VorigeIII.2Volgende

Pieter IJpelaan en Anna Pietersdr.

Pieter IJpelaan, zoon van Willem IJpelaan en Maritje Pieters, zie II.1, schepen te Oudorp in 1610, geboren ca. 1582, overleden vóór 1621.

Pieter IJpelaan wordt in het testament van zijn ouders van 1614 als erfgenaam vermeld, in het testament van zijn ouders van 1623 daarentegen als overleden met niet bij name genoemde kinderen.

Pieter IJpelaan trouwt ca. 1603 Anna Pietersdr.

Notarieel Alkmaar onder Anna Pietersdr (1).

In 1610 vermeld als schepen te Oudorp :

«Alkmaarse regesten: 615. 1610, oktober 5. Eggelen Ariaensz., schout te Outdorp, en Pieter Willemsz. Ypelaen en Hertgen Gerritsz., schepenen, verklaren dat Dirck Florisz., poorter te Haerlem, verkocht heeft aan zijn vader Floris Jansz., poorter te Alcmaer, een stuk land, groot 7� gars, geheten het Binnenstuck, gelegen in de zuidoosthoek van de Vroonermeer in de ban van Outdorp, belend ten zuiden de ringsloot of arme wezen, ten westen Costverloren, ten noorden Jacob van Teylingens erfgenamen of Jasper Rombouts, ten oosten de vaart naar Sint Pancras. Met zegel. Inv. nr. 1705.» (2).

Zoon van Pieter IJpelaan en Anna Pieters :

  1. Cornelis IJpelaan, geboren ca. 1605, volgt IV.5.
  2. Pieter Pieters Outrop, gegevens volgens.
  3. Dieuwer Pieters, meer gegevens volgen.

Aantekeningen Aantekeningen

Het gezin wordt vermeld in de testamenten van gezin III.7.

Aanvulling van Pieter Louter:

«Op 19 november 1621 maken Jan Jans op 't Hofland [ook Bosman genaamd) in de banne van Wijk [Beverwijk] en Diewer Pieters van Outorp [IJpelaan] een akte met huwelijkse voorwaarden op bij notaris Huijbert Jacobs van der Lijn.
(i25, akte 59, scan 144). Jan Jans tekent, Diewer zet een kruis. Zij wordt geassisteerd met haar oom Jacob Willems tot Heijloo (tekent).
Jan Jans brengt in de som van 500 guldens. Diewer Pieters brengt in:
1. de gerechte helft van een weijtland De Oort van 1200 roe in Broek op Langedijk, waar Willem Jacobs haar bestevaar [grootvader] de andere helft toekomt.
2. een stuk weijtland gelegen te Outdorp genaamd de Kooch van 2 morgen.
3. een croft van 2 geersen gelegen in Outdorp bij het halve maan bruggetje.
4. nog de gerechte helft van een stuk saatland van 2 geersen mede in de banne van Outdorp waarvan de wederhelft Jan Ijsbrands cum suis toebehoort.
5. de gerechte helft van het hemelrijk van in het geheel 1825 roe, gelegen in de oosterpolder van Heijloo waarvan de wederhelft toebehoort aan haar oom Cornelis Willems.
6. Obligatie van 200 gulden capitaal en 20 gulden aan geld.
Zij komen overeen dat als Jan Jans vroegtijdig komt te overlijden dat zijn erfgenamen geen aanspraak kunnen maken op het geld dat hij inbrengt. Verder diverse bepalingen in het geval dat er kinderen zijn, etc.

Vervolg Volgende


Noten

1. Regionaal Archief Alkmaar, IJpenland, Pieter Willemsz., zie Anna Pietersdr., inventarisnummer 65.

2. Genealogische fragmenten van personen in en uit Alkmaar / Rob Gomes (verplaatst).


Start : 31 december 1999 | Laatst bijgewerkt : 5 december 2008