Begin

Historische bronnen en mythen van Kennemerland

VorigePlaatsen in KennemerlandVolgende

Schepentrouw Bakkum 1793-1811

Regionaal Archief Alkmaar, DTB Castricum, Inventarisnummer 11
Het voorgedrukte gedeelte van de akten luidt:
Wij ondergetekenden [gegevens bruidegom en bruid] verzoeken dat onze huwelijksche gebooden mogen geproclameert worden en declareeren voornemens te zijn, na dat dezelve overhinderd haren voortgang zullen gehad hebben, een wettig huwelijk te voltrekken.
Actum Baccum den
[datum plus handtekeningen]
Na dat de huwelijksche geboden van de bovenstaande persoonen op den [data] volgens het gebruik alhier plaats hebbende, zonder eenige verhindering waaren geproclameerd, [bevestiging]
De akten zijn ingevuld door Mr. Joachim Nuhout van der Veen en Elisabeth Fabritius, zijn echtgenote.
Wij ondergetekenden Cornelis Breedveld Jongman geboren te Heijlo en nu alhier woonachtig, en Maartje Pietersdr. alhier gebooren en woonachtig J.D. verzoeken dat onze huwelijksche gebooden mogen geproclameert worden en declareeren voornemens te zijn, na dat dezelve overhinderd haren voortgang zullen gehad hebben, een wettig huwelijk te voltrekken.
Actum Baccum den 6 April 1793
Cornelis Breedveldt
maartje pieters
Na dat de huwelijksche geboden van de bovenstaande persoonen op den 7e 14e en 21 April 1791 volgens het gebruik alhier plaats hebbende, zonder eenige verhindering waaren geproclameerd, zijn dezelve persoonen op het Raadhuijs van Baccum den 21 April 1793 in den huwelijken staat bevestigt in kennis en presentie van mij secretaris J. Nuhoutvanderveen
Wij ondergetekenden Cornelis Teunisz. Bakker J.M. geboren te Egmond op den Hoef en nu wonende te Baccum en Aaltje van Bruinswaard J.D. mede te Baccum woonachtig, en geboren te Castricum verzoeken dat onze huwelijksche gebooden mogen geproclameert worden en declareeren voornemens te zijn, na dat dezelve overhinderd haren voortgang zullen gehad hebben, een wettig huwelijk te voltrekken.
Actum Baccum den 18 Junij 1796 het 2e Jaar der Bataafsche vrijheid
dit × is het merk van Cornelis Teunisz. Bakker
aaltje ijan van bruijnswaart
Mij praesent E. Fabritius secret.
Na dat de huwelijksche geboden van de bovenstaande persoonen op den 19, 26, Junij en 3. Julij volgens het gebruik alhier plaats hebbende, zonder eenige verhindering waaren geproclameerd, zijn dezelve persoonen op het Raadhuijs van Baccum den 3. Julij in den huwelijken staat bevestigt
Mij praesent E. Fabritius
Wij ondergetekenden Klaas Jansz. Duijn, weduwnaar, geboren en woonachtig te Baccum en Hendrikje Jansdr. Smit J.D. geboren te Schoorl en nu mede woonachtig te Baccum verzoeken dat onze huwelijksche gebooden mogen geproclameert worden en declareeren voornemens te zijn, na dat dezelve overhinderd haren voortgang zullen gehad hebben, een wettig huwelijk te voltrekken.
Actum Baccum den 1e October 1796, het 2e Jaar der Bataafsche vrijheid.
