VorigeX.6Volgende

Maartje IJpelaan en Wouter Groot

Maria IJpelaan (Maartje), bij overlijden veehoudster, dochter van Albert IJpelaan en Maartje Roobeek, zie IX.4, geboren Limmen, nr. 83, 3 augustus 1823, overleden Egmond-Binnen, Rinnegom, nr. 165, 17 maart 1907, 83 jaar oud, begraven Egmond-Binnen, R.K. Kerkhof.

Maartje IJpelaan trouwt Limmen, B.S., 26 april 1844, Wouter Groot, landbouwer, geboren Limmen, ca. 1823, zoon van Jan Groot, landbouwer, en Maartje Obdam.

Kinderen van Wouter Groot en Maartje IJpelaan :

 1. Matthijs Groot, veehouder in de Schermeer.
 2. Johannes Groot (Jan), pater bij de Carmelieten te Senderen; rooms-katholiek geestelijke te Oss, overleden Boxmeer, 18 augustus 1933.
 3. Maartje Groot, geboren Egmond-Binnen, 4 juni 1846, overleden Egmond-Binnen, 26 juni 1890, 54 jaar oud, trouwt Egmond-Binnen, B.S., 29 april 1870 Cornelis Baltus, in 1897 landman, veehouder, portier van het Johannes de Deo ziekenhuis te Haarlem, geboren Akersloot, 24 september 1846, overleden Haarlem, 6 augustus 1925, 78 jaar oud, begraven Uitgeest, R.K. Kerkhof 10 augustus 1925, zoon van Cornelis Baltus, veehouder, en Jannetje Louwe.
  Dit gezin woonde Rinnegom.
  Kinderen van Cornelis Baltus en Maartje Groot :
  • Wouter Baltus, landman, geboren Egmond-Binnen, ca. 1874, trouwt Alkmaar, B.S., 9 mei 1897 Anna Maria Groot, geboren Alkmaar, ca. 1876, dochter van Jacob Groot, landman en Trijntje Huijberts.
  • Johanna Baltus, geboren Egmond-Binnen, ca. 1875, trouwt Limmen, B.S., 9 mei 1900 Antonius Cornelisse, geboren Uitgeest, ca. 1878, zoon van Jacob Cornelisse, landbouwer en Jacoba Blankert.
 4. Antje Groot, geboren Egmond-Binnen, ca. 1848, trouwt Egmond-Binnen, B.S., 25 april 1873 Jacob Kleef, landman, geboren Alkmaar, ca. 1848, zoon van Jacobus Kleef, en Antje Kaptein.
  Geen getrouwde kinderen.
 5. Reinier Groot, bij trouwen in 1877 en in 1903 landman, veehouder te Rinnegom (Egmond-Binnen), geboren Egmond-Binnen, ca. 1854, trouwt :
  (1) Akersloot, B.S., 26 april 1877 Alida Hollenberg (Antje), geboren Akersloot, ca. 1857, dochter van Fred(e)rik Hollenberg, en Maartje Meijne; bij het trouwen is Jan Meijne voogd over de bruid en Jan Kaptein toeziend voogd;
  (2) Heemskerk, B.S., 23 november 1881 Grietje Koopman, geboren ca. 1856, dochter van Jan Jacobsz. Koopman en Trijntje Poel, landbouwster;
  (3) Akersloot, B.S., 27 januari 1885 Trijntje Terra, geboren Akersloot, ca. 1863, dochter van Klaas Terra en Ariaantje Zuidervaart.
  Zoon van Reinier Groot en Alida Hollenberg :
  • Wouter Groot, bij trouwen landman, geboren Egmond-Binnen, ca. 1878, zoon van Reinier Groot en Alida Hollenberg, trouwt Limmen, B.S., 23 april 1903 Johanna Albrink, geboren Limmen, ca. 1882, dochter van Hermanus Albrink, landman en Maartje Groen.
  Dochter van Reinier Groot en Trijntje Terra :
  • Alida Maria Groot, geboren Egmond-Binnen, ca. 1891, dochter van Reinier Groot en Trijntje Terra, trouwt Limmen, B.S., 9 mei 1919 Cornelis de Wit, bij trouwen landbouwer, geboren Egmond-Binnen, ca. 1891, zoon van Jan de Wit, landbouwer en Guurtje Zuurbier.
 6. Wouter Groot, landman te Rinnegom (Egmond-Binnen).
 7. Cornelis Groot, veehouder te Limmen, geboren Egmond-Binnen, ca. 1863, overleden 17 april 1931, trouwt Egmond-Binnen, B.S., 24 april 1884 Elisabeth Apeldoorn, geboren Egmond-Binnen, ca.  1864, dochter van Gerrit Apeldoorn en Adriana Swart, veehoudster.
  Kinderen van Cornelis Groot en Elisabeth Apeldoorn :
  • Jacobus Groot, bij trouwen veehouder, geboren Limmen, ca. 1885, trouwt Limmen, B.S., 16 april 1918 Anna Duijn, geboren Limmen, ca. 1899, dochter van Arie Duijn, veehouder, en Maria Haanraads.
  • Wouter Groot, bij trouwen landbouwer, geboren Limmen, ca. 1886, trouwt Schermerhorn, B.S., 29 april 1910 Geertje Appelman, geboren Heerhugowaard, ca. 1889, dochter van Willem Appelman, veehouder, en Jantje Alles.
  • Gerardus Groot, bij trouwen bouwknecht, geboren Limmen, ca. 1888, trouwt Limmen, B.S., 29 april 1915 Dorothea Balvers, geboren Limmen, ca. 1889, dochter van Jan Balvers, veehouder, en Aaltje Meijne.
  • Cornelis Groot, bij trouwen landbouwer, geboren Limmen, ca. 1893, trouwt Beverwijk, B.S., 24 april 1919 Klazina Maria Vessies, geboren Beverwijk, ca. 1897, dochter van Jacobus Vessies, landbouwer, en Engelberta Poel.
  • Maria Groot, geboren Limmen, ca. 1894, trouwt Limmen, B.S., 17 juni 1919 Petrus Antonius Duijkersloot, melkslijter, geboren Delft, ca. 1896, zoon van Jan Duijkersloot, veehouder, en Betje Haanraadts.
  • Adelbertus Groot, geboren Limmen, ca. 1897, trouwt Wateringen (Westland), B.S., 28 oktober 1931 Alida Maria Zuidgeest, geboren Monster (Zuid-Holland), ca. 1896, dochter van Johannes Gilbertus Zuidgeest en Eva Maria Hersbach.
  • Renier Jacobus Groot, geboren Limmen, ca. 1901, trouwt Wateringen (Westland), B.S., 28 oktober 1931 Maria Alida Zuidgeest, geboren Monster (Zuid-Holland), ca. 1908, dochter van Johannes Gilbertus Zuidgeest en Eva Maria Hersbach.
   Dit was een dubbel huwelijk.

