VorigeVII.9Volgende

Maartje IJpelaan, Heert Roobeek en Dirk Brasser

Maria IJpelaan (Maartje), dochter van Frans IJpelaan en Antje Castricum, zie VI.3, gedoopt Castricum, R.K., 4 november 1715, doopgetuige Aefje Jans [IJpelaan], een zuster van de vader, overleden Castricum, aangifte voor de Impost door haar tweede echtgenoot Dirk Brasser onder ƒ3,-, 13 februari 1770, 56 jaar oud.

Maartje IJpelaan ondertrouwt Castricum, Gerecht, 28 januari 1741, trouwt Castricum, R.K., 12 februari 1741 (Pieter Roobeeck en Maartje Eijpelaan, getuigen Sijmen Jans en Arie Dingnumse) Petrus Roobeek (Pieter), boer, schepen te Castricum 1743-1744, gedoopt Castricum, R.K., 19 januari 1713, doopgetuige Jan Alberts IJpelaan, overleden Castricum, aangifte voor de Impost door zijn broer Johannes Roobeek onder Pro Deo, 7 mei 1753, 40 jaar oud, zoon van Heert Theeuwisse Roobeek en Guertje Aries Dreger.

Maartje IJpelaan herondertrouwt Castricum, bij huwelijk wonende Castricum, aangifte voor de Impost bruidegom onder Pro Deo, bruid onder ƒ3,-, 27 januari 1759, trouwt Castricum, Gerecht, 11 februari 1759 Dirk Brasser, jongman van Akersloot, bij huwelijk wonende Castricum.

Testament, Castricum, 2 februari 1770 : Dirk Brasser en Maartje Frans IJpelaan, eerder weduwe van Pieter Heertse Roobeecq) (1).

Dirk Brasser herondertrouwt Castricum, aangifte voor de Impost bruidegom onder ƒ3,-, bruid onder Pro Deo, 31 augustus 1771 Begje Willems.

Na het overlijden van Maartje IJpelaan werden een huis en diverse stukken land in Heemstede te Castricum verkocht voor ƒ 2.000,- aan Nicolaas Geelvinck.

Kinderen van Maartje IJpelaan en Heert Roobeek :

 1. Guertje Roobeek, gedoopt Castricum, R.K., 6 december 1741, doopgetuige Frans Roobeek, een broer van de vader, overleden Limmen, 20 juli 1782, 40 jaar oud, trouwt Limmen, 14 november 1771 Cornelis Molenaar, wonende te Noord-Bakkum.
  Testament Castricum, 22 mei 1780.
  «Guurtje werd universeel erfgename; Aaltje [de dochter uit het eerste huwelijk van Cornelis Molenaar] zou ƒ30,- krijgen.
  Bij zijn dood liet Cornelis 87 morgen en 623 roeden land (ruim 82 ha) na, vee ter waarde van ƒ302,-, te weten 3 koeien en een paard of, om precies te zijn, 1 grijze koe, 1 witte koe, 1 zwarte koe en 1 bruine merrie, ƒ2714,- aan vorderingen en een bedrag in contanten van ƒ813,1,9 (ƒ813,07). Aaltje heeft zich kennelijk tegen het testament verzet en heeft gewonnen; zij kreeg de helft van de erfenis»
   (2)
  Guurtje Roobeek herondertrouwt Limmen, 28 april 1782, trouwt Limmen, R.K., 12 mei 1782 Jan Michielsz. van der Noort, bij huwelijk wonende te Limmen, geboren Noord-Bakkum, overleden Limmen, 12 juli 1803, begraven Limmen, 14 juli 1803, zoon van Michiel Jansz. van Noort.
  Cornelis Molenaar was weduwnaar.
  Jan Michielsz. van der Noort was weduwnaar van Ariaantje Pieters Bakkum, trouwt Limmen, 14 februari 1773. Jan Michielsz. van Noort hertrouwt Limmen, 4 mei 1783 Guurtje Jans Henneman (weduwnaar en weduwe, dispensatie 2de graad bloedverwantschap), gedoopt Heemskerk, R.K., 3 juli 1745, begraven Limmen, 18 juli 1809, 64 jaar oud, dochter van Jan Engelsz. Henneman en Antje Heerts Roobeek.
  Vijf kinderen van Guertje Roobeek en Cornelis Molenaar, één kind uit het eerste huwelijk van Cornelis Molenaar, vier kinderen van Jan Michielsz. van Noort en Ariaantje Pieters Bakkum, drie kinderen van Jan Michielsz. van Noort en Guurtje Henneman.
 2. Franciscus Roobeek, gedoopt Castricum, R.K., 12 oktober 1743, doopgetuige Albert IJpelaan, een broer van de moeder, overleden Castricum [bron ?], 5 december 1780, 43 jaar oud.
 3. Marike Roobeek, geboren Castricum, 25 augustus 1746, overleden Castricum, aangifte voor de Impost onder Pro Deo, 25 augustus 1746, 1 dag oud.