Klaas Duijn
hendrikje jans smit
E. Fabritius sec.
Na dat de huwelijksche geboden van de bovenstaande persoonen op den 2, den 9. en den 16. October volgens het gebruik alhier plaats hebbende, zonder eenige verhindering waaren geproclameerd, zijn de dezelve persoonen op het Raadhuijs van Baccum den 16. October 1796 in den huwelijken staat bevestigt
Wij ondergetekenden Jacob Stuifbergen Weduwnaar, Gebooren te Castricum en thans woonende te Baccum en Dieuwertje Mente, Jonge Dochter, Gebooren te Castricum en thans mede te Baccum woonachtig verzoeken dat onze huwelijksche gebooden mogen geproclameert worden en declareeren voornemens te zijn, na dat dezelve overhinderd haren voortgang zullen gehad hebben, een wettig huwelijk te voltrekken.
Actum Baccum den 30 September 1797 het 3e Jaar der Bat. vrijheid
Dit is het merk van × Jacob Stuijfbergen
Dit is het merk van × Dieuwertje Mente
Mij praesent E. Fabritius sec.
Na dat de huwelijksche geboden van de bovenstaande persoonen op den 1, 8, en 15 October volgens het gebruik alhier plaats hebbende, zonder eenige verhindering waaren geproclameerd, zijnde zelve op het Rechthuis te Baccum in tegenwoordigheid van twee schepenen in den Huwelijken Staat bevestigt op den 15. October 1797
E. Fabritius sec.
Wij ondergetekenden Petrus Josephus Orij, Jongman, gebooren in Korteshoven en thans woonende te Baccum en Guurtje Willemsdr. Rijke, Jonge Dochter gebooren en woonende te Baccum verzoeken dat onze huwelijksche gebooden mogen geproclameert worden en declareeren voornemens te zijn, na dat dezelve overhinderd haren voortgang zullen gehad hebben, een wettig huwelijk te voltrekken.
Actum Baccum den 7. April 1798 4to. L.B. Ao.
Peter joseph orij
Dit is het merk van × Guurtje Willemsdr. Rijke
Mij praesent E. Fabritius sec.
Na dat de huwelijksche geboden van de bovenstaande persoonen op den 8, 15, en 22 April 1798 volgens het gebruik alhier plaats hebbende, zonder eenige verhindering waaren geproclameerd, is des zelve Huwelijk ten overstaan van twee schepenen op het Rechthuis te Baccum op den 22. April 1798. voltrokken
E. Fabritius sec.
Wij ondergetekenden Cornelis Pietersdr. Ranke J.M. geboren te Castricum, en Maartje Klaasdr. Duijn J.D. geboren te Heijlo en nu beide te Baccum woonende verzoeken dat onze huwelijksche gebooden mogen geproclameert worden en declareeren voornemens te zijn, na dat dezelve overhinderd haren voortgang zullen gehad hebben, een wettig huwelijk te voltrekken.
Actum Baccum den 29 December 1798
dit is het merk × van Cornelis Pietersz. Ranke
dit is het × merk van Maartje Klaasdr. Duijn
mij present J. Nuhoutvanderveen secret.
Na dat de huwelijksche geboden van de bovenstaande persoonen op den 30 decbr. 6e en 13 Januarij 1799 volgens het gebruik alhier plaats hebbende, zonder eenige verhindering waaren geproclameerd, hebben derselve op den 13. Januarij 1799, ten overstaan van Schout en Schepenen, op het Raadhuis van Baccum, hun huwelijk voltrokken
J. Nuhoutvanderveen secret.
Wij ondergetekenden Zijmen Admiraal J.M. geboren te Egmond binnen en wonende te Baccum, en Trijntje Aalbertsdr. Kleef J.D. geboren en wonende te Limmen verzoeken dat onze huwelijksche gebooden mogen geproclameert worden en declareeren voornemens te zijn, na dat dezelve overhinderd haren voortgang zullen gehad hebben, een wettig huwelijk te voltrekken.
