VorigeX.11Volgende

Inhoud van deze pagina

Frans IJpelaan, Antje de Reus en Klaasje Orij

Franciscus IJpelaan (Frans), arbeider, zoon van Cornelis IJpelaan en Antje Leegwater, zie IX.11, geboren Castricum, 24 februari 1833, overleden Castricum, 17 januari 1873, 39 jaar oud.

Frans IJpelaan trouwt Egmond-Binnen, B.S., 2 februari 1861 Anna de Reus (Antje), geboren Egmond-Binnen, ca. 1846, overleden 1863, dochter van Cornelis de Reus, arbeider, en Maartje Dekker.

Frans IJpelaan hertrouwt Castricum, B.S., 15 november 1863 Klaasje Orij, geboren Castricum, 6 april 1843, dochter van Joseph Orij, arbeider, en Trijntje van den Dam.

Klaasje Orij hertrouwt Castricum, B.S., 23 januari 1876 Cornelis Bont, bij trouwen boerenkecht, in 1893 arbeider, in 1902 en 1907 landbouwer, ook daglooner, geboren Egmond aan Zee, 24 oktober 1838, overleden Alkmaar, 1 november 1916, 77 jaar oud, bij tweede huwelijk wonende Castricum, zoon van Dirk Bont, vletschipper, en Johanna Zwaag.

Cornelis Bont was weduwnaar van Aaltje Zonneveld, geboren Castricum, 19 september 1843, overleden Castricum, 4 juni 1874, 31 jaar oud, dochter van Cornelis Jansz. Zonneveld en Aaltje Everout, trouwt Castricum, B.S., 11 april 1869.

Het gezin woonde 1861-1890 Schulpstet nr. 222, 407 en 433.

Kinderen van Frans IJpelaan en Antje de Reus :

 1. Anna IJpelaan, geboren Castricum, 8 december 1861, trouwt Jacob Roozendaal, volgt XI.11.
 2. Levenloos kind, geboren en overleden Castricum, 22 januari 1863.

Kinderen van Frans IJpelaan en Klaasje Orij :

 1. Joseph IJpelaan, geboren Castricum, 20 februari 1865, overleden Castricum, 21 februari 1865, 16 dagen oud.
 2. Catharina IJpelaan (Trijntje), geboren Castricum, 7 februari 1866, trouwt Gerardus Dekker, volgt XI.12.
 3. Cornelia IJpelaan, geboren Castricum, 7 oktober 1867, trouwt Joannes Brakenhoff (Jan), volgt XI.13.
 4. Maria IJpelaan (Maartje), geboren Castricum, 4 november 1869, trouwt Cornelis Kaandorp, volgt XI.14.
 5. Geertruida IJpelaan (Guurtje), geboren Castricum, 30 januari 1872, trouwt Cornelis Willebrordus Stam, volgt XI.15.
 6. Franciscus IJpelaan, geboren Castricum, Schulpstet, nr. 344, 18 april 1873, overleden Castricum, 15 september 1873, bijna 5 maanden oud.

Kinderen van Cornelis Bont en Klaasje Orij :

 • Alida Bont, geboren Castricum, Schulpstet, nr. 344, 18 juni 1877, trouwt Castricum, B.S., 12 november 1902 Andreas Johannes van Schinkel, geboren Velsen, ca. 1876, zoon van Gijsbert van Schinkel, gemeentebode, en Hendrica van Lieshout.
 • Jansje Bont, geboren Castricum, Schulpstet, nr. 344, 4 november 1878, overleden Castricum, 11 november 1880.
 • Frans Bont, geboren Castricum, Schulpstet, nr. 407, 3 februari 1880, trouwt Castricum, B.S., 11 juli 1907 Lucia Alders, geboren Velsen, ca. 1889, dochter van Hendrik Alders en Catharina Fransen.
  Frans Bont woonde in 1930 Schulpstet, nr. 6, naast zijn zoon Cor Bont (gehuwd met Hendrika Hopman).
 • Jacob Bont, geboren Castricum, Schulpstet, nr. 407, 22 maart 1881, overleden Castricum, 19 mei 1881.
 • Simon Bont, geboren Castricum, 24 december 1883, overleden Castricum, 8 maart 1885.

Kinderen van Cornelis Bont en Aaltje Zonneveld :

 • Aaltje Bont, geboren Castricum, ca. 1871, trouwt Castricum, B.S., 8 november 1893 Cornelis Johannes Nijman, bij trouwen vrachtrijder, geboren Heemskerk, ca. 1870, zoon van Jan Nijman, vrachtrijder, en Columba van Veen.
 • Grietje Bont, geboren Castricum, ca. 1873, trouwt Castricum, B.S., 10 mei 1897 Gerrit Apeldoorn, bij trouwen broodbakker, geboren Egmond-Binnen, ca. 1873, zoon van Gerrit Apeldoorn, timmerman, en Guurtje Scheerman.

Aantekeningen Aantekeningen (De) Reus

Kinderen van Jacob Ariez. Reus en Maartje Dirkze Schui(j)t :

 1. Adrianus Reus, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Laurentius, 17 november 1782, zoon van Jacob Reus en Maartie Schuijt (Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 109, pagina 49660, niet in bron gevonden).
 2. Jacob Reus, begraven Den Helder, R.K., 28 april 1786, zoon van Jacob Reus (Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 26, pagina 51).
 3. Elisabeth Jacobze Reus, gedoopt Den Helder, R.K., St. Petrus en Paulus, 15 maart 1786, dochter van Jacob Ariez Reus en Marijtje Dirkze Schuit, geen doopgetuigen vermeld (Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 6).
 4. Crelis Reus, gedoopt Egmond-Binnen, R.K., 19 maart 1787, zoon van Jacob Arieze Reus en Maartje Dirkze Schuijt, van Egmond op den Hoef, doopgetuige Trijntje Dirkze Schuijt, waarschijnlijk vroeg overleden.
 5. Jan de Reus, gedoopt Egmond-Binnen, R.K., 26 juli 1790, zoon van Jacob de Reus en Maartje Dirkze Schuijt, van Egmond op den Hoef, doopgetuige Antje Dirkze Schuijt, Jan Jacobse de Reus, overleden Egmond aan den Hoef, 1 juli 1810 (Egmond-Binnen, Overlijden RK 1805-1813).
 6. Klaas Reus, gedoopt Egmond-Binnen, R.K., 30 augustus 1792, zoon van Japik Aridsche Reus en Maerthie Dirkze Schuit, doopgetuige Trijnthie Dirkze Schuit. Klaas de Reus, boerenknegt, overleden Egmond, 6 april 1823, aangifte B.S., 7 april. 28 jaar oud, zoon van Jacob de Reus en Maartje Schuijt, aangegeven door zijn broeder Pieter de Reus, voermansknegt, 26 jaar oud.
 7. Antje Reus, gedoopt Egmond-Binnen, R.K., 13 september 1794, dochter van Japik Reus en Maartje Schuit, doopgetuige Dirk Schuit, waarschijnlijk vroeg overleden.
 8. Pieter Ruisch, gedoopt Egmond-Binnen, R.K., 31 maart 1797, zoon van Japik Ruisch en Maartje Schuit, doopgetuige Trijntje Schuit.
 9. Antje Reus, gedoopt Egmond-Binnen, R.K., 6 december 1799, dochter van Jaap Reus en Maartje Schuit, doopgetuige Neeltje Duin.
 10. Crelis Reus, gedoopt Egmond-Binnen, R.K., 31 maart 1804, zoon van Jacob Reus en Maartje Dirks, van Egmond aan den Hoef, doopgetuige Dirk Schuijt, overleden Egmond-Binnen, B.S., 14 januari 1885. Cornelis de Reus, bij trouwen boerenknecht, geboren Egmond-Binnen, ca. 1804, zoon van Jacob de Reus en Maartje Schuit, trouwt Egmond-Binnen, B.S., 15 mei 1831 Maartje Dekker, geboren Egmond-Binnen, ca. 1803, dochter van Arie Dekker en Jacobje Duineveld.
  • Maria de Reus, werkbode, geboren Egmond-Binnen, 24 jaar oud, dochter van Cornelis de Reus, arbeider, en Maartje Dekker, trouwt Egmond-Binnen, B.S., 25 mei 1856 Jelgert Tromp, arbeider, geboren Castricum, 27 jaar oud, zoon van Jan Tromp, arbeider, en Maartje van Bruinswaard.
  • Antje de Reus, geboren Egmond-Binnen, ca. 1846, Volgt boven.

