Begin

Historische bronnen en mythen van Kennemerland

VorigePlaatsen in KennemerlandVolgende


Verpondingenregister, Castricum, 1733

De hier gebruikte bron : , ter beschikking gesteld door Richard Keijzer, verplaatst naar : , vergelijk de transcriptie door Ineke Smit uit 2008).
Het gebruik van hoofdletters is genormaliseerd.
[folio 1 recto]
Quohier der verpondinge van alle de huijsen en andere gebouwen geen uijt gesondert die in de heerlijckheijd van Castricum en jurisdictie vandien sijn gevonden inhoudende wat de eijgen huijsen nevens andere van gelijke qualiteijd in huere behoore te doen en hoe veel de huer huijsen en andere gebouwen in huere jegenswoordig sijn geldende geformeert bij ons Leonaard Tempelaar schout en secretaris, Baart IJpelaan en Pieter Capiteijn schepenen en speciaal bij de Heeren haar Edele Groot moge[?] gecommiteerdens [?] het Redres der ver[?]dinge op de huijsen etc.a dese
[folio 1 verso]
op schrijvinge gequalificeerd alles volgens de geexhibeerde haer cedullen en verclaringe op de deugdelijkheid vandien gedaan en daar af geen huer-cedullen sijn volgens de verclaaringe en affirmatie vande huerders en verhuerders gedaan en overgegeven sonder regart, genomen te hebben op eenige kortinge van verpondingen andere ongelden of reparatie sijnde de suijvere huere bevonden als bij ijdere partije staat uijtgetrocken.
[folio 2 recto]
NoOude verpond[ing][Omschrijving]Huure[Nieuwe verponding][Aantekeningen]
11:10:0Sijmen Pieterse bewoont het duijnhuijs vanden Wel Ed[ele]: Heer Deuts heeft onder presentatie van Ed[ele] verclaard dat het huijs onder de huer van de duijnen begreepen is, in huere getauxeert opƒ12:0:01:-:- 
20:0:0Aantie Ariaans bewoont haar huijsje staande in duijn leeft vanden armen, kan geen huer waardig getauxeert worden des memorie   
30:0:0Pieter Maartse van Loenen bewoont sijn huijsje, mede geen huer waardig   
40:0:0Cornelis Claasen Stuijfberge bewoont sijn huijs, met 15 morgen (1) land get[au]x[eert] op ƒ10:0:010:-:--:17:- 
50:0:0Pieter Willemse Kuijs bewoont het huijs van Willem Kuijs met 4 morg[en]: 666 roede (2) lant getauxeert op ƒ10:0:010:-:--:17:- 
[folio 2 verso]
60:0:0Willem Jorissen bewoont sijn bouwvallig huijs met 9 morg[en] land getaux[eer]t op ƒ4:0:04:-:--:7:- 
70:0:0Maartje Pieterse Clopper bew[oont] haar huijsje staande in duijn geen huer waardig3:-:--;5:- 
81:5:0Laurus Claassen Stuijfbergen bew[oont]: sijn huijs met 14 morgen lant in huer get[au]x[eert] op ƒ13:0:013:-:-1:2:- 
91:2:0Jan Wildeboer bew[oont]: het bouwvallig huijs van Lijsbet Breetvelt geen huer waardig3:-:--:5:- 
101:2:0Jan Pieterse Pontse bewoont sijn huijs in huere get[au]x[eert] op ƒ12:0:01:-:- 
110:0:0Sijmen Cornelisse Duijnevelt bew[oont]: sijn huijs in huere get[au]x[eert] ƒ8:0:0-:13:- 
121:2:9Gerrit Cornelisse Pronck bew[oont]: sijn huijs get[au]x[eert] op ƒ6:0:0-:10:- 
[folio 3 recto]
131:10:0Jan Gerretse Haarlems bew[oont]: sijn huijs met 6 morg[en] 556 roede lant getaux[eert] op ƒ15:0:015:-:-1:5:- 
140:0:0Jan Janse de Ruijter bew[oont] sijn huijsjeget[au]x[eert] op ƒ3:0:0-:5:- 