Actum Baccum den 12. Januarij 1799
Sijmen Admiraal
trijntje kleef
mij present
J. Nuhoutvanderveen secret.
Na dat de huwelijksche geboden van de bovenstaande persoonen op den 13, 20 en 27 Januarij 1799 volgens het gebruik alhier plaats hebbende, zonder eenige verhindering waaren geproclameerd, is daar van Betoog gegeven naar Limmen, alwaar zij hun huwelijk op den 27 Januarij 1799 voltrokken
J. Nuhoutvanderveen secret.
Wij ondergetekenden Jacob Engelsz. Zonneveld J.M. geboren te Castricum en nu wonende te Baccum; en Maartje Jacobsdr. de Groot geboren te Heemskerk en nu wonende te Castricum verzoeken dat onze huwelijksche gebooden mogen geproclameert worden en declareeren voornemens te zijn, na dat dezelve overhinderd haren voortgang zullen gehad hebben, een wettig huwelijk te voltrekken.
Actum Baccum den 19 Januarij 1799
Dit is het merk van × Jacob Engelsz. Zonneveld
Dit is het merk van × Maartje Jacobsz. de Groot
mij present
J. Nuhoutvanderveen secret.
Na dat de huwelijksche geboden van de bovenstaande persoonen op den 20 en 27 Januarij en 3e Februarij 1799 volgens het gebruik alhier plaats hebbende, zonder eenige verhindering waaren geproclameerd, hebben dezelve hun huwelijk ten overstaan van Schout en Schepenen op het Raadhuis te Castricum voltrokken op den 3 Februarij 1799, na dat hier betoog derwaarts gegeeven was
J. Nuhoutvanderveen secret.
Wij ondergetekenden Pieter Gerritsz. Kuijs, Jongman geboren te Castricum en wonende te Baccum, en Neeltje Cornelisdr. Keel, geboren te Boekel onder de jurusdictie van Alkmaar en nu meede te Baccum woonagtig verzoeken dat onze huwelijksche gebooden mogen geproclameert worden en declareeren voornemens te zijn, na dat dezelve overhinderd haren voortgang zullen gehad hebben, een wettig huwelijk te voltrekken.
Actum Baccum den 13 April 1799
Pieter Gerritsz kuijs
Dit is het × merk van Neeltje Cornelisz. Keel
mij present
J. Nuhoutvanderveen
Na dat de huwelijksche geboden van de bovenstaande persoonen op den 14e 21e eb 28 April 1799 volgens het gebruik alhier plaats hebbende, zonder eenige verhindering waaren geproclameerd, hebben dezelve hun huwelijk ten overstaan van Schout en Schepenen op het Raadhuis van Baccum voltrokken op den 28 April 1799
J. Nuhoutvanderveen secret.
Wij ondergetekenden Klaas van Bruijnswaard J.M. geboren te Castricum en wonende te Baccum, en Maartje Jacobsdr. Coene woonende te Egmond binnen en aldaar gebooren verzoeken dat onze huwelijksche gebooden mogen geproclameert worden en declareeren voornemens te zijn, na dat dezelve overhinderd haren voortgang zullen gehad hebben, een wettig huwelijk te voltrekken.
Actum Baccum den 7e Julij 1799
Klaas van Bruijnswaard
Dit is het × merk van Maartje Jacobsdr. Coene
mij present
J. Nuhoutvanderveen
Na dat de huwelijksche geboden van de bovenstaande persoonen op den 7, 14 en 21 Julij 1799 volgens het gebruik alhier plaats hebbende, zonder eenige verhindering waaren geproclameerd, hebben dezelve ten overstaan van Schout en Schepenen op het Raadhuis van Baccum hun huwelijk voltrokken op den 21 Julij 1799
J. Nuhoutvanderveen secret.
Wij ondergetekenden Pieter Klaasz. Stet Jongman gebooren te Castricum en laatstgewoond hebbende te Baccum en Trijntje Jansdr. van Dijk, weduwe, Gebooren te Bergen en woonende te Heemskerk verzoeken dat onze huwelijksche gebooden mogen geproclameert worden en declareeren voornemens te zijn, na dat dezelve overhinderd haren voortgang zullen gehad hebben, een wettig huwelijk te voltrekken.
