam ook voor als Van Yperlaan.

Hier is nog een heel onderzoek te doen.

2. Een groot genealogisch fragment (3)

Kinderen van Cornelis [Y/IJperlaan] (4), wonende te Koudekerk (aan de Rijn, Zuid-Holland).

 1. ? Dirck Cornelisz. Yperlaan, trouwt Dieuwertje IJsbrandtsdr. Lelievelt, dochter van IJsbrandt Pietersz. Lelievelt en Geertruida Huigensdr..
  Dirck Cornelisz. van IJperlaen, vermeld in notarieel Leiden, 1 februari 1641, attestatie, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 474, notaris Jacob Jansz. de Haes, 1641.
  Dirck Cornelisz. IJperlaen, vermeld in notarieel Leiden, 1676, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 1336, aktenummer 125, notaris Johan de Blaeuwen, 1676-1680.
  Dochter van Dirck Yperlaan en Dieuwertje Lelievelt :
  1. Margaretha Dircksdr. Yperlaan.
 2. Cornelis Cornelisz. Iperlaen, vermeld notarieel Leiden, 1637, testament, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 323, aktenummer 155, scan 386 en verder, notaris Cornelis Dircxz van Grotelande, 1637; testament van Cornelis Cornelisz. Iperlaen en Engeltijen Jans van Leeuwen, echtelieden tot Warmond, nog zonder kinderen; zijn vader, wonende Coudekerk, en de oudste broer worden vermeld, maar niet met name.
  Cornelis Cornelisz IJperlaen, wonende Donkersteeg, vermeld in notarieel Leiden, 1650, Bonboeken, bon voor Marendorp-Rijnzijde, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 501A, inventarisnummer 6621, folio 504v, 1650-1652.
  Cornelis Cornelisz. Iperlaen, vermeld in notarieel Leiden, 16 mei 1653, akte van koop, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 486, notaris Jacob Jansz. de Haes, 1653.
  Cornelis Cornelisz. IJperlaen, vermeld in notarieel Leiden 11 juni 1655, voogdij, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 491, notaris Jacob Jansz. de Haes, 1655.
  Cornelis Cornelisz Iperlaen, vermeld in notarieel Leiden, 17 juli 1655, surrogatie, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 491, notaris Jacob Jansz. de Haes, 1655.
 3. ? Jacob Cornelisz. IJperlaan, overleden Hazerswoude, 1680 (5).
 4. ? Willem Cornelisz. IJperlaan, overleden Rijpwetering, 29 januari 1703, boedelscheiding 1703 (6), trouwt Maartje IJsbrantsdr., overleden Rijpwetering, 25 september 1701.
  Kinderen van Willem Cornelisz. IJperlaan en Maartje IJsbrantsdr. :
  1. Jannetje IJperlaan, overleden Oud Ade, Alkemade, 11 mei 1722, trouwt Alkemade, 27 mei 1698 Pieter Engelsz. van Stijn/Backer, gedoopt Rijpwetering, 22 februari 1669.
   Kinderen van Pieter van Stijn/Backer en Johanna Yperlaan :
   1. Cornelia van Stijn, gedoopt Oud Ade, Alkemade, 29 maart 1699, overleden Hoogmade, 27 januari 1781, begraven Hoogmade, 28 januari 1781, 81 jaar oud, huwelijkse geboden Alkemade, 11 september 1722, trouwt Alkemade, 28 september 1722 Claes Aelbertsz. Strijk, testament Hoogmade, 2maart 1781.
   2. Cornelis van Stijn, gedoopt Alkemade, 25 december 1700, overleden Oud Ade, Alkemade, 18 december 1715, 14 jar oud.
   3. Maria van Stijn, gedoopt Oud Ade, Alkemade, 13 maart 1702, overleden Rijnsaterwoude, 24 december 1743, begraven Rijnsaterwoude, 25 december 1743, 41 jaar oud, trouwt Alkemade, 23 januari 1730 Cornelis Claesz. van Dusseldorp, testament Alkemade, 18 juni 1731.
   4. Anna van Stijn, overleden Rijpwetering, 13 november 1730, begraven Rijnsaterwoude, 14 november 1730.
   5. N.N. van Stijn, overleden Oud Ade, Alkemade, 18 december 1715.
  2. IJsbrant IJperlaan, overleden Rijpwetering 21 maart 1705, huwelijkse geboden Oud Ade, Rijpwetering, 23 oktober 1695, trouwt Alkemade, 25 oktober 1695 Maria Dammasdr. van Egmond, overleden Rijpwetering, 16 december 1739, begraven Rijnsaterwoude, 17 december 1739. Maria van Egmond hertrouwt Alkemade, 12 januari 1706 Gerrit Abrahamsz. van der Veer.
  3. Maria IJperlaan, gedoopt Rijpwetering, 22 oktober 1674.
  4. Appolonia IJperlaan, gedoopt Rijpwetering, 19 augustus 1677.
  5. Martinus IJperlaan, gedoopt Rijpwetering, 23 juli 1678.
  6. Divira IJperlaan (Dieuwertje), gedoopt Rijpwetering, 12 mei 1680, waarschijnlijk vroeg overleden.
 5. Trijntgen Cornelisdr. van Iperlaen en Heijndrick Jansz. van Lagerhoff, vermeld in notarieel Leiden, 25 maart 1646, testament, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 479, notaris Jacob Jansz. de Haes, 1646, scan 135-138, genoemd worden haar broeder Jan en Corn. Cornsz. van IJperlaen.
 6. Jan Cornelisz. van IJperlaen en Marijtgen Jansdr., wonende Gansoord(e) (straat), vermeld in notarieel Leiden, 1646, Bonboeken, bon voor Burgstreng, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 501A, inventarisnummer 6620, folio 34v, scan 35, linksboven, 1646-1658.
  Jan Egbertsz. [Cornelisz.?] IJperlaen, lintwerker, wonende Vleere(n)steeg, en Maertgen Jansdr., vermeld in notarieel Leiden, 1646, Bonboeken, bon voor Gansoorde, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 501A, inventarisnummer 6621, folio 397, 1646-1651, scan 131 : «3.5.1646. Is bij vercost aen Jan Egbertsz IJperlaen lintbewerker omel[?] [...] 1647 [?] verk[?] Is bij Maertge Jansdr. [?] van Jan Egbertsz IJperlaen vercost [?]..
  Jan Cornelisz. van Iperlaen, vermeld in notarieel Leiden, 23 juni 1647, obligatie, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 480, notaris Jacob Jansz. de Haes, 1647.
  Jan Cornelisz. van Ipelaen, vermeld in notarieel Leiden, 3 november 1647, obligatie, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 480, notaris Jacob Jansz. de Haes, 1647.
  Jan Cornelisz. IJperlaen, vermeld in notarieel Leiden, 10 december 1647, renunciatie en borgtocht, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 480, notaris Jacob Jansz. de Haes, 1647.
  Jan Cornelisz. IJperlaan den Oude. Koop van een huis, Alphen, 1716 (7).
  1. Cornelis Jansz. IJperlaan sr. en nageslacht :
   Cornelis Jansz. IJperlaan sr., vermeld in Notarieel Leiden, 1681, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 1337, akte folio nummer 18, notaris Johan de Blaeuwen, 1681-1683, scan 63-77, 23 maart 1681, boedelinventaris Grietgen Jansdr. de Rijck, in haer leven weduwe van za[liger]: Floris Cornelisz. Yperlaen, erfgenamen zijn Jan Klemmdtsz[?] Kedts[?], overleden en insolvent, in sijn leven te wijve hebbende Maertgen Florisdr. Yperlaen, overleden, Cornelis van Swanenburg, curator over desselve naegelaten boedel ende goederen aangesteld; Item de kinderen van za[liger]: Jan Florisz. Yperlaen; noch de kinderen van Claes Jansz. van Staveren, gewonnen bij za[liger]: Jannetgen Florisdr. Yperlaen; noch de kinderen van Willem Florisz. Yperlaen, allen voor een vierde part; voor handtekening Cornelis Jansz. Yperlaen, voorhandtekening zie afbeelding rechts.
   Cornelis Jansz. IJperlaan sr., vermeld in Notarieel Leiden, 1681, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 1337, akte folio nummer 19, notaris Johan de Blaeuwen, 1681-1683, scan 78-85, vervolgakte, boedelscheiding van de nalatenschap van Grietgen Jansdr. de Rijck, boedelhoudster van Floris Cornelisz. Yperlaen, het gaat om ruim 4000 gulden.
  2. ? Kinderen van Mr. Willem de Baudous en Anna Jansdr. [van] Yperlaan :
   1. Christina, gedoopt Warmond, N.H., 19 augustus 1685, dochter van Mr. Willem de Bedous en Anna Jansz. Yperlaan, doopgetuige Geertruit de Bedous, Regionaal Archief Leiden.
   2. Philippus, gedoopt Sassenheim, N.H., 8 juni 1687, zoon van Willem Baudous en Anna van Ypenlaen, doopgetuigen Cornelis van Arckel en Geertruijt de Baudous, Regionaal Archief Leiden, inventarisnummer 1, folio 58.
   3. Geertruyd, gedoopt Warmond, N.H., 18 februari 1691 [niet 1690],dochter van Willem de Baudous en Annetje Jansdr. Yperlaan, doopgetuige Barbar Jansdr., zie afbeelding rechts, waarschijnlijk vroeg overleden, Regionaal Archief Leiden.
   4. Jan, gedoopt Warmond, N.H., 8 maart 1693, zoon van Mr. Willem Baudous en Annitje Jans Yperlaan, doopgetuige Anna Jans van Alkemade, Regionaal Archief Leiden.
   5. Geertruyd, gedoopt Warmond, N.H., 30 januari 1695, dochter van Willem de Baudous en Anna Jans Yperlaan, doopgetuige Barber Jans, Regionaal Archief Leiden.
  3. ? Jan Jansz. IJperlaen, vermeld in notarieel Leiden, 1676, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 1336, aktenummer 192, notaris Johan de Blaeuwen, 1676-1680.
  4. ? Willem Janse IJperlaan, getrouwd met Aaltje Jansdr. van der Blom. Boedelscheiding, Alphen, 1715 (8). ? Willem [Florisz ?] Yperlaan, trouwt Maria Leendertsdr. Vermeij, overleden Koudekerk, 1712, dochter van Leendert Leendertsz. Vermeij en Catharina Claesdr. Ket (9).
   Kinderen van Willem Yperlaan en Maria Vermeij :
   1. Claes Willemsz. Yperlaan, in 1712 wonende Koudekerk.
   2. Marytje Willemsdr. Yperlaan, trouwt Cornelis Theunisz./Mattheusz. Lindenburg, in 1712 wonende Leiderdorp.
    Een zoon.
   3. Grietje Willemsdr. Yperlaan (Grietje, Geertje), trouwt Arie/Aart Ariensz. Coppersluijs, in 1712 wonende Hazerswoude.
   4. Cornelis Willems Yperlaan, in 1712 wonende Oegstgeest, begraven Oegstgeest, 9 mei 1737, trouwt Guurtje Egges, begraven Oegstgeest, 17 april 1754 (10).
    Kinderen van Cornelis IJperlaan en Guurtje Egges :
    1. Jannetie [Cornelisdr. ?] IJperlaan, gedoopt Oegstgeest, 17 augustus 1695, ondertrouwt Oegstgeest, 15 maart 1727, trouwt Oegstgeest, Kerkelijk, 30 maart 1727 Cornelis Dammensz. van Eijken.
     Kinderen van Cornelis van Eijken en Jannetje IJperlaan :
     1. Cornelis van Eijken, gedoopt Oegstgeest, 1 februari 1728, doopgetuigen Kornelis Yperlaan en Guurtje Egges.
     2. Klaas van Eijken, gedoopt Oegstgeest, 21 augustus 1729, doopgetuigen Izaak de Hart en Grietje Kloppenburg.
     3. Jannetje van Eijken, gedoopt Oegstgeest, 10 december 1730, doopgetuigen Willem Yperlaan en Trijntje Jans Kos.
     4. Marijtje van Eijken, gedoopt Oegstgeest, 10 december 1730, doopgetuige Klaas Yperlaan en Marijtje Yperlaan.
    2. Willem Cornelisse IJperlaan, gedoopt Oegstgeest, 2 februari 1697, begraven Oegstgeest, 4 mei 1776; testament 1776 (11), trouwt Oegstgeest, kerkelijk, 2 juni 1727 Trijntje Jans Kos, gedoopt Hillegersberg, 3 maart 1708, doopgetuige Anna Pieters Reuwijk, begraven Oegstgeest, 23 januari 1775, dochter van Jan Vranken Kos en Marijtje Pieters van Reeuwijk.
     Kinderen van Willem Yperlaan en Trijntje Kos (12) :
     1. Maria Willemse Yperlaan (Marijtje) (13), gedoopt Oegstgeest, 30 januari 1729, dochter van Willem Cornelisse Yperlaan en Trijntje Jans Kos, doopgetuige Neeltje Jans Kos, overleden Wassenaar, 21 maart 1797, 68 jaar oud, trouwt Oegstgeest, Kerkelijk, 26 januari 1755 Pieter Oudshoorn, geboren Bodegraven, gedoopt Zwammerdam, Remonstrants, 27 november 1729, overleden Wassenaar, 22 april 1811, 81 jaar oud, zoon van Maarten Maartensz. Oudshoorn en Maartje Pieters Veenwegh.
      Kinderen van Pieter Oudshoorn en Marijtje Yperlaan :
      1. Maarten Oudshoorn, gedoopt Wassenaar, 16 november 1755, doopgetuigen Maarten Oudshoorn en Jannetje Overgeest, overleden Wassenaar, 10 oktober 1762, 6 jaar oud.
      2. Neeltje Oudshoorn, gedoopt Wassenaar, 13 maart 1757, doopgetuigen Willem Cornelisse Yperlaan en Trijntje Jans Kos, overleden Leiden, 21 februari 1812, 54 jaar oud.
      3. Willem Oudshoorn, gedoopt Wassenaar, 26 november 1758, doopgetuigen Willem IJperlaan en Trijntje Kos, overleden Katwijk aan de Rijn, 10 april 1838, 79 jaar oud, trouwt
       (1) Hillegersberg (ondertouw), 27 augustus 1784, trouwt Katwijk, Kerkelijk, 19 september 1784 Ariaantje van der Snel, dochter van Dirk van der Snel en Willemijntje Reewijk.
       (2) Valkenburg, Kerkelijk, 11 maart 1791 Alida Binnendijk, dochter van Simon Binnendijk en Antje van Egmond.
      4. Cornelis Oudshoorn, gedoopt Wassenaar, 2 november 1760 doopgetuigen Cornelis Overgeest en Maartje Veenwegh, overleden Wassenaar, 9 juni 1766, 5 jaar oud.
      5. Maarten Oudshoorn, grutter, gedoopt Wassenaar, 7 augustus 1763, doopgetuigen Maarten Oudshoorn en Anna Cornelia Verschuijl, overleden Leiden, 15 november 1818, 55 jaar oud, trouwt Francijntje Oudshoorn, gedoopt Leiderdorp, 5 januari 1766, doopgetuigen Pieter Oudshoorn en Marijtje Yperlaan, dochter van Maarten Oudshoorn en Anna Cornelia Verschuijl.
      6. Maartje Oudshoorn, gedoopt Wassenaar, 6 oktober 1765, overleden Wassenaar, 4 april 1837, 71 jaar oud, aangifte B.S. 6 april 1837, trouwt Wassenaar, Kerkelijk, 25 november 1787 Johannes Nell, bouwman, gedoopt Den Haag, Grote Kerk, 3 oktober 1751, overleden Wassenaar, 8 maart 1824, 72 jaar oud.
       Zeven kinderen.
      7. Cornelia Oudshoorn, gedoopt Wassenaar, 11 oktober 1767, doopgetuigen Cornelia Verschuijl en Maarten Oudshoorn, overleden Wassenaar, 31 januari 1774, 6 jaar oud.
      8. Dirk Oudshoorn, gedoopt Wassenaar, 17 februari 1771 doopgetuigen Dirk Overgeest en Maertje Overgeest, overleden Wassenaar, 6 februari 1774, 2 jaar oud.