(Doopgegevens Egmond-Binnen uit : Ra Haarlem, DTB 4 Egmond-Binnen, doop 1784 - 1811, RK statie H. Adelbertus / Opgemaakt en bewerkt door C.P.J. Bleijendaal, Heemskerk.)

Jacob Ariez. Reus kan de oudste zoon zijn uit het tweede huwelijk van :

Aarjen Jacobsz. Reus. jongman, trouwt Den Helder, Impost, 14 oktober 1747 Anna Claas Boeij, jonge dogter, beijde op den Helder, wegens de bruijt present Arent Claasz. Boeij haar broeder, dus voor beijde P[ro].D[eo]. (Regionaal Archief Alkmaar, registratienummer 19). Anna Claas, begraven Den Helder, Impost, 9 februari 1756, aangifte van zijn vrouw door Aarjen Jacobsz. Reus, onder de Classis van ƒ3:0:0 (Regionaal Archief Alkmaar, registratienummer 21, pagina 25). Aarjen Jacobsz. Reus, weduwnaar, hertrouwt Den Helder, Impost, 1 oktober 1757 Trijntje Jans Rijkers, jonge dogter, beyde op den Helder, wegens de bruyt present Jacob Jansz. Rijkers haar broeder, dus voor beyde ƒ6:0:0 (Regionaal Archief Alkmaar, registratienummer 21, pagina 33).
Kinderen van Arie Reus en Trijn Rijkers :

 1. Japik Reus, gedoopt Den Helder, Oud-Katholiek, St.-Nicolaas, 13 augustus 1758, zoon van Arie Japiksz. Reus en Trijn Janse Rijkers, peet Neel Jans Rijkers (Regionaal Archief Alkmaar, registratienummer 7, pagina 108).
 2. Grietje Reus, gedoopt Den Helder, Oud-Katholiek, St.-Nicolaas, 1 oktober 1760, zoon van Arien Reus en Trijn Jans Rijkers, peet Marijtje Jans Rijkers (Regionaal Archief Alkmaar, registratienummer 7, pagina 155).
 3. Jan Reus, werkman, geboren Den Helder, zijnde ongehuwd, overleden Den Helder, B.S., 23 mei 1813, 51 jaar oud, huis nr. 167, aangifte 24 mei 1813 door Klaas Reus, huisman, broeder van de overledene, en Jacob Vader, werkman, beijde aan den Helder woonachtig, zoon van Aarjen Reus en Trijnthe Rijkers
 4. Crelis Reus, gedoopt Den Helder, Oud-Katholiek, St.-Nicolaas, 22 september 1765, zoon van Arien Japiksz. Reus en Trijn Jans Rijkers, peet Neel Willems Kool (Regionaal Archief Alkmaar, registratienummer 7, pagina 163).
 5. Geetje Reus, gedoopt Den Helder, Oud-Katholiek, St.-Nicolaas, 30 november 1767, zoon van Arien Reus en Trijn Jans Rijkers, peet Martje Jans Rijkers (Regionaal Archief Alkmaar, registratienummer 7, pagina 166).
 6. Nicolaus Reus, gedoopt Den Helder, Oud-Katholiek, St.-Nicolaas, 24 oktober 1770, zoon van Adriani Jacobz. Reus en Catharina Jans Rijkers, peet Agatha Jans Rijkers (Regionaal Archief Alkmaar, registratienummer 7, pagina 171). Klaas Reus, boer, geboren 27 oktober 1769 [sic !] (Regionaal Archief Alkmaar, Registre Civic Den Helder, 1811)

Aantekeningen Aantekeningen Orij

Gegevens ontleend aan : Genlias, met dankbaar gebruik van de jaarboekjes Oud Castricum, andere bronnen zijn verantwoord.

Petrus Josephus Orij (Pieter), bij huwelijk jonge man, in 1811 arbeider, in 1830 schulpenvisscher, geboren Korteshoven volgens huwelijksinschrijving, Kortenshoven bij Maastricht volgens Bevolkingsregister 1830, 6 januari 1771 volgens Registre Civique 25 Avril 1881 : «No. 3538, Castricum, Orij Pieter Ouvrier 6 Janvier 1771»., wonende Bakkum, in 1830 Duynbuurt, nr. 7, overleden Castricum, 11 augustus 1835, ondertrouwt Bakkum, 7 april 1797, trouwt Bakkum, Gerecht, 22 april 1797 Guurtje Willemsdr. Rijk, jonge dochter, geboren en wonende Bakkum, (Huwelijken te Bakkum 1793-1811), gedoopt Limmen, 5 november 1777, overleden Castricum, 11 januari 1838, 60 jaar oud. Guurtje Rijk werd later Guurtje Dekker genoemd.

«7 April, Guurtje willemsdr. Rijke, J.D., alhier geboren en woonagtig zullende trouwen met Petrus Josephus Orij, J.M., geboren te Korteshoven, nu mede alhier woonagtig, voor de bruid in de 4e classe, 3:-, NB De bruidegeom acte pro Deo.» (Impost op het Trouwen, Bakkum, 1798)

Volgens Stamboom IJssels en andere bronnen (1) zou hij gedoopt zijn te Kortessem [plaatselijk ook uitgesproken als Kotshoven en Kotsoeve], in Belgisch Limburg, 12 december 1773, zodat hij in 1811 een verkeerde geboortedatum en verkeerd geboortejaar opgaf (een leeftijd van veertig jaar was kritisch voor de ronseling). Voor de doop wordt nergens een bron opgegeven, noch worden ouders of doopgetuigen vermeld; de naam van de moeder was al wel te vinden in een bericht van Ivo Gilisen van 6 augustus 2002.

Pieter Orij was een buitenechtelijk kind waarvan de moeder overleed toen hij zeven jaar oud was. De Heemkundekring Kortessem (Jan en Claire Vanaudenaerde) had hierover eerder een vraag ontvangen, en stuurde 16 november 2014 desgevraagd heel vriendelijk de volgende gegevens :

Andreas Oré, overleden Kortessem, 11 april 1799, trouwt Kortessem, 18 augustus 1748 (huwelijk ook vermeld te Borgloon) Anna Coenen, geboren Borgloon, ca. 1717, overleden Diepenbeek, 28 april 1805, 8 floreal 13, 88 jaar oud.
Kinderen van Andreas Oré en Anna Coenen :