150:0:0Gerrit Janse Haarlems bew[oont] het huijs van sijn vader met get[au]x[eert] op ƒ16:0:016:-:-1:7:- 
161:5:0Aagt Maijnse bew[oont]: het duijnhuijs vanden wel Ed. Heer Deuts verclaart als no.1 get[au]x[eert] op ƒ12:0:01:-:- 
170:15:0Willem Claassen Caal bew[oont] het huijsje van Ariaan Remme dogter met 2:m[orgen]: lant get[au]x[eert] op ƒ4:0:04:-:--:7:- 
180:10:0De kinderen van Claas Swaans bew[oont]: haar huijsje get[au]x[eert] op ƒ3:0:0-:5:- 
190:10:0De wed[uw]e Claas Amelse bew[oont] haar huijs getaux[eer]t op ƒ6:0:0-:10:- 
[folio 3 verso]
200:0:0De wed[uw]e Dilof Gerritse bew[oont] het duijnhuis vanden WelEd[ele] heer van Scooten[?] verclaart als no.1 in huere get[au]x[eert] op ƒ12:0:01:-:- 
211:2:0Gerrit Janssen bew[oont]: het duijnhuijs vanden Wel Ed[ele] Heer van Castricum verclaart als no.1 get[au]x[eert] opƒ12:0:01:-:- 
220:10:0Pieter Pieterse Wagemaker bew[oont]: sijn huijs in huere get[au]x[eert] ƒ9:0:0-:15:- 
231:0:0Cornelis Pieterse Campe bew[oont] het huijs van Pieter Campe get[au]x[eert] ƒ8:0:0-:13:- 
240:0:0Den armen een huijsje staande ledig geen huer waardigh   
250:0:0Laurus Groenwater bew[oont]: het huijsje van armen hem gegeven geen huer waardig   
260:10:Gerrit Aalbertse Pruijm bewoont sijn huijs get[au]x[eert] op ƒ9:0:0-:15:- 
271:2:0Cornelis Cornelisse Duijnevelt bewoont sijn huijs get[au]x[eert] op ƒ15:0:01:5:- 
280:15:0Pieter Jacobse Stet bew[oont]: sijn huijs met 4 m[orgen] 513 r[oede] lant getaux[eert] op ƒ10:0:010:-:--:17:- 
291:0:0Fulps Claassen Aalstius bewoont sijn huijs get[au]x[eert] op ƒ12:0:01:-:- 
300:15:0Cornelis Jacobse Stet bew[oont]: sijn huijs met 7 m[orgen]: 252 roede lant get[au]x[eert] op ƒ8:0:08:-:--:13:- 
311:15:0Gerrit wildeboer bew[oont]: sijn huijs met 7 m[orgen]: lant getaux[eert] op ƒ15:0:015:-:-1:5:- 
321:15:0Jan Pieterse Beijl bew[oont]: sijn huijs met 4 m[orgen] 570 roeden lant get[au]x[eert] op ƒ9:0:09:-:--:15:- 
331:2:0Sijmen Gerritse bew[oont] sijn huijs met 5 m[orgen]: 243 roeden lant get[au]x[eert] op ƒ12:0:012:-:-1:-:- 
[folio 4 recto]
342:10:0Cornelis Aalbertse Clapswiep bew[oont]: sijn huijs met 12 morge[n] lant get[au]x[eert] op ƒ12:0:012:-:-1:-:- 
352:1-:0Jan de Wit bew[oont]: het huijs van Pieter Jansen Groen en Jacob Olofz met 23½ morg[en] lant get[au]x[eert] op ƒ18:0:018:-:-1:10:- 
361:10:0Willem Gerritse Kuijs bew[oont] sijn huijs met 8 m[orgen] 600 roed[e] lant get[au]x[eert] op ƒ15:0:015:-:-1:5:- 
372:2:0Cornelis Bruijne bewoont het huijs van Floris Capiteijn voor[doorgestreept : 8:0:0] 12:0:01:-:- 
381:15:0Floris Aalbertse Capiteijn bew[oont]: sijn huijs en gebruijkt 26 morg[en] lant get[au]x[eert] op ƒ18:0:018:-:-1:10-:- 
391:12:0Jan Huijbertse Peperlaan bew[oont] het huijs van Hendrik Sijmens van Bergen voor[doorgestreept : 12:0:0] 15:0:01:-:- 
401:2:0Hendrik Cornelisse bew[oont]: sijn huijs met 17 m[orgen] lant get[au[x[eert] op ƒ12:0:012:-:-1:-:- 
[folio 4 verso]
411:2:0Cornelis Janssen van Bosch bew[oont]: zijn huijs met 6 morg[en]: lant get[au]x[eert] op ƒ12:0:012:-:-1:-:- 