Actum Baccum den 3. Maij 1800
Dit is het merk van × Pieter Klassz. Stet
Dit is het merk van ×Trijntje Jansdr. van Dijk
Mij present
E. Fabritius
Na dat de huwelijksche geboden van de bovenstaande persoonen op den 4, 11 en 18 Maij. 1800 volgens het gebruik alhier plaats hebbende, zonder eenige verhindering waaren geproclameerd, is daarvan betoog of declaratoes gegeven op den 18. Maij. 1800, om te Heemskerk in den Huwelijken Staat bevestigt te worden
In kennis van mij Secretaris E. Fabritius
Wij ondergetekenden Arend Straatjes, weduwnaar, Gebooren te Egmond binnen en woonende alhier, en Magteltje Pancras Hofland, Jonge Dochter, gebooren te Wijk op Zee en thans woonende te Castricum verzoeken dat onze huwelijksche gebooden mogen geproclameert worden en declareeren voornemens te zijn, na dat dezelve overhinderd haren voortgang zullen gehad hebben, een wettig huwelijk te voltrekken.
Actum Baccum den 12 Junij 1801
Dit is het merk van × Arend Straatjes
Dit is het merk van × Magteltje Pancras
Mij praesent E. Fabritius secretaris
Na dat de huwelijksche geboden van de bovenstaande persoonen op den 14. 21. en 28. Junij. 1801 volgens het gebruik alhier plaats hebbende, zonder eenige verhindering waaren geproclameerd, zijn zelve op den 28 Juni 1801. op het Rechthuis te Baccum in den Echt vereenigt
E. Fabritius Secrets.
Wij ondergetekenden Arie Hooghuizen, weduwnaar, gebooren te Koedijk en woonende alhier en Grietje Cornelisdr. Twisk, ionge Dochter, gebooren te Heemskerker duijn en thans mede alhier woonachtig verzoeken dat onze huwelijksche gebooden mogen geproclameert worden en declareeren voornemens te zijn, na dat dezelve overhinderd haren voortgang zullen gehad hebben, een wettig huwelijk te voltrekken.
Actum Baccum den 21 November 1801
Dit is het merk van × Arie Hooghuizen
grietjenkornelestwisk
Mij praesent E. Fabritius sec.
Na dat de huwelijksche geboden van de bovenstaande persoonen op den 22. en 29. Nov. en 6. December 1801 volgens het gebruik alhier plaats hebbende, zonder eenige verhindering waaren geproclameerd, zijn de zelve op den 6. December 1802 [= 1801]. op het Rechthuis alhier in den Huwelijken bevestigt
E. Fabritius Sec.
Wij ondergetekenden Dirk Groeneveld, jongman gebooren en wonende alhier en Neeltje Dirksdr. van de Bon, ionge Dochter gebooren te Limmen en thans te Egmond op den Hoef woonachtig verzoeken dat onze huwelijksche gebooden mogen geproclameert worden en declareeren voornemens te zijn, na dat dezelve overhinderd haren voortgang zullen gehad hebben, een wettig huwelijk te voltrekken.
Actum Baccum den 26. December 1802 [= 1801]
Dirk Groenevelt
neeltje Dirks van Den bon
In kentnis van mij Secretaris E. Fabritius
Na dat de huwelijksche geboden van de bovenstaande persoonen op den 28 Dec. 1801, 3. Jan. en 10. Jan 1802 volgens het gebruik alhier plaats hebbende, zonder eenige verhindering waaren geproclameerd, zijn de zelve ten overstaan van Schout en Schepenen op het Raadhuijs alhier op den 24 Januarij 1802. in den Echt vereenigt
E. Fabritius secrets.
Wij ondergetekenden Wouter Maartensz. Admiraal, Jongman gebooren te Egmond binnen en woonende alhier en Antje Teuwesdr. Schuijf, Jonge Dochter gebooren en woonende te Limmen verzoeken dat onze huwelijksche gebooden mogen geproclameert worden en declareeren voornemens te zijn, na dat dezelve overhinderd haren voortgang zullen gehad hebben, een wettig huwelijk te voltrekken.
