Begin

Historische bronnen en mythen van Kennemerland

VorigePlaatsen in KennemerlandVolgende

Impost op Trouwen en Begraven te Bakkum 1791-1805

Regionaal Archief Alkmaar, DTB Castricum, Inventarisnummer 13
[Handschrift J. Nuhout van der Veen, 1799-1803 handschrift Elisabeth Fabritius, diens echtgenote]
Impost op het Trouwen
te Baccum
1791
15 Meij
29 Meij te Baccum getrout
Cornelis Jansz. Schoon wedr. wonende alhier, zullende trouwen met Antje Hendks. Hellers J.D. geboren te Haafkesbeek in Munsterland, doch nu zich alhier onthoudende, geeven zich beide aan onder de onvermogenden 
11 juniJan Tromp J.M. zullende trouwen met Trijntje Mente J.D. wonende alhier, doch beide gewoond hebbende te Castricum, geeven zich aan onder de onvermoogenden
Den - Junij te Backum getrouwd
 
22 Octber.Paulus Zoomer J.M. te Limmen zullende trouwen met Grietje Admiraal J.D. alhier, geeft de bruid zich aan onder de onvermogenden
De bruijdegom te Limmen in de 4 classe
 
Impost op Trouwen 1791
Nihil
Impost op het Begraaven
te Baccum
1791
Nihil
Impost op Trouwen
1792
23 JunijSteven Liefting J.M. te Egmond binnen zullende trouwen met Antje Groeneveld J.D. alhier, de bruid pro Deo 
Impost op het Begraven
1792
21 AprilHet lijk van Neeltje Abel wede. Jan Nellen, door armmeesteren van Baccum aangegeven ... pro Deo 
4 septbr.Van het lijk van Grietje Florisdr. Twisk, dochter van Floris Twisk door den zelven aangegeven in de 4e classeƒ3:-
30 septbr.van het lijk van Gerrit Pietersz. Kuijs in de 3e classe aangegeven door zijn zoon Pieter Kuijs overleeden den 29 septemberƒ6:-
  ƒ9:-
 Deeze ƒ9,- in de staat voor 1792 aan t land verantwoord
J. nuhoutvanderveen
 
Impost op het Trouwen
1793
6 AprilCornelis Breedveldt J.M. geboren te Heijlo, doch wonende alhier, zullende trouwen met Maartje Pietersz J.D. alhier geboren en woonachtig, voor de bruid in de 4e classe
NB De bruidegom pro Deo
ƒ3:-
Impost op het Begraaven
1793
2 Maijvan het lijk van Gerrit Sijmensz Duinmajer, zoon van sijmen Duijnmajer door den zelven aangegeeven in de 2e classe
overleden den 2 meij
ƒ15:-
25 Junivan het lijk van Klaas Cornelisz Molenaar, zoon van wijlen Cornelis Molenaar, aangegeeven door Siemon Duinmajer ... pro Deo 
10 Septbr.van het lijk van Aagje Duinmajer dochter van Siemon Duinmajer door den zelven aangegeeven in de 3e Classeƒ6:-
  ƒ21:-
Deeze bovenstaande Impost of het Trouwen En op het begraaven eene summa van ƒ24:-:-
in de staat voor het Jaar 1793 aan het land verantwoord
J nuhoutvanderveen
Wegens den Impost op het Trouwen en Begraaven, is te Baccum in het Jaar 1794 niets ontvangen
J nuhoutvanderveen
Impost op het Trouwen
1795
18 AprilJelgert van Bruinswaard J.M. gebooren te - en wonende alhier, zullende trouwen met Geertje Pietersdr. de Wolff J.D., te Egmond binnen woonachtig, geeft zich aan in de 4e Classeƒ3:-
Impost op het Begraaven
1795
14 Febr.van het lijk van Maartje Sijmensdr. Duineveld in de 4e Classe, aangegeeven door haren man Arie Brouwerƒ3:-
28 julijvan het lijk van Aagje Cornelisdr. Pons, huisvrouw van Klaas Jansz. Duijn, door den zelven aangegeeven in de 4e classeƒ3:-
10 Octber.van het lijk van Jan van Booven, aangegeven door Arie Admiraal in de 3e classeƒ6:-
1 Novb.Het lijk van Cornelis Jansz. Schoon, aangegeven door Floris Twisk als Armmeester onder de onvermogenden, dus acte pro Deo 
Impost op het Trouwen
1796
18 junijCornelis Teunisz Bakker J.M. geboren te Egmond op den Hoef en wonende alhier, zullende trouwen met Aaltje van Bruinswaard, J.D. alhier, voor de bruid in de 4e classe, de bruidegom pro Deo3:-
1 octer.Klaas Jansz Duijn weduwnaar geboren en wonende te Baccum
zullende trouwen met Hendrikje Jansdr. Smit J.D. geboren te Schoorl en nu meede aldaar, voor den bruidegom in de 4e classe
NB De bruid acte pro Deo
3:-
Impost op het Begraven
1796
3 AprilHet Lijk van Antje Schoon dochter van wijlen Cornelis Jansz Schoon ... pro Deo 
21Het Lijk van Antje Hendriksdr Hellers wede. Cornelis Jansz Schoon onder de onvermogenden ... pro Deo
NB Deze heeft zich verhangen, des nagts tusschen den 20 en 21e April 1796
 
