Begin

Historische bronnen en mythen van Kennemerland

VorigePlaatsen in KennemerlandVolgende


DTB Limmen, R.K., Limmers ingeschreven te Uitgeest en Heemskerk 1630-1648
Uitgeest, Dopen 1630-1647, Trouwen 1630-1648; Heemskerk, Dopen 1637-1641

Data zijn voluit geschreven; het gebruik van hoofdletters is genormaliseerd.
Bron : Rijksarchief Noord-Holland (Haarlem), deel 601a+b (Uitgeest) en deel 230a (Heemskerk), beide digitaal toegankelijk op FamilySearch, het DTB-boek van Uitgeest kwam daarna digitaal ook beschikbaar bij het RAH.
Zie ook de gegevens uit dezelfde bronnen voor Castricum.
Bij gebruik van gegevens dient de bron te worden geraadpleegd.
Limmen, R.K. Dopen van Limmers ingeschreven te Uitgeest 1630-1647

DatumNaam kindNaam vaderNaam moederNaam doopgetuige(n)Aantekeningen
1630
2 juni 1630ClaesGerrit ClaesszAnne ClaesAnne Adriaens 
14 juli 1630BaefgeIsbrant AllertszDirckge DircksTrijn Dirckx 
15 juni 1630ClaesCornelis JacobszGriete ClaesGriet Jacobs 
[–] 1630AletClaes AdriaenszHaesge ClaesBaert Amelsz 
[–] 1630JannetgeWauter JanszTrijn JansBaef Simons 
29 september 1630CornelisJan SimonsAnne JansBarbar Simons 
18 oktober 1630NeeltgeMaerten GerritszAnne AdriaensGriet Adrians 
18 oktober 1630MaritgeCornelis DircszTrijn WillemsGuert Maertens 
4 november 1630LambertClaes WillemszDieuwer AdriaensPieternel Willems 
22 december 1630MaritgeLaurus CorneliszGeertge GerritsNeeltge Isbrants 
22 december 1630BeatrixWauter LaurenszAdrian CornelisNeeltge Laurus 
1631
16 februari 1631AnnaJan DircszMaritge JansAef Jans 
16 februari 1631JacobCornelis PieterszBeli DircksGerrit Arentsz 
16 februari 1631AletMaerten CornelisszMaritge MaertensAechte Cornelis 
22 februari 1631DielofAllert ClaesszGriet IsbrantsMaritge Cornelis 
22 februari 1631AletPieter JansszTrijn PietersAechte Pieters 
[–] april 1631JanJan ArisszMeijnsge MiessenBrecht Jans 
22 april 1631MaritgeJan DirckszGerbrecht DielofsWillem Dircsz 
[–]5 juli 1631GuertgeMichiel AdrianszNeeltge ArisLijsbet Aris 
17 augustus 1631BeliJacob MiessenLijsbet AdriansMeinsge Miessen 
[–] 1631WauterCornelis AdrianszAecht CornelisMaritge Adrians 
[–] 1631DirckAdrian CornelisszTrijn JacobsGuert JacobsGemini (1)
GuertCornelis Adriansz
[–] 1631GerritHeert [–]Trijn CornelisAef Adrians 
[–] 1631JanCornelis JansszTrijn ClaesGuert Claes 
[–] 1631TrijnTamis JansszGuert MaertensNeeltgen Isbrants 
18 november 1631MaritgeClaes MaertenszGriete CornelisMaritge Jans 
1632
1 januari 1632DirckJacob PieterszJannetge JacobsGuert Jans 
13 januari 1632BaefgeDirc PieterszMaritgen AdriansHilgond Jans 
16 februari 1632MaritgeCuirijn AmelszNeeltge ClaesBaert Amelsz 
1 mei 1632AdrianWauter ClaesszGriet JacobsGerrit Claessz 
16 mei 1632AdrianPieter JansszAef AdriansWeijn Jans 
31 mei 1632ClaesJan HenrickszMaritge MaertensNeeltge Cornelis 
19 juli 1632DircgeGerbrant DirckszTrijn DircksBeli Dirckx 
