VorigeIX.4Volgende

Albert IJpelaan, Maartje Roobeek en Neeltje Weel

A(a)lbert IJpelaan, landbouwer, in 1811 cultivateur, landman, zoon van Jan IJpelaan en Antje Hoogerwerf, zie VIII.9, geboren 10 maart 1788, gedoopt Limmen, R.K., 10 maart 1788, doopgetuige Maartje Willemse Castricum, bij huwelijk wonende Limmen, overleden Limmen, Kerkbuurt, nr. 28, 25 april 1865, 76 jaar oud (in de overlijdensakte wordt als zijn moeder opgegeven Klaasje Boorte (1)).

Albert IJpelaan ondertrouwt Castricum, 6 april 1809, ondertrouwt Castricum, 23 april 1809, trouwt Limmen, R.K., in facie ecclesiæ [ten overstaan van de kerk], 23 april 1809 Maartje Roobeek, boerin, geboren Akersloot, 20 juli 1787 (datum in overlijdensakte : 30 juli), gedoopt Akersloot, R.K., 20 juli 1787, doopgetuige Dirck Jansz. Beugel, overleden Limmen, 21 december 1827, 40 jaar oud, dochter van Pieter Roobeek, en Maartje Beugel.

Albert IJpelaan, landbouwer, Limmen; Maartje Roobeek, Limmen; Jacob Duin, landbouwer, Limmen; Dirk IJpelaar, landbouwer, Limmen; Willem IJpelaar, landbouwer, Limmen; Simon Krom, landbouwer, Bergen; Willem Melker, landbouwer, Castricum; Pieter Kuis, landbouwer, Uitgeest; Jan Jpelaan; Pieter IJpelaan, Maartje IJpelaan, akte Vredegerecht Alkmaar, 1827, inventarisnummer 62, aktenummer 196 (Noord-Hollands Archief, Haarlem).

Albert IJpelaan hertrouwt Limmen, 2 juni 1839 de 22 jaar jongere Neeltje Weel, dienstbaar [= dienstbode], geboren Veenhuizen, ca. februari 1811 (de huwelijksakte meldt Obdam als geboorteplaats, de overlijdensakte Veenhuizen; de tienjarentafel van Veenhuizen meldt Neeltje Weel in 1811 als geboren), bij huwelijk wonende Limmen, overleden Limmen, Wijk A, nr. 45, 16 juli 1883 (aangifte B.S. 19 juli), 72 jaar oud, begraven Limmen, R.K. Kerkhof, 19 juli 1883, dochter van Jan Weel, landman, en Trijntje Konijn.

Huwelijksvoorwaarden Alkmaar, 18 mei 1839 (Regionaal Archief Alkmaar, Albert IJpelaan te Limmen en Neeltje Weel, dl. 1295, akte 2915).

Testament Alkmaar, 12 juni 1839 (Regionaal Archief Alkmaar, Albert IJpelaan te Limmen, dl. 1295, akte 2948)

Inschrijving Registre civique, Heiloo, 1811 :

«4145, IJpelaan, Albert, 10 Mai 1811, Cultivateur, 10 Mars 1788» (2)

Kinderen van Albert IJpelaan en Maartje Roobeek :

  1. Antje IJpelaan, geboren Limmen, 17 mei 1815, overleden Limmen, nr. 83, 25 mei 1815, 9 dagen oud.
  2. Jan IJpelaan, geboren Limmen, nr. 83, 15 juli 1816, volgt X.4.
  3. Pieter IJpelaan, geboren Limmen, 27 september 1819, trouwt Maartje Kaandorp, volgt X.5.
  4. Maria IJpelaan (Maartje), geboren Limmen, nr. 83, 3 augustus 1823, trouwt Wouter Groot, volgt X.6.

Aantekeningen Aantekeningen

Zie ook : Geschiedenis en genealogie van het Noordhollandse geslacht Roobeek / H.A.J. Roobeek, grotendeels naar de gegevens van A.E. de Jong-Roobeek. - [Gouda] : H.A.J. Roobeek, december 1987. - 100 p.

Albert IJpelaan niet te verwarren met IX.5, beide Alberts zijn in 1788 geboren.