Impost op het Trouwen
1797
30 Septbr.Jacob Stuifbergen, weduwnaar, wonende alhier, zullende trouwen met Dieuwertje Mente J.D. geboren te Castricum, nu meede alhier woonagtig voor den bruijdegom in de 4e classe
NB De bruid acte ... pro Deo
3:-
Impost op het Begraven
1797
1 Febr.van het lijk van Aagje Pietersdr Limmen, huisvrouw van Jacob Stuifbergen, aangegeven door Cornelis pietersz Ranke, in de 4e classe3:-
6 AprilHet lijk van Cornelis Limmen aangegeven door Louwris Limmen onder de onvermogenden, dus acte pro Deo 
14 Septbr.van het lijk van Aagje Duinmajer dochter van Zijmen Duinmajer, door denselven aangegeven in de 3w classe dus6:-
Impost op het Trouwen
1798
7 AprilGuurtje willemsdr. Rijke J.D. alhier geboren en woonagtig zullende trouwen met Petrus Josephus Orij J.M. geboren te Korteshoven, nu mede alhier woonagtig, voor de bruid in de 4e classe
NB De bruidegeom acte pro Deo
3:-
29 Decr.Cornelis Pietersz Ranke, J.M. geboren te Castricum zullende trouwen met Maartje Klassdr Duijn J.D. geboren te Heijlo, beide nu te Baccum woonagtig - De bruidegom en bruid beide onvermogend, dus acte ... pro Deo 
Impost op het Begraven
1798
22 Febr.Het lijk van Frans Jansz Tromp onder de onvermogenden dus acte pro Deo 
[?] AprilHet lijk van Maartje Castricum onder de onvermogenden dus acte pro Deo 
[?] Novb.Het lijk van Jacob Tromp, zoon van Jan Tromp, door denzelven aangegeven onder de onvermogenden, dus acte pro Deo 
[?] Decbr.van het lijk van Aaltje Klaasdr Tromp, wede. Jan van Booven, door Arie Admiraal aangegeven in de 3e classe6:-
Impost op het Trouwen
1799
12 Jan.Zijmen Admiraal J.M. geboren te Egmond binnen, nu alhier wonende, zullende trouwen met Trijntje Aalbertsdr Kleef J.D. geboren en woonagtig te Limmen voor den bruidegom in de 3e classe6:-
19 ditoJacob Engelsz Zonneveld J.M. alhier, zullende trouwen met Maartje Jacobsdr de Groot J.D. te Castricum, de bruidegom onder de onvermogenden: Acte pro Deo 
13 AprilPieter Gerritsz Kuijs J.M. geboren te Castricum, wonende alhier, zullende trouwen met Neeltje Cornelisdr Keel geboren te Boekel, nu meede alhier wonende de bruidegom in de 4e classe
De bruid en Acte ... pro Deo
3:-
7 JulijKlaas van Bruijnswaard J.M. geboren te Castricum en alhier wonende zullende trouwen met Maartje Jacobsdr Coene, geboren en wonende te Egmond binnen, voor den bruidegom in de 4e classe3:-
Impost op het Begraaven
1799
19 Jan.Het lijk van Willemijntje Tromp, dochter van Jan Tromp, door denzelven aangegeven onder de onvermogenden dus acte pro Deo 
2 Nov.Het lijk van Grietje Groen, Wed. Mater [?] Admiraal door des zelfs zoon Wouter Admiraal, aangegeven onder de onvermogenden, dus acte pro Deo 
9 Dec.Het lijk van Jacoba Bakker, Dochter van Cornelis Bakker, door den zelven aangegeven als onvermogend dus acte pro Deo 
28 Dec.Het lijk van Geertje van Bruijnswaard, Dochter van Klaas van Bruijnswaard, door den zelfe Grootvader Jan van Bruijnswaard aangegeven onder de onvermogenden, dus een acte pro Deo 
Impost op het Trouwen
1800
3 MeijPieter Klaasz. Stet, J.M. gebooren te Castricum, en woonende alhier, zullende trouwen met Trijntje Jansdr. van Wijk, wed. Jan Visch, gebooren te Bergen en woonende te Heemskerk, geeft de Bruijdegom zich aan onder de onvermogenden dus ... acte pro Deo
N.B de bruid te Heemskerk in de 4e Classe
 
