VorigeVIII.8Volgende

Baart IJpelaan en Maartje Slicker

Baart IJpelaan, vermeld als schepen te Limmen 1780 - 1783, zoon van Aalbert IJpelaan en Maartje Kool, zie VII.7, geboren waarschijnlijk Castricum, ca. 1744, begraven Limmen, R.K., 14 oktober 1783, ca. 39 jaar oud, Impost te controleren.

Baart IJpelaan ondertrouwt Castricum, aangifte voor de Impost, de bruidegom onder ƒ6,-, 30 mei 1772, trouwt Castricum, schepentrouw, 14 juni 1772, Limmen, R.K., 14 juni 1772 («Baart Alberze IJpelaan, Maartje Dirks Slikker, in facie ecclesiae»), Maartje Dirks Slicker (Slikkers), geboren Limmen, bij huwelijken wonende Limmen, begraven Limmen, 23 januari 1802, aangifte voor de Impost onder ƒ 3,-; begraven Limmen, R.K., Maartje Dirkse Slikkers, 23 januari 1802.

Castricum, Register wegens den ontfang op ’t Trouwen van ’t Jaar 1772 :

«30e Meij. Baart Aelbertsz. IJpelaan won[end]:e alhier en Maartje Dirks Slicker won[end]:e te Limmen op ƒ6,-,-».

Maartje Slicker was weduwe van Jacob Cornelisz. Kaandorp (Caendorp), trouwt Heiloo, Schepentrouw, 7 mei 1769, Limmen, R.K., 7 mei 1769, «Jacob Cornelisse Kaandorp, Maartje Slikkers, In facie Ecclesiae»

Testament, Alkmaar, 8 september 1772 (Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 633, acte 60t).

Maartje Slikker hertrouwt (3) Limmen, R.K., 4 november 1784 Willem Dirkze, «in facie Ecclesiae».

Kinderen van Baart IJpelaan en Maartje Slicker :

 1. Adelbertus IJpelaan (Albert), gedoopt Limmen, R.K., 31 maart 1773, trouwt Antje Dekker, volgt IX.2.
 2. Theodorus IJpelaan (Dirk), gedoopt Limmen, R.K., 30 september 1774, trouwt Antje Groot, hertrouwt Grietje Everout, volgt IX.3.
 3. Mattheus IJpelaan (Tewis), gedoopt Limmen, R.K., 24 maart 1777, doopgetuige Divertje Walenburg, overleden Limmen, aangifte voor de Impost onder ƒ6,-, 25 oktober 1777, 7 maanden oud, niet ingeschreven in het R.K. Doodboek.

Dochter van Jacob Kaandorp en Maartje Slicker :

 • Cornelia Caendorp (Neeltje Kaandorp), geboren Limmen, gedoopt Heiloo, R.K., 4 juni 1771, doopgetuige Neeltje Slikkers; Cornelia, doopinschrijving Limmen, 4 juni 1771, dochter van Jacob Cornelisse Caendorp en Maartje Slikkers, doopgetuige Nelletje Slikkers, «baptizata in Heijlo me absenta», overleden Castricum, 12 maart 1803, 31 jaar oud, trouwt Limmen, R.K., 1 mei 1796 Jan Castricum («1 mei 1796, Jan Jacobze Castricom, Neeltje Jacobs Caendorp, in facie Ecclesiae»), arbeider, bouwman (= boer), geboren Castricum, 22 juni 1770, overleden Castricum, B.S., 15 maart 1847, dan wonend op het Noordend, 76 jaar oud, zoon van Jacob Castricum en Antje Pieters.
  Jan Castricum herondertrouwt Castricum, aangifte voor de Impost, 30 december 1803, hertrouwt R.K., 15 januari 1804 Neeltje Schavemaker, geboren Castricum, ca. 1782, overleden Castricum, B.S., 1 april 1855, ca. 73 jaar oud, dochter van Jan Schavemaker, en Maartje Schermer.
  Vijf kinderen van Jan Castricum en Neeltje Caendorp
  Zeventien kinderen van Jan Castricum en Neeltje Schavemaker.

Aantekeningen Aantekeningen Slicker

Nelletje Dirks Slikker trouwt Limmen, R.K., 17 mei 1772 Jan Janze Schipper, «in facie Ecclesiae»; geen kinderen gedoopt te Limmen.

