VorigeIV.16Volgende

Inhoud van deze pagina

Guurtje IJpelaan en Arien Rinnegum

Guurtje IJpelaan, geboren ca. 1616, dochter van Aerian IJpelaan en Maritge Willemsdr., zie III.6.

Guurtje IJpelaan wordt genoemd in het testament van haar moeder uit 1644 en in de testamenten van haar zuster Neeltje uit 1656, 1663 en 1669.


Aantekeningen Aantekeningen

Een Guurtje Adriaens, aangifte begraven Alkmaar, Grote Kerk, 17 september 1671, naer Heijloo gevoert, 6 gld. (1).


Overzicht Rinnegum Overzicht Rinnegum

 1. Albert Rinnegum.
  1. Paulus Albers Rinnegum.
  2. Arien Albers Rinnegum, alias IJpelaan (overleden ca. 1660), getrouwd met Guurtje IJpelaan.
   1. Arien Ariens Rinnegum, alias IJpelaan, trouwt Margareta Cornelis (Volgt hiernder).
   2. Anna Ariens Rinnegum, trouwt Pieter Cornelis Prins (niet te verwarren met Pieter Cornelis Baccum).
   3. Maartje Ariens.
  3. [?] Alberts Rinnegum, trouwt Cornelis Jans Valck.
   1. Joosje Cornelis.
   2. Antje Cornelis.

Aantekeningen Rinnegum Aantekeningen Rinnegum

[Aantekeningen Pieter Louter, 2019, grotendeels uit het oud-archief van Heiloo :]

Guurt Ariens IJpelaan trouwt Arien Albers Rinnegum, waarvan de kinderen zich eveneens IJpelaan noemden:

Op 24 augustus 1666 komt de familie van Albert Rinnegum naar voren (Stadsarchief Alkmaar) :
Paulus Albers Rinnegum; overleden kinderloze oom wiens land te Rinnegum dan wordt verkocht en waarvoor de erven zijn benoemd.
Arien Albers Rinnegum; kinderen zijn Arien Ariens Rinnegum alias IJpelaan [de familienaam van zijn vrouw], Anna Ariens Rinnegum (getrouwd met Pieter Cornelis Prins), Maartje Ariens; Als voogd voor Arien Ariens Rinnegum treedt op Sijmen Jacobs IJpelaan, die vlak bij hen woonde.
Dochter [?] Alberts Rinnegum trouwt Cornelis Jans Valck; dochters zijn Joosje Cornelis en Antje Cornelis.

Noot: Arien Albers Rinnegum komt in de archieven van Heiloo voor van 1645 tot en met 1661, meestal zonder aanduiding van de naam Rinnegum als achternaam. Ik gebruik toch deze naam om hem te onderscheiden van Arien Albers Baccum die rond dezelfde tijd geleefd heeft. Arien Albers Rinnegum woonde aan de Noordzijde en Arien Albers Baccum in Oesdom. Daarom heb ik alle transacties aan de noordzijde aan Arien Albers Rinnegum toegewezen.

Guurtje Ariens is de dochter van Arien Willems IJpelaan en Maartje Willems.

Haar naam ontlenen we uit de akte uit december 1661 en op basis van de verkoop in 1645 alsmede dat haar kinderen zich zowel Rinnegum als IJpelaan noemen, hanteren we dit als veronderstelling.

In 1659 wordt Arien Albers in de “belent” gegevens voor het laatst genoemd. Daarna is in 1661 tweemaal sprake van zijn weduwe. In 1666 komen alleen nog zijn kinderen voor (zie hierboven).

Op de laatste augustus 1645 treedt op Marijtje Willems weduwe van Arien Willems IJpelaan, tegenwoordig wonende buijten Alkmaar, geassisteert met Reijer Pieters Mandebrouwer haar gesworen vroogt in deze. Zij verkoopt voor 1.500 gulden aan Arien Alberts onze inwonende buurman een huijs en werf met de croft daar bewesten van gelegen, omtrent in het geheel 600 roe gelegen op het Noortend aan de Oostersijde, belent de Heijlige Geest van Heijloo ten oosten, de weduwe van Gerrit Jans van der Nieuburg ten suijden, de Oosterweg ten westen en de weduwe en kinderen van Cornelis Pontiaan ten noorden (75, hyp.).

Noot: ze kopen het van zijn schoonmoeder. Hiermee gaan Arien Albers Rinnegum en Guurtje Ariens wonen op de oorspronkelijke plek van de IJpelaans.

Op de laatste augustus 1645 verkoopt Arien Albers onze inwonende buurman voor 737,10 gulden aan Reijer Pieters Mandebrouwer buurman tot Alkmaar de gerechte helft van een stuk land genaamt het Campengroodt omtrent het geheel een morgen 90 roe, gelegen te Overdie, belent de Ringsloot van de Boekelermeer ten oosten, Dirk Willems als bruiker ten suijden, de heer Van Cats ten westen (75, hyp.).

Op 28 meij 1648 wordt de gerechte helft van een croft geestland gelegen op het Noortend verkocht van omtrent 200 roe genaamd het Seijlmans Akkertje, belent Trijn Dirks ten noorden, Arien Albers cum suis ten oosten, Jacob Willems met de eigendom van de halve wal ten suijden en de Oosterweg ten westen (75, hyp.).

Op 2 december 1648 wordt de Lange Acker van 241 roe op het Noordend verkocht, belent het Holewegje ten oosten, de Westerweg ten westen en Arien Albers als bruiker ten suiden (75, hyp.).

Op de laatste juni 1653 wordt een croft geestland op het Noortent genaamd de Munnick croft van omtrent 600 roe (later ook Begijn Croft genoemd) verkocht, belent Arien Albers ten suiden en de Oosterweg ten westen (75, hyp.).

Op 28 mei 1654 treden de erfgenamen van Dirk Dirks in zijn leven wonend in de Varnebroek op en verkopen voor 1.618,12 gulden aan Arien Albers Rinnegum buurman tot Heijloo een stuk weijtland van 830 roe 3 voet volgens meting van Cornelis Claas Bommer en Gerrit Stoop, geadmitteerde landmeters, belent Arien Albers con suis ten noorden, de Ringsloot van de Coijmeer ten oosten, Cornelis Jacobs Plas als bruiker ten suiden en de wezen ten westen, waarover dit land een vrije Notweg heeft als ook mede over de croft tot de oosterweg toe (75, hyp.).

