VorigeIX.7Volgende

Willem IJpelaan, Grietje Admiraal en Trijntje Lindeboom

Willem IJpelaan, boereknegt, daglooner, arbeider, schulpvisser, daggelder, zoon van Frans IJpelaan en Maartje Castricum, zie VIII.10, gedoopt Castricum, R.K., 21 oktober 1791 (Pastorie Castricum, Roomsch Catholijk Bevolkingsregister, zie bij zoon Baart), overleden Castricum, Kerkbuurt, nr. 64, 10 november 1864, 73 jaar oud.

Ontdekt door Bas Louter; twee broers in het leger van Napoleon : Nederlandse militairen in het leger van Napoleon
«3e Cohorte, Willem Ypelaan, geboren Castricum, 21 oktober 1791, zoon van Frans Ypelaan en Maartje Christina [!]»
«3e Chorte, Albert Ypelaan, geboren Castricum, 13 december 1788, zoon van Fransz Ypelaan en Maartje Kastrikous [!]»

Willem IJpelaan trouwt Castricum, B.S., 25 mei 1815 Grietje Admiraal, bij huwelijk dienstbode, gedoopt Egmond-Binnen, 1 januari 1795, overleden Castricum, 17 mei 1823, 28 jaar oud, aangifte B.S., 20 mei 1823, dochter van Arij Maartensz. Admiraal (Registre civique, Bakkum, 1 Mai 1811 : «No. 3559, Admiraal, Arie, Laboureur, 28 Fevrier 1769».), boer, en Antje Willems Dekker.

Willem IJpelaan hertrouwt Castricum, B.S., 6 december 1826 Trijntje Lindeboom, geboren Limmen, 16 februari 1782 (bron ?), bij huwelijk wonende Castricum, overleden Castricum, Nortend, nr. 210, 6 mei 1857, 75 jaar oud, dochter van Dingnum Lindeboom en Geertje Pieters Bakkum.

Trijntje Lindeboom was weduwe van Jacob de Graaf, dagloonder, arbeider, schulpenvisser, geboren Castricum, 25 februari 1780 (Registre civique, Castricum, 25 avril 1811 : «No. 3456, de Graaf, Jacob Jr., ouvrier, 25 Fevrier 1780», overleden Castricum, 20 januari 1826, 45 jaar oud, trouwt Castricum, 18 januari 1801, zoon van Cornelis de Graaf, veehouder, en Zijtje Regtop.

Huwelijksinschrijving :

«18 januari 1801, Jacob Cornelisse de Graaf j.m., Trijntje Dingnumse Lindeboom j.d., Guurtje Deijle g.d., Aagje Jac. Kraakman, Jacob C. de Graaf.»

Trijntje Lindeboom kon niet schrijven.

Over dit gezin lezen we :

«Het molenhuis [van de in 1812 afgebroken korenmolen aan de molendijk] is nog lang bewaard gebleven en bewoond geweest. Op 20 dec. 1816 koopt Willem IJpelaan het molenhuis met de bijbehorende grond van Hermanus Beugeling. Willem, dagloner en schulpvisser, was op 25 mei 1815 getrouwd met Grietje Admiraal uit Egmond Binnen; vermoedelijk zijn zij kort na hun huwelijk in het molenhuis gaan wonen. Op 18 jan. 1844 wordt het geheel vervolgens verkocht aan Johannes Frederik Rommel, kastelein van de Rustende Jager te Castricum.»

Zie : De “Agt-Kante-Coornmoolen” aan de Molendijk / E.A. Steeman-Borst. – In : Oud Castricum, 9e jaarboekje, Castricum : Stichting Werkgroep Oud-Castricum, 1986. – 56 p. – p. 16-18. Aldaar ook de foto van het huisje (1).

Kinderen van Willem IJpelaan en Grietje Admiraal :

 1. Cornelia IJpelaan, geboren Castricum, B.S., 22 maart 1818, trouwt Jacob Zoet, volgt X.7.
 2. Frans IJpelaan, geboren Castricum, B.S., 20 oktober 1819, trouwt Trijntje Volkers, volgt X.8.
 3. Bartholomeus IJpelaan (Baart), geboren Castricum, B.S., 19 november 1820, trouwt Antje van Straten, volgt X.9.
 4. Antje IJpelaan, geboren Castricum, B.S., 23 januari 1823, overleden Castricum, 11 maart 1824, 13 maanden oud.