Maartje en Nelletje Slikker waren waarschijnlijk dochters van Dirk Cornelis Slicker : Dirk Cnelissen Slikkers trouwt Limmen, R.K., 1 februari 1723 Elizabeth Paulus, getuigen Boijke Reijers en Hermie Pieters; Dirk Cornelisz. Slicker, jongman wonendt tot Oesdom, trouwt Heiloo, Schepentrouw, 2 februari 1723 Lijsbets Poulis, jonge dogter wonent tot Limmen, met betoog van Limmen; herondertrouwt Castricum als weduwnaar, wonende Limmen, 26 mei 1736 Neeltje Frans van Castricum. Geen kinderen gedoopt te Limmen of Castricum, waarschijnlijk Heiloo.

Verpondingenregister, Limmen, 1731, ’t Dorpsbuurt :

«17, 2:3:12, Dirk Slicker gebruijkt zijn eijgen bouwhuijs [= boerderij] met 21 morgen land, 22:-:-, 1:17:-

en :

«18, 1:1:14, Dirk Slicker een huijsje in huure werdende gebruijkt bij Maartje Gerritz. volgens copie huurcedull & verklaring jaarlijx 7:0:0, -:12:-

Beide huizen werden dus veel lager ingeschat dan bij de vorige verponding.

Een Cornelis Dircksz. Slicker trouwt Limmen, R.K., 24 januari 1688 Maertje Isbrants, getuigen Aerjen Claes en Jan Cornelisz. Geen kinderen gedoopt te Limmen.

Een andere Maartie Slikkers trouwt Limmen, R.K., 28 april 1720 Arien Pietersen, getuigen Aagie Bors en Aantie Jans, trouwt Heiloo, schepentrouw, «De personen die van meningh haer in den huwelijcken staet te begeven zijn Arien Piters Groot jongman bruijdegom wonende tot Heijloo met Maertie Corn[eli]s Slickers jonge dogter, wonende tot Oesdom bruijt, den 14e april 1720 ’t 1: gebots, den 21e d[it]o het tweede gebots, den 28e d[it]o het derde gebots. Op den 28e april 1720 zijn des bovenstaende personen voor de schout Pieter van der Horst Claes Pitersz: enz.» Maartje Slikker hertrouwt Heiloo, Schepentrouw, 28 september 1738 : «De persoonen die voornemens sijn haar in den huwel[ijkse] staet te begeven sijn Pieter Claes Bommer wed[uwnaa]r met Maertje Corn[eli]s Slickers wed[uw]e bruijt beijde binnen dese heerl[ijkheid] woonagtigh». Geen kinderen gedoopt te Limmen.

We hebben dus, naar alle waarschijnlijkheid :

 • Cornelis Dirksz. Slicker, trouwt Limmen, 1688 Maertie Isbrants.
  1. Dirk Cornelisz. Slicker, trouwt (1) Limmen, 1723 Elizabeth Paulus, (2) Castricum, 1736, Neeltje Franse.
   1. Maartje Dirks Slicker, trouwt (1) Heiloo en Limmen, 1769 Jacob Caendorp, (2) Castricum, Limmen, 1772 Baart IJpelaan, (3) Limmen, 1784 Willem Dirkze.
   2. Nelletje Dirks Slicker, trouwt Limmen, 1772 Jan Schipper.
  2. Maartje Cornelis Slicker, trouwt (1) Limmen en Heiloo, 1720 Arien Groot, (2) Heiloo, 1738 Pieter Bommer.

Verpondingenregister Heiloo, 1732, Mullenbuert,  : 45, 1:18:8, ’t bouwhuijs [= boerderij] van Jacob Slicker getaxeert op [doorgestreept  9] 13:-:-, 1:2:-».