Op 7 augustus 1654 wordt een croft geestland benoorden de kerk genaamd de Wilboort Ooms Croft van omtrent 600 roe verkocht, belent de Westerweg ten westen en Arien Albers als bruiker ten noorden (75, hyp.).

Op 7 augustus 1654 worden de 3 Noordercroften gelegen benoorden de kerk, de een annex de ander, tesamen 2 morgen 448 roe verkocht, belent Arien Cornelis en Arien Albers als bruikers ten noorden (75, hyp.).

Vervolg Volgende


Adrianus IJpelaan en Margareta Cornelis

Adrianus Arense IJpelaan, niet, zoals hier eerder verondersteld, een zoon van Ariën IJpelaan / Boter en Maritge Everts, zie V.12, maar van Arien Ariens Rinnegum, alias IJpelaan, en Guurtje Arians IJpelaan, zie IV.16, trouwt Margareta Cornelis.

Kinderen van Adrianus IJpelaan en Margareta Cornelis :

 1. Godefrida, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 25 augustus 1691, dochter van Adrianus Arense en Margareta Cornelis, doopgetuige Maria Cornelis (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 112, pagina 38619).
 2. Guertie, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 15 juli 1693, dochter van Adrianus IJpelaen en Margareta Cornelis, doopgetuige Maria Cornelis (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 112, pagina 44788).
 3. Catharina, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 15 juli 1695, dochter van Adrianus IJpelaen en Margareta Cornelis, doopgetuige Maria Martins (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 112, pagina 44789).
 4. Adrianus, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 13 oktober 1697, zoon van Adrianus IJpelaen en Margareta Cornelis, doopgetuige Maria Hoogwater (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 112, pagina 44790).
 5. Cornelius, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 20 september 1700, zoon van Adrianus IJpelaen en Margareta Cornelis, zonder doopgetuige (Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 112, pagina 44791).

Aantekeningen 1

 • Adrianus, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 3 november 1680, zoon van Adrianus Ariensz. Lippeloo en Cornelia Ariens (Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 112, pagina 47438). De naam Lippelo komt verder niet voor.
 • Anna, gedoopt Alkmaar, R.K., St. Dominicus, 24 juni 1681, dochter van Adrianus Ariensz. en Sara Pieters (Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 112, pagina 38732).
 • Arien Ariensz., trouwt Alkmaar, Stadstrouw, 24 augustus 1681 Aeltge Jacobs (Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 950, aktenummer 24036).
 • Arien Ariensz., trouwt Alkmaar, Stadstrouw, 28 maart 1688 Aechje Jacobs (Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 950, aktenummer 24514).
 • Arien Ariensz., begraven Alkmaar, Kerkhof, 3 mei 1702, oud recht 565 (Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 51, aktenummer 1039).
 • Arien Ariensz., begraven Alkmaar, Kerkhof, 4 juli 1707, oud recht 570, klasse memorie, mannegasthuijs (Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 51, aktenummer 2439).
 • Arien Ariensz., begraven Alkmaar, Kerkhof, 13 mei 1714, oud recht 577, klasse memorie (Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 51, aktenummer 4287).
 • Arien Ariensz., begraven Alkmaar, Kerkhof, 21 november 1727, oud recht 590, klasse memorie, in ’t provenhuijs in de Schoutenstraet (Regionaal Archief Alkmaar, inventarisnummer 51, aktenummer 8262).

Aantekeningen 2

[Aanvulling van Tom van Baar:]

OR Heiloo, 1697, voogdij over de kinderen van Pieter Cornelis Prins en Anna Adriaans IJpelaan, één van de voogden is Jan Dirks IJpelaan .

[Aanvulling van Pieter Louter:]

In februari 1697 maken de voogden Cornelis Pieters en Jan Dirks IJpelaan de rekening op voor de kinderen van Pieter Cornelis Prins geteelt bij Anna Ariens IJpelaan voor de periode 1694-1697. Zij bezaten een huis en land in de Schermeer, die in vier jaar 500 gulden opbrengt. Verder niet bestudeerd en niet duidelijk te herleiden in trouw- en sterfregister (mogelijk omdat Pieter Prins in de Schermeer woonde).

Aantekeningen 3

? Mogelijk een zoon Jacob, geboren 1681, zie : Ongeplaatst 3.

Aantekeningen 4

[Aantekeningen van Pieter Louter, 2019, vooral uit het oud-archief Heiloo :]

1 januari 1681
Aerjen Aerjensz Rinnegum, Neeltjen Aerjens, alleen r.k., is in 1709 schepen van Heiloo; overlijdt 1713 te Heiloo.
Arien Ariens Rinnegum/Vinnegum, ook Neeltje Ariens, alias Neeltje Ariens IJpelaan, overlijdt vermoedelijk al in 1681 (daarna geen overlijdens Neel Ariens r.k. te Heiloo).

1e huwelijk, hertrouwt te Alkmaar in 1691 met Grietje Cornelis (niet in Heiloo!).
Het huwelijk en overlijden van Neel Ariens zijn geregistreerd in Heiloo. Daarentegen doopt hij kinderen te Alkmaar.

Familie van Arien Ariens Rinnegum :
Op 24 augustus 1666 komt de familie van Albert Rinnegum naar voren (stadsarchief Alkmaar):
Paulus Albers Rinnegum, overleden kinderloze oom wiens land te Rinnegum dan wordt verkocht en waarvoor de erven zijn benoemd.
Arien Albers Rinnegum, kinderen zijn Arien Ariens Rinnegum alias IJpelaan, Anna Ariens Rinnegum (grtrouwd met Pieter Cornelis Prins), Maartje Ariens.
Als voogd voor Arien Ariens Rinnegum treedt op Sijmen Jacobs IJpelaan, die vlak bij hen woonde.
Dochter ? Alberts Rinnegum trouwt Cornelis Jans Valck; de naam van de moeder is onbekend. Dochters zijn Joosje Cornelis en Antje Cornelis.
Zijn vader Arien Albers koopt in augustus 1645 de boerderij “de IJpelaan” (mijn benaming). Zijn vader overlijdt rond 1661, wanneer zijn moeder voor het eerst als weduwe wordt genoemd.