      9. Jan Oudshoorn, gedoopt Wassenaar, 17 februari 1771 doopgetuigen Jan Yperlaan en Guurtje Yperlaan, overleden Wassenaar, 17 oktober 1771, 8 maanden oud.
     2. Kornelis IJperlaan, gedoopt Oegstgeest, 12 juli 1733, doopgetuigen Kornelis Yperlaan en Guurtje Eggas, begraven Oegstgeest, 18 juli 1749.
     3. Jan IJperlaan, gedoopt Rijnsburg, 30 oktober 1735, doopgetuigen Cornelis Yperlaan en Guurtje Eggas.
     4. Evert IJperlaan, geboren Oegstgeest, 23 [?] december 1736, doopgetuige Elisabeth Cornelis Yperlaan, overleden Oegstgeest, 18 december 1814, 78 jaar oud, aangifte B.S. 20 december 1814; buurman is Arij IJperlaan, oud 70 jaar.
      Zoons van Evert IJperlaan en Antonetta Smit :
      1. Jacobus IJperlaan, getrouwd met Aaltje Lonkhuizen, overleden Utrecht, 3 oktober 1881, 89 jaar oud, aangifte B.S. 4 oktober 1881, zoon van Evert IJperlaan en Antonetta Smit. Jacobus IJperlaan, geboren Oegstgeest en Poelgeest, 30 jaar oud, trouwt Utrecht, 7 augustus 1822 Aaltje van Lonkhuizen, 29 jaar oud, geboren IJsselstein, dochter van Willem van Lonkhuizen en Gerrigje van Heemsbergen. Alida van Lonkhuijzen, getrouwd met Jacobus van IJperlaan, overleden Utrecht, 7 oktober 1864, 71 jaar oud, aangifte B.S. 8 oktober 1864, dochter van Willem van Lonkhuijzen en Gerretje van Heemdbergen.
       Zoons van Jacobus Yperlaan en Alida van Lonkh[u]ijzen :
       1. Evert IJperlaan, overleden Utrecht, 20 juli 1823, 5 maanden oud, aangifte B.S. 21 juli 1823, zoon van Jacobus IJperlaan en Alida van Lonkhuijzen. Evert IJperlaan, overleden Utrecht, 20 juli 1823, registratiedatum 31 januari 1824, memorienummer 50, nummer op film 2622; bewijs van onvermogen.
       2. Evert Yperlaan, 35 jaar oud, geboren Utrecht, trouwt Utrecht, 29 april 1863 Laurina Klazina Arends, 30 jaar oud, geboren Zierikzee, dochter van Jan Arends en Katharina Louisa Tuijte. Laurina Clasina Arends, overleden Utrecht, 28 november 1893, 61 jaar oud, aangifte B.S. 29 november 1893, getrouwd met Dirk van der Kint, zoon van Jan Arends en Louisa Tuiten, eerder weduwe van Evert Yperlaan.
       3. Willem IJperlaan, 32 jaar oud, geboren Utrecht, trouwt Utrecht, 20 mei 1857 Johanna Elisabeth Jaspers, 29 jaar oud, geboren Amsterdam, dochter van Jacob Jaspers en Cornelia Lammers.
       4. Eliza IJperlaan, overleden Utrecht, 6 november 1836, 3 jaar oud, aangifte B.S. 7 november 1836, dochter van Jacobus IJperlaan en Alida van Lonkhuijsen (14).
      2. Florisz IJperlaan, weduwnaar van Maria Kluever [sic !], eerder weduwnaar van Elisabeth Gerrebrands Tooren, overleden Utrecht, 6 januari 1875, 88 jaar oud, aangifte B.S. 7 januari 1875, zoon van Evert IJperlaan en Antonetta Smit. Elisabeth Gerrebrands Tooren, huisvrouw van Floris IJperlaan, overleden Utrecht, 23 september 1819, 46 jaar oud, aangifte B.S. 24 september 1819. Florisz IJperlaan, 33 jaar oud, geboren Utrecht, trouwt Utrecht, 5 april 1820 Maria Kluever [sic !], 30 jaar oud, geboren Utrecht, dochter van Hermannus Kluever [sic !] en Katrina Rietvelt. Maria Klueder [sic !], getrouwd met Floris IJperlaan, overleden Utrecht, 17 mei 1863, 74 jaar oud, aangifte B.S. 18 mei 1863, dochter van Hermanus Klueder [sic !] en Katrina Rietvelt.
       Dochters van Floris IJperlaan en Elisabeth Tooren :
       1. Evert Iperlaan [sic !], geboren Utrecht, ca. 1812, overleden Utrecht, 10 november 1855, 43 jaar oud, aangifte B.S. Utrecht, 11 november 1855, opgegeven als zoon van Floris Iperlaan en Maria Kleuver, echtgenoot van Johanna Margareta van Asch, trouwt, als zoon van Floris Iperlaan en Elizabeth Tooren, Utrecht, dan 41 jaar oud, 2 februari 1853 Johanna Margareta van Asch, geboren Rijswijk, 40 jaar oud, dochter van Johannes van Asch en Hendrika Kiel.
       2. Antonetta Susanna IJperlaan, geboren Utrecht, 12 september 1813, aangifte B.S. 14 september 1813, dochter van Floris IJperlaan en Elisabeth Gerbrants Toorn. Antonetta Susanna IJperlaan, overleden Utrecht, 13 september 1813, 1 dag jaar oud, aangifte B.S. 14 september 1813, dochter van Floris IJperlaan en Elisabeth Gerbrants Toorn.
       3. Antoinetta Susanna IJperlaan, overleden Utrecht, 27 juli 1829, 14 jaar oud, aangifte B.S. 27 juli 1829, dochter van Floris IJperlaan en Elisabeth Gerrebrands Tooren.
       4. Kinderen van (een derde) Antoinetta Susanna IJperlaan :
        1. N.N. IJperlaan, overleden Utrecht, 7 januari 1865, 0 jaar oud, aangifte B.S. 9 januari 1865, kind van N.N. en Antonetta Susanna IJperlaan.
        2. N.N. IJperlaan, levenloos geboren kind, overleden Utrecht, 10 november 1866, aangifte B.S. 10 november 1866, kind van N.N. en Antenette Susanna IJperlaan.
       Kinderen van Florus/Flores IJperlaan en Maria Kleuver :
       1. Cornelia Geertruida IJperlaan, overleden Utrecht, 23 juli 1851, 25 jaar oud, aangifte B.S. 24 juli 1851, dochter van Floris IJperlaan en Maria Kleuver.
       2. Hermanus Jacobus Yperlaan, geboren Utrecht, 1 november 1820, aangifte B.S. 2 november 1820, zoon van Floris Yperlaan en Maria Kleuver.
       3. Floris IJperlaan, geboren Utrecht, 4 juni 1822, aangifte B.S. 7 juni 1822, zoon van Floris IJperlaan en Maria Kleuver. Floris van IJperlaan, getrouwd met Gezina van Overhagen, overleden Abcoude-Baambrugge, 3 juni 1851, 24 jaar oud, aangifte B.S. 4 juni 1851, zoon van Floris IJpelaar en Maria Keuvel; eigenlijke naam Floris IJperlaan en Francina van Overhagen; 3 juni 1851 dood uit het water opgehaald. N.N. IJperlaan, getrouwd met Francina Overhagen, overleden Abcoude-Baambrugge, aangifte B.S., 19 mei 1877; zie akte naamsverandering familienaam IJperlaan en voornaam Francina van Overhagen, arrondissementsrechtbank Utrecht.
       4. Maria Elisabeth IJperlaan, overleden Utrecht, 15 november 1835, 6 jaar oud, aangifte B.S. 16 november 1835, dochter van Floris IJperlaan en Maria Kleuver.
       5. Catharina Wijnanda IJperlaan, overleden Utrecht, 8 november 1825, 1 jaar oud, aangifte B.S. 9 november 1825, dochter van Floris IJperlaan en Maria Kleuver. Catharina Wijnanda IJperlaan, getrouwd met Johan Friedrich Abeling, overleden Utrecht, 19 december 1865, 49 jaar oud, aangifte B.S. 21 december 1865, dochter van Floris IJperlaan en Maria Kleuver. Catharina Wijnanda Yperlaan, 24 jaar oud, geboren Utrecht, trouwt Utrecht, 20 augustus 1851 Johan Friedrich Abeling, 27 jaar oud, geboren Rodenbeck (Hannover), zoon van Hermann Heinrich Abeling en Adelheid Schmidt.
        Kinderen van Johan Friedrich Abeling en Catharina Wijnanda IJperlaan :
        1. Alida Cornelia Abeling, getrouwd met Willem Johannes Ensie, overleden Utrecht, 14 september 1891, 39 jaar oud, aangifte B.S. 15 september 1891, zoon van Johann Friedrich Abeling en Catharina Wijnanda IJperlaan. Alida Cornelia Abeling, 20 jaar oud, geboren Utrecht, trouwt Utrecht, 12 maart 1873 Willem Johannes Ensie, 23 jaar oud, geboren Utrecht, zoon van Mattheus Jan Daniel Ensie en Angenieta Verbrugge.
        2. Catharina Wijnanda Abeling, overleden Utrecht, 4 maart 1861, 7 maanden oud, aangifte B.S. 5 maart 1861, dochter van Johan Friedrich Abeling en Catharina Wijnanda IJperlaan.
        3. Maria Antonetta Abeling, overleden Utrecht, 12 februari 1862, 2 jaar oud, aangifte B.S. 13 februari 1862, dochter van Johan Friedrich Abeling en Catharina Wijnanda Yperlaan.
        4. Herman Heinrich Abeling, overleden Utrecht, 30 april 1855, 1 jaar oud, , aangifte B.S. 30 april 1855. zoon van Johan Friedrich Abeling en Catharina Wijnanda Yperlaan.
        5. Catharina Wijnanda Abeling, overleden Utrecht, 13 september 1864, 3 weken oud, aangifte B.S. 14 september 1864, dochter van Johan Friedrich Abeling en Catharina Wijnanda IJperlaan.
        6. Hermann Heinrich Abeling, 24 jaar oud, geboren Utrecht, trouwt Vreeswijk, 27 mei 1886 Hendrika van Veldhuijzen, 27 jaar oud, geboren Vreeswijk, dochter van Jan Jacob van Veldhuijzen en Anna Maria van Dorssen. Hermann Heinrich Abeling, weduwnaar van Hendrika Veldhuijsen, overleden Utrecht, 7 januari 1935, 73 jaar oud, aangifte B.S. 8 januari 1935, zoon van Johan Friedrich Abeling en Catharina Wijnanda IJperlaan.
        7. Maria Christina Abeling, 23 jaar oud, geboren Utrecht, trouwt Utrecht, 4 augustus 1886 Gerrit van Doorn, 23 jaar oud, geboren Doorn, zoon van Ruth van Doorn en Gerritje Beckman.
       6. Hermanus Jacobus Yperlaan, 31 jaar oud, geboren Utrecht, trouwt Utrecht, 12 november 1851 Geertruij Cornelia van Ekeris, weduwe van Paulus de Groot, 27 jaar oud, geboren Utrecht, dochter van Cornelis Johannes van Ekeris en Geertruij Krikke. Hermanus Jacobus IJperlaan, bij trouwen binnenvader, weduwnaar van Geertruij Cornelia van Eekeris, 41 jaar oud, geboren Utrecht, trouwt Hoorn, 13 december 1861 Aaltje Vollenga, 34 jaar oud, geboren Hoorn, dochter van Johannes Vollenga en Neeltje Pauw.
        Geertruij Cornelia van Ekeris, getrouwd met Hermanus Jacobus IJperlaan, eerder weduwe van Paulus de Groot, overleden Utrecht, 5 december 1852, 87 jaar oud, aangifte B.S. 6 december 1852, dochter van Johannes van Ekeris en Geertruij Krikke.
        Kinderen van Hermanus Jacobus IJperlaan en Geertruij Cornelia van Ekeris :
        1. Johannes Cornelis IJperlaan, overleden Utrecht, 4 januari 1853, 3 maanden oud, aangifte B.S. 4 januari 1853, zoon van Hermanus Jacobus IJperlaan en Geertruij Cornelia van Ekeris.
       7. Florus IJperlaan, geboren Rijnauwen, 26 februari 1851, aangifte B.S. 26 februari 1851, zoon van Florus IJperlaan en Francina van Overhagen. Floris IJperlaan, 28 jaar oud, geboren Utrecht, trouwt Rijnauwen, 7 mei 1850 Francina van Overhagen, 23 jaar oud, geboren Rijnauwen, dochter van Jan Willem van Overhagen en Hendrika Dunk.
        zoon van Florus IJperlaan en Francina van Overhagen :
        1. Florus IJperlaan, weduwnaar van Johanna Alida Wilhelmina Ernste, overleden Utrecht, 5 april 1917, 66 jaar oud, aangifte B.S. 6 april 1917, zoon van Florus IJperlaan en Francina van Overhagen. Florus IJperlaan, 26 jaar oud, geboren Bunnik, trouwt Utrecht, 30 mei 1877 Johanna Alida Wilhelmina Ernste, 34 jaar oud, geboren IJsselstein, dochter van Gijsbert Ernste en Alida Wilhelmina Bodaan. Johanna Alida Wilhelmina Ernste, getrouwd met Florus IJperlaan, overleden Utrecht, 17 februari 1917, 73 jaar oud, aangifte B.S. 20 februari 1917 , dochter van Gijsbert Ernste en Alida Wilhelmina Bodaan.
         Kinderen van Florus IJperlaan en Johanna Ernste :
         1. Hendrika Johanna IJperlaan, overleden Utrecht, 23 december 1936, 54 jaar oud, aangifte B.S. 24 december 1936, dochter van Florus IJperlaan en Johanna Alida Wilhelmina Ernste.
         2. Alida Wilhelmina IJperlaan, ongehuwd overleden Utrecht, 1 november 1916, 36 jaar oud, aangifte B.S. 10 november 1916, dochter van Floris IJperlaan en Johanna Alida Wilhelmina Ernste. Alida Wilhelmina Yperlaan, wonende Utrecht, ongehuwd overleden Zeist, 1 november 1916, 36 jaar oud, aangifte B.S. 2 november 1916, dochter van Floris Yperlaan en Johanna Alida Wilhelmina Ernste.
         3. Francina IJperlaan, geboren Utrecht, overleden Renkum (Gelderland), 24 maart 1944, 65 jaar oud, aangifte Renkum, B.S. 1 oktober 1948, dochter van Florusen IJperlaan en Johanna Alida Ernste.
         4. Florus IJperlaan, geboren Utrecht, 20 juli 1886 (15), bij trouwen timmerman, 26 jaar oud, geboren Utrecht, zoon van Floris Yperlaan en Johanna Alida Wilhelmina Ernste, trouwt Utrecht, 17 april 1913 Neeltje Jacoba Man, 26 jaar oud, geboren Utrecht, dochter van Georg Albert Man en Wilhelmina van Schaik. Neeltje Jacoba Man, getrouwd met Florus IJperlaan, overleden Utrecht, 11 februari 1941, 54 jaar oud, aangifte B.S. 12 februari 1941, dochter van Georg Albert Man en Wilhelmina van Schaik. Deze begint in 1890 te Utrecht het nog altijd bestaande aannemersbedrijf.
          Kinderen van Florus IJperlaan en Neeltje Jacoba Man :
          1. Florus IJperlaan, overleden Utrecht, 31 december 1937, 20 jaar oud, aangifte B.S. 31 december 1937, zoon van Florus IJperlaan en Neeltje Jacoba Man.
     5. Pieter IJperlaan, gedoopt Oegstgeest, 16 november 1738, doopgetuige Trijntje Pieters Reewijk.
     6. Guertje IJperlaan, gedoopt Oegstgeest, 17 juli 1740, doopgetuigen Gerrit Yperlaan en Neeltje Kalslaagen. ? Margaretha IJperlaan (Grietje), geboren ca. 1773, overleden Oegstgeest, 14 januari 1814, 40 jaar oud, aangifte B.S. 14 januari 1814, buurman is Jan Koblenzweij, trouwt Oegstgeest, 17 juni 1792 (16) Johannes van der Gaag, geboren Loosduijnen, 3 juni 1768, (17).
      Dochters van Johannes van der Gaag en Margaretha IJperlaan :
      1. Cornelia van der Gaag, gedoopt Oegstgeest, 7 april 1793 (18), vroeg overleden.
      2. Cornelia van der Gaag, gedoopt Oegstgeest, 1 februari 1795 (19).
      3. Margaretha van der Gaag, 18 jaar oud, geboren Oegstgeest, trouwt Oegstgeest, 24 mei 1815 Johannes Oudshoorn, 27 jaar oud, geboren Oegstgeest, zoon van Cornelis Oudshoorn en Leentje van Wouw.