 1. Anna Oré, geboren ca. 1750, overleden Kortessem, 2 oktober 1781. Kinderen van Anna Orée :
  • Petrus Jozef Oré, gedoopt Kortessem, R.K., 13 december 1773, doopgetuigen Henri Brands en Anna Coenen, echtgenote van Andreas Oré, ouders van Anna Maria Oré, zie hierboven.
  • Guillaume Oré, gedoopt Kortessem, R.K., 7 februari 1778, doopgetuigen Andreas Oré en Anna Oré, overleden Kortessem, 26 april 1778.
  • Anna Oré, gedoopt Kortessem, R.K., 25 april 1780, onwettige dochter van Willem Vossen, doopgetuigen Peter Vandegaer en Anna Geusens, echtgenote van Petrus Vossen.
 2. Joannes Ory (Oré), klompenmaker te Diepenbeek, gedoopt Kortessem, R.K., 12 november 1756, doopgetuigen Christiaen Schoenmakers en Anna Maria Trouwers, trouwt (1) Diepenbeek, 18 juni 1780 Maria Neusen, gedoopt Diepenbeek, R.K., 19 juli 1754, overleden Diepenbeek, 24 augustus 1807, dochter van Guillaume Neusen en Anna Maria Vanelderen, hertrouwt (2) Diepenbeek, 8 en 10 oktober 1809 Anna Maria Paesmans, dagloonster, gedoopt Kemst, R.K., 10 maart 1799, overleden Diepenbeek, 6 april 1820, 44 jaar oud, dochter van Nicolaas Paesmans en Elisabeth Machiels, woonde Grendelbaan, Diepenbeek.
  Kinderen van Joannes Ory en Maria Neusen :
  • Anna Catherina Ory, gedoopt Diepenbeek, R.K., 24 augustus 1780, doopgetuigen Joannes Petrus Ory in plaats van Antonius Ory en Anna Catharina Neusen, overleden Diepenbeek, 17 juli 1858, trouwt Diepenbeek, 23 april 1809 Petrus Machiels, gedoopt Diepenbeek, R.K., 18 november 1777, overleden Diepenbeek, 23 januari 1858, zoon van Willem Machiels en Maria Dillen, woonde Kukkelbosstraat, Diepenbeek.
  • Anna Maria Ory, gedoopt Diepenbeek, R.K., 27 november 1782, doopgetuigen Henri Henckaerts en Anna Coenen in plaats van Joana Ory, overleden Diepenbeek, 5 juli 1783.
  • Andreas Ory, gedoopt Diepenbeek, 23 november 1785, doopgetuigen Andreas Ory en Elisasbeth Neusen.
  • Anna Maria Ory, gedoopt Diepenbeek, R.K., 12 september 1789, doopgetuigen Martin Vissers en Anna Maria Ory, overleden Diepenbeek, 20 november 1816, woonde Peperstraat, Diepenbeek.
  • Willem Ory, gedoopt Diepenbeek, R.K., 15 april 1792, doopgetuigen Joannes Petrus Ory en Maria Devrée.
  • Lucia Ory, gedoopt Diepenbeek, R.K., 1 maart 1797, doopgetuigen Petrus Clinckers en Maria Vanelderen.
  • Joanna Maria Ory, geboren Diepenbeek, 2 maart 1800.
  Kinderen van Joannes Ory en Anna Paesmans :
  • Petrus Joannes Ory, geboren Diepenbeek, 30 januari 1810, overleden Diepenbeek, 23 augustus 1822.
  • Antoon Ory, gedoopt Diepenbeek, 24 september 1811.
  • Paulus Ory, geboren 1815, overleden Diepenbeek, 26 juni 1828.
  • Joanna Elisabeth Ory, geboren Diepenbeek, 3 juli 1816, overleden Diepenbeek, 10 september 1820.
  • Levenloze zoon Ory, geboren Diepenbeek, 29 maart 1820, overleden Diepenbeek, 29 maart 1820.
 3. Nicolaas Jozef Andreas Oré, kleermaker, gedoopt Kortessem, R.K., 13 april 1759, doopgetuigen Frans Jozef Vandegaert en Maria Gaye, overleden Kortessem, 28 december 1824, woonde volgens volkstelling 1795 in de Wijk Opeinde, huis nr. 122 te Kortessem, trouwt Kortessem, 12 mei 1783 Jeanna Maria Vandenborn, gedoopt Kortessem, R.K., 31 oktober 1757, doopgetuigen Guillaume Hollanders en Gertrude Ramakers, dochter van Guillaume Vandenborn en Elisabeth Hollanders.
  Kinderen van Nicolaas Oré en Jeanna Vandenborn :
  • Adreas Egidius Oré, gedoopt Kortessem, R.K., 1 september 1783, doopgetuigen Antoon Oré en Elisabeth Hollanders, weduwe van Guillaume Vandenborn, overleden Kortessem, 7 augustus 1784.
  • Willem Oré, gedoopt Kortessem, R.K., 30 oktober 1785, doopgetuigen Gerardus Joannes Vandenborn en Cathrina Vreven, overleden Kortessem, 27 juli 1790.
  • Petrus Joannes Oré, gedoopt Kortessem, R.K., 14 oktober 1788, doopgetuigen Petrus Joannes Oré en Maria Anna Vandenborn, overleden Kortessem, 6 februari 1808.
  • Maria Elisabeth Ory, grondeigenares, gedoopt Kortessem, R.K., 31 oktober 1791, doopgetuigen Petrus Joannes Vandenborn en Joanna Ory pp., overleden Kortessem, 17 februari 1875, begraven Kortessem, 19 februari 1875, woonde volgens het Bevolkingsboek 1846 Herbroekstraat, nr. 42, Kortessem.
  • Joannes Oré, kleermaker, gedoopt Kortessem, R.K., 22 februari 1796, doopgetuigen Joannes Vandenborn en Maria Neesen, overleden Kortessem, 22 juli 1849, begraven Kortessem, 24 juli 1849, woonde Herbroekstraat, nr. 42, Kortessem.
  • Willem Jozef Ory, meester-kleermaker, eigenaar, gedoopt Kortessem, R.K., 18 maart 1800, doopgetuigen Joannes Ory en Gertrude Vandenborn, ongehuwd, overleden Kortessem, 10 december 1872, begraven Kortessem, 12 december 1872, woonde Herbroekstraat, nr. 42, Kortessem.

Zie ook : Website van Maurice Martens, gemeente Bilzen, spellingen Orey, Oreye, Orij, Oris, Ory, Orye en Oré.

Keren we terug naar Castricum.

Kinderen van Pieter Orij en Guurtje Rijk/Dekker :

