VorigeIX.3Volgende

Dirk IJpelaan, Antje de Groot en Grietje Everout

Dirk IJpelaan, landbouwer, tuinier, boer, zoon van Baart IJpelaan en Maartje Slicker, zie VIII.8, geboren en gedoopt Limmen, R.K., 30 september 1774, doopgetuige Nelletje Dirks Slikker, overleden Limmen, nr. 82, 25 januari 1829, 54 jaar oud.

Dirk IJpelaan trouwt Limmen, R.K., 3 mei 1807 Antje de Groot, boerin, geboren Uitgeest, ca. 1775, dochter van Pieter de Groot.

Dirk IJpelaan hertrouwt Limmen, B.S., 12 oktober 1828 Grietje Everout, bij huwelijk wonende Limmen als dienstmeid, geboren Alkmaar, 8 maart 1800, overleden Limmen, 29 januari 1887, 86 jaar oud, dochter van Jan Everoud, daglooner, en Maartje Jans Haage.

Testament Alkmaar, 1800-1842, Grietje Everout, dl. 1132 (Regionaal Archief Alkmaar); testament Alkmaar, Dirk IJpelaan te Limmen, dl. 1132, acte 18, 20 januari 1829 (Regionaal Archief Alkmaar).

Grietje Everout hertrouwt Limmen, B.S., 20 november 1836 Cornelis Emke (Crelis), arbeider, koopman, winkelier, geboren Uitgeest, 18 november 1787 (bron ?), gedoopt Uitgeest, R.K., 18 november 1787, doopgetuigen Jan van Kleef en Antje Wildeman, overleden Uitgeest, 23 augustus 1877, 89 jaar oud, zoon van Hendrik Jansz. Emke (ook Emkes, Empkes, Imkes), en Neeltje Korn. Ruijs.

Crelis Emke was weduwnaar van Theodora Berkhout (Doortje), gedoopt Uitgeest, 1 juni 1788, doopgetuigen Jan Berkhout en Grietje Berkhout, overleden Uitgeest, 5 oktober 1835, 47 jaar oud, dochter van Klaas Berkhout, visser, en Maartje Hageman, trouwt Uitgeest, B.S., 29 november 1811.

Maartje IJpelaan, Limmen; Dirk IJpelaan, landbouwer, Limmen; Antje Pietersd. Groot, Limmen; Albert Jansz. IJpelaan, bouwman, Limmen; Albert Fransz. IJpelaan, dagloner, Castricum; Jan van Beek, dagloner, Castricum; Jacob Pietersz. Groot, daghuurder, Velsen; Jan Pietersz. Groot, boer, Uitgeest; Cornelis Meijne, boer, Akersloot, akte Vredegerecht Alkmaar, 1827, inventarisnummer 62, aktenummer 50 (Noord-Hollands Archief, Haarlem.).

Dirk IJpelaan, landman, Limmen; Grietje Everhout, Limmen; kind (nog ongeboren) IJpelaan; Albert Jansz. IJpelaan, landman, Limmen; Albert Fransz. IJpelaan, schulper, Castricum; Willem IJpelaan, dagloner, Castricum; Pieter Everhout, dagloner, Limmen; Gijsbertus Reis, dagloner, Alkmaar; Pieter Vennik, korenmolenaar, Limmen, akte Vrede Gerecht Alkmaar, 1829, inventarisnummer 64, aktenummer 34 (Noord-Hollands Archief, Haarlem.).

Dirk IJpelaan, Limmen; Grietje Everoud, Uitgeest; Grietje Everout, Uitgeest; Cornelis Emke, winkelier, Uitgeest; Dirk IJpelaan, Uitgeest; Pieter Vennik, korenmolenaar, Limmen; Albert IJpelaan, landman, Limmen; Willem IJpelaan, landman, Castricum; Pieter Everout, veldwachter, Limmen; Gijsbert Rijs, arbeider, Alkmaar; Klaas Stet, landman, Castricum , akte Vredegerecht Alkmaar, 1838, inventarisnummer 73, aktenummer 72 (Noord-Hollands Archief, Haarlem).