Jaren voor zijn eerste huwelijk:

Op 9 juni 1673 compareerden Pieter Pieters van der Velden en Dirk Jans IJpelaan als Heijlige Geestmeesteren. Zij bekennen met advies van schepenen schuldig te zijn aan Arien Ariens IJpelaan en zijn zuster Maartien Ariens, buurvrijer en buurvrijster tot Heijloo, de som van 300 gulden capitaal. Zij verbinden alle goederen van de armen (77, hyp.).
Noot: Maartje Ariens lijkt daarna niet meer voor te komen. Heel misschien is zij de Maartje Ariens die in mei 1683 trouwt en einde van dat jaar overlijdt. Zie verder onder Maartje Ariens Rinnegum.

Op 1 januari 1676 bekent Sijmen Jacobs IJpelaan wonend tot Heijloo schuldig te zijn aan Gerrit Floris Wildeman tot Alkmaar de som van 1000 gulden. Hij verbindt het huijs waar hij in woont en de croft waar het huijs op staat tot soverre sijn comparants eigendom daar in is strekkend, mitsgaders nog het huijsie daar Guurtje Cornelis in woont staande mede op de voornoemde croft, daar lendens van sijn de heer Johan van der Nijenburgh ten oosten, met de weijt, ten suijden met sij plantagie, de oosterweg ten westen en Arien IJpelaans ten noorden. Niet doorgestreept (77, hyp.).

Op 26 september 1677 wordt een stuk hooijland gelegen in Overdie genaamd de Middelwaart van omtrent 1200 roe verkocht, belent met Arien Ariens IJpelaan als bruiker ten suijden (77, hyp.).

Op 22 december 1677 is Arien Ariens doopgetuige bij de doop van Maria, een kind van zijn zus Ariaantje Ariens, getrouwd met Pieter Cornelis Prins.

Op de laatste september 1678 verzoekt Zierck Jan Hogeboom om tot voogd over zijn kinderen geprocureert bij Geertje Dirks zaliger de personen van Jan Gerrits Ziercken en Arien Ariens IJpelaan te stellen (Schepenrol, 64).

Van 1678 tot 1683 en van 1689-16991 huurt Arie Ariens IJpelaan van de armenvoogden het weijtje achter Maartie Willems voor prijzen varierend van 19 tot 28 gulden (Armenboek).

In 1679 alsmede 1681-1684 alsmede 1689-1693 huurt hij van de armenvoogden de Brouwerscroft voor 40 gulden, behalve de laatste periode waarin dit 7,3 werd (Armenboek). Het betreft land dat dicht bij zijn huis wordt gehuurd. Het ligt ten noordoosten van Nijenburg.

In juni 1680 treden op Bastiaan Dirks en Cornelis Dirks voor henzelf en zich sterk makend voor Maartje en Trijntje Dirks, hun zusters. Zij zijn kinderen en erfgenamen van zaliger Dirk Bastiaans en Hillegont Cornelis, in hun leven gewoond hebbend tot Boekel onder Akersloot. Zij verkopen aan Arie Ariens Rinnegom tot Heijloo een stuk weijtland genaamd het Achterstuk gelegen in Overdie van omtrent 1 morgen 708 roe, belent de Baestcamp ten noorden, Zierik Jans Hogeboom als bruiker ten zuiden, de weduwe van Jacob Jans Zeijlemacker ten oosten en Pieter Cornelis IJpelaan ten westen. Prijs is ƒ 687,6,10, met een custingbrief (78, hyp.).

Eerste huwelijk:

Op 3 januari 1681 maken Adriaan Adriaans Rinnegom en Neeltje Adriaans, echtelieden te Heijloo, een akte op bij het Alkmaars notariaat (i200, a1).

In het r.k. register van St.-Dominicus krijgen 3 november 1680 Arie Ariens Lippeloo (IJpelaan?) en Cornelia Ariens (Neel Ariens?) een zoon Arie; patrina Anna Ariens; deze komt later niet voor.

Neel Ariens overlijdt in 1681, vermoedelijk met de geboorte van hun eerste kind.

In maart 1681 treden op (78, hyp.):
1. Maarten Sijmens Heeren als getrouwd geweest met Ariaantje Ariens, dochter van zaliger Arien Gerrits, in zijn leven gewoond hebbend tot Heijloo, voor zichzelf en voor zijn kinderen geteelt bij voornoemde Ariaantje voor de ene helft.
2. Cornelis Wilbers Colster en Jan Gerrits als voogden van Anna Jacobs, weduwe van Arien Gerrits voor de andere helft. Zij verkopen een croftie geestland genaamd de Seijlemakerscroftie aan Arie Ariens Rinnegum mede tot Heijloo. Het is gelegen op het Noordendt, omtrent 1,5 morgen, belent de kinderen van Dirk Jans ten noorden, de koper zelf ten oosten en zuiden en de Oosterweg ten westen.

In juli 1684 wordt een croft geestland van circa 350 roe bij de Oosterweg verkocht, belent Arien IJpelaan met de hele wal ten zuiden (78, hyp.).

In augustus 1684 verkopen Jan Willems Kleef tot Heijloo en Pieter Cornelis IJpelaan wonend in de Nieuwpoort, beide oomen en testamentaire voogden over de kinderen van Jacob Willems Kleef, geprocureert bij Diewer Cornelis, beide overleden in Nieuwpoort, voor 376 gulden contant aan Arie Ariens Rinnegum een stuk weijland in Overdie genaamd de Middelwaart van omtrent 1240 roe, belent met Gerrit Ariens ten noorden, de stad Alkmaar ten oosten, de koper als bruiker ten zuiden en Claas Cornelis Borsie ten westen (78, hyp.).

In juni 1685 wordt de Trijn Lammerscroft van 1 morgen aan de Oostzijde verkocht, belent Arien IJpelaan ten zuiden en de Oosterweg ten westen (78, hyp.).

In december 1685 wordt de Middelweijt te Overdie ten oosten van de Koijmeer van 1027,5 roe verkocht, belent Arie Ariens Rinnegum ten zuiden (78, hyp.).