 1. Joseph Orij, bij trouwen boerenknecht, in 1867 arbeider, geboren Castricum, ca. 1799, zoon van Pieter Orij, schelpenvisser, en Guurtje Rijke, trouwt Castricum, B.S., 31 januari 1833 Trijntje van den Dam, geboren Limmen, ca. 1804, dochter van Cornelis Reijers van den Dam en Marijtje Gerritse Oijeman.
  Kinderen van Joseph Orij en Trijntje van den Dam :
  • Guurtje Orij, geboren Castricum, ca. 1835, trouwt Schoorl, B.S., 26 april 1863 Jan Borst, bij trouwen en in 1898 arbeider, geboren Schoorl, ca. 1829, zoon van Gerrit Borst, watermolenaar, en Jannetje Schouten.
   Kinderen van Jan Borst en Guurtje Orij :
   • Gerrit Borst, bij trouwen arbeider, geboren Schoorl, ca. 1865, trouwt Akersloot, B.S., 4 februari 1891 Maria Bos, bij trouwen dienstbode, geboren Graft, ca. 1862, dochter van Johannes Bos en Guurtje Ridder.
   • Jozef Borst, bij trouwen arbeider, geboren Schoorl, ca. 1864, trouwt Akersloot, B.S., 5 mei 1891 Maartje Overpelt, geboren Akersloot, ca. 1867, dochter van Jacob Overpelt en Maartje Tiebie.
   • Jannetje Borst, geboren Schoorl, ca. 1868, trouwt Sint Pancras, B.S., 28 mei 1897 Cornelis Schouten, spoorwegarbeider, geboren Schoorl, ca. 1867, zoon van Willem Schouten, landman, en Antonia Praat.
   • Pieter Borst, bij trouwen arbeider, geboren Schoorl, ca. 1870, trouwt Schoorl, B.S., 2 februari 1898 Anna Jongejan, bij trouwen dienstbode, geboren Schoorl, ca. 1877, dochter van Jacob Jongejan, arbeider, en Trijntje Duineveld.
  • Cornelis Orij, bij trouwen en in 1889 arbeider, geboren Castricum, ca. 1838, trouwt Castricum, B.S., 3 maart 1867 Maartje Bakker, geboren Castricum, ca. 1846, dochter van Teunis Bakker, schelpenvisser, en Aagje Kuijs.
   Kinderen van Cornelis Orij en Maartje Bakker :
   • Aagje Orij, geboren Castricum, 21 december 1867, overleden Alkmaar, 18 mei 1935, trouwt Castricum, B.S., 14 mei 1889, Klaas Zoontjes, bij trouwen arbeider, geboren Castricum, 10 oktober 1863, overleden Castricum, 24 februari 1912, 48 jaar oud, zoon van Baltus Zoontjes en Grietje Oorthuis.
    • Albertus Zoontjes, geboren Castricum, 22 juni 1890, overleden Castricum, 2 mei 1892, bijna 2 jaar oud.
    • Grietje Zoontjes, geboren Castricum, 21 februari 1892, overleden Castricum, 3 mei 1892, een dag na haar broertje, 2 maanden oud.
    • Maartje Zoontjes, geboren Castricum, 21 februari 1892, overleden Castricum, 22 februari 1912, 20 jaar oud.
     Grietje en Maartje waren tweelingen.
    • Albertus Zoontjes, geboren Castricum, 10 januari 1894, overleden Castricum, 17 januari 1895, 1 jaar oud..
    • Grietje Zoontjes, geboren Castricum, 13 juni 1895, overleden Castricum, 28 februari 1896, 8 maanden oud.
    • Keetje Zoontjes, geboren Castricum, 13 juni 1895, overleden Castricum, 4 april 1896.
     Grietje en Keetje waren tweelingen.
    • Margaretha Zoontjes, geboren Castricum, 17 december 1896, overleden Heemskerk, 22 februari 1986, 89 jaar oud, trouwt Castricum, B.S., 4 januari 1921 Cornelis Smit, groenteboer, geboren Heemskerk, 27 februari 1897, overleden Heemskerk, 5 maart 1970, 73 jaar oud, zoon van Jacob Smit, tuinder, en Maartje Beentjes.
    • Cornelis Zoontjes, bloembollenkwekersknecht, geboren Castricum, 23 januari 1899, overleden Alkmaar, 25 mei 1962, trouwt Limmen, B.S., 27 april 1927 Johanna Groot, geboren Limmen, 28 december 1894, dochter van Andreas de Groot en Antje Schavemaker.
     • Nicolaas A. Zoontjes, geboren Limmen, 1 juli 1928, trouwt Maria Haaker.
     • Anna A. Zoontjes, geboren Limmen, 12 februari 1930, trouwt Simon J. Groentjes, metselaar, geboren Castricum, 10 februari 1929, zoon van Johannes Groentjes en Anna Zonneveld.
     • Andreas N. Zoontjes, geboren Limmen, 12 juli 1933, overleden Alkmaar, 17 maart 1990, 57 jaar oud.
    • Albert Zoontjes, geboren Castricum, 29 oktober 1900, overleden Castricum, 20 maart 1902, 1½ jaar oud.
    • Johannes Zoontjes, geboren Castricum, 12 november 1902, overleden Castricum, 25 november 1902, 13 dagen oud.
    • Albertus Zoontjes, geboren Castricum, 12 december 1903, overleden Castricum, 10 september 1904, bijna 8 maanden oud.
    • Albertus Zoontjes, fabrieksarbeider, linoleumbewerker, geboren Castricum, 16 februari 1905, overleden Castricum, 24 februari 1965, 60 jaar oud, trouwt Akersloot, B.S., 20 april 1932 Elisabeth Leering, geboren Akersloot, 11 november 1909, dochter van Pieter Leering en Jacoba Kaandorp; zij hertrouwt Johannes Kramer.
     • Agatha J. Zoontjes, geboren Castricum, 23 januari 1933, trouwt Castricum, B.S., 6 september 1957 Johannes Th. Hollander, betontimmerman, geboren Limmen, 10 maart 1928, zoon van Theodorus Hollander en Maria Glorie.
     • Petrus A. Zoontjes, geboren Castricum, 16 februari 1936, trouwt Helena G.M. Zonneveld.
     • Nicolaas A. Zoontjes, geboren Castricum, 7 oktober 1938, trouwt Cornelia V.A. Mooy.
    • Cornelia Zoontjes, geboren Castricum, 13 augustus 1906, overleden Haarlem, 16 mei 1909, 2½ jaar oud.
    • Jansje Zoontjes, geboren Castricum, 21 november 1907. gewoond hebbende Heemskerk.
   • Joseph Orij, stoker, geboren Castricum, B.S., 12 januari 1879, overleden Zeist, 17 januari 1921, 42 jaar oud, wonende Amsterdam, trouwt Amsterdam, B.S., 15 maart 1905 Theresia Francisca Couton, bij trouwen 21 jaar oud, geboren Amsterdam, B.S., 1 juli 1883, overleden Amsterdam, 14 september 1966, 83 jaar oud, begraven Amsterdam, 17 september 1966, dochter van Johannes Franciscus Couton en Maria Johanna van Tiffelen.
   • Aaltje Orij, geboren Castricum, 21 juli 1876, overleden Beverwijk, 11 januari 1950, 74 jaar oud, trouwt Beverwijk, B.S., 30 mei 1901, Cornelis Pirovano, geboren Heemskerk, 8 november 1874, zoon van Cornelis Pirovano en Margaretha Doesburg.
    Het huwelijk ontbreekt in Genlias, zie verder : Stamboom Pirovano.
    Kinderen van Cornelis Pirovano en Aaltje Orij :
    • Maria Cornelia Pirovano, geboren Velsen, ca. 1899, dochter van Cornelis Pirovano, tuinder, en Aaltje Orij, trouwt Velsen, B.S., 16 november 1922 Leo Petrus Beentjes, geboren Velsen, ca. 1899, zoon van Petrus Beentjes, reiziger, en Helena Witteman.
   • Trijntje Orij, bij trouwen dienstbode, geboren Castricum, 19 maart 1873, overleden Driehuis, 10 januari 1963, 89 jaar oud, trouwt Velsen, B.S., 18 november 1897, Jacob Twisk, bij trouwen en in 1920 arbeider, geboren Castricum, 3 mei 1867 (1863 ?), overleden Velsen, 2 januari 1939, 71 jaar oud, zoon van Jacob Twisk en Antje Bleijendaal.
    Kinderen van Jacob Twisk en Trijntje Orij :
    • Johanna Maria Twisk, geboren Velsen, ca. 1899, trouwt Velsen, B.S., 12 februari 1920 Jacobus Theodorus Oosterveer, bij trouwen golfleraar, geboren Wassenaar, ca. 1892, zoon van Engelbertus Oosterveer en Johanna Langeveld.
   • Anthonie Orij (Toon), bij trouwen arbeider, geboren Castricum, 25 augustus 1881, overleden Castricum, 18 januari 1909, 27 jaar oud, trouwt Castricum, B.S., 10 april 1907, Adriana Hollenberg (Jane), geboren Castricum, 5 november 1885, overleden Castricum, 17 september 1967, 81 jaar oud, dochter van Nicolaas Hollenberg, landbouwer, en Maria Schoorl; zij hertrouwt Cornelis Orij, zie hieronder.
   • Cornelis Orij (Kees), bij trouwen arbeider, geboren Castricum, 12 maart 1884, trouwt Castricum, B.S., 19 juli 1910, Adriana Hollenberg (Jane), weduwe van Toon Orij, zie hierboven.
  • Pieternel Orij, geboren Castricum, ca. 1841, trouwt Limmen, B.S., 9 mei 1867 Pieter Bakkum, bij trouwen arbeider, in 1912 tuinder, geboren Castricum, ca. 1839, zoon van Pieter Bakkum, arbeider, en Antje Ballée.
   Kinderen van Pieter Bakkum en Pieternel Orij :