Impost op het Begraaven
1800
6 OctoberHet lijk van Jan Kramer, zoon van Barend Kramer door den zelven aangegeven onder de onvermogenden dus acte pro Deo 
Impost op het trouwen
1801
12 JunijArend Straatjes, Weduwnaar, Gebooren te Egmond binnen en woonende alhier zullende trouwen met Magteltje Bancrasdr. Hofland, gebooren te Wijk op Zee en woonende Castricum, geeft de Bruidegom zich aan onder de onvermogenden, dus acte pro Deo 
28 NovemberArie Hooghuizen, Weduwnaar, zullende trouwen met Grietje Cornelisdr. Twisk, ionge Dochter, beide woonend beide alhier, geeft de Bruid zich aan in de 4de Classe
NB De Bruidegom acte pro Deo
3:-
26 Dec.Dirk Groeneveld, Jongman, geb. en woonende te Baccum, zullende trouwen met Neeltje Dirksz [?] van de Bon, Jonge Dochter, Gebooren te Limmen en woonende te Egmond op de Hoef, geeft de Bruidegom zich aan onder de onvermogenden ... dus acte pro Deo 
Impost op het begraven
1801
17 JanuarijHet lijk van Willem Tromp, zoon van Jan Tromp door Dirk Groeneveld aangegeven onder de onvermogenden dus acte pro Deo 
26 FebruarijHet lijk van Marijtje Jacobsdr. Koeleveld, Huisvrouw van Arend Straatjes, door den zelven aangegeven onder de onvermogenden dus ... acte pro Deo 
30 Oct.Het lijk van Cornelia Wagemeester, Dochter van Klaas Wagemeester, door den zelven aangegeven onder de onvermogenden
Dus ... acte pro Deo
 
9 Nov.Van het lijk van Cornelis Florisz. Twisk, zoon van Floris Twisk, door den zelven aangegeven in de 4de Classe3:-
Impost op het trouwen
1802
5. Febr.Wouter Maartensz. Admiraal J.M. gebooren te Egmond binnen en woonende nu alhier, zullende trouwen met Antje Teuwisdr. Schuijf, Jonge Dochter, geboren en woonende te Limmen voor den Bruidegom in de 3de Classeƒ6:-
Impost op het begraven
1802
19 MaartHet lijk van Stijntje Jacobsdr. Pater, Huisvrouw van Engel Zonneveld, door des zelve zoon Cornelis Zonneveld aangegeven onder de onvermogenden dus ... acte pro Deo 
Impost op het Trouwen
in het Jaar
1803
29 Jan.
hij 27
zij 30
Jaaren
Arie Winder J.M. geb. te Bergen, nu alhier wonende, zullende trouwen met Jannetje Jansdr. Welboren J.D. onder de binnen Egmonden geb. en woonachtig, geeft de bruidegom zich aan als onvermogend, dus acte pro Deo 
Impost op het Begraaven
in het Jaar
1803
1 JanuarijHet lijk van Klaas Ranke, zoon van Cornelis Ranke, oud [ ]
overleden [ ] door den laatsten als onvermogend aangegeeven
dus Acte ... pro Deo
 