Actum Baccum den 6 Februarij 1802
wouter maartensz Admiraal
antje thewis schuijt
Mij praesent E. Fabritius
Na dat de huwelijksche geboden van de bovenstaande persoonen op den 7, 16[?] en 25 Febr. 1802 volgens het gebruik alhier plaats hebbende, zonder eenige verhindering waaren geproclameerd, is daar van op den 25. Febr. 1802 voorn. betoog of declaratoes gegeven om te Limmen in den Huwelijken Staat bevestigt te worden
E. Fabritius sec.
Wij ondergetekenden Arie Jansz. Winder J.M. oud 27 Jaren gebooren te Bergen in Kennemerland, nu alhier wonende; en Jannetje Jansdr. Welboren J.D. oud 30 Jaaren, gebooren te Egmond op den Hoef, nu woonachtig te Egmond binnen, verzoeken dat onze huwelijksche gebooden mogen geproclameert worden en declareeren voornemens te zijn, na dat dezelve overhinderd haren voortgang zullen gehad hebben, een wettig huwelijk te voltrekken.
Actum Baccum den 29 Januarij 1803
Arie Winder
Dit × is het merk van Jannetje Jansdr Welboren
In kennis van mij secrets J. Nuhoutvanderveen
Na dat de huwelijksche geboden van de bovenstaande persoonen op den 30 Januarij 6 en 13 Februari 1803 volgens het gebruik alhier plaats hebbende, zonder eenige verhindering waaren geproclameerd, is daar van betoog gegeven om te Egmond binnen het huwelijk te voltrekken
J. Nuhoutvanderveen secret.
Wij ondergetekenden Jan Jansz. Hoogzaad J.M. oud 29 Jaren geboren te Spierdijk nu wonende te Castricum, en Marijtje Wagemeester J.D. oud 21 Jaren, geboren en wonende te Baccum verzoeken dat onze huwelijksche gebooden mogen geproclameert worden en declareeren voornemens te zijn, na dat dezelve overhinderd haren voortgang zullen gehad hebben, een wettig huwelijk te voltrekken.
Actum Baccum den 10e November 1804
Dit × is het merk van Jan Jansz Hoogzaad
Dit × is het merk van Marijtje Wagemeester
In kennis van mij secretaris J. Nuhoutvanderveen
Na dat de huwelijksche geboden van de bovenstaande persoonen op den 11e 18e en 25 November 1804 volgens het gebruik alhier plaats hebbende, zonder eenige verhindering waaren geproclameerd, zijn dezelve op den 25 November 1804, op het Raadhuis van Baccum, ten overstaan van 2 leden des Gemeentebestuurs van Baccum,hun huwelijk voltrokken
J. Nuhoutvanderveen secret.
Wij ondergetekenden Floris Cornelisz. Twisk J.M. oud 29 Jaren, geboren te Heemskerk en nu wonende te Baccum, en Maartje Pietersdr. Baccum, wede. Cornelis Breedveld, geboren en wonende te Baccum, oud 38 Jaren verzoeken dat onze huwelijksche gebooden mogen geproclameert worden en declareeren voornemens te zijn, na dat dezelve overhinderd haren voortgang zullen gehad hebben, een wettig huwelijk te voltrekken.
Actum Baccum den 2 Februarij 1805
floris cornelesse twisk
maartje pieters
In kennis van mij secretaris J. Nuhoutvanderveen
Na dat de huwelijksche geboden van de bovenstaande persoonen op den 3, 10 en 17 Febr. 1805 volgens het gebruik alhier plaats hebbende, zonder eenige verhindering waaren geproclameerd, hebben dezelve op den 17 Februarij 1805 op het Raadhuis van Baccum, voor den schout en 2 leden des Gemeente-Bestuurs hun huwelijk voltrokken
J. Nuhoutvanderveen secret.
Wij ondergetekenden Cornelis Sonneveld J.M. geboren te Castricum laast hier gewoond hebbende, oud 33 Jaren, en Guurtje Ariensdr. Stet J.D. alhier geboren en woonachtig, oud 33 Jaren verzoeken dat onze huwelijksche gebooden mogen geproclameert worden en declareeren voornemens te zijn, na dat dezelve overhinderd haren voortgang zullen gehad hebben, een wettig huwelijk te voltrekken.
