Begin

Historische bronnen en mythen van Kennemerland

VorigePlaatsen in KennemerlandVolgende


Rekening naar het Impostboek van Bakkum (1712-1746)

Copie uit het Oud-Rechtelijk Archief
Van 1712-1733 is alleen het trouwen en begraven vermeld waarover belasting werd afgedragen; de pro deo’s zijn niet opgenomen; vanaf 1736 zijn die wél vermeld
Bron : Regionaal Archief Alkmaar, DTB Castricum, Inventarisnummer 12
1712den 13 april ontfangen begravens maartie pieters3:-:-
 6 meij maartie steffens3:-:-
 Jan Joostens3:-:-
 neeltie claes3:-:-
1713den 20 aprilarent gerritsz getrout3:-:-
1714den 11 febJacob aelbertsz stoutenburgh getrout
& maartie egberts bruijt pro deo
3:-:-
  trijntie pieters getrout
met jan Cornelisz bruijgom pro deo
3:-:-
1715den 13 Jrij.arien pietersz van baccum getrout
met antie Jans van heijloo
3:-:-
 den 24 febpr. aelbertsz stoutenburgh van baccum getrout
met marijtie Cornelis van velsen
3:-:-
  Cornelis aelbertsz van baccum getrout
met antie pieters van Limmen
3:-:-
1716den 14 aprilgrietie aelbers van Baccum getrout met
Jan Cornelisz Lans van velsen
3:-:-
1713den 8 dec.dircks pieters begraven3:-:-
1714den 20 feb.maertie arijens begraven3:-:-
1715den 22 junijaelbert Jacobsz begraven3:-:-
 den 30 oct.Cornelis Jansz begraven3:-:-
1716den 20 aprilpieter aelbersz begraven3:-:-
1717den 24 Jrij.arent Gerritsz getrout met
trijn Corns. van rinnegum
3:-:-
1716den 15 nov.willemijntie Jans begraven3:-:-
1717den 7 maartJan lourisz begraven3:-:-
1719den 7 aprilmaartie Cornelis begraven3:-:-
 den 7 meijaalbert Pietersz alhier getrout met
Crijntie willems van egmont binnen
n.b de bruijt pro deo
3:-:-
1719den 5 meijariaantie claes begraven6:-:-
1722den 1 novemberagie franse begraven3:-:-
1723den 29 novemberpieter lourisz begraven3:-:-
1725den 25 november ontfangen wegens het Regt van trouwen van maertie aalbers wonende tot backum, met cornelis pietersz sevenhuijsen, van suijt scharwout, wegens de bruijtƒ6:-:-
 den 11 decemb.Jan sijmons begrav.ƒ3:-:-
1726den 18 Januarijpr. dircxe knaap begr.ƒ3:-:-
 den 19 februarijMaartie Sijmonsz do.ƒ3:-:-
1726den 2e Junijlouris Jansz. Duijnevelt getrout
met Jannetie Jans
ƒ3:-:-
ƒ3:-:-
 den 27 augij.agie Louris begrav.ƒ3:-:-
 den 2 sept.antie Jans begrav.ƒ3:-:-
1727den 30 sept.antie frans begrav.
nog onget. overleden
ƒ3:-:-
ƒ3:-:-
 den 24 oct.sijmen kaptijn begrav.ƒ3:-:-
 den 2 dec.aagt sijmons begrav.ƒ3:-:-
1728den 6 aprilmaartie sijmons begr.ƒ3:-:-
 den 16e do.bancris hend. begrav.ƒ3:-:-
 den 28 do.Jan doetsz begravenƒ3:-:-
 den 1e JunijNeeltie Corn. begr.ƒ3:-:-
 den 6 augij.corn. aalbertsz Wijtm?
Nogh ongetrout overl.
ƒ6:-:-
ƒ6:-:-
 den 21 nov.anne Jans getrout
met Jan Jansz verhees
bruijdegom pro deo
ƒ3:-:-
1729den 6 feb. ontfangen wegens het reght van trouwen van Maartie Aalbers wonende tot backum met Jan Jacobsz Castricum wonende tot Castricum wegens de bruijtƒ6:-:-
 den 5 meijlouris duijnevelt begr.ƒ3:-:-
 den 24 Junijtrijntie prs. begrav.ƒ3:-:-
1730Ontfangen den 22 Jrij wegens het Reght van trouwen van Antie louris duijnevelt wonende tot Backum, met Willem Jacobsz Castricum, wonende tot Castricum
wegens de Bruijt
ƒ3:-:-
 den 21 meij ontfangen wegens het Reght van trouwen van Jan miesz vrolijck wonende tot Backum
met afie claas wercker wonende tot uijtgeest wegens de bruijdegom
ƒ3:-:-
1731den 5 septemb.agie fransz begrav.ƒ3:-:-
 den 15 octob.louris duijnevelt do.ƒ3:-:-
 den 16 dec.Jan Jansz. verhees do.ƒ3:-:-
1732den 15 Julisaartie alewijns do.ƒ3:-:-
 den 21 sept.dieuwertie Corns. gett. van Backum
met dirck hendrixsz van bergen
ƒ3:-:-
1733den 26 aprilClaas Jacobsz tromp van baccum gett.
met Grietie Louris van Castrm.
ƒ3:-:-
 