14e MaartHet lijk van Pieter Cornelisz. Molenaar, oud 26 Jaren, op heeden overleden en door Zijmen Duijnmajer aangegeven onder de onvermogenden dus Acte pro Deo
NB Aan de pokken overleden
 
20 JuniHet lijk van Jacob Jansz. Castricum oud 70 Jaaren, overleden den 18 dezer door zijnen zoon Pieter Castricum aangegeven onder de onvermogenden dus Acte ... pro Deo
NB Heeft zich te Baccum in het bosch verhangen
begraven te Castricum 21 Junij
 
18 Augts.Het lijk van Jan Harmsz. Schoemaker oud 38 Jaaren, geboren te Lastrop in Munsterland, zijnde een grasmajer te Baccum, bij Corns. Breedveld werkende, overleeden den 16 dezer, begraven te Castricum, aangegeven onder de onvermogenden, dus Acte ... pro Deo 
2Novbr.Het lijk van Jacob Wagemeester zoon van Klaas Wagemeester, oud 24 Jaren, overleeden den 2 November aangegeven onder den onvermogenden dus acte ... pro Deo
begraven 5 November te Castricum
 
7de Nov.Het lijk van Trijntje Stuifbergen dochter van Ks. Stuifbergen, oud 26 weeken, overleeden den 5 November aangegeeven door den vader onder de onvermogenden dus Acte pro Deo
begraven den 8. November te Castricum
 
Impost op het Trouwen
1804
10 Novbr.Jan Jansz. Hooglaad J.M. oud 29 Jaren, geboren te Spierdijk, nu te Castricum wonende, zullende trouwen met Marijtje Wagemeester J.D. geboren en wonende alhier oud 21 Jaren, geeft de bruid zich aan onder de onvermogenden dus Acte ... pro Deo 
Impost op het Begraven
1804
19 JuniHet Lijk van Cornelis Breedveld, oud 40 Jaren, overleeden den 16 Junij aangegeven door Engel Enke onder de onvermogenden, dus Acte ... pro Deo
Begraven den 19 Juni 1804 te Castricum
 
Impost op het Trouwen
1805
2e Febr.Floris Cornelisz. Twisk J.M. geb. te Heemskerk oud 29 Jaren, zullende trouwen met Maartje Pietersdr. Baccum wede. Cs. Breedveld oud 38 Jaren, alhier geboren, en nu beide woonachtig, voor de bruid in de 4e classe ...
Den bruidegom Acte ... pro Deo
ƒ 3:-
20 AprilCornelis Sonneveld J.M. geb. te Castricum laatst alhier gewoond hebbende, oud 33 Jaren, zullende trouwen met Guurtje Ariensdr. Stet J.D. alhier geboren en woonachtig oud 33 Jaren, beide onder de onvermogenden, dus acte pro Deo 
6 JulijEngel Enke J.M. oud 24 Jaren, geboren te Castricum en wonende alhier, zullende trouwen met Aagje van Egmond wede. Willem Groentjes oud 33 Jaren, geboren te egmond op den Hoef en wonende te Castricum, de bruidegom onder de onvermogenden dus acte pro Deo 
Impost op het Begraven
1805
27 JanuarijHet lijk van Antje Wagemeester dochter van Klass Wagemeester oud 3½ Jaar, overleeden den 25 dezer, door den vader aangegeven onder de onvermogenden, dus Acte ... pro Deo 
6 Junijvan het lijk van Cornelis Breedveld, zoon van wijlen Cornelis Breedveld, oud 11 Jaren, overleden den 3e on te Castricum begravenden 6e Junij aangegeven door Floris Corns. Twisk in de 4e classe ...3:-
25 JulijVan het lijk van Arie Kuijs oud 31 Jaren, zeer onverwagts te Uitgeest zijnde aldaar overleden, in den nacht tusschen den 19e en 20 dezer, begraven te Castricum den 26 daaraan volgende, aangegeven door zijn broeder Pr. Kuijs in de 4e classe ...
Nooit getrouwd geweest en zijne goederen den Collateralen impost subiect zijnde, volgens Art. 11 der ordonantie, nog gelijke ...
3:-
3:-

Vervolg : VolgendeStart : 15 juli 2003 | Laatst bijgewerkt : 16 juli 2003