VorigeIII.8Volgende

Inhoud van deze pagina

Trijn IJpelaan, Jan Steffens en Digna Ariens

Trijn IJpelaan, dochter van Willem IJpelaan en Maritje Pieters, zie II.1, geboren ca. 1592.

Trijn IJpelaan trouwt tussen 1623 en 1630 Jan Steffens; ze worden vermeld met hun niet bij naam genoemde kinderen in het testament van haar ouders uit 1630, maar niet in de eerdere uit 1614 en 1623.

Kinderen van Jan Steffens en Trijn IJpelaan :

 1. Gerrit Steffens, vermeld in een akte uit 1667 van Cornelis Dirksz. en Ette IJpelaan; trouwt Knier Claes.
  Zoon van Gerrit Steffens en Knier Claes :
  1. Kind, niet met name vermeld in een akte uit 1667 van Cornelis Dirksz. en Ette IJpelaan.
 2. Piter Steffens, vermeld in een akte uit 1667 van Cornelis Dirksz. en Ette IJpelaan.

Aantekeningen Aantekeningen

Een andere Jan Stevensz [Backer], begraven Alkmaar, Grote Kerk, 7 april 1664, grafnummer S.G. no 27., 6 gld. (Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 40, aktenummer 17395).

Kinderen van Jan Stevensz [Backer] en Lijsbeth Cornelis :

 1. Marijtgen, gedoopt Alkmaar, Gereformeerd, Grote Kerk, 14 juni 1638, dochter van Jan Steffensz en Lijsbeth Cornelis (Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 18, pagina 31702).
 2. Steven, gedoopt Alkmaar, Gereformeerd, Grote Kerk, 11 november 1640 , zoon van Jan Stevensz en Lijsbeth Cornelis (Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 24, pagina 31761). Jan Stevensz zijn kind Backer, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 15 november 1641, 2 gld. (Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 40, Aktenummer 11739).
 3. Cornelis, gedoopt Alkmaar, Gereformeerd, Grote Kerk, 20 oktober 1641, zoon van Jan Stevensz en Lijsbeth Cornelis (Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 24, pagina 31762).
 4. Lourens, gedoopt Alkmaar, Gereformeerd, Grote Kerk, 15 maart 1643 , zoon van Jan Stevensz en Lijsbeth Cornelis (Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 24, pagina 31763).
 5. Jan, gedoopt Alkmaar, Gereformeerd, Grote Kerk, 11 maart 1644, zoon van Jan Stevensz en Lijsbeth Cornelis (Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 24, pagina 31764). Jan Stevensz zijn kint Backer, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 23 januari 1645, 2 gld. (Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 40, aktenummer 12374).
 6. Maertie, gedoopt Alkmaar, Gereformeerd, Grote Kerk, 16 april 1645, dochter van Jan Stevensz en Lijsbeth Cornelis (Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 24, pagina 31765).
 7. Maertien, gedoopt Alkmaar, Gereformeerd, Grote Kerk, 4 november 1646, zoon van Jan Stevensz en Lijsbeth Cornelis (Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 25, pagina 31766).
 8. Jan, gedoopt Alkmaar, Gereformeerd, Grote Kerk, 8 oktober 1649, zoon van Jan Stevensz en Lijsbeth Cornelis (Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 25, pagina 31767). Jan Stevensz zijn kindt Backer, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 22 oktober 1649, 2 gld. (Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 40, aktenummer 13489).
 9. Annetie, gedoopt Alkmaar, Gereformeerd, Grote Kerk, Alkmaar, 14 januari 1652,dochter van Jan Stevensz en Lijsbeth Cornelis (Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 25, pagina 31768).

Dochter van nog een andere Jan Stevensz. en Anna Reijers :

 • Rebecca, gedoopt Alkmaar, Gereformeerd, Grote Kerk, 9 november 1646, dochter van Jan Stevensz en Anna Reijers (Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 25, pagina 31773).

Bron : Regionaal Archief Alkmaar.


Aantekeningen Aantekeningen van Pieter Louter (2023)

Verdere gegevens over Willem Jacobs Langedijk alias IJpelaan en Jan Steffens, zijn schoonzoon die in tweede echt met Trijn Willems IJpelaan trouwt.

Op 10 maart 1600 verkoopt Jan Gerrits buurman tot Heijloo aan Willem Jacobs Langedijk buurman van hetzelfde dorp een vrije croft land genaamt Potgen van omtrent 500 roe gelegen in de banne van Heijloo belent de heerenwech ten oosten, Claas Dirks uit de Nieuwpoort ten noorden, de hoole weg ten westen en Jacob Willems ten zuiden. Als extra onderpand verstrekt hij een croft land gelegen tot Heijloe genaamt het hooge croftje van omtrent 500 roe, belent Anna Wilberts ten suiden, vrouwe Johanna Starx ten noorden en de westerweg ten westen (71, hyp).
Noot: Hij wordt hier Willem Jacobs Langedijk genoemd! Zijn schoonzoon Jan Steffens verkoopt op 22 juni 1618 deze croft, verwijzend naar deze kwijtschelding waarin zijn schoonvader deze croft koopt.