422:2:0Jan Maartse Kuijl bew[oont]: sijn huijs met 18 m[orgen] lant get[au]x[eert] op ƒ18:0:018:-:-1:10:- 
432:2:0Pieter Aalbertse Capiteijn bewoont sijn huijs met 24 morg[en]: lant get[au]x[eert] op ƒ18:-:-18:-:-1:10:- 
441:12:0Baart Aalbertse IJpelaan bew[oont]: sijn huijs met 25 morg[en] lant get[au]x[eert] op ƒ18:0:018:-:-1:10:- 
450:15:0Sijmen Teunissen bew[oont]: sijn huijs get[au]x[eert] op ƒ12:0:01:-:- 
461:2:0Reijer Claassen Crijnen bew[oont] sijn huijs met 15 m[orgen]: lant getauxeert op ƒ10:0:010:-:--:17:- 
472:0:0Pieter Miesen Molenaar bew[oont]: sijn huijs get[au]x[eert] op ƒ15:0:01:5:- 
480:15:0Jan Sijmonse sgravema bew[oont] sijn huijsje ge[au]x[eert] op ƒ4:0:0-:1:- 
4910:0:0Pieter Miesen bemaalt sijne Coore Moolen getaux[eer]t op ƒ[doorgestreept : 120:0:0] 150:0:010:-:- 
501:12:0Cornelis Willemse Kuijs bew[oont] sijn huijs met 18 morgen lant get[au]x[eert] op ƒ17:0:017:-:-1:8:- 
510:0:0Arent Cardol bew[oont]: sijn huijsje leeft vaden armen, kan geen huer waardig get[au]x[eert] worden   
520:15:0Gerrit Willemse Decker bew[oont] sijn huijsje get[au]x[eert] op ƒ4:0:0-:7:- 
530:15:0Frans Jansen bew[oont]: sijn huijsje get[au]x[eert] op ƒ9:0:0-:15:- 
540:15:0Aalbert Valkse bew[oont]: het huijs van Jan Valckse get[au]x[eert] op ƒ9:0:0-:15:- 
551:2:0Jeroen Gijsbertse Boom bew[oont] sijn huijs get[au]x[eert] op ƒ18:0:01:10-:- 
563:0:0Jan Jeroense Sonnevelt bew[oont]: sijn huijs get[au]x[eert] op ƒ12:0:01:-:- 
[folio 5 recto]
571:15:0Jan Remmen bew[oont]: het huijs van Ariaan de Boer, en gebruijkt in huer 16 morg[en]: lant get[au]x[eert] op ƒ18:0:018:-:-1:10:- 
581:0:0Jacob Willemse Kuijs bew[woont]: het huijs van de Heer Aalstius met 6 morg[en]: 600 roede lant get[au]x[eert] op ƒ12:0:012:-:-1:-:0 
591:15:0Gerrit Splinterse bewoont sijn bouwvallig huijs met 5 morg[en] 400 roede lant get[au]x[eert] op ƒ9:0:0
[Ander handschrift :] Bij een dech[?]toir van schout en [?] van dat[?] 20 [?] 1733 zijnde gebleeken dat dit perceel n.59 is afgebroken en weg. moet deze [?] werden geroijeerd en uitgeligt Ter ord. [?] [Handtekening : W Kerffs[?]]
[doorgestreept : 9:-:-][doorgestreept : -:15:-] 
601:2:0Jan Jacobse Kuijper bew[oont]: sijn huijs met 11 morg[en] lant get[au]x[eert] op ƒ15:0:015:-:-1:5:- 
611:2:0Jacob Claase bew[oont]: het bouwvallighuijs van Gerrit Splinters get[au]x[eert] op [doorgestreept : ƒ6:0:0][doorgestreept : ƒ6:0:0] 9:0:0-:15:- 
620:0:0
M
Het regthuijs met de school wooninge daar aan   
632:4:0De Wed[uw]e Willem Janse Aamse bewoont het huijs van den Wel Ed[ele] Heer van Castricum met 3 m[orgen] 481 r[oeden]: lant get[au]x[eert] [doorgestreept : ƒ26:0:036:-:-3:-:- 
640:0:0Daniel Toulouse bew[oont]: sijn huijsje get[au]x[eert] op ƒ6:0:0-:10:- 
[folio 5 verso]
650:0:0Garbrant Aalbertse bew[oont]: sijn huijsje get[au]x[eert] op ƒ6:0:0-:10:- 
660:15:0Jacob Jansen bew[oont] sijn huijsje leeft van den armen kan op geen huer get[au]x[eert] worden3:-:--:5:- 
670:0:0Claas Coopman een huijs staat ledig is geen huer waardig3:-:--:5:- 