Op 30 september 1689 stellen de schepenen dat zij gehoord hebben van de kwade bejegening van Adriaan Adriaans IJpelaan op sijn susters kinderen en bij den selve geregt in achting genomen dat daarin behoorte te werden voorzien, so is dat deselve daartoe stellen en committeren tot voogden over de 2 nagelaten kinderen van Anna Adriaans met name Lief en Maartje Pieters, Jan Gerrits Zierke en Jan Adriaans Sierke om deselve kinderen te regeren etc. (Schepenrol, 64).

Op 21 oktober 1689 verzoeken Jan Gerrits Sierke en Jan Ariens Sierke als voogden over de 2 nagelaten kinderen van Anna Ariens om authorisatie om tegen Arien Ariens Rinnegom, broeder van de voornoemde Anna Ariens en oom van genoemde kinderen, te mogen shiften, scheiden en delen van alle goederen die nog in gemeenschap zijn. In geval zij met Rinnegum niet kunnen verdragen, zullen zij het gerecht erbij betrekken. Ze zullen de goederen bij veiling verkopen en huur van huis en landerijen in de Schermeer blijven ontvangen. Schepenen authoriseren de requiranten haar verzoek mits doende behoorlijk rekening, bewijs en reliqua (Schepenrol, 64).

In oktober 1689 wordt op aangeven van Arien Ariens Rinnegum voor de voogden van de nagelaten kinderen van zijn zus Anna Ariens een inventaris gemaakt van de bezittingen van zijn zus; akte notaris Hoogwoud.

In december 1689 komen Arie Ariens Rinnegum tot Heiloo en Jan Gerrits Sierke/Jan Ariens Sierke als wettige voogden bij het gerecht van Heiloo gesteld over de 2 onmondige kinderen van Pieter Prins en Anna Ariens, op tussenspreken van Louris Jans Roulofs en Dirk Jans IJpelaan. Arie krijgt het nodige toegewezen uit de boedel. Garbrand Cornelis Cleverlaan en IJsbrand van der Velden zijn getuigen voor notaris Hoogwoud op het Raadhuis.

Arien Ariens hertrouwt r.k. op 6 juni 1691 in de St.-Dominicus parochie te Alkmaar met Grietje Cornelis (niet in Heiloo!). Zijn kinderen worden daar ook gedoopt. Getuigen: Grietie Hadrianus en Anna Jacobs.

Er overlijd een Grietje Cornelis in 1704 te Heiloo.

De kinderen Guurtje en Cornelis leven later nog, als in 1711 Arie Ariens Rinnegum als voogd over zijn minderjarige kinderen geteelt bij Grietje Cornelis optreedt:
a) Guurtie, trouwt 1718 Sijmen Louris en gaat te Limmen wonen (zie elders).
b) Cornelis, is in 1720 nog onder voogdij en is minderjarig, overlijd voor 1726. Hij bezat land zowel in de Oosterzij als in de Baafjespolder. Zie verder ook Voogdijboek, inv. nr. 99.

Op 25 mei 1691 maken Arie Ariens Rinnegom, weduwnaar en Grietje Cornelis, jonge dochter te Heijloo een akte op bij het Alkmaars notariaat (i210, a51).

Rond januari 1691 laat notaris Hoogwoud een akte passeren met daarin een accoord tussen Jan van Egmond en de schout en schepenen van Heiloo. De eerste blz. van de akte ontbreekt. Het lijkt over een geschil te gaan met de armenvoogden. Men komt overeen dat Jan van de armenvoogden een stuk land huurt gelegen op het Noordeinde van Heiloo, ten oosten van het huis van Arie Ariens Rinnegum, groot 535 roe, voor ƒ 19,- boven de verponding.
Arie tekent de akte ook als getuige.

Op 26 juni 1692 betalen de armenvoogden aan Arien Ariens over een half jaar kostgeld van het kind van Diewer Cornelis 18 gulden (Armenboek).

In 1690, 1691 en 1693 is Arie Ariens Rinnegom armevoogd.

Wilbert Jans Ponse wonend tot Heiloo legt in mei 1693 samen met Arie Poulis wonend onder Nieuwpoort een verklaring af op verzoek van Arie Ariens Rinnegom, mede tot Heiloo, inzake vee van Louris Jans Roelofs, de buurman van Arie Ariens; notaris Hoogwoud.

In juli 1693 doet Jan Cornelis Entius dit op verzoek van Arie nog eens voor de notaris. Deze bevestigt ook dat Arie de beesten heeft verkocht.

In maart 1694 wordt ⅓ part in de Veluwe, een weiland in de Baafjespolder tot Oesdom verkocht, belent Arie Ariens Rinnegum met het Calverland ten zuiden (78, hyp).

In mei 1694 koopt Arie Ariens Rinnegum van de erven van Aaltie Frans een weiland aan de Westerzij genaamd de Calverland van 2 morgen 436 roe voor 725 gulden, belent de Egmondervaart ten westen, Maartie Theunis ten noorden en Cornelis Ariens Bogartman ten zuiden (79, hyp.).
Op basis van het verpondingregister 1686 leidt ik af dat dit een andere naam is voor de Maartie van Teijlingweijd van 2 morgen 432 roe.

In juli 1694 koopt Arie Ariens Rinnegum voor 1120 gulden een derde part in een weiland te Heiloo genaamd de Grote Butterven van 1971 roe, belent de Tochtsloot ten westen en noorden, Garbrand Swanedal ten zuiden en de heer Van Cabouw ten oosten. Verkopers zijn Catharina van Someren, moeder en voogdes van haar dochter Marijtje Schagen, geteelt bij wijlen Harck Schagen alsmede de kinderen van Maartie Persijn, dochter van Jan Persijn uit Alkmaar (79, hyp.).

In juli 1694 verkoopt Jacob Gerrits Groen te Alkmaar aan Arie Ariens Rinnegum voor 42 gulden een stuk geestland tot Heiloo tussen de Heereweg en het Hollewegie van 570 roe, belent Sijmen Alders als bruiker ten noorden, de Heereweg ten oosten, de erfgenamen van de heer Van der Wal ten zuiden, Holeweg ten westen (79, hyp.).

In juli 1694 verkoopt Pieter Sijmens Kooijman tot Oesdom aan Arie Ariens Rinnegum voor 535 gulden de Ottencroft van 700 roe, belent de kinderen van Willem Jans Bloem als bruiker ten westen, noorden en zuiden (79, hyp.).

