VorigeVIII.3Volgende

Jan IJpelaan, Grietje Molenaar en Trijntje de Groot

Jan IJpelaan, boer, zoon van Aalbert IJpelaan en Grietje Vaders, zie VII.1, begraven Alkmaar, 27 december 1811 (1).

Jan IJpelaan ondertrouwt als jongman, dan wonende Egmondermeer, onder de jurisdictie der Stad Alkmaar, Alkmaar, 19 april 1772 (2), trouwt Alkmaar, wettelijk en R.K., 3 mei 1772 Grietje Jans Molenaar, jonge dochter, bij huwelijk wonende Koedijk.

Jan IJpelaan, weduwnaar, herondertrouwt Bergen, 19 maart 1785, herondertrouwt Alkmaar, dan wonende Bergen, 20 maart 1785 (3), hertrouwt Alkmaar, 3 april 1785 Trijntje Willems de Groot, weduwe, wonende Alkmaar.

Trijntje Willems. de Groot was weduwe van Pieter Jacobsz. Pannekeet, begraafinschrijving Alkmaar, Grote Kerk, 15 november 1783, 60 jaar oud, oud recht 646, klasse ƒ 3,-,-, vervoerd na[ar] bergen, 7 gld, laat kinderen na (4), ondertrouwt Broek op Langedijk (Noord-Scharwoude), 11 mei 1754, jonkman en jonge dochter (5), trouwt Alkmaar, 19 mei 1754 (6).

De huwelijksinschrijving :

10 april 1785
[paraaf] J. Groen
Hun
huwlijksgebod hebben
Jan IJpelaan, weduwenaer alhier
met
Trijntje Willemsd[ochte]r de Groot
weduwe onder de jurisdictie der
stad Alkmaar woonagtig
 (7)

Kinderen van Jan IJpelaan en Grietje Molenaar :

 1. Albertus, geboren Wout (Bergen), gedoopt Bergen, R.K., 28 juli 1772, zoon van Dirk Eijpelaan en Maartje Jans, doopgetuigen Cornelis Reijnierse en Jannetje Eijpelaan, waarschijnlijk vroeg overleden.
 2. Albertus, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicuskerk, 13 januari 1774, zoon van Joannes Eijpelaan en Margareta Janz Molenaar, doopgetuige Agatha Eipelaan (8), overleden Limmen, aangifte voor de Impost door de vader Jan Eijplaan onder ƒ 3,-, 13 juni 1778, 4 jaar oud.
 3. Johannes IJpelaan, gedoopt Akersloot, R.K., 18 januari 1776, zoon van Jan Harmze Eijpla en Grietjes Janze, doopgetuige Lambert Janse, waarschijnlijk een broer van de moeder, Jan Jansz Ypelaan, 10 jaar oud, aangifte begraven Alkmaar, 7 mei 1787, oud recht 650, klasse pro deo, een kind in de Egmondermeer vervoerd na[ar] Bergen (9).
 4. Albert Janse Eijpelaan, gedoopt Bergen, R.K., 6 september 1779, zoon van Jan Alberse Eijpelaan en Gritje Janse Molenaar, doopgetuige Avie Alberse Eijpelaan, waarschijnlijk vroeg overleden.
 5. Albert IJpelaan, geboren Egmond aan de Hoef, R.K., 20 oktober 1780, trouwt Maartje Houwert, hertrouwt Maartje Schaap, volgt IX.1.
 6. Dirk IJpelaan, gedoopt Bergen, R.K., 12 februari 1782, doopgetuige Grittje Janse Vadersen, verdere gegevens ontbreken.

Kinderen van Pieter Pannekeet en Trijntje Willems de Groot :