Kinderen van Jacob de Graaf en Trijntje Lindeboom :

 • Sijtje de Graaf, gedoopt Castricum, R.K., 19 januari 1802 «Zijtje, Jacob C. de Graaf, Trijntje Dignum Lindeboom, Jan Corn. de Graaf & Antje Zonneveld», overleden Heemskerk, 6 februari 1864, 62 jaar oud, trouwt Castricum, B.S., 3 mei 1828 Cornelis Bakker, schelpenvisser, jachtopziener, woonde in een boerderij bij Fochteloo bij de Zeeweg, geboren Egmond aan den Hoef, 6 april 1772 (Registre civique, Castricum, 25 avril 1811, «3537, Bakker, Cornelis, Ouvrier, 4 Avril 1772»), overleden Castricum, B.S., 17 september 1851, 69 jaar oud, weduwnaar van Aaltje van Bruinswaard, zoon van Theunis Bakker en Coba Nieuwenhuizen.
 • Dignum de Graaf, gedoopt Castricum, R.K., 15 november 1803, «Dignum, Jacob Corn. de Graaf, Trijntje Dignumse Lindeboom, Klaas Pieterse Morsch en Trijntje Janze Noord», waarschijnlijk vroeg overleden.
 • Cornelis de Graaf, gedoopt Castricum, R.K., 6 januari 1807, «Cornelius en Chasper Melchior Balthazar, Jacob Crelisz de Graaf Jr., Trijntje Dignumze Lindeboom, Jacob Crelisz de Graaf Sr., en Ariaantje Aalbertse Knaap», overleden Castricum, B.S., 15 augustus 1814, 7½ jaar oud. Bij de geboorte, drie koningendag, ontving hij de namen Caspar Melchior Balthazar.
 • Petrus de Graaf, gedoopt Castricum, R.K., 23 december 1809, «Petrus, Jacob de Graaf, Trijntje Lindeboom, Geertje Bakkum», overleden Castricum, 15 april 1810, 3½ maand oud.
 • Maartje de Graaf, geboren Castricum, B.S., 13 januari 1812, gedoopt Castricum, R.K., 14 januari 1812, «Maria, Jacob Cornelisse de Graaf, Trijntje Lindeboom, Pieter Corn. de Graaf, Maria Andriesse Dekker», overleden Castricum, B.S., 19 februari 1812, 6 dagen oud.
 • Cornelis de Graaf, geboren Castricum, B.S., 25 februari 1815, trouwt Trijntje Volkers, zie onder X.8.
 • Maartje de Graaf, geboren Castricum, B.S., 11 april 1816, overleden Castricum, B.S., 26 augustus 1830, 14 jaar oud.
 • Jan de Graaf, geboren Castricum, B.S., 11 maart 1820, overleden Castricum, B.S., 18 maart 1820, 7 dagen oud.
 • Sijtje de Graaf, geboren Castricum, B.S., 11 maart 1820, overleden Castricum, B.S., 15 maart 1820, 4 dagen oud.
  Jan en Sijtje waren tweelingen.
 • Klaas de Graaf, boerenknecht, arbeider, wonende in de Kerkbuurt, geboren Castricum, B.S., 8 december 1821, overleden Castricum, B.S., 13 april 1879, 57 jaar oud, trouwt Castricum, B.S., 18 februari 1855 Guurtje Knaap, geboren Castricum, 15 november 1817, overleden Castricum, 28 februari 1885, 67 jaar oud, dochter van Jan Knaap, en Maartje Brasser.

Aantekeningen Aantekeningen

Zie over dit gezin ook : De Castricumse familie... De Graaf / C.G. Bakker-van der Wolff en S.P.A. Zuurbier. In : Oud Castricum, 13de Jaarboekje, Stichting Werkgroep Oud Castricum, 1990, 56 p. - p. 32-50. Een groot deel van de bovenstaande gegevens zijn aan die publicatie ontleend.

Zie over de familie Admiraal ook : Boerderijen in Limmen / door C.N. Druijven. – Limmen : [s.n.], 2003. – 272 p.

Met aanvullingen van Olga Kroeders


Aantekeningen Aantekeningen S.P.A. Zuurbier te Castricum

«25 maart 1840
Onderhands
Willem IJpelaan, arbeider wonende te Castricum bekent bij deze op erfpachtrecht af te staan aan Cornelis Nijman, schulpvisser wonende te Castricum een gedeelte ten grootte van een vierkant roede van een perceel bouwland C51 geheel groot 13 Roede 20 E[?]
belend ten zuiden de eigenaar, ten westen idem, te oosten Jan Kabel, ten noorden de algemene straatweg, HR 49-38, AR11-309.»

18 januari 1844/3, Notarieel Archief, (inv. nr. 326-7) :

«Notaris Coenraad Schreuder
PV van verkoop, veiling ten verzoeke van Willem IJpelaan, dagloner wonende te Castricum, weduwnaar van Grietje Admiraal, overleden in 1823 te Castricum, Frans IJpelaan, dagloner wonende te Warmenhuizen, Cornelia IJpelaan, huisvrouw van Jacob Soet, dagloner wonende te Uitgeest, Baart IJpelaan, dienstbaar te Obdam, de drie laatste de enige nagelaten kinderen van Grietje Admiraal en de 1e comparant.
een huis, erf werf en stukje bouwland staande en liggende in de gemeente Castricum, C51, groot 13 Roede, 20 E[?], C266, groot 1 Roede 50 E[?], C265, groot 1 Roede 30 E[?], de laatste is in erfpacht gegeven aan Cornelis Nijman volgens onderhandse akte dd. 25 maart 1840. Hyp. kad. Haarlem 17 januari 1844, dl. 49, nr. 38.
Aankomst onderhandse akte door Hermanus Beugeling dd. 18 december 1816, reg. Haarlem, dd. 20 december 1816, fol. 84ve.
Koper Hr. Johannes Frederik Rommel, kastelein wonende te Castricum.
Koopsom ƒ 380,-»