     7. Klaas IJperlaan, gedoopt Oegstgeest, 18 maart 1742, doopgetuige Floris Yperlaan en Geertruij Hoogendoorn, begraven Oegstgeest, 25 september 1745.
     8. Jannetje IJperlaan, gedoopt Oegstegeest, 2 februari 1744, doopgetuigen Klaas Yperlaan en Elisaabeth Yperlaan, waarschijnlijk vroeg overleden.
     9. Klaas IJperlaan, gedoopt Oegstgeest, 7 januari 1748, doopgetuige Maria Willems Yperlaan.
     10. Jannetje IJperlaan, gedoopt Oegstegeest, 13 april 1749, doopgetuige Maria Willems Yperlaan, overleden Oegstgeest, 3 juli 1817, 68 jaar oud, aangifte B.S. 3 juli 1817; aangifte door Arij IJperlaan, neef, oud 73 jaar, koster.
     11. Cornelis IJperlaan, gedoopt Oegstgeest, 11 februari 1753, doopgetuige Marijtje Willems Yperlaan, overleden Oegstgeest, 3 mei 1813, 60 jaar oud, aangifte B.S. 4 mei 1813; aangifte door Arij IJperlaan, buurman, oud 69 jaar, en Willem Oudshoorn, neven van de overledene. Vermelding Oegstgeest, 1809 (20).
    3. Marijtje IJperlaan, gedoopt Oegstgeest, N.H., 17 augustus 1698, waarschijnlijk vroeg overleden.
    4. Marijtje IJperlaan, gedoopt Oegstgeest, N.H., 13 december 1699, begraven Oegstgeest, 18 juni 1736.
    5. Klaas IJperlaan, gedoopt Rijnsburg, N.H., afkomstig uit Oegstgeest, 14 augustus 1701, zoon van Cornelis Yperlaan en Guurtie Egges, doopgetuige Jannetie Hendriks de Seew, begraven Oegstgeest, 20 augustus 1766.
    6. Evert IJperlaan, gedoopt Oegstgeest, N.H., 11 februari 1703.
    7. Lijsbeth IJperlaan, gedoopt Oegstgeest, N.H., 4 mei 1704, waarschijnlijk vroeg overleden.
    8. Floris IJperlaan, timmerman, gedoopt Oegstgeest, N.H., 19 april 1705, zoon van Cornelis IJperlaan en Guurtje Egges, begraven Oegstgeest, 21 juli 1762, trouwt Oegstgeest, Kerkelijk, 18 augustus 1741 Geertrui Hoogendoorn; geboren Willige Langerak.
     Kinderen van Floris IJperlaan en Geertrui Hoogendoorn :
     1. Evert IJperlaan, gedoopt Oegstgeest, 10 januari 1741 (of 1751), waarschijnlijk vroeg overleden.
     2. Cornelis IJperlaan, gedoopt Oegstgeest, 15 juli 1742, doopgetuigen Klaas Yperlaan en Guurtje Egges, waarschijnlijk vroeg overleden.
     3. Mensje IJperlaan, gedoopt Oegstgeest, 8 december 1743, doopgetuigen Arij Hogendoorn en Mensje de Groot, overleden Brielle.
     4. Arij IJperlaan, geboren Oegstgeest, 17 januari 1745, zoon van Floris IJperlaan en Geertruida Hogendoorn, doopgetuigen Cornelis Konijnenburgh en Ariaantje Hogendoorn, overleden Oegstgeest, 11 februari 1831, 86 jaar oud, aangifte B.S. 14 februari 1831, trouwt Gijsje Kramer, overleden Oegstgeest, 29 februari 1832, 86 jaar oud, aangifte B.S. 1 maart 1832, weduwe van Arij IJperlaan, dochter van Arie Kramer en Margaretha Groeneveld (21).
      Zoon van Arij IJperlaan en Gijsje Kramer :
      1. Nicolaas IJperlaan, in 1820 koornmolenaar te Rijnsburg (22), trouwt Maria Japikse, overleden Oegstgeest, 29 juni 1831, 52 jaar oud, aangifte B.S. 1 juli 1831, dochter van Jacobus Japikse en Maria de Haas.
       Kinderen van Nicolaas IJperlaan en Maria Japikse :
       1. Alida IJperlaan, overleden Oegstgeest, 6 maart 1822, 0 jaar oud, aangifte B.S. 7 maart 1822 , dochter van Nicolaas IJperlaan; grootvader is Arij IJperlaan, 76 jaar oud.
       2. Maria IJperlaan, overleden Oegstgeest, 2 maart 1829, 25 jaar oud, aangifte B.S. 3 maart 1829 , dochter van Nicolaas IJperlaan.
       3. Pieter IJperlaan, overleden Oegstgeest, 11 januari 1820, 17 jaar oud, aangifte B.S. 12 januari 1820, zoon van Nicolaas IJperlaan; neef is Arij IJperlaan.
       4. Klazina IJperlaan, geboren Oegstgeest, 23 augustus 1818, aangifte B.S. 25 augustus 1818, dochter van Nicolaas IJperlaan en Maria Japikse.
       5. Pieter IJperlaan, geboren Oegstgeest, 3 januari 1820, aangifte B.S. 4 januari 1820, zoon van Klaas IJperlaan en Maria Japikse.
       6. Alida Yperlaan, geboren Oegstgeest, 28 april 1821, aangifte B.S. 29 april 1821, dochter van Nicolaas Yperlaan en Maria Japikse.
       7. Grietje IJperlaan, 19 jaar oud, geboren Leiden, trouwt Oegstgeest, 28 november 1824 Pieter van Bekum, 22 jaar oud, geboren Vlaardingen, zoon van Arie van Bekum en Maria Troost.
        Kinderen van Pieter van Beekum en Grietje IJperlaan :
        1. Arie van Beekum, geboren Leiden, 35 jaar oud, weduwnaar van Maria Wilhelmina van Teijlingen, zoon van Pieter van Beekum en Grietje Iperlaan, trouwt Zuid-Waddinxveen, 30 oktober 1861 Antje van Bochove, geboren Noord-Waddinxveen, 38 jaar oud, dochter van Aart van Bochove en Cornelia Molenaar.
        2. Nicolaas van Beekum, geboren Veur, 4 april 1830, aangifte B.S. 7 april 1830, zoon van Pieter van Beekum en Grietje IJperlaan. Nicolaas van Beekum, overleden Veur, 2 mei 1830, 29 jaar oud, aangifte B.S. 4 mei 1830, zoon van Pieter van Beekum en Grietje IJperlaan.
        3. Maria van Troost van Bekum, geboren Veur, 14 april 1834, aangifte B.S. 16 april 1834, dochter van Pieter van Beekum en Grietje IJperlaan. Maria Troost van Beekum, overleden Utrecht, 7 februari 1854, 19 jaar oud, aangifte B.S. 8 februari 1854, dochter van Pieter van Beekum en Margaretha IJperlaan.
        4. Nicolaas Marinus van Beekum, geboren Veur, 20 maart 1836, aangifte B.S. 22 maart 1836, zoon van Pieter van Beekum en Grietje IJperlaan. Nicolaas Marinus van Beekum, overleden Veur, 9 juli 1837, 1 jaar oud, aangifte B.S. 10 juli 1837, zoon van Pieter van Beekum en Grietje IJperlaan.
        5. Clasina Maria van Beekum, geboren Veur, 15 november 1837, aangifte B.S. 17 november 1837, dochter van Pieter van Beekum en Grietje IJperlaan.
        6. Hendrik van Beekum, geboren Veur, 22 november 1838, aangifte B.S. 24 november 1838, zoon van Pieter van Beekum en Grietje IJperlaan.
       8. Catharina IJperlaan, 23 jaar oud, geboren Leiden, trouwt Oegstgeest, 18 augustus 1833 Christiaan Adolf van Spruit, 23 jaar oud, geboren Leidschendam, zoon van Hendrik Christiaan van Spruit en Maria de Wit.
       9. Katharina IJperlaan, 23 jaar oud, geboren Leiden, 10 november 1811, trouwt Maasland, 25 april 1835 Pieter Biemond, 30 jaar oud, geboren Maasland, 8 oktober 1804, zoon van Philips Biemond en Willemina Nieuwenhuizen.
       10. Jannetje IJperlaan, 27 jaar oud, geboren Leiden, trouwt Oegstgeest, 20 april 1836 Bartelo Hermanus Hoeksema, 27 jaar oud, geboren Amsterdam, zoon van Ijsbrand Hoeksema en Sjoerdtje Witteveen.
       11. Wilhelmina IJperlaan, 21 jaar oud, geboren Leiden, trouwt Oegstgeest, 13 juli 1837 Jan Keukenmeester, 27 jaar oud, geboren Maasland, zoon van Johannes Abraham Keukenmeester en Maartje Biemond.
       12. Klazina IJperlaan, 23 jaar oud, geboren Oegstgeest, trouwt Oegstgeest, 24 april 1842 Gerrardus Johannis Hengeveld, 28 jaar oud, geboren Wilnis, zoon van Martinus Johannis Hengeveld en Maria Elisabeth Kromsigt.
        zoon van Gerardus Johannes Hengeveld en Klasina IJperlaan :
        1. Maria Elisabeth Hengeveld, geboren Oegstgeest, 2 november 1843, aangifte B.S. 4 november 1843, dochter van Gerardus Johannes Hengeveld en Clasina Yperlaan. Maria Elisabeth Hengeveld, ongehuwd overleden Utrecht, 22 april 1922, 77 jaar oud, aangifte B.S. 24 april 1922, dochter van Gerardus Johannes Hengeveld en Klasina IJperlaan.
        2. Klasina Maria Hengeveld, geboren Oegstgeest, 28 november 1846, aangifte B.S. 30 november 1846, dochter van Gerardus Johannes Hengeveld en Klazina Yperlaan. Clasina Maria Hengeveld, Geboren Oegstgeest, ongehuwd , overleden Beverwijk, 15 maart 1888, 41 jaar oud, aangifte B.S. Leeuwarden, 27 maart 1888, dochter van Gerardus Johannes Hengeveld en Clazina Yperlaan.
        3. Martinus Johannes Hengeveld, geboren Oegstgeest, 6 september 1849, aangifte B.S. 7 september 1849, zoon van Gerardus Johannes Hengeveld en Klasina Yperlaan.
        4. Martinus Johannes Hengeveld, 29 jaar oud, geboren Oegstgeest, trouwt Amersfoort, 15 juli 1879 Engelina Gerritsen, 23 jaar oud, geboren Amersfoort, dochter van Hendrik Aloijsius Gerritsen en Elisabeth Brasser Rijss.
        5. Gerardus Johannes Hengeveld, overleden Utrecht, 10 oktober 1859, 2 jaar oud, aangifte B.S. 11 oktober 1859, zoon van Gerardus Johannes Hengeveld en Klasina IJperlaan.
       13. Jacobus IJperlaan, 29 jaar oud, geboren Oegstgeest, trouwt Stompwijk, 23 april 1843 Anna Christina Spruit, 28 jaar oud, geboren Stompwijk, dochter van Hendrik Christiaan Spruit en Anna Cornelia Christina Termaten.
        Zoon van Jacobus IJperlaan en Anna Christina Spruijt :
        1. Hendrik Christiaan IJperlaan, geboren Leiden, trouwt Voorschoten (Z.H.), 6 juli 1873 Catharina Maria Josephine Ban, 31 jaar oud, geboren Voorschoten, dochter van Christiaan Johannes Ban en Josephine Romans (23).
     5. Cornelis IJperlaan, gedoopt Oegstgeest, 7 mei 1747, doopgetuige Willem Yperlaan en Trijntje Jans Kos.
     6. Evert IJperlaan, gedoopt Oegstgeest, 27 oktober 1748, doopgetuige Guurtje Egges, overleden Oegstgeest, 19 december 1814, 66 jaar oud [zie ook volgende Evert].
     7. Guurtje IJperlaan, gedoopt Oegstgeest, 9 november 1749, doopgetuige Guurtje Egges. ? Gerritje IJperlaan, weduwe van Hendrik Haverbeek, overleden Oegstgeest, 5 oktober 1834, 86 jaar oud, aangifte B.S. 7 oktober 1834, dochter van Floris IJperlaan en Geertruida Hogedoorn (24).
     8. Evert Yperlaan, gedoopt Oegstgeest, 10 januari 1751, doopgetuigen Gerrit Yperlaan en Neeltje van Kalslaagen.
     9. Marijtje IJperlaan, gedoopt Oegstgeest, 7 januari 1753, doopgetuigen Klaas Yperlaan en Lijsbet Yperlaan, ondertrouwt Leiden, 10 april 1783 Dirk Jan Schekermans, in 1780 schrijnwerker, geboren ca. 1755, zoon van Dirk (Jan) Schekermans en Catharina Romijn.
      Dochter van Dirk Jan Schekermans en Marijtje IJperlaan :
      1. Geertruy Schekermans, gedoopt Leiden, Pieterskerk, 10 augustus 1785, overleden Leiden, 13 maart 1830, 44 jaar oud, trouwt Jan Lens, kledermaker, geboren ca. 1782, overleden Leiden, Vrouwencamp, 6 juli 1847, 65 jaar oud, zoon van Pieter Lens en Johanna Uljee (25).
     10. Jannetje IJperlaan, gedoopt Oegstgeest, 17 februari 1754, doopgetuigen Cornelis van Eijken en Elisabeth Yperlaan. ? Jannetje IJperlaan, getrouwd met Fredrik Koelman, overleden Oegstgeest, 24 januari 1823, 67 jaar oud [sic !], aangifte B.S. 24 januari 1823 door Jan Marbus, 57 jaar oud, buurman van de overledene. Johan Frederik Koelman, getrouwd met Jannetje IJperlaan, overleden Oegstgeest, 12 augustus 1823, 53 jaar oud, aangifte B.S. 13 augustus 1823 door Gerrit van Riessen, 37 jaar oud, buurman van de overledene.
     11. Adriaantje IJperlaan, gedoopt Oegstgeest, 8 juni 1755, doopgetuigen Cornelis van Konijneburgh en Adriana Hoogendoorn.
    9. Lysbeth IJperlaan, gedoopt Oegstgeest, 28 maart 1706, begraven Oegstgeest, 27 april 1772.
    10. Cornelis IJperlaan, gedoopt Oegstgeest, 4 december 1707.
    11. Leendert IJperlaan, gedoopt Oegstgeest, 4 november 1708, waarschijnlijk vroeg overleden.
    12. Gerrit IJperlaan, gedoopt Oegstgeest, 25 mei 1710, trouwt Oegstgeest, Kerkelijk, 31 mei 1739 Neeltje Pieters Kalslagen.
     Kinderen van Gerrit IJperlaan en Neeltje Pieters Kalslagen :
     1. Guurtje Yperlaan, gedoopt Oegstgeest, 28 december 1746, doopgetuigen Guurtje Egges en Klaas Yperlaan.
     2. Neeltje Yperlaan, gedoopt Oegstgeest, 10 november 1748, doopgetuige Magtelt Janse van den Boot.
     3. Pieter Yperlaan, gedoopt Oegstgeest, 5 december 1751, doopgetuige Magtelt.
     4. Gerrit Yperlaan, gedoopt Oegstgeest, 3 april 1753, doopgetuigen Willem Yperlaan en Trijntje Jans Kos.
     5. Cornelis Yperlaan, gedoopt Oegstgeest, 1 januari 1756, doopgetuigen Willem Yperlaan en Treijntje Kos.
    13. Leendert IJperlaan, gedoopt Oegstgeest, 12 augustus 1711.
 7. Nageslacht van Floris Cornelisz. Yperlaen en Grietgen Jansdr. de Rijck :
  1. Jannetgen Florisdr Iperlaen echtgenote van Claes Jansz. van Staveren, vermeld in notarieel Leiden, 1658, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 451, aktenummer 26, notaris Kaerl Outerman, 1658.
  2. Maritgen Floris IJperlaen, vermeld in notarieel Leiden, 1658, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 451, aktenummer 259, notaris Kaerl Outerman, 1658.
   Maertge Floris IJperlaen, vermeld in Bonboeken Leiden, 1680, wonende Oranjegracht, bon voor Noord-Rijnevest, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 501A, inventarisnummer 6633, folio 237, 1680.
   Marijtje Ypelaen, getuige bij de doop van Kornelis, gedoopt Leiden, N.H. Hooglandsche Kerk, 3 september 1720, zoon van Tewis Lindenbergh en Maertje Boogaert, Regionaal Archief Leiden.
  3. Jan Florisz. IJperlaen, vermeld in notarieel Leiden, 1676, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 1336, aktenummer 32, notaris Johan de Blaeuwen, 1676-1680.
   Jan Florisz. IJperlaen, vermeld in notarieel Leiden, 1676, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 1336, aktenummer 88, notaris Johan de Blaeuwen, 1676-1680.