In oktober 1694 wordt een huis in de Witte Kerkbuurt verkocht met Arie Ariens ten noorden (79, hyp.).

In januari 1695 verkopen Arien Zevenhuijsen en Cornelis Schagen, officier tot Alkmaar getrouwd met Catrijn Sevenhuijsen, de rato ook voor verdere erfgenamen voor 52 gulden aan Arie Ariens Rinnegum een stuk weiland tot heiloo genaamd de Boestcamp van 1 morgen 400 roe, belent de koper ten zuiden, de stad Alkmaar ten westen (79, hyp.).
In het verpondingregister van 1686 heette dit de Baestcamp en stond het op naam van Trijn Sevenhuijsen te Alkmaar.

In maart 1695 koopt Arie Ariens Rinnegum wonend tot Oesdom (check, daarvoor altijd Heiloo) 2 croften geestland gelegen tot Heiloo, benoorden de kerk, genaamd de Persijnscroften van 622 roe, belent de Heereweg ten oosten, de koper ten zuiden, het Hoolewegie ten westen en de 2e laantie ten noorden (79, hyp.).
In het verpondingregister van 1686 stond dit Croftie van Persijn voor 600 roe bij het Kind van Waijop te Hoorn met als bruiker Cornelis Allert (Cornelis Alders).

In mei 1696 wordt een stuk geestland te Oesdom verkocht met Arie Ariens ten zuiden hiervan zonder wal (79, hyp.).

In juni 1696 wordt een croft geestland aan de Breelaan te Heiloo verkocht met Arie Ariens Rinnegum met de halve wal ten noorden (79, hyp.).

Rond januari 1698 wordt land gelegen op het Noordend ten oosten van het huis van Arien Rinnegum van 535 roe, eeuwigdurend verhuurt aan de familie Van Egmond (notaris Hoogwoud). Tevens gaat het om de helft in de Brouwerscroft gelegen tot Heijloo benoorden de plaats Nijenburg aan de Oosterweg; de eerste blz. ontbreekt.

Op 25 maart 1698 stelt Pieter van der Horst als schout van Arien Ariens Rinnegom dat gedaagde op 11 maart laatstleden is gekomen met een partij schapen van Arien Cornelis van der Morsch om deselve in het schuthok te plaatsen. Gedaagde had daarbij gevraagd dat de heer eijser had gezegd dat dit tegen de hoogste boete kon. Eijser wil condemnatie in het schutgeld van 42 kennemer schellingen. De gedaagde ontkent. Schepenen de mondelingen pleidooien afwegend doen uitspraak dat de gedaagde aan de eijser zal betalen 33 stuivers mits dat de eiser aan Arien Cornelis Morsch zal restitureren 1 gulden 2 stuivers en aan de bode de som van 11 stuivers bij de eijser al reeds ontvangen van Arien Cornelis Morsch. Compenseren kosten (Schepenrol, 65).

In mei 1700 wordt de Nollen verkocht, een weiland in Overdie van Heijloo met Arie Ariens Rinnegum ten zuiden (80, hyp.).

Rond november 1700 koopt Arie Ariens Rinnegum van Pieter Sijmens, enig erfgenaam van de heer Jan Dirks Steenhuijsen en jufrouw Catharina van Harrelaer saliger, wonende tot Alkmaar voor 1205 gulden in 2 termijnen (80, hyp.):
A. een stuk weijdland genaamd Come Meijnder weijd gelegen achter Nieuwpoort in de banne van Heijloo Overdie van 2 morgen 504 roe, belent Boekesteijn ten oosten, Jan Maartens Pos ten westen, jonkheer Nobels erven ten noorden en de pollen ten zuiden.
B. nog een stuk weijd aldaar, genaamd de Kleine Butter Ven van 1389 roe, belent Gooltie Dirks ten zuiden, Garbrant Swanedal ten noorden en de Kooijmeer ten westen en ten oosten.

In december 1700 tekent Arie Ariens Rinnegum als getuige als Louris Jans Roelofs zijn testament bij notaris Hoogwoud maakt.

In 1702 geeft een Grietje Cornelis uit Heijloo een Neeltje Cornelis te Alkmaar als overleden aan. Niet zeker of het om deze Grietje gaat.

In mei 1703 wordt de Middelcamp verkocht, een weiland ten oosten van de Coijmeer met Arie IJpelaan ten zuiden (80, hyp.).

In maart 1705 wordt het croftje bij Arien Samuels verkocht met het Blinkerswegje ten westen en Arien IJpelaan ten oosten (80, hyp.).

In december 1709 wordt het kroftje bij Arien Samuels van 456 roe verkocht belent Arie Ariens Rinnegum ten oosten (80, hyp.).

In mei 1710 verkopen Theunis Louris tot Heemskerk voor de helft alsmede Hendrik Jans mede aldaar, getrouwd met wijlen Maartje Pieters, dochter van Pieter Cornelis Prins, geprocureert bij Antje Ariens, overleden tot Heemskerk voor de wederhelft, verkopen voor 1505 gulden aan Arie Ariens Rinnegom, regerend schepen, een stuk weiland genaamd het Ganseweijtje gelegen bewesten de Koijmeer, belent de heer Johan van de Nijenburg ten zuiden en noorden en met de vrije Notweg over het land toebehorend de wezen van de stad Alkmaar en de Armencroft van Heijloo. En nog laatstelijk een stuk weijtland gelegen aan het voornoemde Ganseweijtje van omtrent 600 roe (80, hyp.).

In december 1710 wordt het hoge kroftje gelegen benoorden de kerk van Heijloo van 400 roe verkocht, belent Arien IJpelaan ten noorden (80, hyp.).

In maart 1711 verkoopt Arie Ariens Rinnegum, regerend schepen alhier, voor zichzelf als vader en voogd over zijn minderjarige kind geteelt bij Grietje Cornelis
A. aan Pieter van der Velden, Claas Dirks Dekker en Dirk Willems Blom, allen wonend tot de heerlijkheid, een kroft zaatland genaamd de Ottencroft gelegen onder Heijloo aan de Westerzij van 654 roe, belent de heer rentmeester Pieter van der Velden zonder wal, de stad Alkmaar ten westen en noorden zonder wal en de Westerweg ten oosten (80, hyp.).
B. aan Pieter van der Velden een croft zaatland gelegen onder heijloo genaamd het Croftje van Wilbort Claas van 440 roe, belent het kind van Cornelis Wulbert Koulster ten zuiden met de halve wal, Neel Ariens ten westen met de halve wal en de kinderen van Pieter Ariens Nanne ten noorden zonder wal, en voorts de Oosterweg ten oosten (80, hyp.).