«Maartje geb. periode 1690-1700, woonde in Limmen, overl. in 1735, tr. in 1729 met Dirk Cornelisz. Slicker, regent van Limmen, overl. na 1752, eerder gehuwd in 1723 met Lijsbet Paulis (de Lange), hertrouwd in 1736 met Neeltje Fransen, zn. van Cornelis Dirksz. Slicker en Maartje IJsbrandts.»
«Maartje Sijmons Meijne is in 1729 verwikkeld in een proces met Jacob Croone, die beweert dat zijn hem haar trouwbelofte heeft gedaan, terwijl Maartje aankondigt te gaan trouwen met Dirk Cornelisz. Slicker; dit huwelijk gaat uiteindelijk toch door. Maartje schenkt bij haar overlijden in 1735 aan de Armen van Limmen een stuk weiland.» (1)

De familienaam Slicker komt in de 17de en 18de eeuw ook voor in Medemblik, zie : Persoonlijke gegevens Jan Slicker.

Zie ook : Overzicht van de familie Castricum/Kastercum / uitgezocht en samengesteld door P.G.M. van Egmond en A. van Egmond-Rookhuizen. – [Velsen-Noord] : Fam. P.G.M. van Egmond, 1983. – 112 p. – p. 10-11.


Aantekeningen Aantekeningen van S.P.A. Zuurbier te Heiloo

«25 november 1782, Notarieel Archief Castricum, dl. 637-4
 
Notaris Adr. van der Burgh
Baart IJpelaan, schepen der heerlijkheid Limmen, verklaring over Gerrit Sijmonsz. Casteleijn tot Bakkum in de herbergh de Roskam verder ten huize van Jan Florisz Twisk en een bode Maarten Dirksz. Knaap.
 
24 april 1804/1 Oud Rechterlijk Archief Bakkum, inv. nr. 2042 :
 
Mr. Joachim Nuhout van der Veen, schout, Arie Admiraal en Jan van Bruinswaard leden van het gemeentebestuur te Bakkum gecompareerd Albert Baartsz. IJpelaan en Dirk Baartsz. IJpelaan wonende te Limmen verkopen aan Willem Dirksz. Duijn mede te Limmen woonachtig 7/24 gedeelte in 3 Morgen 173 Roede land genaamd de Middelhugte, de Oosterhugte en Gerrit helft zijn belend ten oosten de koper en ten westen Jan Florisz. Twisk waarin de koper de overige 17/24 delen bezit
koopsom ƒ 90,-

Vervolg Volgende

Noten

1. De Castricumse familie... Meijne / Tonny Sminia, Simon Zuurbier. – In : Oud-Castricum, 27ste Jaarboekje, 2004. – p. 68.


Start : 31 december 1999 | Laatst bijgewerkt : 15 mei 2014

R.K. huwelijksinschrijving Baart IJpelaan en Maartje Slikker, Limmen 1771

R.K. huwelijksinschrijving Baart IJpelaan en Maartje Slikker, Limmen, R.K., 1772
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

R.K. doopinschrijving Albert IJpelaan, Limmen 1773

R.K. doopinschrijving Albert IJpelaan, Limmen, 1773
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

R.K. doopinschrijving Dirk IJpelaan, Limmen 1774

R.K. doopinschrijving Dirk IJpelaan, Limmen, 1774
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

R.K. doopinschrijving Tewis IJpelaan, Limmen 1777

R.K. doopinschrijving Tewis IJpelaan, Limmen, 1777
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Impost overlijdensinschrijving Tewis IJpelaan, Limmen 1777

Overlijdensinschrijving Tewis IJpelaan, Limmen, Impost, 1777
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

R.K. overlijdensinschrijving Baart IJpelaan, Limmen 1783

R.K. overlijdensinschrijving Baart IJpelaan, Limmen 1783
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

R.K. overlijdensinschrijving Maartje Slikkers, Limmen 1802

R.K. overlijdensinschrijving Maartje Slikkers, Limmen 1802
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Eerste huwelijk Maartje Slikkers, Heiloo 1769

Eerste huwelijk Maartje Slikkers en Jacob Caendorp, Heiloo, 1769
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Huwelijk Dirk Cornelisz Slicker en Elizabeth Paulus, Heiloo 1723

Ondertrouw Dirk Cornelisz Slicker en Lijsbets Poulis, Heiloo 1723, met betoog naar Limmen
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Eerste Huwelijk Maartje Slickers en Arien Groot, Heiloo 1720

Eerste Huwelijk Maartje Slickers en Arien Groot, Heiloo 1720
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Tweede Huwelijk Maartje Slickers en Pieter Bommer, Heiloo 1738

Tweede Huwelijk Maartje Slickers en Pieter Bommer, Heiloo 1738
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)