Met aanvullingen voor het bovenstaande van Diederik Gussekloo.

3. Verspreide genealogische fragmenten

 • Cornelis IJperlaen (sr. en jr.) :
  • Cornelis IJperlaen, vermeld in notarieel Leiden, 1676, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 1336, aktenummer 125, notaris Johan de Blaeuwen, 1676-1680.
  • Cornelis Jansz. IJperlaen sr., vermeld in notarieel Leiden, 1676, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 1336, aktenummer 192, notaris Johan de Blaeuwen, 1676-1680.
  • Cornelis Jansz. IJperlaen jr., vermeld in notarieel Leiden, 1676, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 1336, aktenummer 192, notaris Johan de Blaeuwen, 1676-1680.
  • Cornelis Jansz. IJperlaen, vermeld in notarieel Leiden, 1676, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 1227, aktenummer 53, notaris Mr. Didrick de Fries, 1676.
 • Gabriël IJperlaen :
  • Gabriël IJperlaen, vermeld in notarieel Leiden, 1676, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 1227, aktenummer 22, notaris Mr. Didrick de Fries, 1676.
  • Gabriël IJperlaen, vermeld in notarieel Leiden, 1677, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 1228, aktenummer 76, notaris Mr Didrick de Fries, 1677.
 • Willem IJperlaan en nageslacht :
  1. Guillaume [Willem] en Caterine Yperlaen, getuigen bij de doop van Elizabeth, gedoopt Leiden, R.K. De Zon, 7 augustus 1655, dochter van Antoine Caucher en Marie Hebert, in bijzijn van Laljarde, Regionaal Archief Leiden.
  2. Marijtgen en Trijntgen Willems IJperlaen, vermeld in notarieel Leiden, 1690, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 1340, aktenummer 29, notaris Johan de Blaeuwen, 1690-1691, loco secundo, Regionaal Archief Leiden.
  3. Joanna Willems Iperlaen, getuige bij de doop van Cornelia, gedoopt Leiden, R.K. Bakkersteeg, 20 juni 1705, dochter van Wielmus Cornelisse Blommendael en Joanna Willems van Heyningen, andere doopgetuige Angelus Cornelissen Blommendael, Regionaal Archief Leiden.
 • Cornelis Cornelisse IJperlaan, ondertrouwt Voorhout, 22 april 1717, trouwt Wassenaar, 5 mei 1717 Marijtje Cornelisse Meerburg. Marijtje Meerburg hertrouwt Warmond, 22 mei 1731 Leendert Jansz Boshuijsen, geboren Voorhout. Marijtje Meerburg wordt 24 maart 1739 genoemd in het rechterlijk archief van Sassenheim (26). Cornelis Yperlaen, getuige bij de doop van Petrus, gedoopt Sassenheim (Voorhout), R.K., 16 september 1722, zoon van Hubert Jansse en Marijtje Pieters, andere getuige Grietje Pieters, Regionaal Archief Leiden, inventarisnummer 3, folio 15.
  Kinderen van Cornelis Cornelisse Yperlaen en Marijtje Cornelis Meerburg :
  1. Catharina, gedoopt Sassenheim (Warmond), R.K., 1 april 1718, dochter van Cornelis Cornelisse Yperlaen en Marijtje Cornelis Meerburg, doopgetuigen Cornelis Meerburg en Rijkje Meertens, Regionaal Archief Leiden, inventarisnummer 3, folio 9.
  2. Martina, gedoopt Sassenheim (Warmond), R.K., 4 april 1719, dochter van Cornelis Cornelisse Yperlaen en Marijtje Cornelis Meerburg, doopgetuigen Pieter Pieterse Alkema en Neeltje Pieters, Regionaal Archief Leiden, inventarisnummer 3, folio 11.
  3. Petrus, gedoopt Sassenheim (Warmond), R.K., 3 september 1720, zoon van Cornelis Cornelisse Yperlaen en Marijtje Cornelis Meerburg, doopgetuigen Jan Cornelisse en Marijtje Pieters, Regionaal Archief Leiden, inventarisnummer 3, folio 13.
  4. Wilhelmus, gedoopt Sassenheim (Warmond), R.K., 12 mei 1723, zoon van Cornelis Yperlaen en Marijtje Cornelis, doopgetuigen Cornelis Korten en Jannetje Leenderts, Regionaal Archief Leiden, inventarisnummer 3, folio 16.
  5. Cornelius, gedoopt Sassenheim (Warmond), R.K., 5 april 1725, zoon van Cornelis Yperlaen en Marijtje Cornelis Meerburg, doopgetuigen Pieter Alkema en Jannetje Leenderts, Regionaal Archief Leiden, inventarisnummer 3, folio 20.
  6. Cornelius, gedoopt Sassenheim (Warmond), R.K., 3 februari 1728, zoon van Cornelis Yperlaen en Marytje Cornelis Meerburg, doopgetuigen Pieter Alkema en Jannetje Leenderts, Regionaal Archief Leiden, inventarisnummer 3, folio 25.
 • Abraham, gedoopt Amsterdam, Hervormd, Nieuwe Kerk, 17 augustus 1718, zoon van Abraham Luijkeman en Anna IJperlaan, doopgetuigen Aaltje Luijkerman en Maria IJperlaan.