Actum Baccum den 20 April 1805
Dit is het × merk van Cornelis Sonneveld
guurtje areins stet
In kennis van mij Secret. J. Nuhoutvanderveen
Na dat de huwelijksche geboden van de bovenstaande persoonen op den 21, 28 April en 5 Meij 1805 volgens het gebruik alhier plaats hebbende, zonder eenige verhindering waaren geproclameerd, is daarvan een betoog of attestatie gegeven naar Castricum, alwaar zij op den 5 Meij 1805, op het Raadhuis voor Schout en Schepenen hun huwelijk hebben voltrokken
J. Nuhoutvanderveen Secret.
Wij ondergetekenden Engel Enke J.M. oud 24 Jaren, geboren te Castricum en wonende alhier, en Aagje van Egmond, wede. Willem Groentjes oud 33 Jaren, geboren te Egmond op den Hoef en nu wonende te Castricum verzoeken dat onze huwelijksche gebooden mogen geproclameert worden en declareeren voornemens te zijn, na dat dezelve overhinderd haren voortgang zullen gehad hebben, een wettig huwelijk te voltrekken.
Actum Baccum den 6 Julij 1805
engel enke
Aai Gerise Van Egmond
In kennisse van mij Secretaris J. Nuhoutvanderveen
Na dat de huwelijksche geboden van de bovenstaande persoonen op den 7e 14e en 21 Julij 1805 volgens het gebruik alhier plaats hebbende, zonder eenige verhindering waaren geproclameerd, hebben zij den 21 Julij 1805, voor Schout en Schepenen van Castricum op het Raadhuis aldaar hun huwelijk voltrokken, na dat door mij Secretaris van Baccum eene attestatie of betoog was afgegeven, dat de geboden alhier zonder verhinderen waren geproclameerd
J. Nuhoutvanderveen
Wij ondergetekenden Pieter Bruijn weduwnaar wonende te Castricum en aldaar geboren, oud 38 Jaren en Maartje Klassdr. Molenaar J.D. geboren te Heijloo en wonende alhier, oud 36 Jaren verzoeken dat onze huwelijksche gebooden mogen geproclameert worden en declareeren voornemens te zijn, na dat dezelve overhinderd haren voortgang zullen gehad hebben, een wettig huwelijk te voltrekken.
Actum Baccum den 5 September 1807
Pieter Bruijn
Dit is het × merk van Maartje Klassdr. Molenaar
In kennis van mij Scretaris J. Nuhoutvanderveen
Na dat de huwelijksche geboden van de bovenstaande persoonen op den 6, 13 en 20 September 1807 volgens het gebruik alhier plaats hebbende, zonder eenige verhindering waaren geproclameerd, heb ik Secretaris van Baccum daar van eene attestatie of betoog afgegeven naar Castricum, alwaar zij op den 20e September 1807, hun huwelijk hebben voltrokken
J. Nuhoutvanderveen
Wij ondergetekenden Willem Bakkum J.M., oud 36 Jaren geboren te Heijlo, wonende alhier, en Aagje Jansdr. Rijs, wede. van Jan Stuifbergen, oud 35 Jaren, geboren te Uijtgeest en te Castricum woonachtig verzoeken dat onze huwelijksche gebooden mogen geproclameert worden en declareeren voornemens te zijn, na dat dezelve overhinderd haren voortgang zullen gehad hebben, een wettig huwelijk te voltrekken.
