VorigeVIII.7Volgende

Jannetje IJpelaan en Floris Twisk

Jannetje IJpelaan, dochter van Jacob IJpelaan en Trijntje Sop, zie VII.5, geboren ca. 1763, overleden Castricum, 19 maart 1815, 51 jaar oud, aangifte Castricum, B.S., 21 maar 1915.

Jannetje IJpelaan ondertrouwt Castricum, aangifte voor de Impost in de 4e klasse [= Pro Deo], 9 mei 1790, met betoog naar Baccum (betoog = bewijsvoering, het huwelijk vond dus plaats te Bakkum), Floris Twisk, boer, armmeester te Bakkum, in 1808 boer op ’t Noordend aan de Kooiweg, geboren ca. 1764, overleden Castricum, aangifte 16 maart 1808 («6, 18 Maart, Floris Twisk, 16 Maart, 43 Jaren, Castricum, gehuwd, 7 kinderen, 19 Maart», Register van aangegeven lijken), 43 jaar oud, zoon van Jan Twisk, landbouwer, en Grietje Diependaal.

Jannetje IJpelaan, wonende Castricum, akten Vredegerecht Alkmaar, 1815, inventarisnummer 50, aktenummer 542, 544 en 547; 1816, inventarisnummer 51, aktenummer 676.

Transcriptie afschrift overlijdensakte Jannetje IJpelaan [een deel ontbreekt in het afschrift] :

«In het jaar agttien honderd en vijftien den een en twintigste der maand Maart des 's avonds om zes uuren zijn voor ons Burgemeester der Gemeente Castricum district Alkmaar provincie Noord Holland gecompareerd Jacob Twisk van beroep boereknegt, wonende de Gemeente van Bergen in de bovengenoemde provintie oud vier en twintig jaren welke ons verklaard hebbende dat op des negentiende dezes maand des 's morgens om vier uuren alhier is overleden Jannetje IJpelaan weduwe van wijlen Floris Twisk, zonder beroep oud een en vijftig jaren moeder van de eerste comparant en naaste gebuur van de tweede comparant. En hebbende de declaranten deze acte nadat hun de zelve was voorgelezen nevens ons ondertekend (get.) Jacob Twisk, Jan Fr. Brakenhof, Pr. Kieft Burgem[eester].»

Kinderen van Floris Twisk en Jannetje IJpelaan :