 • Grietje Pannekeet, gedoopt Alkmaar, R.K, St.-Laurentius, 27 augustus 1755 (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 109, aktenummer 48845), waarschijnlijk vroeg overleden.
 • Arie Pannekeet, gedoopt Alkmaar, R.K., St.-Laurentius, 12 juni 1763 (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 109, aktenummer 48846), trouwt Alkmaar, 14 september 1783, Aafje Jans Punt (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 955, aktenummer 28478).
  Kinderen van Arie Pannekeet en Aafje Punt :
  • Petrus Pannekeet, gedoopt Alkmaar, R.K., St.-Laurentius, 29 juni 1786 (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 109, aktenummer 48830).
  • Catharina Pannekeet, gedoopt Alkmaar, R.K., St.-Laurentius, 30 december 1787 (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 109, aktenummer 48831), Trijntje Ariens Pannekeettrouwt Alkmaar, 10 januari 1808 Arie Janse van der Veen (of Veer) (Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 958, aktenummer 30529).
   Kinderen van Arie van der Veer en Trijntje Pannekeet :
   • Jan van der Veer, gedoopt Alkmaar, R.K., St.-Matthias, 3 januari 1809 (Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 102, aktenummer 51949).
   • Arie van der Veer, gedoopt Alkmaar, R.K., St.-Matthias, 7 augustus 1811 (Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 102, aktenummer 51950).
 • Grietje Pannekeet, gedoopt Alkmaar, R.K., St.-Laurentius, 24 juli 1766 (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 109, aktenummer 48847), trouwt Alkmaar, 16 december 1787 Jacob Engelen (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 955, aktenummer 28679), begraven Alkmaar, Kerkhof, 14 juni 1800, 66 jaar oud (oud recht 657, klasse memorie, voor ’t hospitaal, Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 53, aktenummer 26704).
 • Catharina Pannekeet, gedoopt Alkmaar, R.K., St.-Laurentius, 25 augustus 1769 (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 109, aktenummer 48848), begraven Alkmaar, 7 januari 1775 Trijntje Pieters Pannekeet, 6 jaar oud (oud recht 638, klasse ƒ3,-,-, een kind van de kalkovens in de egmondermeer onder dese stadsjurisdictie na bergen gevoert, 7 gld, Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 42, aktenummer 36710).
 • Jacobus Pannekeet, gedoopt Alkmaar, R.K., St.-Laurentius, 11 december 1771 (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 109, aktenummer 48849), begraven Alkmaar, Kerkhof, 14 mei 1803, 31 jaar oud (oud recht 658, klasse memorie, laat 2 minderjarige kinderen na, Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 53, aktenummer 27856), trouwt (1?) Alkmaar, 20 april 1794 Jannetje Abrahams (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 956/125, aktenummer 29027), hertrouwt (2) Alkmaar, 17 april 1796 Aagje Fredriks van Sante (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 956, aktenummer 29190).
  Kinderen van Jacob Pannekeet en Aafje van Sante :
  • Geertje Pannekeet, bij trouwen dienstmeid, gedoopt Alkmaar, R.K., St.-Matthias, 5 maart 1797 (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 102, aktenummer 48842), dochter van Jacob Pietersz. Pannekeet en Aagje Frederiks van Sante, trouwt Ursem, B.S., 5 mei 1822 Cornelis Buijs, bij trouwen dagloner, in 1849 bouwman, geboren Hoogwoud, ca. 1794, zoon van Dirk Buijs en Geertje Bakker.
   Kinderen van Cornelis Buijs en Geertje Pannekeet :
   • Dirk Buijs, bij trouwen boerenknecht, geboren Ursem, ca. 1825, trouwt Abbekerk, B.S., 8 februari 1849 Geertje Kuijper, geboren Abbekerk, ca. 1823, dochter van Jan Kuijper, arbeider, en Antje Mul.
   • Jacob Buijs, bij trouwen boerenknecht, geboren ca. 1826, trouwt Obdam, B.S., 21 april 1853 Trijntje Ruiter, geboren ca. 1830, dochter van Pieter Ruiter en Antje Blank.
   • Pieter Buijs, bij trouwen arbeider, geboren Ursem, ca. 1831, trouwt Oudorp, B.S., 30 april 1857 Antje Bruin, geboren Oudorp, ca. 1831, dochter van Klaas Bruin, rietdekker, en Aaltje Jonker.
  • Pieter Pannekeet, gedoopt Alkmaar, R.K., St.-Matthias, 17 oktober 1798 (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 102, aktenummer 48843), zoon van Jacob Pietersz. Pannekeet en Aagje Frederiks van Sante, begraven Alkmaar, Kerkhof, 21 oktober 1798, 2 dagen oud (oud recht 657, klasse memorie, Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 52, aktenummer 26043).
  • Pieter Pannekeet, gedoopt Alkmaar, R.K., St.-Matthias, 19 november 1799 (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 102, aktenummer 48844), zoon van Jacob Pietersz. Pannekeet en Aagje Frederiks van Sante.
 • Wilhelmus Pannekeet, gedoopt Alkmaar, R.K., St.-Laurentius, 19 juni 1773 (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 109, aktenummer 48850), begraven Alkmaar, 22 april 1790 Willem Pietersz Pannekeet, 17 jaar oud, (oud recht 653, klasse ƒ3,-,-, aan de kalkovensbrug onder de stadsjurisdictie, Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 653, aktenummer 39223).
 • Gerardus Pannekeet, gedoopt Alkmaar, R.K., St.-Laurentius, 4 januari 1776 (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 109, aktenummer 48841), begraven Alkmaar, 22 april 1776, 10 dagen oud [sic !] (oud recht 639, klasse ƒ3,-,-, aan de kalkovensbrug, Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 639, aktenummer 36900).

Aantekeningen Aantekeningen Pannekeet

Er is te Alkmaar in dezelfde periode ook een Pieter Pietersz. Pannekeet, in 1785 getrouwt met Trijntje Mosk.

Jacob Pannekeet, weduwnaar, trouwt Langedijk (Noord-Scharwoude), 21 juni 1766 Trijntje Meijnderts, weduwe (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 7, aktenummer 2672).

Vervolg Volgende


Noten

1. Bron ?

2. Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 954, aktenummer 27966.

3. Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 955, aktenummer 28551.

4. Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 954, aktenummer 25137>/P>

5. Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 6, aktenummer 2674.

6. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 954, aktenummer 25137.

7. Bron : Bergen, bijlagen trouwboek voor het gerecht 1785-1804 – gemaakt door Rob Bishoff.

8. Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 114, pagina 42269, waarschijnlijk bedoeld Aafje.

9. Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 650, aktenummer 38801.


Start : 31 december 1999 | Laatst bijgewerkt : 6 april 2015

Trouwinschrijving

Trouwinschrijving Jan IJpelaan en Grietje Molenaar, 1773
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Doopinschrijving

Doopinschrijving Albertus IJpelaan, 1772
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Doopinschrijving

Doopinschrijving Albert IJpelaan, 1774
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Doopinschrijving

Doopinschrijving Jan IJpelaan, 1776
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Doopinschrijving

Doopinschrijving Albert IJpelaan, 1779
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Doopinschrijving

Doopinschrijving Dirk IJpelaan, 1782
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Trouwinschrijving

Trouwinschrijving Jan IJpelaan en Trijntje de Groot, 1785
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)