 • Kinderen van Cornelis Klinck en Geertruij IJperlaan :
  1. Cornelis, gedoopt Amsterdam, Evangelisch Luthers, 23 oktober 1707, zoon van Cornelis Klinck en Geertruij IJperlaan, doopgetuigen Sybrant Klinck en Anna Klinck.
  2. Sijbrandt, gedoopt Amsterdam, Evangelisch Luthers, 9 juli 1709, zoon van Cornelis Klink en Geertruij IJperlaan, doopgetuigen Sybrandt Klink en Dorethe Schouten.
 • Kinderen van Pieter IJperlaan, in 1850 timmerman, en Johanna Christina de Bruijn/Bruin :
  1. Nicolaas Martinus IJperlaan, getrouwd met Maria Johanna van Maanen, geboren Voorschoten, overleden Scherpenzeel (Gelderland), 17 februari 1903, 54 jaar oud, aangifte B.S. 17 februari 1903, zoon van Pieter IJperlaan en Johanna Christiana de Bruijn.
  2. Daniel Pieter IJperlaan, bij trouwen timmerman, geboren Voorschoten, 8 augustus 1850, trouwt Steenderen (Gelderland), 15 juni 1876 Catrina Breukink, geboren Steenderen, 20 september 1851, dochter van Gerhard Jan Breukink en Jantjen Spitholt.
   Kinderen van Daniel Pieter IJperlaan en Catrina Breukink :
   1. Jansje IJperlaan, getrouwd met Pieter Roeloffs, overleden Nieuwenhoorn (Z.H.), 58 jaar oud, aangifte B.S. 19 december 1935, dochter van Daniël Pieter IJperlaan en Catrina Breukink. Pieter Roeloffs, getrouwd met Jansje IJperlaan, overleden Nieuwenhoorn (Z.H.), 72 jaar oud, aangifte B.S. 19 januari 1944 , zoon van Izaäk Roeloffs en Hendrina Lammerse.
   2. Hendrika Johanna IJperlaan, 29 jaar oud, trouwt Voorschoten, 12 augustus 1913 Gerrit Blok, 30 jaar oud, geboren Woerden, zoon van Arie Blok en Johanna Kuijper Ebbenhout.
   3. Jansje IJperlaan, 28 jaar oud, trouwt Voorschoten, 10 mei 1906 Pieter Roeloffs, 34 jaar oud, zoon van Izaak Roeloffs en Henderina Lammerse.
   4. Gerhard Jan IJperlaan, 31 jaar oud, geboren Voorschoten, trouwt Utrecht, 4 juli 1917 Anna Maria Maris, 24 jaar oud, geboren Hellevoetsluis, dochter van Jan Gerrit Maris en Thijsiena Antonia de Ruijter.
   5. Johanna Christina IJperlaan, 32 jaar oud, trouwt Voorschoten, 5 januari 1922 Pieter Blok, 37 jaar oud, geboren Woerden, zoon van Arie Blok en Johanna Kuijper Ebbenhout.
  3. Nicolaas Marinus IJperlaan, 33 jaar oud, geboren Voorschoten, trouwt Voorschoten (Z.H.), 4 augustus 1881 Maria Johanna van Maanen, 33 jaar oud, geboren Wageningen, dochter van Herman van Maanen en Jeannette Gerharda van Reurden.
  4. Maria Wilhelmina IJperlaan, 25 jaar oud, geboren Voorschoten, trouwt Voorschoten, 4 augustus 1881 Johannes Cornelis de Bink, 28 jaar oud, geboren Leiden, zoon van Nicolaas de Bink en Antoinetta Marianna Vlieland.
 • Jan van den Bosch, weduwnaar van Cornelia Oudshoorn, overleden Oegstgeest, 1 mei 1846, 70 jaar oud, aangifte B.S. 2 mei 1846, zoon van Pieter van den Bosch en Guurtje IJperlaan.
 • Hendrik Yperlaan, trouwt Den Haag, 22 mei 1878 Aagje Anna Elisabeth Doornik (27).
 • Kinderen van Pieter Cornelisse Yperlaen en Marijtje Pieters :
  • Cornelius, gedoopt Sassenheim (Voorhout), 25 april 1718, zoon van Pieter Cornelisse Yperlaen en Marijtje Pieters, doopgetuigen Cornelis Cornelisse Yperlaen en Gerritje Cornelis Wassenaer, Regionaal Archief Leiden, inventarisnummer 3, folio 9.
  • Cornelius, gedoopt Sassenheim (Voorhout), R.K., 25 april 1718, zoon van Pieter Cornelisse Yperlaen en Marijtje Pieters, doopgetuigen Cornelis Cornelisse Yperlaen en Gerritje Cornelis Wassenaer, Regionaal Archief Leiden, inventarisnummer 3, folio 9.
 • Tryntje Cornelis Yperlaen :
  1. Tryntje Cornelis Yperlaen, getuige bij de doop van Leonardus, gedoopt Sassenheim (Warmond), R.K. postumus, 31 januari 1738, zoon van Leendert Jansse Boshuijsen en Marytje Cornelis Meerburg, andere doopgetuijge Jacob Jansse Boshuijsen, Regionaal Archief Leiden, inventarisnummer 3, folio 46.
 • Kinderen van Jacob Dirkse Ruijgrok en Trijntje Cornelis Yperlaen :
  1. Dirk, gedoopt Sassenheim (Warmond), R.K., 9 maart 1741, zoon van Jacob Dirkse Ruijgrok en Trijntje Cornelis Yperlaen, dooptgetuigen Jacob Florisse Ruygrok en Caetje Dirks Ruygrok, Regionaal Archief Leiden, inventarisnummer 3, folio 52.
  2. Helena (Leentje), gedoopt Sassenheim (Warmond), R.K., 27 januari 1742, dochter van Jacob Dirkze Ruygrok en Tryntje Cornelis Yperlaen, doopgetuigen Jacob Boshuysen en Marijtje Cornelis Meerburg, Regionaal Archief Leiden, inventarisnummer 3, folio 54.
  3. Cornelius, gedoopt Sassenheim (Warmond), R.K., 6 maart 1743, zoon van Jacob Dirkse Ruijgrok en Tryntje Cornelis Yperlaen, getuige Frans van Someren en Marytje van Someren, Regionaal Archief Leiden, inventarisnummer 3, folio 56.
  4. Cornelius, gedoopt Sassenheim (Warmond), R.K., 1 april 1744, zoon van Jacob Dirkse Ruygrok en Trijntje Cornelis Yperlaen, doopgetuigen Frans van Someren en Marie van Someren, Regionaal Archief Leiden, inventarisnummer 3, folio 58.
 • Kinderen van Roeland Barnsteen en Marijtje Yperlaan :
  1. Johannes Hermannus, gedoopt Leiden, N.H. Pieterskerk, 4 mei 1672, zoon van Roeland Barnsteen en Marijtje Yperlaan, doopgetuigen Leonardus Groenewegh, Hendrik Smit en Annetje Henckelius, waarschijnlijk vroeg overleden, zie afbeelding rechts, Regionaal Archief Leiden.
  2. Johannes Hermannus, gedoopt Leiden, N.H. Pieterskerk, 6 oktober 1673, zoon van Roelant Barnsteijn en Maria van IJperlaan, doopgetuigen Evert van Eteren, Gijsbert Aeckersloot en Maertgen Dirx van IJperlaen, zie afbeelding rechts, Regionaal Archief Leiden.
  3. Hermannus, gedoopt Leiden, N.H. Marekerk, 17 mei 1676, zoon van Roelof Barnsteijn en Marijtjen van Yperlaen, doopgetuigen Andries van Nieustadt en Katharina Aldenhoven, Regionaal Archief Leiden.
 • Jan Gerritsz. IJperlaan, vermeld in Notarieel Leiden, 29 februari 1674, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 1140, folio 42, notaris Cornelis Kist, scan 62, voor handtekening zie afbeelding rechts.
 • Grietgen Willems IJperlaan, vermeld in notarieel, Leiden, 1690, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 1340, aktenummer 29, notaris Johan de Blaeuwen, 1690-1691, 5 mei 1690, scan 63-77scan 161-171, Reekening van zodanige ontfang ende uitgave als Klaas Jansz. van Staveren in qualite als administreerende voogd over de kinderen van Willem Florisz. IJperlaan gehad, ende gedaan heeft, ondertekend door onder andere Cornelis, Maerien, Grietje en Trijntje Willems Yperlaen.
 • Anna, gedoopt Leiden, R.K. Bakkersteeg, 12 juli 1705, dochter van Petrus Engelsen Steenen en Joanna Willems Iperlaan, doopgetuigen Wilelmus Cornelissens en Cecilia Antheunis, Regionaal Archief Leiden.
 • Claas IJperlaan, getuige bij de doop van Maria, gedoopt Leiden, N.H. Hooglandsche Kerk, 24 maart 1711, dochter van Dirk van der Beil en Trijntje Keiser, andere dooptgetuige Trijntje van der Beil, Regionaal Archief Leiden.
  Klaas IJperlaan, getuige bij de doop van Teunis, gedoopt Leiden, N.H. Pieterskerk, 17 mei 1713, zoon van Dirk van der Bijl en Trijntje Keijser, andere doopgetuige Trijntje van der Bijl, Regionaal Archief Leiden.
 • Adriana, gedoopt Leiden, N.H. Hooglandsche Kerk, 26 oktober 1713, dochter van Abraham Lijkeman en Anna Spelaan, doopgetuigen Pieter Lijkeman en Aartje Lijkeman, Regionaal Archief Leiden.
 • Floris Yperlaan, timmermansknecht, begraven Koudekerk, registratie Leiden, 26 september 1721, Regionaal Archief Leiden.
 • Pieter Cornelisse Yperlaan, getuige bij de doop van Petronella, gedoopt Sassenheim (Voorhout), R.K., 30 april 1717, dochter van Cornelis Pieterse Kortenbos en Gerritje Cornelis Wassenaer, andere doopgetuige Marijtje Cornelis Kortenbos.
  Pieter Cornelisz Yperlaan, vermeld in notarieel, Leiden, 1714, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 1818, aktenummer 123, notaris Theodorus Schrevelius, 1714-1717.
  Pieter Cornelisz Yperlaan en Cornelis Cornelisz Yperlaan, vermeld in notarieel, Leiden, 1718, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 1819, aktenummer 80, notaris Theodorus Schrevelius, 1718-1719.
 • Marijtje Willems IJperlaan, vermeld in notarieel, Leiden, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 1840, aktenummer 40, notaris Johannes van Schellingerhout, 1720.
 • Cornelis Cornelisz. Yperlaan, vermeld in notariel, Leiden, 1729 [niet 1719], Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 1874, aktenummer 123, scan 452-458, notaris Hendrick Wilmers, 1729 :
«Reekening van sodanigen ontfang ende uytgaeve als Cornelis Cornelisz Yperlaan in zijn leven in qualite als zijnde volgens apostille van dato den 8 maart 1725 gesteldt op seeckere Requeste bij den Ed[edele]: hove van hollandt met ende benevens Willeboordt Cornelisz Wassenaar, Willeboort Willemsz Korswager, ende Gerrit Klaas Paridon, voogden over de minderjarige kinderen van za[lige]r Cornelis Pietersz Kortenbos ende Geertje Cornelisdr Wassenaar heeft gehadt en gedaan weigens denselven boedel werdende deze Reeckening althans tot dato gedaan bij desselfs wed[uwe]: ende Boedelhoudster Marijtje Meerburg ende geformeerdt in agtervolg van de laatste Reeckening dezes Boedel gedaan ende geslooten voor mij notaris ende Getuijgen in dato den 27en meij 1727 ende gesteldt in guldens van veertig grooten het Stuck Stuijvers ende penningen naar advenant van dien als volgt.»
 • Willem IJperlaan, vermeld in Notarieel Leiden, Testament, 1 januari 1729, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 1874, aktenummer 1, scan 13-16, notaris Hendrik Wilmers, 1729, Inden Naeme des Heere amen, op huyden den 1en Januarij anno seventien hondert negenentwintig des namiddags de Colcke omtrent drie Uijren compareerden voor mij Hendrik Wilmers openbaar Notaris bij den Ed[edel]e: hoven van Hollandt geadmitteert, binnen der stadt Leijden residerende, ende voor des naber getuijgen d’Eersame Willem IJperlaan, Timmerman, en de Eerbaere Trijntje Jans Kos, egteman en vrouw, wondende onder de Vrije Heerlijckheijt van Oestgeest, dog zijnde althans alhier ter stede, sijnde beijde gezondt van lichaemen haar redenen memorie en verstandt wel magtig.
 • Willem en Cornelis IJperlaan, vermeld in notarieel, Leiden, 1731, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 2022, aktenummer 94, scan 660-661, notaris Albertus Kleynenbergh, 1731 (voor de handtekeningen zie de afbeelding rechts) :
