VorigeXI.8Volgende

Grietje IJpelaan en Cees van den Bosch

Margaretha IJpelaan (Grietje), dochter van Baart IJpelaan en Antje van Straten, zie X.9, geboren Castricum, Oosterbuurt, nr. 72, 20 maart 1848, overleden Castricum, Schulpstet, nr. 429, 27 mei 1897, 49 jaar oud, begraven Castricum, R.K. kerkhof, 31 mei 1897.

Grietje IJpelaan trouwt Castricum, B.S., 25 augustus 1872 Cornelis van den Bosch (Cees), daglooner, bij huwelijk vletschipper, bij overlijden landbouwer, geboren Castricum, Schulpenstet, zonder nr., 1 mei 1845, overleden Castricum, Schulpstet, nr. 475, 20 mei 1906, 61 jaar oud, begraven Castricum, R.K. kerkhof, 23 mei 1906, zoon van Louw van den Bosch, daglooner, en Trijntje Duijnevelt.

Na het vroege overlijden van hun schoonzuster Trijntje Tuinman in 1888 namen ze op 5 december 1891 vanuit Schermerhorn hun toen tweejarig neefje Cees IJpelaan in huis, zie : XII.16, die Cees van den Bosch zou blijven heten tot aan zijn huwelijk. Zelf hadden ze geen kinderen.

Over Cees van den Bosch ging het verhaal dat hij zou zijn doodgevroren op weg naar huis uit de kroeg, wat onwaarschijnlijk is op 20 mei ; bovendien is hij volgens zijn bidprentje nog bediend alvorens te overlijden; hij was bijgenaamd Cees de Kater, een bijnaam die zijn pleegzoon Cees IJpelaan van hem erfde.


Aantekeningen Aantekeningen : De kwartieren van Cees van den Bosch

Laurens Theunisse van den Bosch, overleden [begraven ?] Schoten, 11 mei 1782, trouwt Noord-Akendam (boven Haarlem), R.K. ?, 11 oktober 1772 Francijntje Maartens de Vries, gedoopt Heemstede-Crayenest, R.K. ?, 26 juli 1750, overleden Castricum, 14 februari 1800 [bron ?], dochter van Maarten Jansz de Vries en Petronella Jans van den Hoef, zie ook 34e jaarboekje van de stichting Werkgroep Oud-Castricum, 2011.      
Theunis van den Bosch, geboren [gedoopt ?] Schoten (boven Haarlem), 4 augustus 1773, overleden Castricum, B.S., 12 augustus 1836, 63 jaar oud, zoon van Laurens van den Bosch en Fracijntje de Vries. Teunis Lourentsz van den Bos j.m., trouwt Castricum, R.K., 8 februari 1807 Jannetje Jacobse Schrama j.d., in facie Ecclesiae. Jannetje Schrama, weduwe van Teunis van den Bosch, geboren Castricum, overleden Castricum, 4 oktober 1839, 68 jaar oud, aangifte B.S, 5 oktober 1839.  
Laurents, gedoopt Castricum, R.K., 12 februari 1808, zoon van Theunis van den Bosch en Jannetje Schrama, doopgetuigen Hendrik Molenaar en Neeltje van den Bosch. Louw van den Bosch, overleden Castricum, B.S., 9 januari 1873, 65 jaar oud, zoon van Theunis van den Bosch en Jannetje Jacobse Schrama. Louw van den Bosch, dagloner, geboren Castricum, 30 jaar oud, zoon van Theun van den Bosch, en Jannetje Schrama, trouwt Castricum, B.S., 10 februari 1839 Trijntje Duijnevelt, dienstbaar, geboren Egmond-Binnen, 34 jaar oud, dochter van Crelis Duijnevelt, dagloner, en Niesie Gijsen. Lourens van den Bosch, echtgenoot van Trijntje Duijneveld, geboren Castricum, overleden Castricum, 9 januari 1873, 64 jaar oud, aangifte B.S., 9 januari 1873, zoon van Theunis van den Bosch en Jannetje Schrama. Trijntje Duijnevelt, geboren Egmond Binnen, gedoopt Egmond-Binnen, 23 februari 1804, overleden Castricum, B.S., 23 februari 1873, dochter van Crelis Duijnevelt en Niesie Gijsen.

Met aanvullingen van Theo de Vries te Castricum.


«Schout en Schepenen van Zuid en Noord – Akendam, stellen en Committeerden tot Curateuren in den Insolventen en Geabandoneerde boedel van Francijntje de Vries, weduwe van laurens van den Bosch,
woonagtig onder deesen Banne, de persoonen van Geijsbert van Beijnum en Hendrik van Wankum
gessende aan hen, off een ieder van deselve daartoe Zoodanige last, magt en authoriteijt als aan Curateuren kan en mag worden gegeerent en de wel speciaal om alle het geene tot den boedel, van den gemelde weduwe van Laurens van den Bosch is behoorende Publiq te verkoopen en tot gelde te maaken. De penningen daarvan Provenieerende te ontvangen.
Daarvoor Quiteren, uijtstaan de pretensen te innen en ontvangen en daarvoor meede te Quiteeren, alsmeede met een ijgelijk te Liquideren, ook voor namaaningen te indemineeren het regt van de gemeene Crediteuren, voor te staan en te bewaaren, en wijders alles meerder te doen en verrigten,
dat zij Curateuren na regt rieden en billijkheijd zullen vinden te gehorren, mits doende daar van aan deese geregten behoorlijke reekening bewijs en religaal van hen lieden Bewind, Directie, en Administratie, in kragten deeses gedaan en gehad.
Actum te Regthuijse van Zuid en Noord –Akendam
Den 22 Meij 1782
P.J.Dutry»

Vervolg Volgende


Start : 31 december 1999 | Laatst bijgewerkt : 21 juli 2013

Geboorteakte Cees van den Bosch

Afschrift geboorteakte Cees van den Bosch, 1845
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Geboorteakte Grietje IJpelaan

Afschrift geboorteakte Grietje IJpelaan, 1848
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Trouwakte Cees van den Bosch en Grietje IJpelaan

Afschrift trouwakte Cees van den Bosch en Grietje IJpelaan, 1872
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Bevolkingsregister

Inschrijving bevolkingsregister: het gezin aan de Schulpstet
(Bron: WieWaswie
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Bidprentje Grietje IJpelaan

Bidprentje Grietje IJpelaan
(Met dank aan Patrick Schelvis te Beverwijk)
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Overlijdensakte Cees van den Bosch

Overlijdensakte Cees van den Bosch
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Bidprentje Cees van den Bosch

Bidprentje Cees van den Bosch
(Met dank aan S.P.A. Zuurbier te Heiloo)
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)