5 augustus 1632GuertgeJan AdrianszMaritge JansAnne Adrians 
3 [!] agustus 1632BeatrixWauter LaurensszAdrian CornelisNeeltge Laurens 
10 augustus 1632CornelisClaes CornelisszMaritge JansPieter Cornelissz 
20 oktober 1632MaritgeMaerten GerritszAnne AdriansAef GerritsIpsemet baptizatit (2)
9 december 1632JanSimon PieterszAecht JansMaritge Jans 
27 december 1632AeghtClaes MaertenszGriete CornelisMaritge Maertens 
27 december 1632AdrianIsbrant AdrianszHaesge PietersJacob Adriansz 
22 november [!] 1632NanAdrian DircszTrijn JansJacob Janssz 
22 november 1632ArisPieter ArisszBaefgen AmelsNesetge[?] Aris 
1633
2 februari 1633PieterAlbert DricszMaritge GeleijnsAdrian Geleijns 
2 februari 1633MaritgeWauter PieterszClaesge ClaesGriete Claes 
4 februari 1633PieterClaes RemmenAechte PietersNeltge Jans 
22 februari 1633GrietLaurens DircszAnne AdriansDirck Adriansz 
22 februari 1633DirckCornelis DirckszTrijn WillemsAeghte Dircks 
4 maart 1633WillemClaes WillemsDieuwer AdriansTrijn Lamberts voor Willem Willemsz 
18 maart 1633CornelisLaurens CorneliszGeertge GerritsAeltge Isbrants 
23 mei 1633JacobJan DirckszMaritge JansNeeltge Jans 
22 juni 1633DirckWillem DircszTrijn WillemsIsbrant Adrienssz 
20 november 1633WillemJan ClaesszAnne JacobsMaritge Cornelis 
20 november 1633CornelisJacob MiessenLijsbet AdriansMaritge Claes 
8 december 1633AdrianCornelis GerritszGriet AdriansAnne Adrians 
18 december 1633GrietAdrian CornelisszAnne WillemsClaes Cornelissz 
24 december 1633JanClaes MaertszGriete CornelisMaritge Jans 
1634
10 februari 1634MiesClaes ArentszAeght ArentsGriet Adrians 
5 maart 1634AnneMarten CornelisszMaritge MaertensMaritge Cornelis 
23 maart 1634MaritgeIsbrant MaertszMaritge JansGriete Cornelis 
10 mei 1634BaefgeClaes CornelisszBreght JansHilgond Jans 
1 juli 1634JacobWillem AdrianszGuerte ClaesApollonie Jans 
[–] 1634AnneCornelis CornelsszMaritge RongenBeertge IsbrantsGemini
AlitDirck Cornelissz
8 oktober 1634MaritgeCornelis JansszMaritge JansGuert Amels 
18 oktober 1634NeeltgeSimon JansszGriet AdriansAef Adrians 
1 november 1634JanPieter ArisszBaefge AmelsCuirijn Amelsz 
16 november 1634MaritgeJan SnijderMaritge MaertensNeeltge Claes 
28 november 1634DircWillem DircszTrijn WillemsGerbrant Dircsz 
29 november 1634DircSimon PieterszAef DircksMaritge Pieters 
30 november 1634LijsbethJan CornelisszLijsbet ArisTrijn JacobsGemini
TrijnMaritge Aris
20 december 1634AletMaerten GerritszMaritge SimonsGerrit Simons 
20 december 1634PieterClaes RemmenAeghte PietersCornelisge Claes 
1635
3 maart 1635NeeltgeCornelis GerritszGriet AdriansAnne Adrians 
4 mei 1635WillemAdrian CornelisszAnne WillemsAlet Jans 
3 juni 1635NeeltgeGerbrant JacobszTrijn DircksTrijn Jans 
24 juni 1634AelbertgeAllert AelbertsGriete CornelisAlet Jacobs 
4 [!] juni 1635CornelisMarten CornelisszMaritge MaertensMaritge Cornelis 
2 augustus 1635AnneGerrit XanderszDuijfge DircksLijsbet Dircks 