«Op Huijden den seeventienden October A[nn]o 17e Een en dertigh, Compareerde voor mij Albertus Kleijnenbergh notaris publ[ique] bij den Ed[ele] Hove van Hollandt geadmitteerd, binnen de stad Leijden resideerende, ende voor de naargenoemde getuijgen Willem IJperlaan, Coornmolenaar woonende onder de Heerlijkheijt van Oe[g]stgeest, dogh althans op het passeeren deeses sijnde binnen deese stadt mij notaris bekent, ende verklaarde hij comparant verkogt te hebben ende dienvolgende bij deesen te transporteren, cedeeren ende in vollen vrijen eijgendom overtegeven, sonder daar aan eenig het minste zegt te houden ofte te reserveren aan Jacobus vanden Bosch, ende Johannis van den Horst als voogden over de minderjarige kinderen en kintskint van Jacobus van der Linden ende sulks ten behoeven van deselve kinderen, Een obligatie ten laste van ’t Gemeenelandt van Hollande ende Westfriesland ten Comptoire der stadt Rotterdam groot in Capitaal Een duijsent gulden, sijnde in blanco, van dato den vijffentwintigsten October 1694 folio 3355 gëagreëert den tweede November 1694 num[mer]o 2782, reg[?]ta fol. 301, ende dat met en Inteesse vandien, ’t seedert de laatste verschijndag op deselve te goede zijnde welk voorschreeve obligatie hem aangekoomen is volgens scheidingh ende deijlinge van de boedel vn Cornelis Teunisz. Tas, voor schout en scheepenen van Hillegensbergh en Rotterdam gepasseert in dato den 20en julij 1727 ende waar van ten dessen extract al[?]tgenticq, beneevens ’ Transport in dato den 10en November 1704 beijde tot deese obligatie geloonende werden overgeleevert, Ende bekende bij Comparant weegens de kooppenningen den voorschreeve obligatie met de Intresse daar op reets verscheenen volkoomen voldaan ende betaalt te zijn den laatste penning met den eerste qu[?]teekende oversulks hij Comparant daar van de koopers bij deesen in haar voorschreeve qualiteijt, Beloovende wijders den voorsz[egde]: verkogte en getransporteerde obligatie ten allen tijden te sullen vrijen ende waaren als naar Regten. Compareerden mede voor mij Notaris en de getuijgen naargemoemt Cornelis IJpelaan ende Dirk Kiehen wonende beijde onder de heerlijkheijt van Oe[g]stgeest, doch althans meede binnen deese stadt mij Notaris bekent, Dewelks verklaarden soo tesamen altijden van hun int bijsonder haar selven te stellen als waarborge voor de vrijinge en waarnige[?] van de voorschreeve obligatie hier vooren breeder gemelt ten behoeve van de voorschreeve voogt in haar gemelde qualiteijt, onder verband van alle hun comparanten persoonen ende goederen, geene vandien uijtgesondert, desselve stellende ten bedwange ende executie van alle sHeeren Regten ende Regtenen ende specialijk den Ed[ele]: Hove van Hollandt. Aldus gedaan, verleden ende gepasseert binnen De Stad Leijden ter presentie van Jan Kleijnenbergh Ende Nicolaas van Stipriaan als getuijgen ten desen versogt.
Willem IJperlaan
Cornelis IJperlaan
Dirck Slicher
Jan Kleijnenbergh
Nicolaas van Stipriaan
T welck ik Affirmeere [=bevestig]
Alb[ertu]s Kleijnenbergh
Not[ari]s publ[ique]»
 • Jan, van Oe[g]stgeest, gedoopt N.H., 30 oktober 1735, zoon van Willem IJperlaan en Trijntje [Gips ?] Put, doopgetuigen Cornelis IJperlaan en Guurtje Gips[?], scan 79, Regionaal Archief Leiden.
 • Gerrit IJperlaan, vermeld in notarieel, Leiden, 1739, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 2028, aktenummer 131, notaris Albertus Kleynenbergh, 1739.
 • Gerrit IJperlaan, vermeld in notarieel, Leiden, 1739, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 2028, aktenummer 154, notaris Albertus Kleynenbergh, 1739.
 • Geurtje Egges, weduwe van Cornelis IJperlaan, vermeld in notarieel, Leiden, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 1886, aktenummer 86, notaris Hendrick Wilmers, 1741 :
«De naegenoemde Comp[arant]: heeft aan mij Not[ari]s: verklaert tot geen ƒ 4000 gegoet te zijn
86, factum
Inden Naeme des Heere Amens. op huijden den vierden augustus anno seventien hondert eenenveertig des mergens de klocke omtrendt tie uijren compareerde voor mij Hendrik Wilmers openbaar notaris bij den Ed[ele]: hove van Hollandt geadmitteerdt binnen der Stadt Leijden Residerende, ende voor hen nabeschreve getuijgen, d’Eerbare Guertie Egges weduwe van za[liger]: Cornelis IJperlaan wonende onder de heerlijkheijt Oe[g]stgeest dog zijnde althans alhier ter stede mij notaris welbekendt, sijnde gesondt van lichaem, haar Redenen, Memorie, en Verstandt wel magtig, en ten vollen gebruijkende, naar allen uijtwendigen schijn, Te kenne gevende, dat zij Comp[aran]te in consideratie van de sekerheijt des doots en de onbekende tijdt en Uijze van dien goedtgevonde hadde bij deze van haare tijdelijke tijdelijcke [sic ] natelate Goederen. Testamentairlijk te disponeeren doende het zelve soo sij verklaarde uijt haar eijge vrije wille ende gemoedt zonder ijmants opmaking ofte misleijdings met Expresse herroepinge en te niet doeninge van alle voorgaande Testamenten Codicillen, en andere makinge van uijterste willen die bij haar comp[aran]te voor dato deze, het zij alleen ofte met ijmant anders souden mogen zijn gepasseert.Ende oversulx van nieuw disponerende verklaarde zij Testatrice eerstelijk te prelegateren aan haar soon Willem Cornelisz. IJperlaan een somme van Drie hondert guldens tot veertig grooten het stuck. Nog aan haar Testatrices zoon Klaas Cornelisz. IJperlaan, een Huijs en Erve staande en gelegen inde Heerlijkheijt van Oe[g]stgeest opde Laan en bovendien nog een somme van een hondert guldens te veertig grootch het stuck. Nog aan haar Testatrices soone Floris Cornelisz. en gevat Cornelisz. IJperlaan, en bij vooroverlijden van een van hen beijden, alsdan aande Langst Levende van die haar Testatrices huijs en erve met de tuijn daar agter aan mede staande en gelegen onder Oe[g]stgeest [in kantlijn : omtrent de de Gere[?] de [?] Laan [?] in de Kerkbuijrt] werden de althans bewoont bij de ge[?] gene: haar soon gevat Cornelisz. en dat met alles de gereedschappen enigsints tot dese[?] winkel behorende en haar comp[aran]te alsdan comparerende zijn. dog aangaands de houtwarch[?] en L[?]kers haar Comp[aran]te alsdan Competerende deselve sulks de gemelde haare soone of langstlevende van dien moest aanstaan en aanneme tot tanxatie van twee veuterals[?] persoons hen des verstaande. Reelegateerd wijders nog aan haar dogter Lijsbet Cornelis IJperlaan een huijsen en Tuijn[?] staande en gelegen inde opgene: Heerlijkheijt van Oe[g]stgeest aan den Agterweg naast het Pennemakers huijssie en bovendien nog alle het gew[?] gouds en silver mitsgaders de klederen van Huijden[?] en wollen ten lijve gerijve en vercieringe vande Testatrice enigsints gehoort sullende hebben. Wijders verklaarde sij Testatrice tot haar mede erfgenamen te noemen en te Justifieeren bij deze de twee kinderen van haar overleden dogter Jannetje[?] Cornelis IJperlaan verwekt aan Cornelis van Eijsten[?] met naem Kondeis[?], Cornelis en Klaas Cornelis en bij voor overlijden van een van dien de Langstlevende van haar beijde en dat in een somme van seshondert guldens tot veertig grootch[?] het stuk en dat voor en in plaats van de Legitieme portie derzelve haer dogters kinderen in haar Testatrices nalatenschap Competerend als verklarende zij Testatrice dat desselfs geassignerende deselve versch[?] Legitieme p[ortie is surenontereerd[?]. Met verder begeert dat deselve kinderen niet zal oft zullen moge werden aangerekent tgeen dezelve of een van hen wegens cosgelt [?]ingen kledinge en [?]ige als anders wegens opvoedinge niets uijtgesonder op haar Testatrices overlijden geen[?] mogh hebben als t’selve wel expresse[?] verbiedende en het genoo[?] soo veel des noots aan hen preelegaterende bij dezen. Ende in alle de verdere goederen die zij Testatrice metter doot ontruijins[?] en agterlaten zal verklaarde sij tot haare erfgename te stellen en te Institieerd bij dezen haar kinderen met name Willem, Klaas, Floris, Gerrit en Lijsbet Cornelis IJperlaan en bij vooroverlijden van een van dien de kinds off kinderen van dien bij p[?] met volle regte van Insti[?]. Wijders verkaarde sij Testatrice tot voogden haare minderjarige [?] kints kind of kinderen [?] kint off kinderen en erfgenaam off erfgenamen dit zijn nogt [?] agterlaten te stellen bij dezen haar soons Willem Cornelisz. IJperlaan, Floris Cornelisz. IJperlaan en haar Neef Willem Cornelis Lindenburg wonende alhier tot Leijden, ge[?] deselve en ijder van geen zodanigs mag en Lars[?] als voogde nazegt[?] onroerende en roerende goederen [?] alsmede or[?] bij alle tijdts gelegen [?] onder voogd en te nogs assumeerd of hirro[?]geert gedu[?] soo lang de voogdije van noden zijn sal. Opdat aller bu[?] enig het [rest slecht leesbaar]»
 • Jan Cornelisse IJperlaan de oude, vermeld in notarieel Leiden, obligatie, 1741, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 1931, aktenummer 230, scan 194-195, notaris Hendrik Isacq Kreet, 1741 (het gaat over een schuld van 500 gulden aan Maria Scheen, woonende tot Leijden) :
«Huijden den 17e Meij 1741 compareerden voor mij Hendrik Isacq Kreet, openbaar Notaris [enz.] D’Eersame Jan Cornelisz. IJperlaan den Ouden, ende Grietje Cornelis D[ogte]r. Van Leeuwen Egteluijden, wonende onder de vrije Heerlijkheijd van Kouderkerk dog jeegenwoordig binnen deese stad»
 • Trijntje Teunis van der Beijl, weduwe van Claes Willemse IJperlaan, vermeld in notarieel Leiden, 1741, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 1977, Aktenummer 131, notaris Pieter Hubertus Pla, 1741, scan 424-426; de akte gaat over de verhuur van enige scheepjes en schuitjes :
«Op heden den 8e November a[nn]o 1741 compareerden voor mijn Pieter Hubertus Pal [enz.] Trijntje Teunis van der Bijl, wedue van Claas Willemse Iperlaan, en Arij Aartse Koppersluijs wonende bij eerste comparante in den Heerlijkheid van Koudekerk ende hij tweede comp[aran]t onder Haserswoude»
 • Floris IJperlaan, vermeld in notarieel Leiden, 1743, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 2032, aktenummer 242, notaris Albertus Kleynenbergh, 1743.
 • Claas Cornelis Iperlaan, vermeld in notatieel Leiden, 1745, Procuratie, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 1935, aktenummer 5, notaris Hendrik Isacq Kreet, 1745.
 • Claas Cornelis Iperlaan, vermeld in notarieel Leiden, 1745, Scheiding, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 1935, aktenummer 13, notaris Hendrik Isacq Kreet, 1745.
 • Flora Cornelis Iperlaan, vermeld in notarieel Leiden, 1745, Procuratie, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 1935, aktenummer 5, notaris Hendrik Isacq Kreet, 1745.
 • Gegevens uit Leiden aan te vullen vanaf 1745 en later.
 • Digitale Arena Delft, Notaris Abram Petersen, Inventarisnummer 3271B, Folio 164, Akte van assumptie, 26 september 1800, vermeld Jan Willemsz. IJperlaan, Oegstgeest, fol. 164,164v

5. De betekenis van de naam IJperlaan/Yperlaan

In zijn Encyclopedie van namen geeft A. Huizinga bij de -laan-namen :

«Onder een laan verstaat men in Noord-Holland ook : doodlopende weg».

