VorigeVII.11Volgende

Cornelis IJpelaan en Maartje Kuijs

Cornelis IJpelaan, boer, vermeld als schepen te Castricum augustus 1751, maart 1752, maart en mei 1755, zoon van Frans IJpelaan en Neeltje de Boer, zie VI.3, gedoopt Castricum, R.K., 5 oktober 1721, doopgetuige Jan Cornelisse de Boer, een broer van de moeder, overleden Castricum, aangifte voor de Impost door Willem Broers onder Pro Deo, 2 maart 1759, 37 jaar oud.

Cornelis IJpelaan ondertrouwt Castricum, aangifte voor de Impost beide onder ƒ3,-, samen ƒ6,-, beide wonende Castricum, 5 juni 1745, trouwt Castricum, R.K., 20 juni 1745 (Cornelis Eijpelaan en Maartje Kuijs (1), getuigen Jan Willemse en Lauris Groenwater, de genealogie van de familie Castricum geeft bij vergissing 29 juni 1745) Maartje Kuijs, gedoopt Castricum, R.K.,21 februari 1721, getuige Antje Willums, dochter van Gerrit Willemsz. Kuijs, vermeld als schepen te Castricum, en Nicola Jacobs Castricum (Claesie) (zie voor meer de genealogiën van de families Castricum en Kuijs).

«Claasje Jacobs met haar schoonzoon ende Dogter Cornelis Eijpelaan en Maartje Kuijs same[n] boerende hebben daar 50 Guldens toegegeven met belofte van nog 50 Guldens te sulle[n] geven als het ver...elleft wort verandert.» (2)

In 1734 werden er meerdere aanzienlijke giften aan de kerk gedaan, waar uit afgeleid kan worden dat de schuilkerk aan de Breedeweg toen werd gerenoveert. We lezen, ook op 1734 :

«Jan Heerze Roobeek en Antje Theunis Egtelieden hebbe[n]n tot het maake[n] van den Antaar [= Altaar] gegeven 100 Guldens.» (3)

Andere aantekening over later jaren :

«Uit de weinige bewaard gebleven bescheiden over de [Aagten]dijk [in Beverwijk], is toch niet altijd duidelijk te lezen door wie en voor wie de werkzaamheden aan de dijk verbonden uitgevoerd werden. Zo hadden de regenten van Castricum in 1753 en andere jaren, ook een overzicht over de contributies, lasten en uitgaven, aan de St. Aegtendijk verbonden, bijgehouden. Hieruit weten we dat Castricum ƒ 84,40 moest bijdragen waar Schepen IJpelaan verantwoordelijk voor was.» (4)

Maartje Gerrits, wonende Castricum, weduwe van Cornelis Fransz. IJpelaan herondertrouwt Castricum, Schepentrouw, 29 december 1759, Pieter Duijneveld wonende te Limmen, derde gebod 13 januari 1759, met betoog naar Limmen, echter niet in Limmen voor de kerk getrouwd.

Pieter Duijneveld, weduwnaar van Maartje Gerritsz. Kuijs, herondertrouwt Castricum, Schepentrouw, 10 januari 1767, trouwt Castricum, Schepentrouw, 25 januari 1767 Maartje Pieters, beide wonende Castricum.

Kinderen van Cornelis IJpelaan en Maartje Kuijs :