24 augustus 1635NeeltgeMarten GerritszAnne AdriansJacob Adrians 
4 september 1635JanJacob MiessenLijsbet AdriansCornelisge Jans 
4 september 1635GuertJan DircszGerbergh DilofsMaritge Jans 
14 september 1635PieterDirck JansszTrijn CornelisJan Pietersz 
24 september 1635MaritgeGerbrant DircszTrijn DircksTrijn Willems 
9 oktober 1635JanAdrian JacobszTrijn JansTrijn Pieters 
9 oktober 1635TrijnJacob CornelisszTrijn AdriansJacob Adriansz 
5 november 1635JacobCornelis PieterszBeli DircksAnne Pieters 
5 november 1635JacobCornelis PietersBeli DircksAnne Pieters 
5 november 1635AdrianTamis JansszGuert MartensNeel Isbrants 
13 december 1635GrietJan AdriansszNeeltge OckersAnne Adrians 
28 december 1635CijtgeDirck Pieters[-]Anne Cornelis 
28 december 1635ArisReijer MiessenGuert JansCunier Willems 
1636
10 januari 1636JanSimon PietersAeght JansHilgond Jans 
11 januari 1636IsbrantClaes CornelisszBeertge IsbrantsNeeltge Isbrants 
18 januari 1636GuertAdrian JansszAef AdriansGuert Jans 
7 maart 1636PieterCornelis CornelisszAnne GeleijnsClaes Cornelissz 
15 maart 1636CornelisSimon PieterszGriete GerritsBreghte Gerrits 
7 mei 1636MaritgeCornelis JansszMaritge CornelisGuert Amels 
12 mei 1636GuertJan CornelisszNeel CornelisTrijn Willems 
28 mei 1636AmelBaert AmelsHilgond JansCuirijn Amels 
17 juli 1636MaritgeClaes RemmeAeghte PietersGuert Wauters 
9 augustus 1636TrijntgeRem AdriansszNeeltge DirxTrijn Adrians 
21 augustus 1636AefgeGerrit ClaesszAefge PietersMaritge Dircx 
31 augustus 1636ClaesJan HeijnricszMaritge MaertensCuirijn Amelsz 
13 september 1636GerberghWillem DircszAdrian CornelisBeertge Isbrants 
17 september 1636MaritgeIsbrant AllertszDircge DircxMaritge Jacobs 
10 oktober 1636AdrianPieter JansszAef AdriansWeijn Jans 
28 oktober 1636GerberghClaes TamisszWilbergh JansGuert Sibrants 
12 november 1636MaritgeMaerten EngelszKrijn [!] JansTrijn Pieters 
12 november 1636AdrianCornelis JacobszGriete ClaesMaritgen Adrians 
28 december 1636TrijnJan CornelisszLijsbet ArisMaritge Aris 
29 december 1636FransFrans AdamsszAnne CarelsGuert [–]Exteri (3)
1637
12 maart 1637AeltgeSimon PieterszAeght JansAeghti Pieters 
13 maart 1637MaritgeJan AdriansszAnne JansGuert Sibrants 
24 maart 1637AefgeCuirijn AmelszNeeltge ClaesBaert Amelsz 
24 maart 1637MaritgeCornelis JansszNeeltge TomisAeghte Tomis 
[–] april 1637AeghtMarten CornelisszMaritge MartensAeghte Cornelis 
[–] april 1637LijsbetWauter JansszMaritge FlorisNeeltge Jans 
[–] april 1637MaritgeWauter LaurensszAdrian CornelisNeeltge Laurens 
25 april 1637NeeltgeSimon ClaessenNeeltge CoelenGuert JansCondit. (4)
29 april 1637ArentDirc RemmenAnne ArentsCornelis Arentsz 
19 mei 1637JanSimon JansseGriet AdriansAef Adrians 
5 juni 1637AeghtAdrian DircszTrijn JansAefge Cornelis 
29 juni 1637AdrianDirc PieterszMaritge AdriansDieuwer Adrians 