Bij de voorbeelden noemt hij :

«IJperlaan (IJpe)» (29).

Hij leidt deze naam dus ook af van de mansnaam IJpe, waarbij de r onverklaard blijft.

IJper zou een oude vorm van IJp (=Iep) zijn. Daarover vinden we  :

«Volgens een oud en algemeen gevoelen zal de Vlaamsche stad Ieperen (Yperen) aan dezen boom [dat wil zeggen de iep] haar naam ontleenen, en naar die plaats heet de (genoemde verscheidenheid van den) iep dan weer in 't Fransch (voorheen yperau, nu) ypréau; verg. ook hd. iper(nbaum), spa. olmo d'Ipre.». En verder : «De vorm iper, voor 't Hd. hierboven genoemd, schijnt in 't Ndl. voor te komen in den geslachtsnaam Yperlaan.» (30).

Een etymologisch woordenboek schrijft onder iep :

«naast dialectisch ijp. De herkomst van dit uitsluitend nl. woord is onbekend. In Zuidnl. betekent iep 'taxus'; misschien is er verband tussen iep en ijf» (31).

De vorm Iper/IJper schijnt maar in twee woordsoorten voor te komen : woorden die te maken hebben met de boom iep en woorden die zijn afgeleid van de stadsnaam Ieper (eigenlijk IJperen, Frans Ypre).

Gaan we dan op zoek naar wegennamen genoemd naar de stad Ieper, dan vinden we er vele in West-Vlaanderen :

 • Ieper(se)straat(je) : Blankenberge, Brugge, Harelbeke, Heuvelland (8x!), Hooglede, Knokke-Heist, Kortemark, Kortrijk, Kuunre, Lichtervelde, Lo-Reninge, Menen, Mesen, Moorslede, Oostende, Poperinge, Roeselare, Staden, Tielt, Wervicq-Sud, Wevelgem, Zonnebeke;
 • Grote en Kleine Ieperstraat : Kortrijk;
 • Ieper(se)weg : Poperinge, Roeselare, Zedelgem;
 • Oude Ieperseweg : Kortrijk;
 • Ieper(se) Heirweg : Staden, Torhout;
 • Ieperse Aardeweg : Roeselare;
 • Ieper(se)steenweg : Diksmuide, Houthulst, Veurne;
 • Ieperleestraat : Ieper, Torhout (de Ieperlee, Frans Yperlée, is een riviertje dat uitmondt in de Yser bij Ieper);
 • Ieperleestraat : Middelkerke;
 • Ieperleet : Brugge;
 • Ieperleedijkstraat : Houthulst;
 • Ieperstuk : Kortrijk;
 • Ieperstraat (Frans rue d'Ypre) : Komen (Frans Comines), Deulemont, Frelinghien, Moeskroen (Frans Mouscron)
 • Iepersesteenweg (Frans boulevard d'Ypre) : Komen (Frans Comines).

In Geluwe, in de Westhoek in West-Vlaanderen heeft een herberg De Yperlaan bestaan (32).

In Oost-Vlaanderen komen geen Ieper-namen voor. Buiten Vlaanderen vinden we in België een Ieperstraat te Antwerpen en te Turnhout, een Ieperlei te Brasschaat, een Ieperleet en een Ieperleestraat in Mechelen, allen in het voormalige hertogdom Brabant. De enige Ieperlaan die tot nu toe gevonden is bevindt zich in het centrum van Brussel (Frans boulevard d'Ypre, eigenlijk avenue d'Ypre), maar die is veel jonger dan de familienaam (33).

Zie verder : Verklaring van de namen.


Aantekeningen Aantekeningen

Vervolg Volgende


Noten

1. Nederlandse Familienamen Databank. De gegevens op deze pagina komen allemaal van webbronnen; er is geen onderzoek in archieven gedaan.

2. Achtereenvolgens Jacob Willemsz. IJperlaen, zie : III.1 en een ondertekening als Aldert Fransz. IJperlaan, zie : VI.6.

3. Zie : Het Ypenblad / onder redactie van A.G. Yperlaan. Uitgegeven sinds 1944 te Utrecht, een exemplaar is aanwezig in de collectie van het Centraal Bureau voor de Genealogie te ’s-Gravenhage, na te zoeken. In de gemeentelijke archiefdienst van Delft is er een recente niet toegankelijke Collectie Yperlaan. Verder : Geneanet (Frankrijk) en Familiaal.org. Burgerlijke Stand gegevens, tenzij anders vermeld, komen uit : Genlias. Veel oudere gegevens van 1745 en eerder komen uit Regionaal Archief Leiden.

4. Een deel van de gegevens van dit gezin is ontleend aan : Homepage Jan van Wetering / Sophia Shields.

5. In het archief van de Weeskamer Hazerswoude 1602-1811 (H.J. van der Waag), vinden we :
«fol. 154. 29-9-1660, Adriaen Hendrickszn. Breecklant gehuwd met Claesgen Jacobsdr. Ypelaen, meerderj. dr. van Neeltgen Cornelisdr. Bosman heeft alles namens zijn vrouw ontvangen»;
«fol. 170v. 1-9-1666, Pieter Eldertszn. de Lange gehuwd met Maritgen Jacobsdr. Ypelaen nagelaten weeskind van Neeltgen Cornelisdr. Bosman in haar leven geteeld bij Jacob Corneliszn. Ypelaen heeft alles ontvangen.»;
Dit betekent dat Jacob Cornelisz. IJperlaan niet pas in 1680 kan zijn overleden.
Tenslotte vinden we :
«fol. 215v. 9-2-1721, Bastiaan van Ypelaan gehuwd met Hendrina Vrijenhoek heeft alles ontvangen uit de boedel van Cornelis Symonszn. Keyser;
De laatste naam Van Ypelaan moet waarschijnlijk Van Ypelaar zijn.

6. 1703 blz. 265, «Willem Cornelisz Yperlaan op de Kaeg overleden. Erven: zijn 2 kinderen Ysbrant Willemsz Yperlaan en Jannetje Willems Yperlaan × Pieter Engelsz van Steyn» (Kohieren van de penningen van Rijnland, van 1694 tot 1706, versie 1.2 / P.W.C. van Kessel).

7. Jan Huijbertse van der Burg, gerechtsbode van Alphen, met procuratie van Antonis Clase van Leeuwen volgens akte van 18 april 1716, verkoopt aan Jan Cornelisz IJperlaan den Oude, wonend te Koudekerk, een huis en erf in Alphen, tussen Hoge Rijndijk en Rijn, belend ten oosten Cornelis van Oosten en Josina Spruijt, ten westen het scheid van Hazerswoude. Koopsom 600 gulden. (zie ook RA Alphen invnr. 30 folio 26 d.d. 8 januari 1721.) Vervolg folio 96v. 6 mei 1716. Schuldbrief van Jan Cornelisz IJperlaan, wegens koop van huis uit voorgaande akte, groot 400 gulden (Protocollen Alphen 1713-1720, inventarisnummer 29, bladzijde 96, 6 mei 1716; bron : Groene Hart Archieven, Streekarchief Rijnlands Midden).

8. Michiel Janse van der Blom, wonend Oudshoorn, voor zichzelf en optredend voor zijn broer Cornelis Janse van der Blom, wonend te Amsterdam, Cornelis van Staveren, getrouwd met Marritje Jansdr van der Blom, Huijbert van der Burg, getrouwd met Trijntje Jansdr van der Blom, beiden wonend Oudshoorn, Willem Janse IJperlaan, getrouwd met Aaltje Jansdr van der Blom, wonend te Koudekerk, kinderen en voor 5/6 deel erfgenamen van Aaltje Jansdr van der Hans, in leven weduwe van Jan Maartense Blom, verkopen aan Gijsbert Janse van der Blom, 5/6 deel in een huis en erf en boomgaard in Alphen tegenover 's-Molenaarsbrug, genaamd "Veelvaart", strekkend van de Rijndijk tot in de Rijn, belend ten oosten Matthijs Schouten, brouwer te Weesp, ten westen Vrank van der Pols, het laatste 1/6 deel behoort aan de koper. Koopsom 833 gulden, 6 stuivers, 10 penningen. (Protocollen Alphen 1713-1720, inventarisnummer 29, bladzijde 73v, 27 mei 1715; bron : Groene Hart Archieven, Streekarchief Rijnlands Midden).

9. De gegevens bij : Homepage Jan van Wetering / Sophia Shields zijn kennelijk ontleend aan : Kohieren van de penningen van Rijnland, van 1707 tot 1722 / bewerkt door P.W.C. van Kessel; aldaar : 1712, blz. 173 Oudshoorn : Gerrit Leendertsz Vermy overleden. Erven Willem Gerritsz Cranenburg te Aarlanderveen ƒ 11.10; Cornelis Gerritsz Cranenburg te Warmond ƒ 11.10; Willem Jansz Hogerwaart te Hazerswoude ƒ 3.0.8; Claes Jansz Hogerwaart te Hazerswoude ƒ 3.0.8; Cornelis Claesz Bosman, minderjarige zoon van Tryntje Cornelis Vermy te Hazerswoude ƒ 3.0.8; Cornelis Cornelisz Schout × Maartje Cornelis Hogerwaart te Hazerswoude ƒ 3.0.8; Aart Ariensz Coppersluys × Grietje Willems Yperlaan te Hazerswoude ƒ 3.0.8; Poulus Maertensz van der Schoone × Immetje Jans Hogerwaart te Koudekerk ƒ 3.0.8; Claes Willemsz Yperlaan te Koudekerk ƒ 3.0.8; Cornelis Willemsz Yperlaan te Oegstgeest ƒ 3.0.8; Cornelis Mattheusz Lindenburg × Marytje Willems Yperlaan te Leiderdorp ƒ 3.0.8 en de 4 kinderen van Marritje Cornelis Vermy te Zwammerdam ƒ 3.0.8; en  1712, blz. 282 Koudekerk : Maartje Leenderts Vermey overleden. Erven Claes Willemsz Yperlaan; Cornelis Theunisz Lindenburg × Marytje Willems Yperlaan te Leiderdorp; Aert Ariensz Coppersluys × Geertje Willems Yperlaan te Hazerswoude en Cornelis Willemsz Yperlaan te Oegstgeest. De schoonzoons worden vermeld maar de schoondochters niet. De patroniem “Florisz.” komt daar niet voor.

10. Doop- trouw- en begraafgegevens van dit gezin en nageslacht van Diederik Gussekloo.

11. «16.04. R. 3 juni 1776. Willem IJperlaan, dd. 17 juni 1775 voor not[ari]s. Passchier Soetbrood te Leiden. Erfgenamen : Jan, Evert, Pieter, Marijtje, Guurtje, Claas, Jannetje en Cornelis IJ[perlaan], kinderen [Zie ook akte dd. 23 december 1776, Fol. 58v.]. Fol. 42v.» (Testamenten en registratie van testamenten in het oud-rechterlijk archief van Rijnsburg / Bewerkt door J.B. Glasbergen).