Actum Baccum den 23 Januarij 1808
willem bakkum
Dit is het × merk van Aagje Jansdr. Rijs
wede. Jan Stuifbergen
In kennis van mij Secretaris J. Nuhoutvanderveen
Na dat de huwelijksche geboden van de bovenstaande persoonen op den 24 en 31 Jnuarij en 7 Febr. 1808 volgens het gebruik alhier plaats hebbende, zonder eenige verhindering waaren geproclameerd, hebben zij op den 7 Februarij Februarij 1808 hun huwelijk, nadat door mij Secretaris daar van een attestatie of betoog was afgegeven naar Castricum, aldaar voltrokken
J. Nuhoutvanderveen
Wij ondergetekenden Jan Theunisz. Lepink J.M. oud 26 Jaren, geboren te Limmen en woonende alhier, en Marijtje Jansdr. Schut J.D., oud 27 Jaren, geboren en laast gewoond hebbende te Heijlo verzoeken dat onze huwelijksche gebooden mogen geproclameert worden en declareeren voornemens te zijn, na dat dezelve overhinderd haren voortgang zullen gehad hebben, een wettig huwelijk te voltrekken.
Actum Baccum den 28e Januarij 1809
Jan leepink
Maijr Jans Schut
In kennis van mij Secret. J. Nuhoutvanderveen
Na dat de huwelijksche geboden van de bovenstaande persoonen op den 29. Januarij, 5 en 12 Februarij 1809 volgens het gebruik alhier plaats hebbende, zonder eenige verhindering waaren geproclameerd, hebben zij, met cohibitie (1) van Betoog dat te Heijloo ook de geboden waren afgekondigd, op den 12 Februarij 1809 voor Schout en Schepenen, op het Raadhuis van Baccum hun huwelijk voltrokken
J. Nuhoutvanderveen
Wij ondergetekenden Reijer Wulbertsz. Groot weduwnaar geboren en wonende te Egmond aan Zee, oud 36 Jaren en Klaasje Jacobsdr. Castricum, geboren te Castricum woonende te Baccum, oud 30 Jaren verzoeken dat onze huwelijksche gebooden mogen geproclameert worden en declareeren voornemens te zijn, na dat dezelve overhinderd haren voortgang zullen gehad hebben, een wettig huwelijk te voltrekken.
Actum Baccum den 1 van Grasmaand (2) 1809
Reijer Wulbertse Groot
klaassi castricum
Na dat de huwelijksche geboden van de bovenstaande persoonen op den 2, 9 en 16 April 1809 volgens het gebruik alhier plaats hebbende, zonder eenige verhindering waaren geproclameerd, heb ik secretaris van Baccum daar van een Attestatie of betoog, op den 6 April, naar Egmond aan Zee afgegeven, om dáár hun huwelijk te voltrekken
J. Nuhoutvanderveen
Wij ondergetekenden Cornelis Sijmensz. Duijnmajer J.M. oud 28 Jaren gebooren en woonende te Baccum, en Trijntje Wulbertsdr. Bogerman J.D. oud 20 jaren, geboren en woonende onder de binnen Egmonden verzoeken dat onze huwelijksche gebooden mogen geproclameert worden en declareeren voornemens te zijn, na dat dezelve overhinderd haren voortgang zullen gehad hebben, een wettig huwelijk te voltrekken.
Actum Baccum den 9 van Sprokkelmaand (3) 1810
Cornelis Simonsz. Duijnmayjer
treijntje bogerman
In kennis van mij Secretaris J. Nuhoutvanderveen
Na dat de huwelijksche geboden van de bovenstaande persoonen op den 11e, 18 en 25 van Sprokkelmd (3). 1810 volgens het gebruik alhier plaats hebbende, zonder eenige verhindering waaren geproclameerd, heb ik Secretaris van Baccum daar van op den 25 van Sprokkelmaand (3) voorne. Schriftelijk Bewijs afgegeven naar de binnen Egmonden, om dáár in den Huwelijken staat bevestigd te worden
J. Nuhoutvanderveen
Wij ondergetekenden Roelof de Wit J.M. oud 28 Jaren gebooren te Heemskerk en woonende alhier, en Maartje Pietersdr. ijpelaan J.D. oud 27 Jaren, gebooren en woonende te Castricum verzoeken dat onze huwelijksche gebooden mogen geproclameert worden en declareeren voornemens te zijn, na dat dezelve overhinderd haren voortgang zullen gehad hebben, een wettig huwelijk te voltrekken.