13 augustus 1637IsbrantClaes MaertszGriete CornelisApollonie Jans 
16 augustus 1637CornelisSimon PieterszGriete GerritsBreghtge Gerrits 
15 oktober 1637AnneMaerten GerritszMaritge SimonsBreghtge Gerrits 
26 oktober 1637AdrianDirc GerritszGuert AdriansDieuwer Adrians 
2 november 1637TrijntgeJan SimonsAnne JansAnnetge Aelberts 
11 november 1637MaritgeJacob CornelisszTrijn AdriansRem Adriansz 
27 november 1637LijsbetLaurens CornelisszGeertge GerritsAnne Cornelis 
27 november 1637JanAlbert AdriansszAnne DircxBarbar [–] 
8 augustus [!] 1637WillemWillem AelbertszAnne IvarhimsCuitijn AmelszAdult. cond. (5)
27 december 1637AdrianMarten GerritszAnne AdriansMaritge Gerrits 
1638
25 januari 1638MichielTamis JansszGuert MartensTrijn Willems 
31 januari 1638JanClaes JanssenAlijdt ArisGuert Simons 
31 januari 1638MaritgePieter JansszTrijn PietersAdrian Pieters 
3 februari 1638MaritgeAdrian JacobszTrijn JacobsNeltge Jans 
9 februari 1638MaritgeIsbrant AllertszDircge DircxMaritge Jacobs 
16 maart 1638MaritgeCornelis CornelisszAnne GeleijnsAdrian Geleijns 
17 februari [!] 1638JanGerrit ReijerszMaritge JansMaritge Dircx 
12 augustus 1638DircDirc AdrianszMaritge DircxGriete Dircx 
12 augustus 1638MaertenCornelis JansszMaritge JansMaritgen Adrians 
31 augustus 1638CuirijnBaert AmelszHilgond JansCuirijn Amelsz 
31 augustus 1638JacobClaes CornelisBreght JansBaert Amelsz 
21 september 1638NielAdrian JAnsszAefge AdriansGuert Jans 
31 oktober 1638CornelisClaes MaertszGriete CornelisGerrit Reijersz 
30 september [!] 1638IsbrantIsbrant AdrianszHaesge PietersTrijn Adrians 
9 oktober 1638GuertAdrian SimonszMaritge WillemsTrijn Lamberts 
12 november 1638MaritgeWillem DircszTrijn WillemsAeght Jans 
10 december 1638SiberghOtger ClaesszMaritge CornelisCornelisge Claes 
1639
20 januari 1639AlijdtClaes CornelisszBreght JansHilgond Jans 
10 april 1639CornelisPieter JansszMaritge MartensCuirijn AmelszAdult. Cond.
28 augustus 1639JoosjeGerrit ReijerszMaritge JansClaes Jans 
1640
1 februari 1640ClaesPieter JansszTrijn PietersAeghie Pieters 
25 februari 1640AnneLaurens CornelisszGeertge GerritsDircge [–] 
14 maart 1640JanAdrian JansszAeltge JansMaritge AdriansCond.
18 maart 1640DircMarten GerritszAnne AriansMaritge Gerrits 
29 april 1640MaritgeJan CornelisszLijsbet ArisCornelisge Claes 
8 mei 1640GuertgeWauter PieterszClaesge ClaesDigna Cornelis 
18 juni 1640JacobAdrian JacobszTrijn JansBarbar Pieters 
1 juli 1640CornelisJan SimonsszAnne JansJans Janssz 
22 november 1640LudutgeDirc AdrianszMaritge DircxAnne Dircx 
23 juli 1640Antge[–][–]Gerberg DielofsPauperes (6)
23 juli 1640AnnitgePieter SimonsNeeltge JansWiberg [–] 
23 juli 1640TrijntgeSimon RemmenJannetge JansTrijn Adrians 
31 juli 1640AnneSimon PieterszAeght JansHilgond Jans 
14 september 1640MaritgeJacob MiessenLijsbet AdriansCijtge Jans 
27 november 1640AeghtgeCornelis JansszMaritge JansGuert Amels[?] Adulter.