Kinderen van Dirk IJpelaan en Antje de Groot :

  1. Petrus IJpelaan, gedoopt Limmen, R.K., 5 december 1809, doopgetuigen Gerrit Janze Graaman en Maartje Pieterse Groot, overleden Limmen, 23 augustus 1821, 11 jaar oud.
  2. Maria IJpelaan, gedoopt Limmen, R.K., 8 juni 1811, doopgetuige Grietje Castricum, ex Castricum, overleden Heiloo, nr. 8, 24 mei 1812, 11 maanden oud.
  3. Maria IJpelaan, geboren Heiloo, nr. 8, 2 september 1813, trouwt Jacobus Zoon (Japik), volgt X.2.

Zoon van Dirk IJpelaan en Grietje Everout :

  1. Dirk IJpelaan, geboren Limmen, 2 augustus 1829, trouwt Mien Schavemaker, hertrouwt Jansje de Groot, zie X.3.

Kinderen van Crelis Emke en Doortje Berkhout :

  • Johannes Emke, geboren Uitgeest, 6 augustus 1813, gedoopt Uitgeest, R.K., 6 augustus 1813, doopgetuigen Jan Berkhout en Maartje Hagemen, overleden 29 september 1819, 6 jaar oud.
  • Hendericus Emke (Hendrik), werkman, dagloner, gedoopt Uitgeest, R.K., 29 november 1815, doopgetuigen Klaas Berkhout en Illegonda Poel, overleden Uitgeest en Marken-Binnen, 17 december 1861, 46 jaar oud, trouwt Uitgeest, B.S., 11 juni 1841 Trijntje Olgers, geboren Akersloot, 20 juli 1816, gedoopt Akersloot, R.K., 22 juli 1816, overleden Uitgeest, 15 december 1854, 38 jaar oud, dochter van Jan Olgers en Maartje Reijsman.
    Zes kinderen.
  • Cornelia Emke (Neeltje), geboren Uitgeest, 10 augustus 1821, gedoopt Uitgeest, R.K., 10 augustus 1821, doopgetuigen Hubertus Heesterbeek en Aaltje de Lange.
  • Klaas Emke, arbeider, gedoopt Uitgeest, R.K., 24 december 1829, doopgetuigen Pieter Emke en Aaltje Emke, overleden Uitgeest, 3 maart 1830, 69 dagen oud.

Aantekeningen Aantekeningen

In een kerkboek, dat gedrukt werd in 1874, en dat afkomstig is van de familie Praat te Groet, staat op het schutblad voorin geschreven :

«Dit boek behoort aan Jan IJpelaan. Ik heb het gekregen van mijn Grootvader en Moeder C: Emke en G: Everout. Op de dag mijner eerste H. Communie, den 18 april 1875. Bid voor uwe Herder L. Scholte en voor Grootvader en Moeder.»

Zie ook : Het geslacht Everout : Stamgebied rond Alkmaar, 1750 tot 1999 / L.M. van Riel. - [s.l.] : L.J.M. van Riel, 1999. - [13 p.] : ill.

Aanvullingen uit : Parenteel van Hendrik Jansz. (of Jansen) EMKE / door Theo Emke.


Aantekeningen Aantekeningen S.P.A. Zuurbier te Castricum

4 december 1819, Notarieel Archief Castricum (inv. nr. 1203-265) :

«Notaris Jacob Nuhout van der Veen
Compareerden Jacob Klaaszoon Stuijfbergen, landbouwer te Bakkum, verkoopt aan Dirk Baartsz. IJpelaan, landbouwer te Limmen, een stuk weiland Jan Zeven Kamp te Zuid-Bakkum groot 1 Morgen 444 Roede belend Pieter Cornelisz. Schipper ten oosten, Cornelis Molenaar ten westen en de Schulpvaart ten zuiden
Geen aankomsttitels, verloren gegaan in 1799
Koopsom ƒ 200,-.»