   • Catharina Bakkum, geboren Limmen, ca. 1870, trouwt Limmen, B.S., 15 april 1896 Nicolaas Mattheus Punt, bij trouwen tuinder, geboren Egmond-Binnen, ca. 1868, zoon van Mattheus Punt, arbeider, en Jannetje Fraijman.
   • Meindert Bakkum, bij trouwen tuindersknecht, geboren Limmen, ca. 1886, trouwt Egmond-Binnen, B.S., 11 januari 1912 Cornelia Braak, geboren Egmond-Binnen, ca. 1890, dochter van Gerrit Braak, boerenarbeider, en Stijntje Groot.
  • Klaasje Orij, geboren Castricum, 6 april 1843, trouwt Frans IJpelaan, volgt boven.
 2. Aaltje Orij, geboren Bakkum, ca. 1802, dochter van Pieter Orij, arbeider, en Guurtje Dekker, trouwt Castricum, B.S., 19 januari 1822 Jan Schipper, rietdekker, geboren Heiloo, ca. 1795, zoon van Jacob Schipper en Maartje Wulb.dr. Krok, weduwnaar van Jannetje Limmen.
  Buitenechtelijk kind van Aaltje Orij en getrouwde kinderen van Jan Schipper en Aaltje Orij :
  • Guurtje Orij, bij trouwen dienstbode, geboren Castricum, ca. 1839, dochter van N.N. en Aaltje Orij, trouwt Ouder-Amstel, B.S., 15 november 1871 Cornelis van der Horst, bij trouwen boerenknecht, in 1901 en 1905 werkman, geboren Nieuwer-Amstel, ca. 1841, zoon van Cornelis van der Horst, in 1896 arbeider, en Anna van der Louw.
   Kinderen van Cornelis van der Horst en Anna van der Louw :
   • Anna van der Horst, bij trouwen dienstbode, geboren Ouder-Amstel, ca. 1874, trouwt :
    (1) Nieuwe-Amstel, B.S., 15 juli 1896 Nicolaas Boerlage, bij trouwen schipper, geboren Nieuwer-Amstel, ca. 1872, zoon van Nicolaas Boerhave, arbeider, en Willemijntje Blesgraaf.
    (2) Nieuwer Amstel, 30 april 1902 Johannes Jacobus Donicie, bij trouwen schilder, geboren Nieuwer-Amstel, ca. 1874, zoon van Franciscus Wilhelmus Donicie, schilder, en Petronella Bakker.
   • Alida van der Horst, geboren Ouder-Amstel, ca. 1875, trouwt Nieuwe-Amstel, B.S., 21 juni 1905 Petrus Johannes Jansen, bij trouwen werkman, geboren Ouder-Amstel, ca. 1878, zoon van Petrus Jansen en Petronella Beusink.
   • Cornelia van der Horst, geboren Nieuwer-Amstel, ca. 1882, trouwt Nieuwe-Amstel, B.S., 6 februari 1901 Johannes Cornelis Fakkeldij, bij trouwen spoorbeamte, geboren Nieuwer-Amstel, ca. 1872, zoon van Johannes Fakkeldij, spoorbeamte, en Maria Johanna Goes.
  • Pietertje Schipper, geboren Wijk aan Zee, ca. 1834, trouwt Akersloot, B.S., 20 november 1859 Sijmon Krom, bij trouwen arbeider, geboren Akersloot, ca. 1821, zoon van Jacob Krom en Catharina Kaptein; weduwnaar van Maria de Goede, moeder van de bruid ook Oereij genoemd.
 3. Nicolaas Orij, schelpvisser, geboren Castricum, ca. 1803, zoon van Pieter Orij, arbeider, en Guurtje Dekker, trouwt Castricum, B.S., 20 oktober 1838 Neeltje Knaap, geboren Castricum, ca. 1816, dochter van Dirk Knaap en Wullumpje Castricum.
  Kinderen van Nicolaas Orij en Neeltje Knaap :
  • Guurtje Orij, bij trouwen naaister, geboren Castricum, 14 mei 1839, overleden Castricum, 12 april 1918, 78 jaar oud, trouwt Castricum, B.S., 24 februari 1867 Floris Twisk, bij trouwen kleermaker, geboren Castricum, 15 december 1840, zoon van Willem Twisk, kleermaker, en Maartje Duineveld.
   Kinderen van Floris Twisk en Guurtje Orij :
   • Willem Twisk, bij trouwen kleermaker, geboren Castricum, 29 januari 1868, overleden Alkmaar, 4 december 1932, 64 jaar oud, trouwt Heiloo, B.S., 26 januari 1891 Catharina Haaker, geboren Wijdewormer, 12 mei 1868, overleden Castricum, 10 juni 1960, 92 jaar oud, dochter van Jacob Haaker, kleermaker, en Jansje Breeuwer.
    Tien kinderen.
   • Jan Twisk, kleermakersknecht, geboren Castricum, 27 juli 1870, overleden Castricum, 28 december 1895, 25 jaar oud.
   • Jan Twisk, geboren Castricum, ca. , trouwt , B.S., , geboren, ca. , zoon/dochter van en .
   • Maartje Twisk, geboren Castricum, 7 juli 1871, overleden Castricum, 21 augustus 1871, 6 weken oud.
   • Maartje Twisk, geboren Castricum, 20 december 1872, overleden Velsen, 11 augustus 1949, 76 jaar oud, trouwt Castricum, B.S., 30 oktober 1907 Jacobus Fatels, bij trouwen tuinder, geboren Heemskerk, 13 januari 1874, overleden Heemskerk, 28 januari 1956, 82 jaar oud, zoon van Gijsbertus Fatels, tuinder, en Margaretha Veldt; weduwnaar van Elisabeth Maria Heeremans.
   • Cornelia Twisk, geboren Castricum, 28 februari 1874, overleden Bloemendaal, 20 mei 1917, 54 jaar oud.
   • Antje Twisk, geboren Castricum, 28 augustus 1875, overleden Castricum, 8 november 1875, 2 maanden oud..
   • Antje Twisk, geboren Castricum, 6 februari 1877, overleden Rosmalen, 24 juli 1950, 74 jaar oud, trouwt Castricum, B.S., 16 april 1925 Petrus Fatels, tuinder, geboren Wijk aan Zee en Duin, 2 mei 1877, overleden Wijk aan Zee en Duin, 24 maart 1947, 70 jaar oud, zoon van Servatius Fatels en Catharina van Rixel; weduwnaar van Johanna van Zelf.
   • Wilhelmina Twisk, geboren Castricum, 21 juni 1878, overleden Castricum, 18 juli 1878 3 weken oud.
   • Klaas Twisk, geboren Castricum, 28 oktober 1879;, overleden Castricum, 12 januari 1881, 14 maanden oud.
   • Klasina Twisk, geboren Castricum, 28 maart 1881, overleden Heemskerk, 16 november 1974, 93 jaar oud, trouwt Castricum, B.S., 24 oktober 1905 Quirinus Maria Groot, geboren Medemblik, 15 december 1880, overleden Heemskerk, 14 maart 1965, 84 jaar oud, zoon van Kornelis Groot, landarbeider, en Marijtje de Git.
   • Agie Twisk, geboren Castricum, 15 december 1884, overleden Castricum, 21 januari 1886, 13 maanden oud.
 4. Cornelis Orij, bij trouwen dagloner, in 1861, 1863 en 1867 arbeider, gedoopt Castricum, R.K., 24 januari 1806 (Doopinschrijvingen Castricum : «24 januari 1806, Cornelius, Pieter Orij, Guurtje Willemse, Maartje Zijmense Duijnmaeijer.»), overleden Castricum, 30 oktober 1873, 67 jaar oud, zoon van Pieter Orij, schelpenvisser, en Guurtje Dekker, trouwt Castricum, B.S., 18 januari 1833 Trijntje Castricum, geboren Castricum, 3 juli 1813, overleden Castricum, 16 oktober 1853, dochter van Willem Dirksz. Castricum en Grietje Wulbertsdr. Mors.
  Kinderen van Cornelis Orij en Trijntje Castricum :
  • Pieter Orij, bij trouwen arbeider, in 1891 landman, in 1898 en 1900 landbouwer, geboren Castricum, 22 april 1833, overleden Egmond-Binnen, 20 januari 1910, 76 jaar oud, trouwt Egmond-Binnen, B.S., 12 januari 1861 Aagtje Duineveld (ook Aagje), geboren Egmond-Binnen, 20 december 1838, overleden Egmond-Binnen, 26 november 1909, 70 jaar oud, dochter van Jan Duineveld, bij trouwen en in 1883 arbeider, en Maartje Duin.
   Kinderen van Pieter Orij en Aagje Duineveld :
   • Trijntje Orij, bij trouwen dienstbode, geboren Egmond-Binnen, ca. 1862, trouwt Limmen, B.S., 25 mei 1883 Cornelis Dekker, bij trouwen arbeider, in 1906 bloemistknecht, in 1910 en 1914 tuinder, geboren Limmen, ca. 1857, zoon van Cornelis Dekker, kruidenier, en Joanna Geertruida Winder.
    Kinderen van Cornelis Dekker en Trijntje Orij :
    • Johanna Geertruida Dekker, geboren Limmen, ca. 1885, trouwt Limmen, B.S., 21 augustus 1906 Klaas Snel, geboren Hoogwoud, ca. 1885, zoon van Reinier Snel, reiziger, en Maartje van Diepen.
    • Agatha Dekker, geboren Limmen, ca. 1889, trouwt Limmen, B.S., 29 april 1910 Andreas Cornelis de Graaf, bij trouwen groentenhandelaar, geboren Limmen, ca. 1887, zoon van Hendrik de Graaf, tuinder, en Eva Maria Keijzer.
    • Maartje Dekker, geboren Limmen, ca. 1892, trouwt Limmen, B.S., 27 april 1914 Mathijs de Graaf, bij trouwen huisschilder, geboren Limmen, ca. 1892, zoon van Hendrik de Graaf, tuinder, en Eva Maria Keijzer.
   • Trijntje Orij, geboren Egmond-Binnen, ca. 1864, trouwt Egmond-Binnen, B.S., 22 april 1891 Johannes Houtenbos, bij trouwen arbeider, in 1917 en 1920 landbouwer, geboren Egmond-Binnen, ca. 1863, zoon van Hendrik Houtenbos, arbeider, en Maartje Levering. (Zij was eerder getrouwd met Cornelis Dekker?)
