VorigeVII.14Volgende

Frans IJpelaan en Maria de Munt

Frans IJpelaen, gedoopt Alkmaar, Gereformeerd, Grote Kerk, 18 februari 1700, zoon van Jan Fransen IJpelaen en Marijtje Adams van Ween (1), zie VI.5, genoemd in het testament van zijn oom Aldert Fransz. IJpelaan uit 1702 als overgebleven kind van Jan Fransz. IJpelaan, overleden ca. 1733, ca. 32 jaar oud.

Frans Jansz. IJpelaan, trouwt Alkmaar, 12 maart 1719 Maria de Munt (2).

«IJpelaan, Frans. Mr. chirurgijn, getroud met Maria de Munt. Den 6 februari .... is Maria de Munt op klagte van haar man, met toestemming van haar vrinden, in het Tugthuys gebragt. en den 25 maart daaraanvolgende heeft haar man sig van hier geretineerd, en eenige tijd daarna van Zeeland na indiën gevaren en op de reys overleden. Den 20 februari 1734 is Maria de Munt uyt hare detensie ontslagen en den 17 oktob: 1734 getroud met Michiel Hagen. Hij overleed den 14 july 1738. Sij hertroude andermaal den 12 july met Claas Hoogermolen Mr. chirurgijn. Sij is overleden den 9 febr 1741.» (3).

Aantekeningen Aantekeningen

Michiel Hage, gedoopt Alkmaar, Gereformeerd, 9 september 1699, zoon van Hendrick Hage en Catrijna Bartelmies (4); Migchiel Hage trouwt Alkmaar, 3 oktober 1734 Maria de Munt (5). Michiel Hage, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 17 juli 1738, oud recht 601, klasse pro deo, grafnummer N.Cr.W. no 15, voor ’t weeshuijs (gehuurt graf), 24 gld 12 st. (6).

Klaas Hoogermoolen trouwt Alkmaar, Gereformeerd 28 juni 1739 Maria de Munt (7). Maria de Munt, begraven Alkmaar, 13 februari 1742, ƒ3,-,-, huijsvrouw van Claes Hogemolen, klasse 10 gld 8 st, laet geen goederen na (8).

Claes Hogermolen trouwt eerder Marijtje Keijsers, 30 jaar oud, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 30 september 1721, oud recht 584, klasse: ƒ3,-,-, grafnummer N.Cr.W. no 65, huijsvrouw van Claes Hogermolen, 13 gld., 12 st., laet kinderen na (9).
Kinderen van Claes Hogermolen en Marijtje Keijsers :

  1. Sijmon Hoogermoolen, gedoopt Alkmaar, Grote Kerk, Gereformeerd, 24 september 1721, zoon van Claas Sÿmonsz Hoogermoolen en Marijtje Cnelis Keijsers (10).
  2. Trijntje Hoogermolen, gedoopt Alkmaar, Gereformeerd, 25 december 1715, dochter van Claas Sijmonsz Hoogermolen en Marijtje Cnelis Keijsers (11).

Klaas Hoogermolen trouwt eerder Alkmaar, Gereformeerd, 4 december 1729 Jozina Beets (12). Josina Beets, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 25 november 1737, oud recht 600, klasse ƒ3,-,-, grafnummer S.G. no 133; huijsvrouw van Claes Hogermolen, 11 gld (volgens DTB 41 Josina Bers) (13).
Dochter van Klaas Hoogermolen en Jozina Beets :

  1. Catharina Hoogermolen, gedoopt Alkmaar, Grote Kerk, Gereformeerd, 4 februari 1731, dochter van Klaas Hoogermolen en Jozina Beets (14).

Klaas Hoogermolen trouwt later Alkmaar, Gereformeerd, 17 november 1743 Margareta van der Gronden (15).

Margaretha van der Gronden hertrouwt Alkmaar, Gereformeerd, 28 april 1748 Cornelis Hoek (16). Margaretha van der Gronden, begraven Alkmaar, Grote Kerk, 24 maart 1750, oud recht 613, klasse ƒ3,-,-, grafnummer N.Cr.W. no 100, weduwe van Cornelis Hoek, 10 gld, 8 st., laat kinderen na (17).

Vervolg Volgende


Noten

1. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 10, aktenummer 15209.

2. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 29, aktenummer 15670.

3. Historisch-genealogisch dagboek / Hendrik de Vries, Stadarchief Alkmaar, Collectie aanwinsten, inventarisnummer 423; het gaat om een aantekeningenboekje van een Alkmaarse arts; het werd gestencild uitgegeven als : Historisch-genealogisch dagboek 1722-1759 / samengesteld en bewerkt door Hans Koolwijk. – 1e dr. – Alkmaar : [eigen uitgave], [1974], 97 p.; de transciptie is hier verbeterd naar het origineel.

4. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 10, aktenummer 12467.

5. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 31, aktenummer 17789.

6. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 31542.

7. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 31, aktenummer 18160.

8. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, invenstarisnummer 41, aktenummer 32050 (inventarisnummer folio M.G., nr. 365).

9. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 28155.

10. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 11, aktenummer 14656.

11. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 11, aktenummer 14646.

12. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 30, aktenummer 17085.

13. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 31415.

14. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 31, aktenummer 16898.

15. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 13, aktenummer 14655.

16. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 31, aktenummer 17577.

17. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 42, aktenummer 33255.


Start : 31 december 1999 | Laatst bijgewerkt : 11 februari 2010