VorigeIII.2Volgende

Pieter IJpelaan en Anna Pietersdr.

Pieter IJpelaan, zoon van Willem IJpelaan en Maritje Pieters, zie II.1, schepen te Oudorp in 1610, geboren ca. 1582, overleden voor 1623.

Pieter IJpelaan wordt in het testament van zijn ouders van 1614 als erfgenaam vermeld, in het testament van zijn ouders van 1623 daarentegen als overleden met niet bij name genoemde kinderen.

Pieter IJpelaan trouwt ca. 1603 Anna Pietersdr.

Notarieel Alkmaar onder Anna Pietersdr (1).

In 1610 vermeld als schepen te Oudorp :

«Alkmaarse regesten: 615. 1610, oktober 5. Eggelen Ariaensz., schout te Outdorp, en Pieter Willemsz. Ypelaen en Hertgen Gerritsz., schepenen, verklaren dat Dirck Florisz., poorter te Haerlem, verkocht heeft aan zijn vader Floris Jansz., poorter te Alcmaer, een stuk land, groot 7� gars, geheten het Binnenstuck, gelegen in de zuidoosthoek van de Vroonermeer in de ban van Outdorp, belend ten zuiden de ringsloot of arme wezen, ten westen Costverloren, ten noorden Jacob van Teylingens erfgenamen of Jasper Rombouts, ten oosten de vaart naar Sint Pancras. Met zegel. Inv. nr. 1705.» (2).

Zoon van Pieter IJpelaan en Anna Pieters :

  1. Cornelis IJpelaan, geboren ca. 1605, volgt IV.5.

Aantekeningen Aantekeningen

Vervolg Volgende


Noten

1. Regionaal Archief Alkmaar, IJpenland, Pieter Willemsz., zie Anna Pietersdr., inventarisnummer 65.

2. Genealogische fragmenten van personen in en uit Alkmaar / Rob Gomes.


Start : 31 december 1999 | Laatst bijgewerkt : 5 december 2008