Pieter Roobeek had nog twee mogelijk buitenechtelijke kinderen met Maartje Clara Wever; waarschijnlijker is het dat Maartje Clara Wever als moeder in de akten van de kinderen werd opgegeven, maar dat hun werkelijke moeder Maartje IJpelaan was; de kinderen dragen tenslotte de naam van hun vader :

 1. Heert Roobeek, dagloner, geboren Castricum, 10 november 1749, woonde in 1811 te Heiloo (Heiloo, Registre civique), overleden Castricum, 28 april 1813, 63 jaar oud, trouwt Egmond Binnen, 23 september 1781 Antje Jacobs Pastoor, wonende bij huwelijk te Heiloo.
  «Zij [Heert en Antje] woonden in het ‘overhaaldershuis’ (=veerhuis). Notaris ‘publijca’ Pieter de Lange te Alkmaar maakte op 21 december 1781 een testament op ten behoeve van de jonggehuwden. Dit testament regelde de verdeling van de nalatenschap in het bijzonder ten aanzien van eventuele kinderen uit het huwelijk en de kinderen uit eerdere huwelijken van Antje. Ook werd de eventuele voogdij over de kinderen geregeld. Heert ondertekende met naam. Antje zette en kruisje.» (3)
  Antje Pastoor was weduwe van Jan Pieters Ranke en van Claas Kaandorp.
  Twee kinderen van Jan Ranke en Antje Pastoor, één kind van Claas Kaandorp en Antje Pastoor, geen kinderen van Heert Roobeek en Antje Pastoor.
 2. Neeltje Roobeek, geboren Castricum, ca. 1750, overleden Limmen, 22 november 1804, 54 jaar oud, trouwt Heiloo, 17 januari 1773 Pieter Jacobsz. Duijn, landbouwer, overleden Limmen, 2 september 1825.
  Vijf kinderen.

Aantekeningen Aantekeningen

Voor meer over dit gezin, zie : Geschiedenis en genealogie van het Noordhollandse geslacht Roobeek / H.A.J. Roobeek, grotendeels naar de gegevens van A.E. de Jong-Roobeek. - [Gouda] : H.A.J. Roobeek, december 1987. - 100 p. - Bijlage: genealogisch overzicht. Aanvullingen en verbeteringen verschijnen, webversie : Het Noordhollandse geslacht Roobeek.

Repertorium op de lenen van de Hofstede Heemskerk alias Marquette, 1392-1793 / J.C. Kort :

«CASTRICUM
7. 50 oude Castricummer roeden in Castricum in de Woortakker, zuidoost: de Zomerweg, noordoost en zuidwest: de leenman, noordwest: de Rogakkers.
14-11-1690: Teunis Heers bij dode van Pieter Heers, zijn broer, waarna overdracht aan Heert Teunisz., zijn zoon, onmondig, B fol. 30.
30-4-1719: Hulde van Heert Teunisz. te Castricum, B fol. 30v.
19-2-1730: Jan Heertsz. Rootbeeck bij dode van Heert Teunisz., zijn vader, Bel.
7-11-1730: Jan Rootbeeck met ledige hand, Bel.
..-.-17..: Heert Teunisz. Rootbeeck bij dode van Jan, zijn oom, Bel.
26-8-1761: Heert Rootbeeck met ledige hand, Bel.
3-9-1764: Heert Rootbeeck met ledige hand, Bel.
17-9-1767: Frans Heerse Rootbeek te Uitgeest bij dode van Heert, zijn oom, waarna overdracht aan Pieter Pietersz. van der Beek te Castricum, Bel.
26-9-1793: Pieter van der Beek met ledige hand, Bel.»

Beeldbank Oud-Castricum : 002106, Huis van Q. de Ruijter, dat is afgebroken in 1993, Bakkum, Heereweg 8. In dit huis is eerder café ‘Het Haasje’, ofwel het café van ‘Bet van Floor’, gevestigd en is in 1799 Neeltje Groentjes door een schot om het leven gekomen. Noord van het huis loopt de Nollenbeek en in de volksmond ook rode beek genoemd naar het oerrijke water. (met dank aan Henk de Graaf; deze ontdekking is doorgegeven aan de Robeek-site, alwaar de naamsoorsprong lang een vraagstuk bleef).

Over de familie Brasser, zie : Genealogie van de familie Brasser / K. Brasser. – Uitgeest : K. Brasser, 1987.

Te Heiloo trouwt R.K., 8 mei 1774 een Dirk Jacobsz. Brasser met Maartje Aalberts de Groot.

Met aanvullingen van Olga Kroeders.

Vervolg Volgende


Noten

1. Rijksarchief Noord-Holland (Haarlem), Notarieel Archief, inventarisnummer 169, achterin.

2. Zie : Geschiedenis en genealogie van het Noordhollandse geslacht Roobeek, p. 39-40.

3. Zie : Idem, p. 40-41.


Start : 31 december 1999 | Laatst bijgewerkt : 28 maart 2003