20 november 1640AmelBaert AmelszHilgond JansCuirijn Amelsz 
20 november 1640AmelCuitijn AmelszNeeltge ClaesBaert Amelsz 
1 december 1640MaritgePieter JansszAnne GerritsCornelisge Claes 
1641
5 januari 1641MaritgeWauter JansszMaritge FlorisTrijn Jans 
6 januari 1641GeleijnAdrian GeleijnszMaritge PietersAnne Geleijns 
7 maart 1641TamisLaurens DircszNeel ArentsLijsbet Dircx 
8 april 1641TrijntgePieter JansszJannetge JansStijntge Jans 
19 februari [!] 1641AnneAdrian JansszAefge AdriansCornelisge Claes 
3 juni 1641PieterJan CornelisszLijsbet ArisCornelisge Claes 
9 juni 1641MaritgeDirc GerritszGuert AdriansRoelofge Bauwens 
9 juni 1641AlijdtCornelis CornelisszAnne GeleijnsClaes Cornelissz 
2 september 1641AeghtgeMaerten CornelisszMaritge MaertensAeghtge Cornelis 
12 september 1641NeeltgeMaerten GerritszAnne AdriansNeeltge Jans 
27 november 1641CornelisReijer CornelisszTrijn CornelisAnne Cornelis 
10 december 1641CornelisgeJacob CornelisszTrijn AdriansAdrian Cornelis 
17 december 1641RijcgeGerrit ReijersszMaritge JansGriete Tonis 
1642
13 mei 1642TonisPieter ArisszBaefgen AmelsTrijn Cornelis 
19 juni 1642AdrianAdrian SimonsszMaritge WillemsMaritgen Adrians 
11 september 1642JanAdrian PieterszTonisge JacobsAeghtje[!] Pieters 
2 oktober 1642JacobWilbort GerritszMarijtge PietersBarbar Pieters 
5 oktober 1642GrietgeWauter PieterszClaesge ClaesHaesge Pieters 
29 juni [!] 1642JanJan SimonsszHaesge CornelisCuirijn AmelszAdult. cond.
13 juli 1642JanWauter JansszMarijtge FlorisAdrian Janssz 
26 juli 1642NeeltgeDirc PietersszMarijtge AdriansMarijtge Dirckx 
27 juli 1642AdrianDirc AdriansszMarijtge DircxJacob Adrianssz 
30 juli 1642GerritOtgert ClaesszMaritge CornelisCornelisge Claes 
17 augustus 1642JanMarten EngelszCrijntge [–]Cornelisge Claes 
27 november 1642JanJan CornelisszNeel PietersTrijn Willems 
23 december 1642LaurusWauter LaurensszAdrian CornelisAefge Cornelis 
1643
7 april 1643TrijntgeAdrian JansszAefge AdriansGuert Jans 
17 mei 1643FransAelbert FransszMarijtge PietersAdrian Pieters 
31 mei 1643MaritgePieter CorneliszNeeltge PietersAdrian Pieters 
26 juli 1643KrijntgeJan AdriansszMarijtge WillemsGuert Wauters 
31 juli 1643JacobJan AdriansszMarijtge JacobsAeltge Jacobs 
6 augustus 1643ReijerJan AdriansszAnne JansGuert Jans 
20 november 1643CornelisReijer CornelisszTrijn CornelisWillemtge Cornelis 
20 november 1643ArentLaurens DircszNeel ArentsMarijtge Pieters 
29 november 1643JanJan JansszGriete ClaesMies Claessz 
1644
[–] 1644JanAdrian CornelisszJannetge JansNeeltge Jans 
19 maart 1644PieterAdrian JansszTrijn JansTrijn Willems 
19 maart 1644PieterSimon PieterszGriete GerritsBreghte Gerrits 
31 juli 1644AdrianCornelis LaurenszKunier JansLaurens Gerritsz 
20 september 1644GuertgeOtger ClaesszMarijtge CornelisCornelisge Claes 
26 september 1644CornelisRem LaurenszBeli PietersBarbar Pieters 
[–] 1644MarijtgeJacob JanszAelbertge WillemsAnne Jans 
1645
5 januari 1645MarijtgeAdrian JansszAef AdriansGuert Jans 
5 januari 1645GerritJan GerritszBreghte GerritsSoutge Gerrits 
8 januari 1645AnneClaes AdriansszAeght AdriansCornelisge Claes 
9 februari 1645CornelisAlbert FransszMarijtge PietersCijtge Pieters 
15 februari 1645AnnaBaert PietersMarijtge PietersCijtge Pieters 