In mei 1712 wordt het het weiland Het Waartje gelegen aan de Oosterzij verkocht belent Arie Ariens Rinnegum ten oosten (80, hyp.).

Op 20 juni 1713 wordt als voogd op verzoek van Jan Franse, getrouwd met Aaltje Bruijne (zus van Grietje Cornelis) uit Alkmaar aangesteld voor de 3 kinderen van Adriaan Adriaans Rinnegum en de tot Heiloo overleden huisvrouw Grietje Cornelis aangesteld Arien Claasz Man en Jan Ariens Decker (Schepenrol, inv. nr. 65).

Op 5 maart 1715 in het voogdijboek wordt afrekening gedaan door de voogden. Zij hebben 802 gulden ontvangen en ƒ 573,- uitgegeven (inv. nr. 99 Voogdijboek).

In april 1717 wordt de Trijn Lammerscroft van 1 morgen verkocht met de Oosterweeg ten westen en de kinderen Arien Rinnegum ten zuiden (81, hyp.).

In december 1718 wordt de Butter Ven [Boter Ven] van 1400 roe verkocht, belent de kinderen van Arie IJpelaan ten zuiden en noorden (81, hyp.).

In januari 1720 verkopen Louris Sijmens getrouwd met Guurtie Adriaans Rinnegum alsmede de voogden van de minderjarige broer Cornelis Adriaans Rinnegum voor 975 gulden aan Machtild van Foreest conform akte van scheiding van 16 juni 1718 (81, hyp.):
1. een morgen 400 roe genaamd de Seijlemakersweid, belent met de Coijmeer Ringsloot ten oosten, de koper ten noorden, het weeshuis van Amsterdam nevens Cornelis Rinnegum ten zuiden en de volgende croft ten westen.
2. kroft geestland van 800 roe genaamd de Seijlemakers Croft of Lorpersgat met de koper ten oosten, de armen van Heijloo en Akersloot ten zuiden en de Oosterweg ten westen.

In juli 1720 verkopen de voogden van Cornelis Ariens Rinnegum voor 700 gulden het huis en diverse stukken land aan Machtild van Foreest, zie bij Cornelis).

In juni 1720 wordt het Wieleweijdje van 1000 roe verkocht, belent de erven van Arie Ariens Rinnegum ten oosten en noorden (81, hyp.).

In het Huizenverpondingregister van 1732 wordt Diederik van Egmond genoemd als de eigenaar van de boerderij van Arien IJpelaan, welke met 32 morgen land wordt verhuurd aan Jan Hanse (controleer sterfregister van Limmen, waar Jan Hanse in de jaren 1720 iemand aangeeft).

Cornelis Ariens Rinnegom (zoon van Arie Ariens IJpelaan):

Cornelis Ariens Rinnegom is zoon van Arie Ariens IJpelaan en zijn tweede vrouw Grietie Cornelis.

In maart 1711 verkopen zijn vader voor zichzelf en als voogd over het minderjarige kind geteelt bij Grietie Cornelis 2 stukken land (80, hyp.).

In januari 1720 verkopen Guurtie Ariens Rinnegum, getrouwd met Louris Sijmis en de voogden van Cornelis Ariens Rinnegum twee stukken land voor 975 gulden aan Machtild van Foreest, zie bij vader.

In juli 1720 verkopen Jan Ariens Decker en Arien Claas Man als wettige voogden over Cornelis Ariens Rinnegom voor 700 gulden aan Machtild van Foreest (81, hyp.):
1. Een huijs, erf en croftie land gelegen aan de Oosterzij, het erf en croft van 540 roe belent de gemene armen ten oosten, de Oosterweg ten westen en de koper ten zuiden en noorden.
2. Nog een stuk land in de Oosterzijpolder van 757,5 roe genaamd het Ganseweijdje met de Cooijmeer Ringsloot ten oosten, de koper ten noorden en westen.
3. Nog de Butterven of Cosenweijd van 633 roe gelegen in de honderd morgen, belent de Coijmeersloot en de weduwe Teunis Kloets ten zuiden en oosten.
4. De Middelwaart van 1 morgen 393 roe, een weiland.
5. Een croft geestland de Jan Luijten croftie van 500 roe, belent het Hollewegie ten westen, de Heereweg ten oosten en het Tweede Laantie ten noorden.
6. Ten laatste de croft geestland van Jacob Alewijns van 700 roe belent de Westerweg ten westen en de koper ten noorden.

In 1721 in het verpondingregister wordt Cornelis Ariens Rinnegom alias IJpelaan genoemd onder Sevenhuijsen met een bezit van twee percelen van totaal 4,5 morgen.

In 1721 leent Roel Remme 200 caroli gulden van Cornelis Ariens Rinnegom, wonend in Bakkum (inv. nr. 81, hyp.).

In mei 1723 wordt de Trijn Dirksweijd in de Baafjespolder verkocht, belent Cornelis Arien Rinnegom ten noorden en de Geestsloot ten oosten (81, hyp.).

Op 8 december 1725 wordt door Louris Sijmens (zwager getrouwd met zus) aangegeven het lijk van Cornelis IJpelaan onder het classis van ƒ 3,- impost te Limmen.

In juli 1726 wordt de beleventjes van Cornelis Moij verkocht, twee stukken weiland in de Baafjespolder, belent Reijnier Groot ten zuiden en de Poldersloot ten westen (81, hyp.).

Reijer Pieters Mandebrouwer, getrouwd met (1) Aagje Ariens IJpenlaan en (2) Grietje Jans. Aagje Ariens IJpenlaan is een dochter van Arien Willems IJpelaan en Marijtje Willems.

Op 9 maart 1644 maken Reijer Pieters Mandebrouwer van Edam en Aagje Ariens (IJpelaan) van Heijloo een akte op bij het Alkmaars notariaat (i139, fol. 43).