Op huijden de 18e april 1614 compareren in gespannen vierschaar Claas Jacobs als oom mitsgaders Jan Steffens als vader van Aacht Jansdr en Anna Jansdr zijn twee kinderen en verzochten dat Pieter Cornelis (Jacob Willems IJpenlaan stond er eerst en is doorgestreept) als voogd over dezelfs zijn kinderen geprocureert bij Dingna Arisdr zijn overleden huisvrouw, mitsgaders haar goederen gestelt zal worden mits dat de kosten over het regeren derzelver tot haar lasten zal komen, volgens welke versoek de schepenen hebben besloten Pieter Cornelis gestelt en geadmitteert wordt gelijk wij doen bij deese, mits dat dezelfde Claas Jacobs tot Assistentie derzelfer weesen zal. Actum in juditie te dach en jaren voornoemt, mij present als secretaris. J. van Persijn (Schepenrol, no 59).

Op 22 juni 1618 verkoopt Jan Steffens buurman tot Heijloo aan Sijmen Ariens buurman der selfder dorp een croft geestland genaamt pottgen van omtrent 500 roe gelegen aan de heereweg, belent met de hereweg ten oosten, de burenlaan ten zuiden, het hoolewegje ten westen en Claas Dirks uijt de Nieuwpoort ten noorden. De oude kwijtschelding is van Willem Jacobs zijn schoonvader, besegelt bij Jan van Persijn als schout op 10 maart 1600 (72, hyp).

Tussen 1650 en 1653 overlijdt Jan Steffens. Rond 1659 overlijdt Trijn Willems (is laatste maal dat ze in belent informatie wordt genoemd).

Op 25 oktober 1653 maakt Trijn Willems, weduwe van Jan Steffens tot Heijloo haar testament bij notaris Baart Jans Heerencarspel (i123, a190v, scan 402). Zij is gaande en staande, kloek en gezond. Als universele erfgenamen maakt zij Pieter Jans, Steffen Jans, Digna Jans, Jannetje Jans, Maartje Jans alsmede Willem Gerrits, de zoon van haar overleden zoon Gerrit Jans. Ieder voor een gelijke portie met representatie door hun kinderen bij overlijden. Als Willem Gerrits overlijdt zonder kinderen, dan gaat het terug naar eigen bloed. Zij plaatst een merk.

Op 4 juni 1660 treden op (76, hyp):
Mies Jans als getrouwt met Jannetje Jans
Claas Ariens Crijne als getrouwt met Maartje Jans
Pieter Jans Steffens voor hemzelf mitsgaders
Bouwen Michiels en Ariens Pieters Groot als voogden van de kinderen van Digna Jans
Jan Jacobs IJpelaan als voogd van het kind van Gerrit Jans
Pieter Cornelis Bijl als getrouwt met Aacht Jans
▸ Item Anna Jans, weduwe van Dirk Pieters Mors, geassisteert met Mies Jans haar voogd in deze.
Allen erfgenamen van zaliger Steffen Jans in zijn leven buurman tot Heijloo. Zij verkopen voor 1000 gulden aan Maartje Pieters, weduwe van saliger Pieter van der Velden, in zijn leven officier van Heijloo, een croftie geestland genaamd Mankes croft van omtrent 601 roe, belent de weduwe van Sijmen Claas als bruiker ten noorden, de westerweg ten oosten, de weduwe van Dirk Pieters Mors ten suijden en de koijen ten westen.
Noot: op 7 juni 1619 is dit door Jan Steffens gekocht. Steffen Jans is zijn zoon, die in 1653 nog leefde maar dus voor rond 1660 zonder kinderen is overleden.

Uit het voorgaande kunnen ook de kinderen van Jan Steffens worden benoemd, die de erfgenamen waren van hun broer Steffen Jans.

Kinderen uit zijn huwelijk met Digna Ariens (vloeit ook voort uit de akte van 18 april 1614):
Anna Jans, trouwt Dirk Pieters Mors
Aacht Jans, trouwt Pieter Cornelis Bijl.

Kinderen uit zijn huwelijk met Trijn Willems IJpelaan zijn (vloeit ook voort uit het testament van Trijn Willems IJpelaan):
Gerrit Jans Steffens, woont te Heijloo, overlijdt jong, zijn zoon is Willem Gerrits
Pieter Jans Steffens, woont te Heijloo, komt in de jaren 1650 in de financiele problemen maar blijft in Heijloo wonen
Steffen Jans, in 1660 verkopen zijn broers en zussen land van hem, hij is dan zonder kinderen overleden
Digna Jans, trouwt Dirk Wilberts Rol
Jannetje Jans Steffens, trouwt met Mies Jans Meet
Maartje Jans, trouwt in haar tweede huwelijk met Claas Ariens Crijnen (Stamouders van Pieter Louter).

Vervolg VolgendeStart : 16 april 2010 | Laatst bijgewerkt : 26 april 2010, aanvulling 22 januari 2023