18 maart 1645CornelisDirc AdriansszMarijtge DircxAnne Dircx 
8 [!] maart 1645MarijtgeJan JansszGriete ClaesJannetge Claes 
7 april 1645WiberghPieter JansszTrijn PietersMarijtge Pieters 
14 april 1645AlijtGerrit ReijerszMarijtge JansGriet Jewens 
7 juni 1645BeliClaes CornelisszTrijn JansGuerte Cornelis 
11 juli 1645SivertJan SivertszNiesge MaertensLijsbeth Siverts 
15 september 1645AefgeDirc RemmenAnnetge ArentsMarijtge Gerrits 
28 oktober 1645JanAdrian GeleijenMarijtge PietersGriet Adrians 
1646
8 februari 1646PaulusWillem JansszMarijtge CornelisMaerten Janssz 
11 februari 1646AnnePieter JansszAnne GerritsAlet Floris 
4 april 1646JanPieter SimonsszNeeltge JansFokel Dirckx 
4 april 1646MarijtgeFrans PieterszAeght AdriansLijsbet Adrians 
4 april 1646JanS.P.Wen CornelisNeel Cornelis 
12 mei 1646JanSimon RemmenJannetge JansPieter Janssz 
13 juli 1646JannetgeMaerten GerritszAnne AdriansMarijtge Gerrits 
20 juli 1646TrijntgeJan WalichszTrijn WillebrordtsMarijtge Tamis 
12 augustus 1646PieterBaert PietersMarijtge PietersCornelis Pieters 
14 augustus 1646AdrianWillem JacobszMarijtge CornelisClaes Willemsz 
21 augustus 1646MarijtgeJacob JansszTrijn AdriansTrijn Jans 
22 september 1646JanJacob CornelisszTrijn AdriansAdrian Cornelis 
23 september 1646JanGerrit MiessenWillemtge CornelisNeel Pieters 
23 september 1646JacobMaerten CornelisszMarijtge MartensMarijtge Claes 
2 oktober 1646IsbrantClaes SibrantszGrietgen IsbrantsWillem IsbrantsGemini
MaertenIsbrant Isbrants
11 december 1646NeeltgeRem JansenszBeli PietersBarbar Pieters 
29 december 1646MeijnsgeAlbert FransszMaritge PietersNeeltge Huigen 
1647
15 januari 1647BaertPieter JansszTrijn BaertsJacob Baertsz 
17 januari 1647MarijtgeAdrian PieterszTrijntge JacobsAeght Jans 
28 maart 1647AeghtAdrian JansszAef AdriansGuert Jans 
2 mei 1647MarijtgeClaes FredericszTrijn DircxCornelisge Cornelis 
15 augustus 1647MarijtgePieter JansszGriete DircxCornelisge Claes 
13 september 1647MaertenJan sijbertszNiesge MaertensCornelisge Claes 
31 mei 1647SimonMies SimonszPietertge PietersPieter SimonsszCond.
[–] juni 1647IsbrantJan GerritszBreghtje GerritsAnne Gerrits 
6 augustus 1647PieterJan JansszGriete ClaesJanen[?] Claessz 
4 oktober 1647MarijtgeCornelis TonisszNeltgen JansApollonie Jans 
7 oktober 1647MarijtgeWillem JansszMaritge CornelisDuijfge Cornelis 
30 oktober 1647JacobPieter DircszAefge FlorisNeel Dircx 
1648
17 januari 1648CornelisJan HuijgenMarijtge PietersJacob Janssz 
6 februari 1648MarijtgeJacob GerritszTrijn FlorisWauter Janssz 
23 februari 1648TrijntgeAdrian GeleijnszMarijtge PietersMaijnerigh Pieters 
10 mei 1648AnnePieter JacobszAelbert TonisMachteld Jacobs 
9 augustus 1648CornelisJan PieterszLijsbet VornelisAeghte Pieters 
14 september 1648AnneDirc RemmenAnne ArentsMarijtgen [–] 
23 september 1648GuertgeCornelis BosmansAeght JacobsMarijtge Jans 
6 oktober 1648EngeltgeQuirijn AmelszNeeltge ClaesAnne Dieuwens 
5 november 1648AnneArent DircszAefge FlorisAdrian Floris 

Limmen, R.K. Trouwen van Limmers ingeschreven te Uitgeest 1630-1648

DatumBruidegomBruidGetuigeGetuigeAantekeningen
1630
Geen
1631
10 juni 1631Cuirijn AmelszNeeltge ClaesWillem ClaesszBaert Amelsz 
10 juni 1631Maerten CornelisszMaritge MaertensIidemDisp. in 4 gr. (7)