Aantekeningen Aantekeningen S.P.A. Zuurbier te Heiloo

Notarieel Castricum, 13 mei 1839, notaris Schoehuizen (Inventarisnummer 1295-2907) :

«Inventaris. Albert IJpelaan, landman wonende te Limmen, gehuwd geweest met Maartje Robeek (overleden Limmen, 21 december 1827); als in wettelijke gemeenschap; als erfgenaam voor het beschikbaar of ¼ deel in eigendom, en ¼ deel in vruchtgebruik der nalatenschap van Maartje Robeek; als vader en wettig voogd over : Pieter, 20 jaar en Maartje oude 15 jaar. Jan IJpelaan, landman, wonende te Limmen, zoon van Albert bovengenoemd. Simon Krom, landman, wonende te Bergen (vroeger Uitgeest), toeziend voogd over Pieter en Maartje. Bij de titels: een onderhandse akte van scheiding en verdeling dd. 11 juni 1808, op een Oud Hollands zegel geschreven, betreffende de nalatenschap van wijlen Jan IJpelaan en mede wijlen Antje Lourensdochter Hoogewerff waarbij aan Albert IJpelaan, de requirante bij deze inventaris uit de nalatenschappen zijner ouders zijn toegescheiden en aanbedeeld. Een stuk land, gelegen onder Castricum, genaamd Langeveld, 1 Morgen, 500 Roeden, belast met 2 gulden, 2 stuivers, 8 penningen opstal ’s jaars ten behoeve van de gereformeerde kerk van Castricum belend aan Sted ten zuiden, Uitgeesterweg te noord. Plus stukken land onder Limmen en Heiloo en Egmond-Binnen. Afschrift akte van koop en verkoop : 22 november 1811, notaris J. Nuhout van der Veen, hypotheekkantoor Alkmaar, nr. 206, folio 347. Cornelis Caandorp en Sijmen Crom, verkopen aan Albert IJpelaan een huismanswoning gelegen onder Limmen. Onderhandse akte van ruiling, dd. 7 december 1837 waaronder staat : van duplicaat gerecht te Alkmaar, 8 december 1837, deel 22, folio 133, te Alkmaar is overgeschreven 9 december 1837, deel 123, nr. 88 waarbij Jacob Brakenhoff aan Albert IJpelaan onder den titel van ruiling heeft afgestaan en overgedragen, onder ene toegift van ƒ50,- een stukje bouwland, gelegen te Castricum groot 44 Roeden 40 E., kadastraal nr. 141, Sectie B, belend Jan Kabel ten westen, Jan Grippeling ten oosten, de noordeinderweg ten noorden en de laan te zuiden.»

Vervolg Volgende


Noten

1. Klaasje Boorte was niet zijn moeder maar zijn halfzus, dochter van Sijmen Boorte en Antje Hoogerwerf, zie onder gezin VIII.9.

2. Heiloo, Registre civique, 10 mei 1811. Cultivateur betekent landbouwer of boer; omdat het hier echter gebruikt wordt ter onderscheid van ‘laboureur’ (boer) was Albert waarschijnlijk tuinder.


Start : 31 december 1999 | Laatst bijgewerkt : 10 maart 2015

R.K. huwelijksinschrijving Albert IJpelaan en Maartje Roobeek, Limmen 1809

R.K. huwelijksinschrijving Albert IJpelaan en Maartje Roobeek, Limmen 1809
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Testament Albert IJpelaan en Neeltje Weel, Limmen 1839, blz. 1

Testament Albert IJpelaan en Neeltje Weel, Limmen 1839, blz. 2

Testament Albert IJpelaan en Neeltje Weel, Limmen 1839, blz. 3

Testament Albert IJpelaan en Neeltje Weel, Limmen 1839
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)
(Met dank aan Rob Bruin)

Notariële advertentie

Notariële advertentie nalatenschap Neeltje Weel
Uit : Het Nieuws van den dag, kleine courant, Amsterdam, 24 augustus 1883 (Koninklijke Bibliotheek, Den Haag)
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)
(Met dank aan Rob Bruin)

Overlijdensakte Albert IJpelaan, Limmen 1865

Overlijdensakte Albert IJpelaan, Limmen 1865
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)