    Kinderen van Johannes Houtenbos en Trijntje Orij :
    • Maartje Houtenbos, geboren Egmond-Binnen, ca. 1892, trouwt Egmond-Binnen, B.S. 26 juni 1917, Cornelis Metzelaar, bij trouwen tuinder, geboren Limmen, ca. 1894, zoon van Johannes Metzelaar, landbouwer, en Catharina Bos.
    • Aagje Houtenbos, geboren Egmond-Binnen, 7 mei 1893, overleden Castricum, 5 januari 1922, 28 jaar oud, trouwt Egmond-Binnen, B.S. 22 mei 1917, Pieter Zonneveld, bij trouwen landbouwer, geboren Castricum, 15 juni 1893, overleden Alkmaar, 20 juli 1976, zoon van Jan Zonneveld en Cornelia Voorhout; Pieter Zonneveld hertrouwt drie keer.
    • Wilhelmina Houtenbos, geboren Egmond-Binnen, ca. 1894, trouwt Egmond-Binnen, B.S., 30 september 1920 Anthonius Bruin, bij trouwen landbouwer, geboren Heiloo, ca. 1894, zoon van Cornelis Bruin en Trijntje Metselaar.
   • Johannes Orij, bij trouwen arbeider, geboren Egmond-Binnen, ca. 1870, trouwt Egmond-Binnen, B.S., 17 september 1895 Maria Schuit, geboren Egmond-Binnen, ca. 1870, dochter van Jacobus Schuit, timmerman, en Maria Bruin.
    Kinderen van Johannes Orij en Maria Bruin :
    • Maria Orij, geboren Egmond-Binnen, 12 januari 1898, overleden 1979, 81 jaar oud, begraven Egmond-Binnen, R.K. Begraafplaats, 31 oktober 1979, trouwt Egmond-Binnen, B.S., 9 mei 1922 Johannes Zentveld, bij trouwen landbouwer, geboren Egmond-Binnen, ca. 1895, zoon van Andreas Zentveld, koopman, en Maria Schermer.
   • Pieter Orij, bij trouwen landbouwer, geboren Egmond-Binnen, 28 augustus 1871, overleden Schoorl, 12 juli 1920, trouwt Egmond-Binnen, B.S., 12 januari 1898 Maartje Kazenbroot, geboren Schoorl (Groet), 27 maart 1865, dochter van Jacobus Kazenbroot en Trijntje Molenaar.
    Kinderen van Pieter Orij en Maartje Kazenbroot :
    • Hendrika Orij, geboren Schoorl (Groet), 8 augusts 1903, overleden Schoorl (Groet), 23 juni 1983, 79 jaar oud, begraven Catrijp, trouwt Schoorl, B.S., 18 oktober 1928 Franciscus Kaandorp, geboren Schoorl, 5 december 1899, overleden Schoorl, 11 februari 1990, 90 jaar oud, begraven Schoorl, R.K. begraafplaats, zoon van Cornelis Kaandorp en Maartje IJpelaan.
     Zes kinderen.
    • Catharina Hendrika Orij, geboren Schoorl (Groet), 28 juli 1901, overleden Schoorl (Groet), 12 maart 1993, 91 jaar oud, trouwt Schoorl, B.S., 6 november 1924 Petrus Joseph Stam, geboren Middelburg, 24 september 1897, overleden Schoorl, 18 juni 1975, zoon van Gijsbertus Stam en Helena Magdalena Leijdekkers.
     Zes kinderen.
    • Jacobus Johannes Orij, geboren Schoorl (Groet), 9 december 1898, overleden Schoorl (Groet), 9 april 1989, 90 jaar oud.
    • Anna Orij, geboren Schoorl (Groet), 8 april 1907, overleden Schoorl, 20 augustus 1992, 85 jaar oud.
    • Petrus Orij, geboren Schoorl (Groet), 12 april 1903, overleden Schoorl (Groet), 21 april 1975, 71 jaar oud.
  • Grietje Orij, bij trouwen dienstbode, geboren Castricum, ca. 1835, trouwt Alkmaar, B.S., 22 februari 1863 Jacob de Zeeuw, geboren Alkmaar, ca. 1836, zoon van N.N. en Neeltje de Zeeuw.
  • Willem Orij, bij trouwen boerenknecht, geboren Castricum, ca. 1837, trouwt Alkmaar, B.S., 26 juni 1870 Antje Butter, geboren Egmond-Binnen, ca. 1839, dochter van Jan Butter en Neeltje Melker; weduwe van Willem Stuivenbergen.
  • Cornelis Orij, bij trouwen arbeider, in 1912 landbouwer, geboren Castricum, ca. 1840, trouwt Uitgeest, B.S., 1 mei 1870 Maartje Rijs, geboren Uitgeest, ca. 1840, dochter van Jan Garbrandszoon Rijs en Johanna Maria Eggeraat.
   Kinderen van Jan Rijs en Johanna Eggeraat :
   • Trijntje Orij, geboren Castricum, ca. 1871, trouwt Egmond-Binnen, B.S., 25 april 1894 Hendrik Gooijer, bij trouwen smid, geboren Heemskerk, ca. 1864, zoon van Machiel Gooijer en Elisabeth Tweehuizen.
   • Jan Orij, bij trouwen arbeider, geboren Castricum, ca. 1873, trouwt Egmond-Binnen, B.S., 1 maart 1897 Mietje Bakkum, geboren Egmond-Binnen, ca. 1875, dochter van Dirk Bakkum, landman, en Wilhelmina Dekens.
   • Cornelis Orij, bij trouwen arbeider, geboren Castricum, ca. 1875, trouwt Castricum, B.S., 30 januari 1900 Trijntje Duinmeijer, geboren Castricum, ca. 1876, dochter van Klaas Duinmeijer, landbouwer, en Trijntje Zonneveld.
   • Willem Orij, bij trouwen arbeider, geboren Castricum, ca. 1877, trouwt Castricum, B.S., 3 juli 1902 Cornelia Groenewold, geboren Assendelft, ca. 1880, dochter van N.N. en Frouwke Groenewold.
   • Gerbrand Orij, bij trouwen grondwerker, geboren Castricum, ca. 1880, trouwt Castricum, B.S., 14 mei 1907 Grietje Duijn, geboren Castricum, ca. 1880, dochter van Pieter Duijn, landbouwer, en Trijntje Stet.
   • Pieter Orij, bij trouwen melkboer, geboren Castricum, ca. 1882, trouwt Castricum, B.S., 23 augustus 1906 Cornelia de Vries, geboren Castricum, ca. 1887, dochter van Cornelis de Vries, arbeider, en Antje Castricum.
   • Johanna Orij, geboren Castricum, 8 september 1884, overleden Castricum, 3 augustus 1911, 26 jaar oud, trouwt Uitgeest, B.S., 8 mei 1906 Johannes Stuifbergen, bij trouwen postbode, geboren Castricum, 6 maart 1880, overleden Castricum, 3 mei 1930, 50 jaar oud, zoon van Jan Stuifbergen, barbier, en Niesje Henneman.
    Johannes Stuifbergen hertrouwt Castricum, 11 juni 1913 Veronica Castricum, geboren Castricum, 21 oktober 1880, overleden Castricum, 26 januari 1951, 70 jaar oud, dochter van Willem Castricum, en Maartje Jannes.
    Kinderen van Johannes Stuifbergen en Johanna Orij :
    • Agnes Stuifbergen, geboren Castricum, 16 maart 1907, trouwt Johannes Anthonius Verburgt, timmerman.
    • Maria Geertruda Stuifbergen, geboren Castricum, 27 februari 1908;, trouwt Anton Hof, kruidenier.
    • Geertruida Stuifbergen, geboren Castricum, 11 april 1909, overleden Alkmaar, 9 december 1931, 22 jaar oud.
    • Catharina Stuifbergen, geboren Castricum, 25 juni 1910, overleden Castricum, 1 januari 1911, 6 maanden oud.
    Kinderen van Johannes Stuifbergen en Veronica Castricum :
    • Maria Stuifbergen, geboren Castricum, 24 mei 1915, trouwt Johannes Petrus Hofstede.
    • Johannes Wilhelmus Stuifbergen, geboren Castricum, 11 juni 1916, overleden Alkmaar, 25 februari 1985, 73 jaar oud, trouwt Anna Cornelia Jacoba Leijen, gewoond hebbende Heiloo.
    • Wilhelmina Stuifbergen, geboren Castricum, 31 januari 1918, overleden Castricum, 6 april 1923, 4 jaar oud.
    • Wilhelmus Johannes Stuifbergen, geboren Castricum, 13 maart 1921, trouwt Maria Catharina Snel.
   • Cornelis Orij, bij trouwen grondarbeider, geboren Castricum, ca. 1888, trouwt Castricum, B.S., 23 april 1912 Johanna Groot, geboren Castricum, ca. 1891, dochter van Jan Groot en Maria Bos.
  • Guurtje Orij, bij trouwen dienstbode, geboren Castricum, ca. 1841, trouwt Limmen, B.S., 14 september 1875 Erich Friderich Olbers, bij trouwen arbeider, in 1900 tuinarbeider, in 1912 tuinder, geboren Castricum, ca. 1837, zoon van Johann Diederich Olbers en Maria Catharina Mesmann.
   Erich Olbers was weduwnaar van Grietje Castricum, geboren Castricum, ca. 1837, dochter van Dirk Castricum en Hendrika Putter, trouwt Castricum, 26 mei 1867.
   Erich Olbers ook weduwnaar van Maartje Schol, zelf weduwe van Barend Hes, geboren Castricum, 16 april 1869, dochter van Jacob Schol en Maartje Winder.
   Kinderen van Erich Olbers en Guurtje Orij :
   • Theodorus Olbers, bij trouwen tuindersknecht, geboren Limmen, ca. 1885, trouwt Limmen, B.S., 17 januari 1912 Cornelia Koppes, bij trouwen dienstbode, geboren Akersloot, ca. 1886, dochter van Pieter Koppes, boerenarbeider, en Adriana Verkooijen.
  • Antje Orij, in 1896 landbouwster, geboren Castricum, ca. 1843, trouwt Castricum, B.S., 24 februari 1867 Jan Zonneveld, bij trouwen arbeider, geboren Castricum, ca. 1843, zoon van Engel Corneliszoon Zonneveld, vletschipper, en Antje Telleman.