1632
16 januari 1632Jan HenricszMaritge MaertensWillem ClaesszBaert Amelsz 
18 januari 1632Willem DircszTrijn WillemsWillem ClaesszMaritge Cornelis 
1633
3 februari 1633Cornelis GerritszGriet AdriansCornelis ClaesszAdrian Pietersz 
3 mei 1633Adrian JansszAef AdriansWillem ClaesszClaes Adriansz 
1634
[–] 1634Jacob CornelisszTrijn AdriansWillem ClaesszRem Pietersz 
1635
11 september 1635Cornelis CornelisszAnne GeleijnsWillem ClaesszJan Cornelissz 
1636
18 september 1636Dirc RemmenAnne ArentsAdrian PieterszSimon Pietersz 
1637
21 januari 1637Gerrit LaurenszAef JansHeert HenricsPieter Florissz 
19 mei 1637Albert AdrianszAnne DricxWillem ClaesszMaritge Cornelis 
1 mei 1637Adrian JansszBreght JacobsWillem ClaesszMaritge Cornelis 
24 juni 1637Gerrit ReijerszMaritge JansCornelis PieterszMaritge Cornelis 
1638
16 mei 1638Mies SimonszPietergen HersWillem ClaesszJan Bruijnsz 
5 december 1638Jacob ClaesszCijtge JansJan AllertszClaes Cornelissz 
1639
21 januari 1639Jan JacobsszAefge JansJan ClaesszAdrian Janssz 
2 juni 1639Cornelis CornelisszAlijdt JansAdrian CornelisszCornelis Adriansz 
29 november 1639Adrian GeleijnszMaritge PietersMaerten IsbrantszJan Cornelissz 
1640
20 februari 1640Pieter JansszGuert JansJan SimonsszJan Janssz 
20 mei 1640Adrian JansszMaritge AdriansJoncker NiveltLaurens Cornelissz 
18 juni 1640Pieter JansszJannetge JansIsbrant PietersJacob Pieters 
1641
14 januari 1641Pieter ClaesszAnne DircxClaes JansszCornelisge Claes 
27 juni 1641Albert FransszMaritge PietersBaert PieterszClaes Janssz 
30 november 1641Pieter JacobszAelbert TonisWillem CornelisszNiel Gerritssz 
1642
8 februari 1642Allert PietersszNeeltge CornelisClaes AdriansszDirc Adrianssz 
2 maart 1642Baert PietersszMarijtge PietersClaes AdriansszDielof Claessz 
4 maart 1642Claes AdriansszTrijn JansClaes JansszDirc Adrianssz 
18 mei 1642Gerrit JansszTrijn JansDirc AdriansszSimon Remmen 
5 oktober 1642Maerten EngelszTrijntge JansCornelisge ClaesNeeltge Isbrants 
10 december 1642Jan JansszGriete ClaesMies ClaesszHilgund Jans 
1643
18 januari 1643Cornelis TonisszNeltge JansBaert PieterszBauwen Cornelissz 
8 februari 1643Willem JansszMarijtge CornelisPieter CornelisszHilgod Jans 
1644
Geen
1645
18 maart 1645[–]Jannetge Jans Ja tempeo (8)
16 juli 1645Simon AdrianszGriete ClaesPieter AriszEt alij 
18 september 1645Hiro WilbortszMarijtge CornelisDavid RosenPieter Florisz 
1646
9 januari 1646Pieter JansszGriete DircxJan AllertszGerrit Maertsz 
16 januari 1646Isbrant PieterszGriete CornelisJan AlbertszCornelis Simonsz 
16 januari 1646Adrian SimonsszMarijtge WautersIJdem 
30 januari 1646Tonis SimonsszJoostge Jans Ja tempeo
11 februari 1646Jan TamisszAeghte CornelisPieter CornelisszClaes Janssz 
8 juli 1646Claes FredericszTrijn DircxCuirijn AmelsszJan Wautersz 
18 november 1646Adrian CornelisszBelijtge IsbrantsWillem ArisszJan Wautersz 
1647
20 januari 1647Adrian JansszTrijn WillemsClaes DieloffszWillem Janssz 
17 november 1647Jan PietersszLijsbet CornelisCornelis PietersszWillem Janssz 
1648
9 april 1648Cornelis DircszMarijtge IsbrantsAdrian PieterszGerrit Maertsz 
5 november 1648Mies JacobszGuert JansWauter IsbrantsAdrian Pietersz 
[Doorgestreepte tekst]