 1. Claasje IJpelaan, overleden Castricum, aangifte voor de Impost door de vader Cornelis Frans IJpelaan onder ƒ3,-, 12 februari 1751.
 2. Neeltje IJpelaan, overleden Castricum, aangifte voor de Impost door de vader Cornelis Frans IJpelaan onder ƒ3,-, 12 oktober 1752.
 3. Frans IJpelaan, geboren Castricum, gedoopt Limmen, 17 september 1753, de moeder wordt Maertie Gerrits Sluijs genoemd, doopgetuigen Pieter Fransz. IJpelaan en Aegje Jansz. de Wit, overleden Alkmaar, 19 januari 1787, 33 jaar oud, begraven te Castricum. Frans Ypelaan, 33 jaar oud, aangifte begraven Alkmaar, Grote Kerk, 19 januari 1787, oud recht 650, klasse: ƒ6,-,-, vervoerd naar Castricum 7 gld. (5). Impost Castricum :
  «Van het lijk van Frans Cornelisz. IJpelaan te Alkmaar overleden en alhier begraven door Aalbert Maartens Knaap aangegeven 22 januari 1787. N.B. ongetrouwd en de goederen collateraal subiet dubbeld recht dus nog ƒ 3,-,-.».
 4. Aantje IJpelaan, overleden Castricum, aangifte voor de Impost door de vader Cornelis Fransz. IJpelaan onder ƒ3,-, 18 september 1754.
 5. Antje IJpelaan, trouwt Aalbert Knaap, volgt VIII.13.
 6. Claas IJpelaan, overleden Castricum, aangifte voor de Impost door de vader Cornelis Fransz. IJpelaan onder ƒ3,-, 21 april 1758.
 7. Gerrit IJpelaan, Castricum, impost, 19 oktober 1767 «Aalb. Fransz. IJpelaan geeft aan ’t lijk van G: Corn:s IJpelaan op ƒ 3,-,-.
  Nog ongetrout overleden ƒ 3,-,-.»
  ;
  kladversie : «Den Selven ongetr[ouwd]. en zijn goederen Collatraal Subject dubb[ele]. impost ƒ3,-»
  (Rijksarchief Haarlem, inventarisnummer 327).
  Na het overlijden van Gerrit IJpelaan werd de volgende akte opgemaakt :
  «Den 2e Decemb[er] 1767 aangebragt ter secretarije van Castricum door Aalbert franse ijpelaan oom en voogt over de minderjaarige Susters en Broers [?] in leven waren op dat moment één zuster en één broer] als Erfgenaamen abgnte[?] Statie van den overleden Gerrit Cornelis ijpelaan, en heeft den voorn[oemde]. Aalbert franse ijpelaan onder solemneele [=plechtige] eed verklaart dat den genoemden Gerrit Cornelis ijpelaan geen meerder of andere goederen te[?] collatraal subject heeft nagelaaten als op de lijste van aangevinge[?] staan gespecificeert.
  Een vierde part in een huijs met 13 morgens 676 Roede land zijnde hooij, weij, Zaad ende Bosch Land, Staende en Leggende in de Oosterbuert te Castricum Zijnde getaxeert waardig te zijn een somme van ƒ450,0,0
  Den 20ste penn[ing] van de bovenstaande ƒ 450:0:0 bedraagt ƒ22:10:0
  de Thiende verhoging is ƒ2:5:0 [Totaal] ƒ24:15:0
  De bovenstaande somme van ƒ24:15:0 in Reek[ening] 1767 gebragt en betaalt
  In Kennisse van mij
  Leon[ar]d. Tempelaar Secret[ari]s.»
   (6).


Aantekeningen Aantekeningen

Vervolg Volgende


Noten

1. Zie ook : Overzicht van de familie Kuijs/Kuis, afkomstig van Delft/Castricum / Samengesteld door P.G.M. van Egmond en A. van Egmond-van Rookhuizen.

2. Regionaal Archief Alkmaar, archief St.-Pancratiusparochie, Castricum, inventarisnummer 63.

3. Regionaal Archief Alkmaar, archief St.-Pancratiusparochie, Castricum, inventarisnummer 63.

4. Historie van Castricum en Bakkum / D. van Deelen. – Schoorl : Pirola, 1973, – p. 74.

5. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 42, aktenummer 38774.

6. Noord-Hollanda Archief (Haarlem), inventarisnummer 326.


Start : 31 december 1999 | Laatst bijgewerkt : 4 januari 2015

Impost

Huwelijksinschrijving Impost, Cornelis IJpelaan en Maartje Kuijs, 1745
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Impost

Begraafinschrijving Impost, Cornelis IJpelaan, 1759
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)