 1. Jacob Twisk, boerenknecht, arbeider, woonde te Velsen, geboren Castricum, 16 februari 1791 (bron ?), overleden Velsen, 1 november 1847, 56 jaar oud, trouwt :
  (1) Velsen, B.S., 23 juli 1826 Anna van ’t Hof, gedoopt Uitgeest, 31 december 1789, overleden Velsen, 14 januari 1841, 51 jaar oud, dochter van Huibert van ’t Hof, en Geertje Ruijs.
  (2) Velsen, B.S. 20 juni 1841 Marijtje Wessel, gedoopt Assendelft, 16 juli 1807, overleden Velsen, 22 juni 1884, bijna 77 jaar oud, dochter van Barend Wessel en Neeltje Dekker.
  Anna van ’t Hof was weduwe van Cornelis van Buggenum.
  Zeven kinderen.
 2. Grietje Twisk, geboren Castricum, ca. 1792, overleden Castricum, aangifte voor de Impost door haar vader Floris Twisk onder ƒ3,-, 4 september 1792 (Rijksarchief Haarlem, Impost 1791-1805, inventarisnummer 328a).
 3. Jan Twisk, arbeider, geboren Castricum, ca. 1794, overleden Santpoort, 19 januari 1848, 54 jaar oud, trouwt Velsen, B.S., 19 november 1815 Anna Spanjaard, geboren Velsen, 15 augustus 1796, overleden Velsen, 8 augustus 1856, bijna 60 jaar oud, dochter van Wouter Spanjaard, en Clara Verzijlberg.
  Zeven kinderen.
 4. Gerrit Twisk, geboren Castricum, ca. 1796, overleden Castricum, 10 mei 1814, 18 jaar oud.
 5. Grietje Twisk, bij huwelijk dienstmaagd, geboren Castricum, 16 oktober 1797, overleden Castricum, 21 december 1838, 41 jaar oud, trouwt Castricum, B.S., 20 november 1823 Cornelis Zoontjes, dagloner, bij huwelijk wonende Bakkum, gedoopt Uitgeest, 3 januari 1797, overleden Castricum, 14 november 1838, 41 jaar oud, zoon van Baltus Zoontjes, en Grietje Blom.
 6. Willem Twisk, bij huwelijk kleermakersknecht, kleermaker in de Oosterbuurt, geboren Castricum, 16 juli 1799, overleden Castricum, 18 mei 1863, 63 jaar oud, trouwt Castricum, B.S., 14 februari 1827 Maartje Duineveld, geboren Heiloo, 24 november 1801, overleden Castricum, 2 augustus 1866, 64 jaar oud, dochter van Simon Duijneveld, dagloner, en Aagje Cornelis de Groot.
  Vijf kinderen.
 7. Crelis Twisk, gedoopt Castricum, R.K., 9 augustus 1801 («9 augustus 1801, Crelis, Floris Jansz Twisk, Jannetje Jac. IJpelaan, Jacob Florisz Twisk & Guurtje Ruijs»), overleden Castricum, aangifte voor de Impost door de vader Floris Twisk onder ƒ3,-, 9 november 1801, 3 maanden oud (Rijksarchief Haarlem, inventarisnummer 328a).
 8. Aafje Twisk, gedoopt Castricum, R.K., 25 januari 1803 («25 januari 1803, Aafje, Floris Twisk, Jannetje Jac. IJpelaan, Wulbert T. Dekker & Antje T. Dekker»), overleden Castricum, 26 januari 1803, 1 dag oud.
 9. Maarten Twisk, gedoopt Castricum, R.K., 29 maart 1806 («29 maart 1806, Maarten, Floris Jansz Twisk, Jannetje Jac. IJpelaan, Arien D. Knaap en Neeltje Aalb. Capitijn»), overleden Castricum, 27 bloeimaand [= mei] 1810, 4 jaar oud, begraven Castricum, 1 zomermaand [= juni] 1810 (Rijksarchief Haarlem, Register van Aangegevene Lyken, inventarisnummer 327).
 10. Frans Twisk, gedoopt Castricum, R.K., 20 april 1807 («20 april 1807, Frans, Floris Jansz Twisk, Jannetje IJpelaan, Gerrit Tromp en Willemijntje Wintzen»), overleden Castricum, 3 november 1811, 4½ jaar oud.

Aantekeningen Aantekeningen

Zie voor een genealogie van de familie Twisk : De Castricumse familie... Twisk / C.G. Bakker-van der Wolff en S.P.A. Zuurbier. - In : Oud Castricum, 10e Jaarboekje. - Castricum : Stichting Werkgroep Oud-Castricum, 1987. - 51 p. - p. 26-44. Een groot deel van de bovenstaande gegevens is aan die publicatie ontleend.


Aantekeningen Aantekeningen S.P.A. Zuurbier te Castricum

26 juni 1809, OR 2043-4 (Castricum)
Schout Joachim Nuhout van de Veen
Schepenen: Jan van Bruijnswaard en Pieter Kuijs
Compareerden Jannetje IJpelaan, weduwe van Floris Jansz. Twisk te Castricum
verkoopt aan Albert Dirksz. Knaap alhier
een kroft zaadland ‘de halve Tuin’ met zijn aankleven en de werf van Jeroen Sonnevelt groot 770 Roede belast met de verponding van een afgebroken huis, belend ten oosten mevr. de weduwe van Akerlaken en ten westen de algemene weg.
Koopsom ƒ 200,-

Vervolg Volgende


Start : 31 december 1999 | Laatst bijgewerkt : 18 maart 2013

Afschrift overlijdensakte Jannetje IJpelaan

Afschrift overlijdensakte Jannetje IJpelaan

Afschrift overlijdensakte Jannetje IJpelaan
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)