VorigeX.10Volgende

Jan IJpelaan en Doortje Hageman

Johannes IJpelaan (Jan), dagloner, arbeider, zoon van Cornelis IJpelaan en Antje Leegwater, zie IX.11, geboren Castricum, 30 april 1827, gedoopt Castricum, 30 april 1827, overleden Castricum, Duinderbuurt, nr. 293, 25 september 1880, 53 jaar oud.

Jan IJpelaan trouwt Castricum, B.S., 15 mei 1859 Dorothea Hageman (Doortje), geboren Castricum, 27 februari 1832, gedoopt Castricum, 28 februari 1832, dochter van Lammert Hageman en Cornelia Hogeduin.

Kinderen van Jan IJpelaan en Doortje Hageman :

  1. Anna IJpelaan (Antje), geboren Castricum, Duinzijde, nr. 154, 5 februari 1860, gedoopt Castricum, 5 februari 1860, overleden Castricum, Duinzijde, nr. 154, 15 februari 1860, 10 dagen oud.
  2. Cornelis IJpelaan, geboren Castricum, 11 augustus 1861, trouwt Trijntje de Roode, volgt XI.10.
  3. Cornelia IJpelaan (Keetje), geboren Castricum, Duinzijde, nr. 154, 16 oktober 1864, overleden Castricum, Duinzijde, nr. 154, 8 april 1865, 5½ maand oud.
  4. Cornelia IJpelaan, geboren Castricum, Duinzijde, nr. 154, 2 maart 1867, overleden Castricum, Duinzijde, nr. 248, 5 mei 1870, 3 jaar oud.
  5. Anna IJpelaan (Antje), geboren Castricum, Duinzijde, nr. 154, 28 januari 1869, overleden Castricum, Duinzijde, nr. 154, 3 maart 1869, 5 weken oud.
Pastorie St. Pancratiuskerk te Castricum, Roomsch Catholijk Bevolkingsregister (1860):

«Duinzijde 154.
IJpelaan, Jan, 30 april 1827, Castricum.
Hageman, Dorothea, 28 februari 1832, Castricum.
IJpelaan, Antje, 5 februari 1860, Castricum»

(blad 97).

Volgens de volkstelling van 1860 woonde Arie Hageman, zwager, schulpenvisscher, geboren 16 maart 1834, bij het gezin in; hij trouwde 16 november 1862.

Volkstelling 1 mei 1880: Jan IJpelaan, hoofd, geboren 30 april 1837, R.K., arbeider, wonende Duinderbuurt, nr. 293, overleden 25 september 1880, Dorethea Hageman, vrouw, geboren 28 februari 1832, wonende zelfde adres, 11 oktober 1881 vertrokken naar Heemskerk; Cornelis IJpelaan, zoon, geboren 11 augustus 1861, op dezelfde datum vertrokken naar Heemsnkerk.

Transscriptie overlijdensakte Jan IJpelaan :

«Heden den vijfentwintigste september achttienhonderdtachtig zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Castricum verschenen Dirk de Winter van beroep tapper en slijter oud eenenvijftig jaren, wonende te Castricum zwager van de na te noemen overledene, en Cornelis Bakker van beroep gemeente veldwachter oud zevenenzestig jaren, wonende te Castricum bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den dag van heden des voormiddags ten een ure, in het huis staande alhier aan de duinderkant nommer tweehonderdrieennegentig, in den ouderdom van drieenvijftig jaren is overleden Jan IJpelaan van beroep arbeider geboren te Castricum en wonende aldaar zijnde echtgenoot van Dorothea Hageman zonder beroep en zoon van Cornelis IJpelaan en van Antje Leegwater beide overleden. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons ende Comparanten is ondertekend. (Was geteekend) D.J. de Winter, C. Bakker, De Ambtenaar voornoemd, (was getekend) J. Kuijs Pz.

Aantekeningen Aantekeningen

Vervolg Volgende


Start : 31 december 1999 | Laatst bijgewerkt : 12 mei 2014

Trouwakte Jan IJpelaan en Doortje Hageman

Trouwakte Jan IJpelaan en Doortje Hageman

Afschrift trouwakte Jan IJpelaan en Doortje Hageman, 1859
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Overlijdensakte Jan IJpelaan

Afschrift overlijdensakte Jan IJpelaan, 1880
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)