Aantekeningen Aantekeningen : de kwartieren van Grietje Admiraal

    Thijs Molenaar, overleden Limmen, 18 oktober 1748 (371a, impost), trouwt Altje Janse Stien. Sijmen Gerritsen, trouwt Limmen, 28 januari 1731 Maart Jans, weduwe, getuigen Willem Dekker en Jannetje Pieters.
Maarten Maartens Admiraal, overleden Noord-Bakkum, begraven Limen, R.K., 26 februari 1783, trouwt Egmond-Binnen, 17 februari 1760 Maartje Dirks Groen, overleden Castricum, 2 november 1799. Andries Thijsse Dekker, schipper op de Noordzee (371a, 1766), begraven Limmen, R.K., 14 april 1775, trouwt Limmen, januari 1756 Trijntje Sijmense Boorte, gedoopt Limmen, R.K., 16 februari 1731, overleden Limmen, 12 december 1766. Andries Tijze Dekker hertrouwt Limmen, 11 oktober 1767 Aagje Willems Castrikom.
Arij Maartensz. Admiraal, geboren Egmond-Binnen, 28 februari 1769 (Registre civique ?), overleden Castricum, B.S., 5 mei 1823, trouwt Limmen, 3 mei 1788 (369b) Antje Willems Dekker, bij huwelijk wonende Noord-Bakkum, gedoopt Limmen, R.K., 5 mei 1763 (Anna, Andries Thijse Decker, Trijntie Sijmens Boorte, Aeltie Steen), overleden Egmond-Binnen, B.S., 29 september 1828.

Vervolg Volgende


Noot

1. Het vermelde artikel hierboven maakt melding van één Castricumse molen. In de Gemeenteatlas van de provincie Noord-Holland uit 1867 staan er echter twee afgebeeld. Zie : Gemeenteatlas van de provincie Noord-Holland / J. Kuyper. - Leeuwarden : Hugo Suringar, 1869. Herdruk Groningen : B.V. Foresta, 1984. In de Historische Atlas Noord-Holland (blad 294, verkend in 1877, herzien in 1892, gedeeltelijk herzien tot 1908) staan ook twee molens afgebeeld te Castricum : één aan de Brakersweg bij het Noordeind, een andere ten zuidwesten van Kronenburg. Zie : Historische Atlas Noord-Holland : Chromotopografische Kaart des Rijks 1:25.000 / [Samenstelling Ger Louis Wieberdink]. - Landsmeer : Robas Producties, 1989. - Ill. , krtn. ISBN 90-72770-07-2. In het Registre civique van Castricum en Bakkum, 25 avril 1811, wordt echter maar één molenaar vermeld : «No. 3536, Essen, Cornelis van, Meunier, 12 Juin 1752». Q. de Ruijter meldt : «Tenslotte nog de vraag of Castricum dan maar één molen heeft gehad. Een kaartje uit 1867 laat zien, dat er ten noorden van de meelmolen bij de Brakersweg ook nog twee watermolens hebben gestaan, die behoord hebben tot de waterhuishouding van de Castricummerpolder. In de Noordhollandsche Almanak van 1866 worden als molenmeesters genoemd J. Schotvanger Dzn. en C. Mooij Jzn.», zie : Schippers van het Stet / Q. de Ruijter W. Jzn. - Castricum : [s.n.], 1974. - 201 p. - p. 3.


Start : 31 december 1999 | Laatst bijgewerkt : 22 juli 2013

Foto woonhuis

Het molenhuis van Willem IJpelaan en Grietje Admiraal
Een foto van veel later, ca.  1925?
Bron : Beeldbank, Werkgroep Oud-Castricum, inventarisnummer 202316 (eerder verschenen in : Oud-Castricum, negende jaarboekje, 1986, p. 18)
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Trouwakte

Trouwakte

Trouwakte

Trouwakte

Afschrift van de trouwakte van Willem IJpelaan en Grietje Admiraal
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Afschrift overlijdensakte Grietje Admiraal

Afschrift van de overlijdensakte van Grietje Admiraal
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Trouwakte

Trouwakte

Afschrift van de trouwakte van Willem IJpelaan en Trijntje Lindeboom
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Castricum in 1832

Het centrum van Castricum in 1832, het noorden is rechts
(Bron : Watwaswaar?)
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Bevolkingsregister

Inschrijving Bevolkingsregister Castricum 1830
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)