Aantekeningen Aantekeningen

Zie ook : De familie Baltus / door Rob Baltus en Peter Baltus. – Schoorl : Uitgeverij Pirola, juni 1992. – p. 68-69.

Uit: Boerderijen in Limmen, p. 97-100 :

«VELDZICHT
Plaatselijke aanduiding: Provinciale weg 6, 1906 BA
Kadastrale aanduiding: E223 (oorspronkelijk B395)
[...]
DE STOLPBOERDERIJ, VAN 1873 TOT HEDEN. IN 1879 HUISNR. B22
De huidige woonstolp is van het type stolpboerderij en is gebouwd in 1873. De afmetingen zijn 16¼ m breed x 17¼ m diep. De muren waren in eensteensverband opgemetseld. De dorsdeuren lagen op het oosten. De dakvlakken waren aan drie zijden gedekt met riet met drie rijen pannen aan de onderzijde en het dakvlak op de zuidwestzijde totaal met pannen (regenzijde), met een houten beschot. Het dak wordt gesteund door een éénvierkantconstructie van rondhout met dubbele schoren. De lange regel bevond zich aan de zuidoostkant en de korte regel aan de noordoostkant waar ook de dors zich bevond. Naast de dors, aan de noordwestzijde ligt (nog) de opkamer met de kelder eronder. Aan de zuidwestkant lagen de drie kamers. De boerderij bestond in 1903 uit een koestalling, dors, hooiberging, zolder, kelder en drie kamers. Er waren zes slaapplaatsen in de vertrekken en twee bedsteden in de stal. Er bevonden zich een regenbak en ook een pomp aan de zuidkant. Het privaat stond ±6 meter ten zuidoosten van het huis boven een ierkuil. Het huishoudwater liep via een gootje ook daar naar toe. De varkens stonden in een boet op het land.
In 1941/1942 werd er een gierkelder gebouwd en in 1960 een grote houten veestal. De koeien verhuisden uit het huis naar de buitenstal. Het boerenbedrijf bestond nu uit een huis, erf, schuur, gierkelder, moestuin en weiland. Omstreeks 1972/73 is de boerderij ingrijpend verbouwd, zowel uit- als inwendig. Aan de binnenzijde van de eensteens buitenmuur werd nog een extra muur opgetrokken. Vóór is op de buitenmuur een model klokgevel gemetseld met houten zijvlakken. Het dak is geïsoleerd met folie en platen. Er werden nieuwe kozijnen geplaatst en naar binnen draaiende ramen met gekleurd glas. Het oude vierkant is bewaard gebleven en werd gedeeltelijk met stenen muren omsloten. Na 1975 is de keuken en bijkeuken veranderd en is er een garage gebouwd. Na 1996 is (en wordt nog) het hele interieur nogmaals veranderd en aangepast waarbij het vierkant, de lange regel en de woonkamer tot een woonruimte werden ingericht en de garage veranderd werd in een biljardkamer en koetshuis. Ook is er een hooibarg op het erf gebouwd met tuigkamer en schapenboet. De stolp is omgeven door bomen en struiken met aan de zuidoostkant een boomgaard met een oud ras appelbomen (ossekop) en verder nieuwe beplanting met appel-, pruimen- en perenbomen.
DE EIGENAAR VAN HET STUK WEILAND, 1811-1866
Op 24 augustus 1811 kocht Albert Jansz IJpelaan van Pieter Cornelis Kuijs te Castricum, een stuk weiland van 6 morgen 794 roe (oude maat) gelegen aan de Nesdijk voor ƒ 185,–. Dit stuk weiland kwam uit de scheiding van de boedel van Cornelis Kuijs en Neeltje Pieters van der Beek te Castricum. Die verwierven dit op 28 april 1791 uit de boedel van Willem Engels, te Limmen overleden.
DE OUDST BEKENDE EIGENAARS / BEWONERS, 1866-1959
Wouter Groot, eigenaar en landman, getrouwd met Maartje IJpelaan te Rinnegom verwierf op 20 januari 1866 gras- en bouwland, waaronder het stuk weiland B94, te Limmen van zijn schoonmoeder Neeltje Weel, weduwe van Albert IJpelaan, doende boerenbedrijf te Limmen.