Limmen, R.K. Dopen van Limmers ingeschreven te Heemskerk 1637-1641

DatumNaam kindNaam vaderNaam moederNaam doopgetuige(n)Aantekeningen
1637
27 september 1637IdaWillem CornelissenDieuwertjen, uxorMaritje Cornelis 
22 november 1637CorneliaPieter WilmsGeurt JansTrijn Wilms 
1638
9 maart 1638CorneliaJacob MiessenLijsbet AriaensMansje Miessen 
6 april 1638JacobusClaes CornelisBeertjen IsbrantsNeeltjen Isbrants 
4 september 1638MariaCornelis JacopsenGriete ClaesGeurtje Claes 
8 november 1638CatharinaPieter JanssenAnna GerritsAnnetje Wilms 
9 december 1638FlorentiusWouter JanssenMaritje FlorisTrijn Floris 
26 december 1638SijmenPieter SijmensenNeel JansenJan Sijmensen 
1639
9 januari 1639MariaJan AriaensenNeeltje OckersGeurt Niessen, loco (9) Anntjen Ockers 
28 januari 1639IsbrandusClaes SibrantsGrietjen IsbrantsNeeltjen Isbrants 
13 februari 1639JoannesSimon PietersenAecht JansHillegond Jans 
21 februari 1639GerardusPieter ArissenBaefjen AmelsBert Amels 
24 juni 1639NicolausJan CornelissenNeel PietersAlit Pieters 
23 augustus 1639EvaJacop CornelissenTrijn AriensGriet Ariens 
11 september 1639Erica/Erckje vel (10) ErocaGerbrant DirxsenTrijn DircxBrechtje Cornelis 
Fest St. Michaëli (11) 1639ReijerJan ArienssenAnna JansAecht Cornelis 
Dom. ult. Peut. (12) 1639SimonMarten CornelissenMaritje MertensGriet AriensFoenella (13)
Dom. 3e Advent (14) 1639SimonDirck LemmenAnna ArentsMaritje Jans 
1640
Ult.maart 1640MariaClaes JanssenAlit ArisAnna Jans 
18 augustus 1640CorneliusWillem CornelissenMaritje NielenAechte Cornelis 
6 september 1640AlitArien PieterssenTeuntje JacopsTrijn Pieters 
11 september 1640GertrudisPieter CornelissenNeeltje PietersGriet Ariens 
29 september 1640JoannesOtger ClaessenMaritje CornelisCornelisje Claes 
30 oktober 1640AleidisPieter JanssenGuert JansMaritje Jans 
1641
17 april 1641JoannesClaes CornelissenBrecht JansBert Amelsen 
24 mei 1641MattheusCornelis JacopsenGriete ClaesAnna Claes, nōm. (15) Hermanus [–] 
14 september 1641MariaCornelis LaurissenCuniertje JansMaritje Wilms 
19 oktober 1641GertrudisArien PietersenTeunisje JacopsAlit Jacops 
11 november 1641TheodorusPieter ClaessenAnna DircxMaritje Dircx 
Noten

1. Gemini : tweelingen (vrouwelijk).
2. Ipsemet baptizatit : doopte zichzelf; waarschijnlijk bedoeld : door de ouders.
3. Exteri : van buiten, vreemdelingen.
4. Condit. (conditiones) : onder voorwaarde, voorwaardelijk.
5. Adult. cond. (van adulterus, bastaard, van een vader die al met een andere vrouw gehuwd was, of van adultus, volwassen; cond. : onder voorwaarde, voorwaardelijk).
6. Pauperes : paupers, arme mensen, niet bij naam bekend.
7. Disp. in 4 gr. : dispensatie (ontheffing, vrijstelling) wegens de vierde graad bloedverwantschap (neef en nicht).
8. Ja tempeo : ?
9. Loco : plaats, hier : voor, in plaats van.
10. Vel : of, ofwel.
11. Fest. St. Michaëli : feestdag van de aartsengel Michaël, 29 september.
12. Dom. ult. Peut. (Dominicum ultima peut.)  laatste zondag(?) van de Heer; ultima : aan het eind van.
13. Foenella : ?
14. Dom. 3e Advent : derde adventsdag, ook gaudete genaamd, zondag van de Heer tussen 10 november en 17 december.
15. Nōm. (nōmine) : voor, in naam van.


Vervolg : VolgendeStart : 25 februari 2019 | Laatst bijgewerkt : 13 maart 2019