VorigePlaatsen in KennemerlandVolgende

Varnebroek

Inhoud van deze pagina

 1. Inleiding
 2. Inhoudsopgave

1. Inleiding

« In notariële akten, huwelijksakten, geboorteakten, overlijdensakten en vele andere documenten opgeslagen bij het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, ook wel Regionaal Archief Alkmaar, wordt het gebied Varnebrouck, Verrendebroek, Verndebroek, Vernebroek of Varnebroek, gekoppeld aan Alkmaar en Heiloo, regelmatig vermeld. Heden ten dage kennen de meesten van ons het Varnebroek als de straat in Alkmaar die loopt van de hoek Kennemerstraatweg/ Kennemersingel tot aan het Ropjeskuil en daarna overgaat in de Lindelaan. Een naam die deze straat eigenlijk pas in het eind van de 19e eeuw heeft gekregen. Waar komt die naam Varnebroek vandaan? De oorsprong van deze naam gaat terug tot vóór 1348 en het gebied dat deze naam draagt, heeft qua oorsprong niets te maken met de plek waar de straat Varnebroek nu ligt. Onze bekende stadsarchivaris eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, C.W. Bruinvis, heeft rond 1875 het toenmalige stadsbestuur dringend geadviseerd met steekhoudende argumenten deze straat niet zo te noemen. Het stadsbestuur besloot echter anders. »

Aldus Frank Bakkum in de op zijn verzoek hier als pdf-bestand bijgevoegde (zie rechtsboven) uitvoerg gedocumenteerde reconstructie (*).

2. Inhoudsopgave

 • Historisch verantwoord, p. 2
 • Historisch veranderd, p. 7
 • De naam Varnebroek, p. 9
 • De hofstede Varnebroek, p. 11
 • Historisch onverantwoord, p. 14
 • De Varnebroekpolder, p. 18
 • Varnebroek anno 2011, p. 19
 • Enkele details / Bronnen, p. 20
 • Bronnen [in noten], p. 26

Vervolg : Volgende


Noten

*) Het Varnebroek in Alkmaar in historisch verantwoord, veranderd en onverantwoord perspectief / door Frank Bakkum. – 2011.


Start : 12 december 2015 | Laatst bijgewerkt : 12 december 2015


Het Varnebroek in Alkmaar in historisch verantwoord, veranderd en onverantwoord perspectief / door Frank Bakkum. – 2011.