12. Doopgegevens van dit gezin ontleend aan : Stamboomforum (Everardus Rollema). Oegstgeest, Volkstelling 1795, huisnummer 1 : Yperlaan, Cornelis, 42 jaar oud; Yperlaan, Evert, 58 jaar oud; Yperlaan, Jan, hoofdbewoner, 60 jaar oud; Yperlaan, Jannetje, 45 jaar oud. Oegstgeest, Volkstelling 1797, huisnummer 1 : Yperlaan, Cornelis, 44 jaar oud; Yperlaan, Evert, 60 jaar oud; Yperlaan, Jan, hoofdbewoner, 62 jaar oud; Yperlaan, Jannetje, 47 jaar oud. Oegstgeest, Volkstelling 1809, huisnummer 1 : IJperlaan, Evert, hoofdbewoner, Protestant; IJperlaan, Cornelis, Protestant; IJperlaan, Jannitje, Protestant. Oegstgeest, Liste civique, 1811 : IJperlaan, Cornelis, geboren 7 februari 1753 te Oegstgeest, koornmolenaar; IJperlaan, Evert, geboren 19 december 1736 te Oegstgeest, particulier. Bron : Gemeente Oegstgeest.

13. Gegeven ontleend aan : Descendants of Arien Cornelisz van Schaijk.

14. Eliza IJperlaan, overleden Utrecht, Watersteeg, 3 jaar en 6 maanden oud, 7 november 1836, zie : Tijdschrift voor geschiedenis, statistiek en oudeheden van Utrecht, 2e jaargang, 1836.

15. Gegevens ontleend aan : Kwartierstaat Gussekloo/Nell/Bos/Kroeze. De ouders van Maria Willemse Yperlaan worden daar niet vermeld.

16. Gegeven ontleend aan : Sprokkels van der Gaag / Patrick van Griethuysen en Loes Peters.

17. Oegstgeest, Volkstelling 1795, huisnummer 168 : Gaag, van der, Cornelia, 9 maanden oud; Gaag, van der, Johannis, hoofdbewoner, 26 jaar oud; Hogeboom, Cornelis, 26 jaar oud; Yperlaan, Grietje, 22 jaar oud; Oudshoorn, Jannetje, 21 jaar oud. Oegstgeest, Volkstelling 1797, huisnummer 167 : Gaag, van der, Grietje, 6 maanden jaar oud; Gaag, van der, Cornelia, 3 jaar oud; Gaag, van der, Johannis, hoofdbewoner, 28 jaar oud; Yperlaan, Grietje, 24 jaar oud; Ravensbergen, Trijntje, 20 jaar oud. Oegstgeest, Volkstelling 1809, huisnummer 232 : Gaag, van der, Johannes, hoofdbewoner, Protestant; IJperlaan, Grietje, Protestant; Gaag, van der, Cornelia, Protestant; Gaag, van der, Margareta, Protestant; Groen, Adriana, Protestant; ?, Aalbert, Protestant. Oegstgeest, Liste civique, 1811 : Gaag, van der, Johannes, geboren 3 juni 1768 te Loosduijnen, timmerman. Bron : (Gemeente Oegstgeest).

18. Gegeven ontleend aan : Sprokkels van der Gaag / Patrick van Griethuysen en Loes Peters.

19. Gegeven ontleend aan : Sprokkels van der Gaag / Patrick van Griethuysen en Loes Peters.

20. «634. Stukken betreffende de verhoging van het maalloon voor de korenmolenaar Cornelis Yperlaan, 1809. 1 omslag.» (Invertaris van het archief van het ambachts- en dorpsbestuur, naderhand municipaliteit en gemeentebestuur van Oegstgeest en Poelgeest, (1383) 1395-1813 (1891) / door drs. C.C. de Glopper-Zuijderland. – Gemeentearchief Oegstgeest, 2004).

21. Oegstgeest, Volkstelling 1795, huisnummer 3 : Kraamer, Gijsje, 50 jaar oud; Yperlaan, Ary, hoofdbewoner, 50 jaar oud; Yperlaan, Jannetje, 41 jaar oud.
Oegstgeest, Volkstelling 1797, huisnummer 3 : Yperlaan, Ary, hoofdbewoner, 52 jaar oud; Kraamer, Gijsje, 52 jaar oud; Yperlaan, Jannetje, 42 jaar oud.
Oegstgeest, Volkstelling 1809, huisnummer 2 : IJperlaan, Arij, hoofdbewoner, Protestant; Kramer, Gijsje, Protestant.
Oegstgeest, Volkstelling 1809, huisnummer 116 : Passchier, Pieter, hoofdbewoner, Protestant; Belder, Barbara, Protestant; Verhoef, Maarte, Protestant; Passchier, Grietje, Protestant; Koelman, Frederik, Protestant; IJperlaan, Jannitje, Protestant.
Oegstgeest, Liste civique, 1811 : Iperlaan, Arij, geboren 17 januari 1745 te Oegstgeest, percepteur/ontvanger.
Bron : Gemeente Oegstgeest.
Voorts :
Oegstgeest : «517. Begroting van kosten benodigd voor het onderhoud van de brandspuiten door A. Yperlaan, [ca. 1812]. 1 stuk.»
Oegstgeest : «593. Akte van verhuur door Arij Yperlaan als gevolmachtigde van Pieter van den Bosch aan de ambachtsbewaarders van een gedeelte van de Broekdijk voor een periode van tien jaar tegen dertig stuivers per jaar, 1803. 1 stuk.»
Oegstgeest : «720. Overeenkomst tussen het gemeentebestuur en Arij Yperlaan als koster en doodgraver betreffende het betalen van klokkengeld bij begrafenissen en het onderhoud van de klok, 1800. 1 stuk.»
Oegstgeest : «828-830 Akte van overdracht ten overstaan van schout-baljuw en schepenen door Pieter Noordziek te Leiden aan Arij Yperlaan van een stuk teelland, gelegen ten oosten van de kerk, 1783, met retroakten, 1773 en 1775. 3 charters. N.B. Eén retroakte, waarnaar verwezen wordt, ontbreekt.» (Invertaris van het archief van het ambachts- en dorpsbestuur, naderhand municipaliteit en gemeentebestuur van Oegstgeest en Poelgeest, (1383) 1395-1813 (1891) / door drs. C.C. de Glopper-Zuijderland. – Gemeentearchief Oegstgeest, 2004.

22. Nicolaas Yperlaan, in 1820 getuige bij het huwelijk van Jacobus van Haaster en Adriana van Zuijlen, hij is dan 44 jaar oud en koornmolenaar; ontleend aan : Voorlopige genealogie van Dirk Van Haastrecht / Wout van Haaster, 2000.

23. Hendrik, zn. v. Jacobus IJpelaar, geboren Utrecht, 15 maart 1836, zie : Tijschrift voor geschiedenis, oudheden, merkwaardige bijzonderheden en statistiek van Utrecht, 1e Deel, 1e Stuk, 1835.

24. Oegstgeest, Volkstelling 1809, huisnummer 85 : Haverbeek, Hendrik, hoofdbewoner, Protestant; IJperlaan, Guurtje, Protestant; Berg, van den, Barend, Protestant; Hogewoning, Daniel, Protestant. Oegstgeest, Liste civique, 1811 : Haverbeek, Hendrik, geboren 4 april 1736, bloemist. Bron : Gemeente Oegstgeest.

25. Gegevens ontleend aan : Kwartierstaat van Jannetje Valk (1907).

26. Ontleend aan : Genealogie van Lenert Gerritsz (Leenbroer) / Frans Krom.

27. Tienjarentafel huwelijken Den Haag, 1873-1882.

28. Zie : Regionaal Archief Leiden (RAL). Naast al het moois dat over deze site te zeggen valt : ofwel we zien een klein raampje waarin weinig leesbaar wordt en waarvan de grootte niet veranderd kan worden, ofwel een vol scherm dat het maken van afschriften onmogelijk maakt, bovendien kunnen screenshots alleen vanuit het kleine schermpje worden gemaakt. Dat aan “Crowdsourcing”” is gedaan en dat het “RAL” is overgegaan op “Creative Commons” is natuurlijk prachtig, maar vooraf was het mogelijk geweest om competente archivissen wat meer in gesprek te brengen met competente informatici en juristen omdat er anders achteraf veel dubbel werk komt.

29. Enyclopedie van namen. Een vraagbaak over de afkomst van onze Nederlandse en Vlaamse familie- en geslachtsnamen / door A. Huizinga. – Amsterdam : A.J.G. Strengholt’s Uitgeversmaatschappij, [cop. 1955]. – p. 208.

30. Zie : Woordenboek der Nederlandsche Taal, Zesde deel, t.a.p. – kolom 1374.

31. Zie : Etymologisch woordenboek / Dr. J. de Vries. – Utrecht : Het Spectrum, 1971. – p. 103. In het Latijn heet de boom Ulmus, in het Frans Orme, oud Frans Olme, in het Zweeds Alm, Engels Elm, Portugees en Italiaans Olmo, Duits Ulme.

32. Zie : Geluwe in beelden, zie afbeelding rechts.

33. Voorzichtigheid is geboden omdat men op één kaart of in één register een Iepenstraat kan tegenkomen die elders Ieperstraat wordt genoemd. Zie : Stratenatlas van België. Guide des rues de Belgique. – Antwerpen : Standaard Uitgeverij N.V., deel 4 (Oost-Vlaanderen/Gent), deel 6 (West-Vlaanderen, Noord) en deel 7 (West-Vlaanderen, Zuid), en : Het 50.000 stratenboek. Le livre des 50 000 rues. – Eindhoven : Falkplan-Suurland N.V., november 1989; met stadsplattegronden van onder andere Antwerpen, Gent en Brussel.


Start : 31 december 1999 | Laatst bijgewerkt : 11 januari 2012
Familiebijbel

Familiebijbel

Twee pagina’s uit de Familiebijbel van Gijsbert Ernste, schoonvader van Floris IJperlaan
Met dank aan Henk Yperlaan
(klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

De tekst van de eerste bladzijde luidt :

Den 13 Januarij 1841.
zijn te ’s Hage in het huwelijk vereenigd
Gijsbert Ernste
geboren te Leeuwarden den 7 Junij 1817 en overleden te
Holstein den 30 Januarij 1848
zoon van Jan Ernste geb. te Leeuwarden den 31 Oct 1791, aldaar overleden den 4 Junij 1837
en van Margaretha Cornelissen geb. te Hien den 4 April 1777 en overleden te Huissen den
19 april 1834
en
Alida Wilhelmina Bodaan
geboren te ’s Gravenhage den 6 Januarij 1816 overleden te
Utrecht 30 Januarij 1826[?]
dochter van Laurens Bodaan geb. te ’s Hage den 2. Julij 1791, en aldaar overleden
den ...... 1826 en van Johanna Mulder geb. te Zutphen den 18 Apr. 1787 en overleden te ’s Hage
den 19 Oct. 1844.


Voorgeslachten kwijnden henen
En wij bloeijen op hun graf
Ras zal nakroost ons beweenen
't Menschdom valt als bladren af.
't Stof door eeuwen zaâmgelezen
Houdt hetzelfde graf bewaard
Buiten U, o eeuwig wezen !
Ach wat was de mensch op aard ! (Gez. 160 vs/ 2)

Uit bovengemeld huwelijk zijn geboren
Margaretha Weselina
op Zondag middag ten 2 ure, zijnde den 5 December 1841 overleden Amsterdam 8 April 1910
Johanna Alida Wilhelmina
zijnde den 14 Maart 1843 overleden Utrecht [doorgestreept]
Dietje Cornelia
Dinsdag morgen ten 7 ure
overleden te [doorgestreept : Utrecht, daaronder : Amsterdam] 8 December 1922.
Een zoon doodgeboren op Zaterdag avond 10 ure van de 4 Julij 1846.

.

Logo van het familiebedrijf te Utrecht
Bron : yperlaan.nl, alwaar dit logo inmiddels is verdwenen.

Doop Johannes Hermannus Barnsteen

Doopinschrijving Johannes Hermannus Barnsteen, Leiden, 4 mei 1672
(klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Doop Johannes Hermannus Barnsteen

Doopinschrijving Johannes Hermannus Barnsteijn, Leiden, 6 oktober 1673
(klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Handtekening Jan Gerritsz IJperlaan, 1674

Handtekening Jan Gerritsz IJperlaan, 1674
(klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Handtekening Cornelis Jansz. Yperlaen, 1681

Handtekening Cornelis Jansz. Yperlaen, 1681
(klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Handtekeningen Cornelis, Maerien, Grietje en Trijntje Willems Yperlaen, 1690

Handtekeningen van Cornelis, Maerien, Grietje en Trijntje Willems Yperlaen, 1690
(klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Doop Geertruyd Yperlaen, 1691

Doopinschrijving Geertruyd Baudous, Warmond, 18 februari 1691
(klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Handtekeningen Willem en Cornelis IJperlaan, 1731

Handtekeningen Willem en Cornelis IJperlaan, 1731
(klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Herberg De Yperlaan

Geluwe, Westhoek, West-Vlaanderen, herberg De Yperlaan/Boulvard d’Ypre in 1918-1930, de plek is momenteel gelegen aan de Ieperstraat
(klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Ieperlaan, Brussel

De Brusselse Ieperlaan, foto 15 augustus 2012
(klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Haarlemmer olie

De door de familie verkochte Haarlemmer olie
Uit : Utrechtse provinciale en stads-courant, 16 september 1862 (Koninklijk Bibliotheek, Den Haag)
(klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)