Lijst ofte aanteeckeningh vandt trouwen en begraven
1736den 22 julij pro deo getrout jan hendrixe wedr. tot backum
met lijsbeth jacobs jonge dogter van egmont binnen
 
 Den 26 julij acte pro deo vandt lijck van trijntje raijers aan gegeven door dirck jacobse van backum 
 den 2 Nov. brengt Corn. walenburg aan dat sijn broeder jacob walenb. is overleden en aangegeven in de Classis van ƒ3:-:-
en omdat noijt is getrout geweest nog een betaalt ƒ3:-:-
ƒ6:-:-
 den 14 dec. brengt Corn. walenburg aan dat sijn moeder klaasje Corn. is overleden en aangegeven in de Classis vanƒ3:-:-
1737den -- brengt dielof gerritsen aan dat dirck beeflandt alhier is overleden en aan gegeven pro deo 
 nog pro deo aangegeven t lijck van saartje jans den 25 maart door jan jacobsz. 
 Den 2e Sept. acte pro deo vand lijck van antje jacobs aan gegeven door jan willemse schuijt 
 den 1e dec. brengt maarte aelberse knaap aan, dat sijn moeder trijntje arijens is overleden aan gegeven in de Classis vanƒ3:-:-
173820 maij acte pro deo voort lijck van jacob Claasz. 
 2 julij acte pro deo voort lijk van Claas de wercker 
1738den -- dec. act pro deo voort lijck van jan dirckse 
 den 27 dec. acte pro deo omte trouwen voor maartje jacobs 
 den 20 maij acte pro deo vandt lijck van jacob Claase 
1739desacte pro deo voort lijck van saartje jans 
 27 maart acte pro deo voort lijck van claas janse 
 26 aug. acte pro deo voort lijk van hendrik klapheck 
17405 feb acte pro deo voort lijk van neeltje pieters 
 12 april acte pro deo voort lijk van maartje jans 
17417 Nov. acte pro deo voort lijk van claasje ponse 
 9 Nov. acte voort lijk van jacob Claase, aangegeven inde Classis vanƒ3:-:-
174220 jann brengt pieter doet aan dat sijn vrouw hendrikje arjens is overleden en aangegeven in de Classis vanƒ3:-:-
 24 jann brengt maijns pieterse aan dat sijn vrouw maartje arns[?] is overleden aangegeven in de Classis vanƒ3:-:-
 10 junij acte vand lijk van marijtje jans aangegeven in de Classis van drie guldensƒ3:-:-
 Dus verre de Staten overgelevert
1743acte pro deo getrouwt de soon van maijns pieterse genaamt pieter meijnse met trijntje Corn. van Hijloo 
1743 [1736ver?]acte voor dirk aalbertse knaap om te trouwen in de Classis van drie guldensƒ3:-:-
 dito acte van jannitje doesen om te trouwen pro deo 
 den 18 maij acte begraven voor jan janse aangegeven door Claas jacobse in de Classes vanƒ3:-:-
 23 junij acte pro deo voor jan Crijnen van backum omte trouwen met antje Claas hogeduijn van heemskerkƒ3:-:-
 18 julij acte begraven voort lijk van aaltje Claas vanƒ3:-:-
 28 dito acte begraven voort lijck van pieter doedeƒ3:-:-
17445 april acte pro deovoort lijk van hendrik hendrikse 
 10 dito neeltje pieters acte on te trouwen vanƒ3:-:-
 5 meij begraven t lijk van -- aangegeven in de Classis vanƒ3:-:-
1744 23 novembr.t lijck van albert dirkse knaap aangegeven voor sijn zoon dirk albersz knaap begrave tot Egmond binnenƒ3:-:-
den 16 novembr.pro deo, t lijk van Een kind genaamt arien jansz Tromp gegeve voor de vader Jan Jacobse Tromp En begraven tot Egmond binnen 
den 13 decembr.t lijk van Jannetje doetse aangegeven door haar man dirk albertsen knaap begrave tot Egmond Binnen in de Classe vanƒ3:-:-
den 21 decembr.pro deo 't lijk van arien Jansz. Poppe aangegeven door sijn vader Jan Aldertsze Poppen begraven tot Castricum 
tot dusverre de Staaten overgegeven
1745, 5 feb.als onvermogende t lijk van Creijn Gerritse aan gegeven door sijn vader Gerrit Pieterse begraven tot Castricum 
6 aprilals onvermogende t lijk van Saartje Jansz. Aangegeven door haar vader Jan Jacobsz begraven tot Egmond binne 
1746, 5 jann.Jan aldertse Poppe sijn lijk aangegeven door maartje Cornelis zijn huijsvrouw -
als onvermogende begraven tot Castricum
 
10 Jann.t lijk van dirk jorisse aangegeven door aaffie Gerritsz zijn huijsv. als behoorende onder het Classis van
begraven tot Castricum
ƒ3:-:-
28 maijals onvermogende t'lijk van dirk aertse aangegeven bij
begraven tot Castricum
 
19 junijals onvermogende t lijk van Cornelis Jacobse aangegeven bij Jacob Jansen de[?]aden
begraven tot Egmond Binnen
 
2 Aug.Jacob Cornelisse smit begr. prodeo 
18 octob.Gerrit Claasen geeft aan het lijk van anna sijn dogter om begraven te worden onder Classisƒ3:-:-

Vervolg : VolgendeStart : 18 februari 2003 | Laatst bijgewerkt : 25 juni 2003