VorigeX.2Volgende

Maria IJpelaan en Japik Zoon

Maria IJpelaan, dochter van Dirk IJpelaan en Jansje de Groot, zie IX.3, geboren Heiloo, nr. 8, 2 september 1813, bij huwelijk wonende Castricum, overleden Limmen, nr. 41, 2 april 1845, 31 jaar oud, de overlijdensacte meldt echter 33 jaar oud.

Maria IJpelaan trouwt Castricum, waar ze toen woonde, B.S., 18 februari 1838 Jacobus Zoon (Japik), daglooner, bij overlijden landbouwer, geboren Egmond-Binnen, ca. 1805, bij huwelijk wonende Beverwijk, overleden Limmen, 31 januari 1857, 52 jaar oud, zoon van Cornelis Zoon, daglooner, en Maartje Dekker.

In de huwelijksakte van Maria IJpelaan wordt als haar geboorteplaats Limmen opgegeven; omdat ook de geboorteplaats verkeerd wordt opgegeven is ze verwisseld met haar zusje Maria die in 1812 is overleden.

Testament Alkmaar, 7 december 1839.

Zoon van Japik Zoon en Maria IJpelaan :

 1. Cornelis Zoon, in 1891 tuinman, geboren Limmen, ca. 1841, trouwt Egmond-Binnen, B.S., 4 februari 1864 Antje Roskam, geboren Heiloo, ca. 1841, dochter van Willem Roskam, landman, en Neeltje Kuijs.
  Kinderen van Cornelis Zoon en Antje Roskam :
  • Willem Zoon, bij trouwen en in 1917 arbeider, geboren Egmond-Binnen, ca. 1867, trouwt Egmond-Binnen, B.S., 4 februari 1891 Alida Hof, geboren ca. 1866, dochter van Dirk Hof en Jansje Oorthuis.
   Kinderen van Willem Zoon en Alida Hof :
   • Antje Zoon, geboren Egmond-Binnen, ca. 1895, trouwt Limmen, B.S., 4 mei 1917 Theodorus van Dijk, bij trouwen tuinder, geboren, ca. 1891, zoon van Teeuwis van Dijk, tuinder, en Dieuwertje Zuurbier.
  • Johannes Zoon, tuinman, geboren Heiloo, ca. 1879, trouwt Egmond-Binnen, B.S., 19 mei 1903 Natje Liefting, geboren Egmond-Binnen, ca. 1882, dochter van Cornelis Liefting, arbeider, en Aafje van der Molen.
  • Jacob Zoon, bij trouwen en in 1915 tuinder, in 1918 en 1920 landbouwer, geboren Egmond-Binnen, ca. 1866, trouwt Heiloo, B.S., 12 mei 1890 Klasina Schut, geboren Egmond-Binnen, ca. 1866, dochter van Arie Schut, rietdekker, en Trijntje Schuit.
   Kinderen van Jacob Zoon en Klasina Schut :
   • Cornelis Zoon, bij trouwen landbouwer, geboren Heiloo, ca. 1892, trouwt Alkmaar, B.S., 15 april 1920 Marijtje Veen, geboren ca. 1896, dochter van Hendrik Veen, landbouwer en Cornelia Smit.
   • Adrianus Zoon, bij trouwen melkrijder, geboren Heiloo, ca. 1893, trouwt Alkmaar, B.S., 1 juni 1920 Aagje Schouten, geboren ca. 1895, dochter van Cornelis Schouten, landbouwer en Aafje Reuzenaar.
   • Anna Catharina Zoon, geboren Heiloo, ca. 1895, trouwt Heiloo, B.S., 2 juni 1915 Theodorus Min, metselaar, geboren ca. 1890, zoon van Jacobus Min en Catharina van der Molen.
   • Catharina Zoon, geboren Heiloo, ca. 1896, trouwt Heiloo, B.S., 23 mei 1918 Petrus Joseph Haaker, landbouwer, geboren ca. 1894, zoon van Gerardus Haaker, landbouwer en Geertje Ruiter.
  • Pieter Zoon, in 1893 tuinder, in 1913 koopman, geboren Egmond-Binnen, 1869, trouwt :
   (1) Heiloo, B.S., 26 april 1893 Cornelia Brakenhoff, geboren Alkmaar, ca. 1868, dochter van Willem Brakenhoff, koopman, en Guurtje Schotvanger.
   (2) Heiloo, B.S., 25 september 1903 Klasina Kraakman, geboren Heiloo, ca. 1879, dochter van Jacobus Kraakman, koopman, en Maartje Twisk.