26 september 1820, Notarieel Archief Castricum (inv. nr. 321-150) :

«Notaris Jan Karshoff
Compareerden
1. Jacob Jansz. Duijn, bouwman wonende te Beverwijk als weduwnaar van wijlen Geertje Janse Rijke op 10 juli 1820 te Beverwijk overleden, testament 22 mei 1820 notaris Jacob Scholting
2. Barend van der Kolk, bouwman gehuwd met Elisabeth Cornelisdr. Duijn wonende te Beverwijk
3. Gerrit Duijneveld, bouwman wonende te Heemskerk, en Klaas Koedijk, bouwman wonende te Uitgeest, als voogden over de twee minderjarige voorkinderen Johanna Cornelisdr. Duijn en Willem Cornelisz. Duijn door haar in eerder huwelijk bij wijlen Cornelis Dirksz. Duijn (en Geertje Janse Rijke) verwekt.
Verkoop onder andere :
Nr. 13, perceel in Limmen, alsmede nog een stuk weiland uit 3 verheelde percelen bestaande, genaamd de Middelhugten groot 1 Morgen 338 Roede, de Oosterhugten groot 1 Morgen 339 Roede en Gerrit Helft groot 296 Roede tezamen groot 2 Morgen 173 liggende onder Bakkum belend ten oosten Jan Castricum ten westen Pieter Mors, aankomsttitel 19 december 1811 notaris Jacob Nuhout van der Veen, koper Dirk IJpelaan, bouwman wonende te Limmen, koopsom ƒ 5405,-»

13 maart 1830, Notarieel Archief Alkmaar (inv. nr. 1138-109) :

«Notaris Ad. P. de Lange te Alkmaar
Compareerden in tegenwoordigheid van Jacob Groodt te Velsen, z.b. als toeziend voogd over na te melden minderjarige Maartje IJpelaan.
Compareerden :
1. Grietje Everoud, weduwe van Dirk IJpelaan wonende z.b. te Limmen (testament 20 januari 1829, notaris Ad. P. de Lange)
2. Aalbert Jansz. IJpelaan, [?] te Limmen als voogd aangesteld over de minderjarige dochter van Dirk IJpelaan uit zijn eerder huwelijk met Aaltje Pietersdr. Groot, te weten Maartje IJpelaan
3. Pieter Vennink, korenmolenaar te Limmen als curator over het kind van Dirk IJpelaan uit het huwelijk van Grietje Everoud en Dirk IJpelaan
Zijnde de gemelde minderjarige Maartje en Dirk IJpelaan de enige nagelaten kinderen van Dirk IJpelaan
Nalatenschap :
een stuk weiland Jan Zevenkamp groot 1 Bunder 19 Roede 2 E[?] te Zuid Bakkum, belend:
ten oosten Pieter Cornelisz. Schipper
ten westen Cornelis Molenaar
ten zuiden de Schulpvaart
waarde ƒ 400,-
Toedeling aan de minderjarige Maartje IJpelaan»

Vervolg Volgende


Start : 31 december 1999 | Laatst bijgewerkt : 27 augustus 2008

R.K. huwelijksinschrijving Dirk IJpelaan en Antje de Groot, Limmen 1807

R.K. huwelijksinschrijving Dirk IJpelaan en Antje de Groot, Limmen 1809
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Doopinschrijving Petrus IJpelaan, Limmen 1809

Doopinschrijving Petrus IJpelaan, Limmen 1809
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Doopinschrijving Maria IJpelaan, Limmen 1811

Doopinschrijving Maria IJpelaan, Limmen 1811
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Kerkboek 1875

Opdracht uit een kerkboek van 1875
(Met dank aan de familie Praat te Groet)
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Overlijdensakte C. Emke

Overlijdensakte C. Emke
(Met dank aan Theo Emke te Breukelen)
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)