   [Oud Castricum, jaar 23, 2000, p.  41, 7 kinderen.]
   Kinderen van Jan Zonneveld en Antje Orij :
   • Anna Zonneveld, geboren Castricum, ca. 1868, trouwt Akersloot, B.S., 15 april 1896 Arie Groen, bij trouwen arbeider, geboren Akersloot, ca. 1871, zoon van Cornelis Groen, arbeider, en Maartje Voorhout.
   • Cornelia Maria Zonneveld, geboren Castricum, ca. 1872, trouwt Castricum, B.S., 30 januari 1897 Cornelis Sprenkeling, bij trouwen arbeider, geboren Castricum, ca. 1872, zoon van Jozephus Sprenkeling, landbouwer, en Helena Snijders.
   • Engelbertus Zonneveld, bij trouwen landbouwer, geboren Castricum, ca. 1877, trouwt Castricum, B.S., 10 juni 1903 Antje Lute, geboren Castricum, ca. 1880, dochter van Engel Lute, landbouwer, en Grietje Admiraal.
   • Catharina Zonneveld, geboren Castricum, ca. 1879, trouwt Castricum, B.S., 22 mei 1900 Mattheus Dekker, bij trouwen landbouwer, geboren Castricum, ca. 1868, zoon van Simon Dekker, landbouwer, en Maartje van Duin.
   • Geertruida Zonneveld, geboren Castricum, ca. 1880, trouwt Castricum, B.S., 21 mei 1908 Nicolaas Bak, bij trouwen koopman, geboren Heiloo, ca. 1882, zoon van Teunis Bak, landbouwer, en Catharina de Wildt.
  • Klaasje Orij, bij trouwen dienstbode, geboren Castricum, ca. 1848, trouwt Beverwijk, B.S., 11 november 1875 Klaas Johannes Vlaming, bij trouwen arbeider, in 1914 groenteventer, geboren Beverwijk, ca. 1850, zoon van Klaas Vlaming en Agatha Kistemaker.
   Kinderen van Klaas Vlaming en Klaasje Orij :
   • Agatha Vlaming, geboren Beverwijk, ca. 1876, trouwt Beverwijk, B.S., 22 oktober 1914 Hendricus Smit, bij trouwen fabrieksarbeider, geboren Haarlem, ca. 1882, zoon van Wilhelmus Smit en Maria Helena Busman.
   • Klaas Johannes Vlaming, bij trouwen melkslijter, geboren Beverwijk, ca. 1879, trouwt Beverwijk, B.S., 11 november 1915 Anthonia van Issem, geboren Schoorl, ca. 1880, dochter van Johannes van Issem en Elizabeth Busker.
   • Maria Vlaming, geboren Beverwijk, ca. 1882, trouwt Velsen, B.S., 28 december 1916 Arie Boontjes, bij trouwen voerman, geboren Anna Paulowna, ca. 1893, zoon van Gerrit Boontjes en Elsje Schreurs.
 5. Pieter Orij, gedoopt Castricum, R.K., eind november 1807 (Doopinschrijvingen Castricum : «-- november 1807, Pieter, Pieter Oree, Guurtje Will. Rijke, Trijntje Ps Bakker [na 12 november].»); overleden Castricum, 5 februari 1807, 6 weken oud, begraven Castricum, 8 februari 1807 (Aangegeven Lijken te Castricum in het Jaar 1808 : «No. 4, 5 Februarij, Pieter Orij, 5 Februarij, 8 weken, Castricum, -, -, 8 Februarij.»
 6. Antje Orij, dochter van Pieter Orij, schelpvisser, en Guurtje Dekker, geboren Castricum, 23 februari 1813, trouwt Castricum, B.S., 23 september 1838, Lambert Zonneveld, in 1838 schelpvisser, in 1867 landbouwer, gedoopt Castricum, 27 augustus 1808 («27 augustus 1808, Lambert, Jan Engelse Sonneveld, Maartje Janze Sonneveld, Jan Janze Sonneveld, Duijfje Lambertse Bennink, quorum vices egit [?]. Antje P[ieter]se Melkers»), overleden Castricum, 28 oktober 1895, 88 jaar oud, zoon van Jan Zonneveld, schelpvisser, en Maartje Zonneveld.
  Kinderen van Lambert Zonneveld en Antje Orij :
  • Maartje Zonneveld, geboren Castricum, Noordeind, 14 april 1839, overleden Castricum, 2 februari 1895, 57 jaar oud, trouwt Castricum, B.S., 20 januari 1867 Jacob Admiraal, bij trouwen vletschipper, geboren Castricum, 18 oktober 1834, overleden Castricum, 5 oktober 1903, 69 jaar oud, zoon van Jacob Admiraal (niet Maarten Admiraal), vletschipper, en Jannetje Mors.
  • Guurtje Zonneveld, geboren Castricum, 11 augustus 1840, overleden Castricum, 5 september 1928, 88 jaar oud, trouwt Castricum, B.S., 20 januari 1867 Klaas Stuijfbergen, bij trouwen barbier, geboren Castricum, 7 augustus 1842, overleden Castricum, 17 april 1915, 72 jaar oud, zoon van Jan Klaaszoon Stuijfbergen en Maartje Steeneveld.
   [Oud Castricum, jaargang 9, 1986, p. 41, 13 kinderen.]
   Dit was een dubbelhuwelijk.
  • Pieter Zonneveld, geboren Castricum, 22 mei 1843, overleden Castricum, 6 mei 1851, 7 jaar oud.
  • Trijntje Zonneveld, geboren Castricum, 23 februari 1845, overleden Castricum, 16 oktober 1847, 2 jaar oud.
  • Jannetje Zonneveld, geboren Castricum, 30 januari 1847, overleden Castricum, 4 mei 1907, 60 jaar oud, trouwt Castricum, B.S., 5 februari 1871 Pieter Stuijfbergen, bij trouwen landbouwer, geboren Castricum, 18 augustus 1847, overleden Castricum, 17 februari 1927, 79 jaar oud, zoon van Jan Klaaszoon Stuijfbergen en Maartje Steeneveld.
  • Jan Zonneveld, bij trouwen schelpenvisser, geboren Castricum, 3 oktober 1848, overleden Amsterdam, 17 april 1893, trouwt Castricum, B.S., 23 april 1871 Henderika Bakker, bij trouwen dienstbode, geboren Egmond-Binnen, 4 september 1848, dochter van Jan Bakker en Marijtje Karels.
  • Trijntje Zonneveld, geboren Castricum, 16 januari 1850, overleden Castricum, 18 april 1850, 3 maanden oud.
  • Petronella Zonneveld, geboren Castricum, 2 januari 1855, overleden Castricum, 6 januari 1856, 1 jaar oud.
 7. Grietje Orij, dochter van Pieter Orij (dan overleden ?) en Guurtje Dekker, geboren Castricum, 28 juni 1817, overleden Castricum, 20 mei 1885, 67 jaar oud, trouwt :
  (1) Castricum, B.S., 10 november 1839 Engel Zonneveld, bij trouwen Schelpvisser, geboren Castricum, 13 december 1812, overleden Castricum, 31 juli 1856, 43 jaar oud, zoon van Jan Zonneveld, schelpvisser, en Maartje Zonneveld; Klaas de Vries is voogd van de bruid.
  (2) Castricum, B.S., 12 juli 1857 Jacob Kramer, bij trouwen, schelpvisser, geboren Castricum, ca. 1830 [sic !], zoon van Jan Kramer, vletschipper, en Wilhelmina Wiebes.
  Kinderen van Engel Zonneveld en Grietje Orij :
  • Pieter Zonneveld, bijgenaamd Piet de Plupper, bij trouwen arbeider, geboren Castricum, 13 juli 1840, overleden Castricum, 15 december 1916, 76 jaar oud, trouwt Castricum, B.S., 30 mei 1869 Grietje Hoek, geboren De Rijp, 3 maart 1840, overleden Castricum, 18 april 1917, 76 jaar oud, dochter van Pieter Hoek en Cornelia Bloothoofd.
   Zeven kinderen.
  • Maartje Zonneveld, geboren Castricum, 10 december 1841, overleden Castricum, 28 februari 196, trouwt Castricum, B.S., 26 november 1865 Pieter Kuijper, bij trouwen schipper, geboren Limmen, 23 juli 1842, overleden Castricum, 5 december 1921, zoon van Jan Kuijper, schipper, en Trijntje Eenhuizen.
  • Guurtje Zonneveld, geboren Castricum, 29 september 1843, overleden Castricum, 8 december 1843, 2 maanden oud.
  • Guurtje Zonneveld, geboren Castricum, 14 mei 1845, overleden Castricum, 7 maart 1908, 62 jaar oud, trouwt Castricum, B.S., 5 oktober 1873 Albertus Adrichem, bij trouwen arbeider, geboren Wijk aan Zee en Duin, 4 oktober 1842, zoon van Jacob Adrichem en Ariaantje Knaap.
  • Trijntje Zonneveld, geboren Castricum, 1 juli 1846, overleden Castricum, 29 mei 1854, 8 jaar oud.
  • Jansje Zonneveld, geboren Castricum, 31 januari 1848, overleden Castricum, 29 mei 1854, 11 jaar oud.
  • Klaasje Zonneveld, geboren Castricum, 15 januari 1850, overleden Castricum, 9 april 1860, 10 jaar oud.
  • Grietje Zonneveld, geboren Castricum, 24 januari 1852, overleden Limmen, 23 november 1901, 49 jaar oud, trouwt Castricum, B.S., 7 juni 1874 Cornelis de Groot, bij trouwen metselaarsknecht, geboren Castricum, 28 januari 1852, overleden Limmen, 16 februari 1910, 58 jaar oud, zoon van Jan de Groot, metselaar, en Antje de Graaf.
  • Trijntje Zonneveld, geboren Castricum, 24 februari 1855, overleden Castricum, 1 maart 1855, 2 weken oud.
  • Trijntje Zonneveld, geboren Castricum, 7 juli 1856, overleden Castricum, 1 september 1856, zeven weken oud.