Op de laatste augustus 1645 treedt op Marijtje Willems weduwe van Arien Willems IJpelaan, tegenwoordig wonende buijten Alkmaar, geassisteert met Reijer Pieters Mandebrouwer haar gesworen vroogt in deze. Zij verkoop voor 1.500 gulden aan Arien Alberts onze inwonende buurman een huijs en werf met de croft daar bewesten van gelegen, omtrent in het geheel 600 roe gelegen op het Noortend aan de Oostersijde, belent de Heijlige Geest van Heijloo ten oosten, de weduwe van Gerrit Jans van der Nieuburg ten suijden, de Oosterweg ten westen en de weduwe en kinderen van Cornelis Pontiaan ten noorden (75, hyp.).

Op de laatste augustus 1645 verkoopt Arien Albers onze inwonende buurman voor 737,10 gulden aan Reijer Pieters Mandebrouwer buurman tot Alkmaar de gerechte helft van een stuk land genaamt het Campengroodt omtrent het geheel een morgen 90 roe, gelegen te Overdie, belent de Ringsloot van de Boekelermeer ten oosten, Dirk Willems als bruiker ten suijden, de heer Van Cats ten westen (75, hyp.).

Pieter Mandebrouwer trouwt met Aagje Ariens IJpelaan, dochter van Arien Willems IJpelaan, getrouwd met Maartje Willems. Zij is op 6 februari 1653 begraven te Alkmaar in de grote kerk, circa 40 jaar oud, 4 gulden.

Zij krijgen als kinderen:
a. Pieter Reijers Mandebrouwer, trouwt in 1670 met Marijtje Hertogh.
b. Arien Reijers Mandebrouwer, vermeld in een testament van zijn tante Neeltje IJpelaan in 1669; getrouwd met Jannetje van der Maas; begraven Grote kerk Alkmaar op 20 februari 1670, 6 gulden.
c. Claas Reijers Mandebrouwer, trouwt met Lijsbeth de Wijn gereformeerd te Alkmaar en krijgt aldaar verschillende kinderen; hij overlijdt 1 februari 1681 begraven in Grote Kerk, 6 gld.

Op 10 september 1656 hertrouwt Reijer Pieters Mandebrouer wonend aan de Stenen Brug, weduwnaar, hertrouwt Grietge Jans tot Heijloo (CIV Alkmaar); zij krijgen geen kinderen.

Op 3 november 1656 maken Gerrit Cornelis Boerman, lakenkoopman en Neeltje Ariens IJpelaan tot Alkmaar een eerste testament op.
Zij vermaken aan de kinderen van Aagie Ariens voor ¼, item Guurtie Ariens voor gelijk ¼, mitsgaders Jacob Ariens mede voor ¼ en het kind van Trijntie Ariens IJpelaan het resterende vierde part en bij voor overlijden van hetselve mede haar kind of kinderen ontvangen een stuk land in de banne van Heijloo genaamd Pieter Sijmenscroft, belent de Hereweg ten westen, de heer Johan van der Nijenburg ten suiden alsmede de gerechte helft van een stuk land mede aldaar gelegen, genaamd de Seijlmakers Weijt belent met de wezen tot Alkmaar en Arien Aalbers Rinnegum tesamen ten suijden en Jan Jacobs IJpelaan met Eth Willems tesamen ten noorden alsmede de som van 1000 gulden zonder meer, te betalen binnen 6 maanden na het overlijden van de langstlevende.
Akte opgemaakt ten huise van de voornoemde testanten staande achter de Vismarkt voor notaris Henrik de Vos.

Op 3 november 1663 maken zij een tweede testament op bij Jacob Walichs Brederode, waarbij Neeltje ziek te bed ligt. Op 3 december verlijden ze een nieuwe akte (welke ik alleen weergeef):
Neeltje Ariens disponeert uit de helft van de overschietende goederen aan Guurtje Ariens haar zuster de helft van een stuk land genaamd Seijlemakersweijt waar zij de andere helft toebehoort, aan de gezamelijke kinderen van Jacob Ariens IJpelaan haar broer een croft land in de banne van Heijloo genaamd Pieter Sijmens croft en de drie kinderen van Aachje Ariens, haar overleden zuster, ieder de som van 400 carolus guldens. En aan het dochtertje van Trijn Ariens haar nog levende zuster de som van 400 gulden (laatste pagina ontbreekt).

Rond 1665 maakt Reijer Pieters Mandebrouwer een akte op bij notaris Heijnenberg in Alkmaar.

Op 9 juli 1667 bij verkoop van goederen van Eth [=Ette] Willems worden ondermeer Guurt Ariens en Trijn Ariens beide geassisteerd door Sijmen Jacobs IJpelaan alsmede Arien Harmis wonend tot Uitgeest, getrouwd met Trijn Ariens genoemd. Reijer Pieters Mandebrouwer tot Alkmaar als vader en voogd van zijn kinderen, geprocureert bij Aacht Ariens zijn eerdere huisvrouw. Ook Jacobs Ariens IJpelaan alias Boter treedt op.

Op 25 april 1669 maakt Neeltje Ariens IJpelaan, weduwe van Gerrit Cornelis Boerman, poorter van Alkmaar, haar vijfde testament. Haar broer Jacob Ariens IJpenlaan erft 200 gulden, haar zuster Guurtje Ariens de helft van de Seijlemakers Weijt gelegen tot Heijloo, de andere helft is al van haar, aan Arien en Claas Mandelbrouwer, nagelaten kinderen van haar overleden zuster Aagje Ariens vermaakt zij tesamen een croft genaamd Pieter Sijmens Croft gelegen aan de Oosterweg in de banne van Heijloo. Haar zuster Trijn wordt niet meer vermeld en alleen Cijtje Cornelis nagelaten dochter van Cornelis Luitjes Boerman wordt vermeld voor een legaat van 30 gulden.

Reijer Pieters Mandebrouwer is overleden op 13 juni 1670 en voor 6 gulden bijgezet in de grote kerk.

In juni 1690 maakt Griet Jans, weduwe van Rijer Pieters Mandebrouwer, tegenwoordig wonend tot Oesdom bij Guurt Jans haar zus. Zij is ziek en maakt bij notaris Hoogwoud haar testament. Zij legateert aan haar nicht Maartie Jochems een rood scharlaken rok, een boek, 2 bedden met oorkussens, etc. Verder laat zij Jan Jochems, Michiel Jochems en Maartie Jochems, wonend tot Oesdom, allen erfen tesamen met Jan Jeroens Coster, zoon van haar andere zus Saar Jans tot Uitgeest.