681:2:0Aldert Pieterse Blockjes bew[oont]: sijn huijs met 9 morg[en] lant get[au]x[eert] op ƒ13:0:013:-:-1:2:- 
691:2:0Jan Josepse vander Ende bew[oont] sijn huijs met 8½ morg[en] lant get[au]x[eert] op ƒ13:0:013:-:-1:2:- 
700:0:0
M
Het pastorije huis bewoont bij Do. Aalstius   
711:2:0Dirck Gerritse Timmerman bew[oont]: sijn huijs get[au]x[eert] op ƒ13:0:01:2:- 
721:10:0Claas Coopman bew[oont]: het huijs van Aantje Ariaans met 4½ morgen lant get[au]x[eert] op ƒ12:0:012:-:-1:-:- 
[folio 6 recto]
730:0:0Hilvert Aalberts bew[oont[: haar huijs get[au]x[eert] op ƒ6:0:0-:10:- 
741:2:0Willem Jacobse Sop bew[woont]: sijn huijs get[au]x[eert] op ƒ18:0:01:10:- 
750:10:0Casper Jansen bew[oont]: sijn huijs get[au]x[eert] op ƒ8:0:0-:13:- 
761:2:0Pieter Moolenaar bew[oont]: sijn huijs get[au]x[eert] op ƒ13:0:01:2:- 
770:0:0Barent Sissema bewoont het huijsje van Geertruijd Janssen verwoont in huer ƒ8:0:0-:13:- 
780:10:0Henderick Prickhouwer bew[oont]: sijn huijs get[au]x[eert] op ƒ4:0:0-:7:- 
790:0:0Jan Wouterse bew[oont]: sijn huijs getauxeert op ƒ12:0:01:-:- 
800:0:0Jacobus Hanssen bew[oont]: het huijsje van hem en sijn susters get[au]x[eert] op ƒ4:0:0-:7:- 
810:0:0Den armen een huijs ledig staande geen huer waardig   
[folio 6 verso]
822:2:0Willem Teunissen bew[oont]: sijn huijs met 23 m[orgen]: land get[au]x[eert] op ƒ18:0:018:-:-1:10:- 
830:0:0Maartje Jans Haarlems bew[oont]: haar huijsje get[au]x[eert] op ƒ3:0:0-:5:- 
840:15:0Jan van Zeijl bew[oont]: sijn huijs get[au]x[eert] op ƒ10:0:0-:17:- 
852:2:0Jacob Ariaanse Weijtma bew[oont]: het huijs met 21[?] morg[en] lant van Arent Claasse get[au]x[eert] op ƒ18:0:018:-:-1:10:- 
862:2:0Willem Teunisse gebruijckt het bouwvallig huijs laatst vercogt door Gerrit Splinters aan Aantje Jacobse van Sted, gehuert voor ƒ7:0:0-:12:- 
872:10:0Cornelis Hogenbregt bew[oont]: sijn huijs met 18 m[orgen]: lant get[au]x[eert] op ƒ18:0:018:-:-1:10:- 
882:2:0Willem Jacobse Castricum bew[oont] sijn huijs met 16 m[orgen] lant get[au]x[eert] op ƒ16:0:016:-:-1:7:- 
890:0:0De Heer Kerckman bewoont een huijs met ...... get[au]x[eert] op ƒ18:0:01:10:- 
[folio 7 recto]
902:2:0Floris Ariaans bew[oont]: sijn huijs met 12 m[orgen] lantget[au]x[eert] op ƒ18:0:018:-:-1:10:- 
912:2:0Ariaan Dingnomse bew[oont]: het huijs van Maartje Teuwis met 20 morg[en] lant get[au]x[eert] op ƒ18:0:018:-:-1:10:- 
922:0:0Willen Claassen vander Pollen bewoont sijn huijs met 15 morg[en] lant get[au]x[eert] op ƒ18:0:018:-:-1:10:- 
931:12:0Anna Pieterse bew[oont]: het huijs van Willem C. vander Pollen gehuert voor ƒ10:0:0-:17:- 
941:5:0De wed[uw]e Frans van Dijck bew[oont]: haar huijs met 20 morg[en] lant get[au]x[eert] op ƒ16:0:016:-:-1:7:- 
951:15:0De selve gebruikt nog haar huijs met 10 morg[en] lant get[au]x[eert] op ƒ12:0:012:-:-1:-:- 
961:15:0Dirck Crul bew[oont]: het huijs van IJsbrant Willemse Broens is hier waardig ƒ12:0:01:-:- 
970:0:0IJsebrant Willemse Broens bew[oont]: sijn huijs met 28 m[orgen]: lant get[au]x[eert] op ƒ20:0:020:-:-1:13:- 
[folio 7 verso]