Nog te plaatsen : Agatha Orij, geboren 24 december 1899, overleden Schoorl, 24 februari 1967, begraven Schoorl, R.K. Begraafplaats.

Aanvullingen uit : Stamboom IJssels, en een aanvulling van Jos van Rijn.


Aantekeningen Aantekeningen restanten Orij

 • Jan Muller, geboren Zevenhuizen, 13 december 1797, zoon van Philip Hendrik Muller en Maria Orij, trouwt Zevenhuizen, B.S. 1 mei 1829, Alida Dullaert, geboren Zevenhuizen, 4 januari 1801, dochter van Pieter Dullaert en Arijaantje Kreijtsman.
 • Saatje Salomon Boas, gedoopt Amsterdam, ca. 1773, overleden Borculo, 13 september 1831, 58 jaar oud, dochter van Salomon Hartog Boas en Duifje Levij Orij.
 • Joanna Maria Orij, geboren Diepenbeek, Belgisch Limburg, dochter van Joannes Jacobus Orij en Maria Neusen, weduwe van Joannes Andreas Stein, trouwt Maastricht, B.S., 26 november 1846 Hendricus van Oosterhout, infanterie, geboren Breda, zoon van Hendricus van Oosterhout en Petronella van Bergen.
 • Franciscus Orij, overleden Amsterdam, 10 juli 1846 (Memorie van successie, ’s-Hertogenbosch, geregistreerd 10 juli 1846).
 • Virginie Maria Hubertina Orij, dochter van Petrus Lambertus Orij en Maria Joanna Barbara van Halen, geboren Hasselt (België), 28 april 1839, trouwt 's-Hertogenbosch, B.S., 23 juli 1859 Joseph Laurent Egides Cordeweener, geboren 's-Hertogenbosch, 24 juli 1832, zoon van Joannes Antonius Cordeweener en Maria Joanna Barbara van Halen.
 • Elisabeth Margaretha Lefebvre, geboren Diepenbeek (België), dochter van Jozef Maria Nicolaas Lefebvre en Elisabeth Catharina Orij, trouwt Maastricht, B.S., 30 maart 1915 Clément Gerard Bax, geboren Luik (België), zoon van Antoine Ruthgeris Bax en Maria Elisabeth Cloesen; erkenning kind Clémentine Lefebvre geboren te Luik op 22 februari 1909.
 • Marie Orij, overleden Stevensweert (Limburg), 14 mei 1900.
 • Maria Barbara Joanna Van Halen, overleden Wittem (Limburg), 5 april 1861, weduwe van Pieter Lambert Orij, dochter van Joseph Van Halen en Wilhelmina Vorsterman.
 • Maria Agnes Orij, overleden Maastricht, 26 juni 1940, 84 jaar oud, dochter van Joannes Antonius Orij en Maria Christina Beurskens; weduwe van Jacobus Johannes Piets, overleden Maastricht, 20 mei 1935, 78 jaar oud, zoon van Jan Mathijs Piets en Maria Elisabeth Puts.
  Kinderen van Jacobus Piets en Marie Orij :
  1. Jacobus Josephus Antonius Piets, geboren Sint Pieter, zoon van Jacobus Joannes Piets en Marie Agnes Orij, trouwt Maastricht, B.S., 1 september 1922 Lucia Maria Barbara Hameleers, geboren Sint Pieter, dochter van Hubertus Matheus Nicolaus Hameleers en Helena Hubertina Janssen.
  2. Lambertine Wilhelmine Piets, geboren St. Pieter, dochter van Jacobus Joannes Piets en Marie Agnes Orij, trouwt Meerssen (Limburg), B.S., 7 november 1916 Charles Bernardus Limonard, geboren Vlissingen, zoon van Johannes Cornelus Limonard en Maria de Leeuw.
  3. Evelina Anna Maria Piets, geboren Sint Pieter, dochter van Jacques Jean Piets en Marie Agnes Orij, trouwt Meerssen (Limburg), B.S., 28 november 1916 Guillaume Joseph Kamm, geboren Maastricht, zoon van Paulus Kamm en Maria Antonia Virginie Luijten.
  4. Johannes Antonius Piets, geboren Borgharen, trouwt Oud-Vroenhoven, B.S., 24 augustus 1917 Maria Hubertina Gertrude Kruse, geboren Maastricht, dochter van Karel Wilhelmus Kruse en Maria Hubertina Elisa Daenen.
  5. Alphonse Aloisius Piets, geboren 21 mei 1891, overleden Sint-Pieter, 26 juli 1891, 2 maanden oud, zoon van Jacobus Johannes Piets en Maria Agnes Orij.

Vervolg Volgende


Noten

1. Zie ook de Geneanet-versie : Familiegeschiedenis van Abe IJssels; hier wordt 12 december als geboortedatum gegeven, 13 december als doopdatum. Andere Geneanet-bestanden, eveneens zonder bronnen :


Start : 31 december 1999 | Laatst bijgewerkt : 27 november 2014

Trouwakte Jan IJpelaan en Doortje Hageman

Trouwakte Jan IJpelaan en Doortje Hageman

Afschrift trouwakte Frans IJpelaan en Klaasje Orij, 1863
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Overlijdensakte Joseph IJpelaan, 1865

Afschrift overlijdensakte Joseph IJpelaan, 1865
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Overlijdensakte Jan IJpelaan, 1863

Afschrift overlijdensakte Frans IJpelaan, 1873
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Bevolkingsregister

Inschrijving Bevolkingsregister, 1 januari 1869
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Bevolkingsregister

Inschrijving Bevolkingsregister, mei 1880
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)


Bevolkingsregister

Inschrijving gezin Orij Bevolkingsregister Castricum, 1830
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Google Maps, 2014

Kortessem tussen Hasselt, Maastricht en Tongeren
Bron : Google Maps, 2014
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)

Archief

Kortessem, 1773, doopinschrijving Pieter Oré
Bron : Rijksarchief België
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)