Huwelijksakte Burgerlijke Stand :

«Op heden den Achttienden februarij des jaars Achttienhonderd acht en dertig des middags ten twaalf uren, zijn voor ons tweede assessor bij absentie van den burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Castricum verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan, Japik Zoon jonkman, oud drie en dertig jaren van beroep daglooner geboren te Egmond Binnen en wonende te Beverwijk, meerderjarige zoon van Cornelis Zoon oud twee en zestig jaren van beroep daglooner wonende te Wijk aan Zee en van Maartje Dekker die overleden is. En Maria IJpelaan jonge dochter oud vier en twintig jaren zonder beroep geboren te Limmen en wonende te Castricum meerderjarige dochter van Dirk IJpelaan en van Antje Groot die beide overleden zijn. Zijnde tevens alle de grootouders van de bruid overleden doch waarvan zij alleen de bewijzen van die van ’s vaders kant heeft kunnen produceren als zijnde uit hoofde van lang verwijl de plaats van het overlijden van die van ’s moeders zijde der comparanten benevens den getuigen onbekend welk een en ander zij met eden bevestigen. De vader van den bruidegom is hierbij tegenwoordig welke verklaart zijne toestemming tot de huwelijk te geven.
De voorgaande akten, welke, nevens het zesde Hoofdstuk van het Huwelijk, volgens de Wet van 26 Ventôse XIe Jaar, voorgelezen zijn, bestaat: uit een Extract uit het Register der Afkondigingen, behoorlijk alhier afgekondigd en aangeplakt op de Zondagen van den vierden en den elfden februarij, 1800 en acht en dertig; in een gelijk extract wegens de gedane afkondigingen ten zelfde dagen in de Gemeente Beverwijk afgegeven door den heer burgemeester ambtenaar van de burgerlijke stand aldaar den veertienden februarij 1800 acht en dertig tegen welke afkondigingen geenerlei oppositie is ingekomen. In een afschrift van het op den tienden maart 1800 zes en twintig aan den comparant Japik Zoon verleende paspoort als milicien van de ligting van achttien honderd een en twintig door ons voor kopij conform opgemaakt den derde februarij 1800 acht en dertig. In een extract uit het doopregister der roomsch catholijke gemeente en een extract uit het register van overlijden beide van de Gemeente Egmond Binnen, constaterende de geboorte van den bruidegom en het overlijden zijner moeder door den heer Burgemeester ambtenaar van den burgerlijken stand aldaar afgegeven den twee en twintigsten Januarij 1800 acht en dertig en eindelijk in een extract uit het register der geborenen en vier extracten uit het register van overlijden allen van de gemeente Limmen en constaterende de geboorte der bruid en het overlijden harer ouders en grootouders van ’ vaders zijde door den heer Burgemeester ambtenaar van den burgerlijken stand aldaar afgegeven den derden Januarij achttien honderd acht en dertig zijnde tegen de voltrekking van dit huwelijk geene oppositie ingekomen.
Waarvan wij hun, bij name en afzonderlijk, hebben afgevraagd: of zij elkander aannamen als Man en Vrouw, hetwelk door hun, ieder in het bijzonder, met ja beantwoord zijnde, hebben wijk, in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het Huwelijk vereenigd; alles ingevolge het derde Hoofdstuk der Wet van 20 Ventôse XIe Jaar, en in tegenwoordigheid, van Albert Zoon oud dertig jaren van beroep arbeider wonende te Egmond Binnen, Arie Zoon oud vijf en twintig jaren van beroep broodbakkersknecht wonende te Heemskerk en Jan Zoon oud acht en twintig jaren van beroep arbeider wonende te Uitgeest allen broeders van den bruidegom; en van Cornelis Emke oud vijftig jaren van beroep winkelier wonende te Uitgeest aangehuwd stiefvader van de bruid als zodanig mede zijne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend benevens den vader van den bruidegom en getuigen. [Was geteekend] Jcob Zoon, Maartje IJpelaan, C. Zoon, Albert Zoon, A. Zoon, J. Zoon, Cornelis Emke, C. Schotvanger assessor.»

Aantekeningen Aantekeningen

Willem Roskam, bij trouwen boer, geboren Alkmaar, ca. 1813, zoon van Pieter Roskam en Elisabeth Duin, trouwt Wimmenum, 3 februari 1833 Neeltje Kuijs, bij trouwen dienstbaar, geboren Castricum, ca. 1816, dochter van Pieter Kuijs en Trijntje Koeleveld.

Pieter Roskam trouwt Alkmaar, Stadstrouw, 1 januari 1809 (DTB, inventarisnummer 10, folio 958) Elisabeth Cornelisse Duijn (Lijsje), kinderen :

 • Pieter Roskam, zoon van Pieter Roskam en Lijsje Cornelisse Duijn, gedoopt Alkmaar, R.K., 1 januari 1810, inventarisnummer 109.
 • Cornelis Roskam, zoon van Pieter Roskam en Lijsje Cornelisse Duijn, gedoopt Alkmaar, R.K., 12 mei 1811, DTB Alkmaar, inventarisnummer 109.

Vervolg Volgende


Start : 31 december 1999 | Laatst bijgewerkt : 22 juli 2013

Trouwakte

Afschrift van de huwelijksakte van Japik Zoon en Maria IJpelaan, 1838
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)