Actum Baccum den 9 van Sprokkelmaand (3) 1810
Roelof Engelse De wit
Dit is het × merk van Maartje Pietersz ijpelaan
In kennis en presentie van mij Secrets. J. Nuhoutvanderveen
Na dat de huwelijksche geboden van de bovenstaande persoonen op den 11, 18 en 25 van Sprokkelmd. (3) 1810 volgens het gebruik alhier plaats hebbende, zonder eenige verhindering waaren geproclameerd, heb ik Secretaris van Baccum op den 25 van Sprokkelmaand (3) voorne. daar van Schriftelijjk Bewijs naar Castricum, om dáár in den huwelijken staat bevestigd te worden
J. Nuhoutvanderveen
Wij ondergetekenden Albert Dirksz. Knaap, weduwnaar geboren en woonende alhier, oud 63 Jaren, en Aaltje Jansdr. Koster J.D. geboren te Limmen en woonende te Heijloo, oud 48 Jaren verzoeken dat onze huwelijksche gebooden mogen geproclameert worden en declareeren voornemens te zijn, na dat dezelve overhinderd haren voortgang zullen gehad hebben, een wettig huwelijk te voltrekken.
Actum Baccum den 20 April 1811
aalbert dirkse knaap
aaltje ijans koster
Na dat de huwelijksche geboden van de bovenstaande persoonen op den 21 en 28 April en 5 Meij 1811 volgens het gebruik alhier plaats hebbende, zonder eenige verhindering waaren geproclameerd, en betoog van Heijlo dat ook aldaar de 3 geboden onverhinderd waren geproclameerd, was ingekomen, zijn de gezegde personen, op het Raadhuis van Baccum, voor twee Leden des Gemeente Bestuurs, op den 5 Meij in den huwelijken staat bevestigd
In kennis van mij Secrets. des Gem. Bestuurs
J. Nuhoutvanderveen
Wij ondergetekenden Pieter Bruijn weduwnaar, oud 41 Jaren geboren en woonende te Castricum, en Maartje Sijmensdr. Duinmaijer J.D. gebooren en woonende alhier, oud 23 Jaren verzoeken dat onze huwelijksche gebooden mogen geproclameert worden en declareeren voornemens te zijn, na dat dezelve overhinderd haren voortgang zullen gehad hebben, een wettig huwelijk te voltrekken.
Actum Baccum den 25 Meij 1811
Pieter Bruijn
maartje duijnmijijer
Na dat de huwelijksche geboden van de bovenstaande persoonen op den 26 Meij, 2 en 9 juni 1811 volgens het gebruik alhier plaats hebbende, zonder eenige verhindering waaren geproclameerd, en volgens ingeleverd schriftelijk bewijs gebleken was, dat ook de geboden te Castricum (des bruidegoms woonplaats) onverhinderd waren geproclameerd, hebben zij op den 9 Junij 1881, hun huwelijk op het Raadhuis van Baccum, ten overstaan van den Maire provisoire (4) en twee Leden des Gemeente Bestuurs voltrokken.

Noten

1. Cohibitie = terughouding.

2. Grasmaand = April.

3. Sprokkelmaand = Februari.

4. Maire provisoire = tijdelijk burgemeester.


Vervolg : VolgendeStart : 21 juli 2003 | Laatst bijgewerkt : 22 november 2003