980:17:0Jan Jacobse Castricum bew[oont] sijn huijs met 12 morg[en] lant get[au]x[eert] op ƒ20:0:020:-:-1:13:- 
991:2:0Den selven nog een huijs onbewoond get[au]x[eert] op ƒ9:0:0-:15:- 
1001:1:0Frans IJpelaan bew[oont]: sijn huijs met 24 morg[en] lant get[au]x[eert] op ƒ18:0:018:-:-1:10:- 
1010:2:0Ariaan Cornelisse Quant bew[oont]: sijn huijs met 11 m[orgen] lant get[au]x[eert] op ƒ12"0"012:-:-1:-:- 
1021:2:0Sijmen Jansse Sgravema bew[oont]: sijn huijsje get[au]x[eert] op ƒ6:0:0-:10:- 
1031:12:0Jan Aalbertse IJpelaan bew[oont] het huijs vanden Wel Edelen Heer van Castricum met 33 morg[en] lant get[au]x[eert] op ƒ23:0:023:-:-2:-:- 
1042:2:0Gerrit Willemse Kuijs bew[oont] sijn huijs met 22 morgen lant get[au]x[eert] op ƒ18:0:018:-:-1:10:- 
1052:2:0Jan Heertse Roobeek bewoont sijn huijs met 16 morg[en] lant get[au]x[eert] op ƒ18:0:018:-:-1:10:- 
[folio 8 recto]
1062:10:0De kinderen van Heert Robeecq bew[onen]: haar huijs met 18 morg[en] lant get[au]x[eert] op ƒ18:0:018:-:-1:10:- 
1072:10:0De selve gebruijke nog haar huijs met 16 morg[en] lant get[au]x[eert] op ƒ15:0:015:-:-1:5:- 
1081:15:0Jacob Claassen Beets bew[oont] het huijs van Cornelis Jansse Buijtendijck gehuerd voor ƒ12:0:01:-:- 
1091:15:0Cornelis Pieterse Horighem bew[oont]: sijn huijs met 20 morg[en] lant get[au]x[eert] op ƒ15:0:015:-:-1:5:- 
1101:15:0Cornelis Janssen Buijtendijk bew[oont]: het huijs van Jan IJpelaan met 24 morg[en] lant get[au]x[eert] op ƒ15:0:015:-:-1:5:- 
1110:0:0De wed[uw]e Dilof Gerritse een huijsje in duijn geen huer waardig3:-:--:5:- 
1120:0:0Een water moolen omde landen droog te maalen   
[folio 8 verso]
De ondergeschreeven en het hooft deses gemelt ende gequalificeerde persoonen in deses geordonneert, verclaaren opden eed, en handen van de heeren commissarissen ten Jurie[?] als in desen gedaan, de voorengestelde tauxatie vande eijgene huijsen gedaan te hebben, getrouwelijk en op regtelijk sonder gunst of ongunst of andersints jetste[?] te hebben nagelaaten conform de jurestructie daar op gegeven, alles na ons uijtterste vermogen, en beste weetenschap. Actum Castricum den 24e feb[ruarij]: 1731
Pieter Capitijn
Leon[ar]d Tempelaar
B[aart]: IJpelaan
Borderel
 FolioHuizeVerpondinge[Aantekeningen]
 2 [recto]32:-:-2:14:- 
 2 [verso]49:-:-4:2:- 
 3 [recto]59:-:-4:19:- 
 3 [verso]50:-:-4:3:- 
 4 [recto]81:-:-6:15:- 
 4 [verso]102:-:-8:10:- 
 5 [recto]103:-:-8:12:- 
 5 [verso]73:-:-6:2:- 
 Koorn Molen150:-:-10:-:- 
 6 [recto]105:-:-8:11:- 
 6 [verso]63:-:-5:6:- 
 7 [recto]73:-:-6:2:- 
 7 [verso]108:-:-9:1:- 
 8 [recto]124:-:-10:7:- 
 8 [verso]125:-:-10:8:- 
 9 [recto]78:-:-6:10:- 
1225  
 [Totaal]1375:-:-112:6:- 
 De verpondinge[n] over Castricum bedraegd over 110 postens tot den xii penn[ing] ƒ102:6:-  
 Koornmolen tot den xv penn[ing]10:-:-  
  112:6:-  
 fol 6: te veel gebragt0:15:-  
 Accord[eer]t met ’t gaderb[oek]:111:11:-  
Noten

1. Een morgen land : ca. 0,85 hectare.

2. Een roede : een Hondsbosse roede is 11,71 m²; een Rijnlandse roede is 14,19 m².


Vervolg : VolgendeStart : 15 juli 2010 | Laatst bijgewerkt : 28 februari 2015