Op 21 november 1868 werden in een scheiding en verdeling 16 percelen (±24 ha) grond toebedeeld aan de minderjarige kinderen van Maartje IJpelaan (inmiddels de weduwe van Wouter Groot) namelijk Maartje, Albert, Antje, Reinier, Jan, Wouter en Cornelis Groot voor een waarde van ƒ 36.500,–.
In 1873 werd op het perceel weiland B94 de boerderij gebouwd, waarschijnlijk op initiatief van Maartje IJpelaan. De waarde van het huis, de schuur, ±24 ha weiland en dijk (Nesdijk) is dan ƒ 46.000,–.
Een definitieve scheiding en verdeling van de goederen van Maartje IJpelaan en haar kinderen volgde op 10 september 1866. Aanwezig daarbij de inmiddels volwassen kinderen Matthijs Groot, veehouder in de Schermeer; Jan Groot, pater bij de Carmelieten te Senderen; Cornelis Baltus x Maartje Groot te Rinnegom; Jacob Kleef, veehouder x Antje Groot te Limmen; Reinier Groot, veehouder te Rinnegom; Wouter Groot, landman te Rinnegom en Cornelis Groot, veehouder te Limmen, die op de boerderij woonde. De totale waarde van de goederen was nu ƒ 59.165,60. Ieder kreeg ƒ 8452,23. Aan moeder Maartje IJpelaan werd onder meer de boerderij met weiland toebedeeld. De overwaarde van haar deel moet zij in geld uitkeren aan haar kinderen.
Op 5 juli 1907 werd, na het overlijden van Maartje IJpelaan op 17 maart 1907 te Rinnegom, de boedel gescheiden en verdeeld. Ieder van haar 5 kinderen kreeg 1/6 gedeelte namelijk Jacob Kleef x Anna Groot; Reinier Groot; Johannes Groot, Roomsch Catholiek Geestelijke te Oss; Cornelis Groot, landman te Limmen; Wouter Groot; en haar twee kleinkinderen Wouter Baltus en Antonius Cornelisse, landman x Jansje Baltus te Uitgeest. Cornelis Woutersz Groot (x Elisabeth Apeldoorn) kocht van zijn erfdeel de huismanswoning met verder getimmerte en ±24 ha land voor ƒ 30.000,–. Kees Groot hield meer dan 20 melkkoeien.
Zijn zoon Albertus Cornelisz Groot, getrouwd met Alida Zuidgeest, verwierf op 15 september 1931 de boerderij met veestalling, hooiberging, schuur, erf en ±10 ha weiland na het overlijden van zijn vader Cornelis Woutersz Groot op 17 apri1 1931. Aanwezig bij de verdeling waren Reinier Groot, tuinbouwer te Naaldwijk; Wouter Groot, tuinbouwer te Heerhugowaard; Gerrit Groot, landbouwer te Egmond aan de Hoef; Jan Groot, cafehouder te Limmen; Cornelis Groot, veehouder te Limmen; Petrus Antonius Duikersloot x Maria Groot te Limmen; Jacob Groot, veehouder te Limmen; Adrianus Groot, kruidenier te Alkmaar en Simon Admiraal jr., foeragehandelaar x Adriana Groot te Limmen. Albertus Groot hield iets minder koeien dan zijn vader, namelijk ±12 à 13 melkkoeien en 4 à 5 stuks jongvee, vanwege minder graslandoppervlak.
Op 16 april 1959 stopte Albertus Cornelisz Groot en verkocht de boerderij aan de gemeente Beverwijk.
[...]»

De jaartallen 1866 en 1868 kunnen niet kloppen; in het boek schitterende foto’s.

Vervolg Volgende


Start : 31 december 1999 | Laatst bijgewerkt : 15 maart 2013

Bidprentje

Bidprentje Maartje IJpelaan
(Met dank aan Patrick Schelvis te Beverwijk)
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Advertentie

Overlijdensadvertentie Maartje IJpelaan
Uit : De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad, 3 april 1907 (Bron: Koninklijk Bibliotheek, Den Haag)
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)