In mei 1695 wordt geestland te Heiloo verkocht met Grietie Jans met de halve wal ten noorden. Grietje Jans overlijdt 1695 r.k. tot Heiloo en wordt niet begraven in de Grote Kerk te Alkmaar.


Pieter Reijers Mandebrouwer trouwt Maria Hertog; zoon van Reijer Pieters Mandebrouwer en Aagje Ariens IJpelaan.

Pieter Mandebrouwer trouwt gereformeerd op 14 september 1670 met Marijtje Hertogh.

Tussen 1670 en 1680 wordt hij tenminste vij keer genoemd in de notariele archieven te Alkmaar (site).

Hij wordt zelf begraven op 29 juni 1682 in de Grote Kerk te Alkmaar, 15 gulden.

Op 18 augustust 1686 hertrouwt Maria Hartoghs met Elbert Buijs. Zij wordt begraven op 6 april 1703 in de Grote Kerk, klasse 30 gulden. Elbert op 26 november 1706, ook 30 gulden.

In het verpondingregister van 1686 wordt de gewezen weduwe van Pieter Mandebrouwer te Alkmaar genoemd als eigenaar van het Campie, groot 1 morgen 10 roe.

In juni 1709 verkopen de gezamelijke erfgenamen van jufrouw Maria Hertog, weduwe van wijlen Pieter Mandebrouwer in haar leven gewoond hebbend tot Alkmaar voor 170 gulden aan Johan van Egmond een stuk land genaamd Mandebrouwerkampje in de banne van Heiloo van 1 morgen 90 roe (80, hyp.).

De erfgenamen betreffen het kind en kindskinderen van wijlen mr. Elbert Buijs alsmede Jannetje van der Maas, eerst weduwe van Adriaan Mandebrouwer, etc.


Alkmaar, 27 december 1671, Pieter Cornelis Prins, jonge man in de Schermer binnen, en Annetje Ariens, jonge dochter tot Heijloo.

Ook Anna Ariens Rinnegom, zuster van Arien Ariens Rinnegum alias IJpelaan, overleden rond 1689, vermoedelijk in de Schermeer.

In 1689 wordt Anna Ariens als overleden geregistreerd r.k. te Heiloo, maar vermoedelijk is het iemand anders. Zij woont immers in de Schermeer. Haar man was al overleden. Haar kinderen worden onder voogdij uit Heiloo geplaatst.

Op 30 september 1689 stellen de schepenen dat zij gehoord hebben van de kwade bejegening van Adriaan Adriaans IJpelaan op sijn susters kinderen en bij den selve geregt in achting genomen dat daarin behoorte te werden voorzien, so is dat deselve daartoe stellen en committeren tot voogden over de twee nagelaten kinderen van Anna Adriaans met name Lief en Maartje Pieters, Jan Gerrits Zierke en Jan Adriaans Sierke om deselve kinderen te regeren etc, (Schepenrol, 64).

Op 21 oktober 1689 verzoeken Jan Gerrits Sierke en Jan Ariens Sierke als voogden over de twee nagelaten kinderen van Anna Ariens om authorisatie om tegen Arien Ariens Rinnegom, broeder van de voornoemde Anna Ariens en oom van genoemde kinderen, te mogen shiften, scheiden en delen van alle goederen die nog in gemeenschap zijn. In geval zij met Rinnegum niet kunnen verdragen, zullen zij het gerecht erbij betrekken. Ze zullen de goederen bij veiling verkopen en huur van huis en landerijen in de Schermeer blijven ontvangen. Schepenen authoriseren de requiranten haar verzoek mits doende behoorlijk rekening, bewijs en reliqua (Schepenrol, 64).

In december 1689 komen Arie Ariens Rinnegum tot Heiloo en Jan Gerrits Sierke/Jan Ariens Sierke als wettige voogden bij het gerecht van Heiloo gesteld over de twee onmondige kinderen van Pieter Prins en Anna Ariens, op tussenspreken van Louris Jans Roelofs en Dirk Jans IJpelaan. Arie krijgt het nodige toegewezen uit de boedel. Garbrand Cornelis Cleverlaan en IJsbrand van der Velden zijn getuigen voor notaris Hoogwoud op het Raadhuis.

Op 11 februari 1695 verzoekt Jan Gerrits Sierke aan desen geregte dat nevens hem mag worden gesteld als voogd Cornelis Pieters Morsch over de twee onmondige kinderen van Pieter Cornelis Prins, geprocureert bij Anna Ariens IJpelaan om deselve kinderen benevens hem te regeren en administreren naar behoren. De schepenen committeren dit (inv. nr. 65, Schepenrol). Niet helder waarom Jan Ariens Sierke zich als voogd terugtrekt.

Op 3 april 1696 verzoekt Cornelis Pieters Morsch als wettig voogd bij den geregt van Heijloo en Oesdom bij nevens Jan Gerrits Sierke gestelt over de onmondige kinderen van Pieter Cornelis Prins geprocureert bij Anna Adriaans IJpelaan en also de voornoemde Sierke is komen te overlijden, verzoekt hij requirant dat Jan Dirks IJpelaan nevens hem wordt benoemd tot voogd (inv. nr. 65, Schepenrol).

In februari 1697 maken de voogden Cornelis Pieters Morsch en Jan Dirks IJpelaan de rekening op voor de kinderen van Pieter Cornelis Prins geteelt bij Anna Ariens IJpelaan voor de periode 1694-1697. Zij bezaten een huis en land in de Schermeer, dat in 4 jaar 500 gulden opbrengt. De rekening wordt goedgekeurd door Thomas Lourens [Tamis Louris], getrouwd met Lieff Pieters en Hendrik Jans, getrouwd met Maartje Pieters alsmede Arie Ariens Rinnegom alias IJpelaan als bloedvoogd.

In mei 1699 worden Liefje Pieters en Maartje Pieters niet genoemd bij de procuratiegevers voor verkoop van goederen van Arien Albers Baccum. Mogelijk hadden zij andere goederen van hem geërfd.

Op 9 februari 1700 verzoeken Jan Dirks IJpelaan en Cornelis Pieters Morsch als wettige voogden over Maartie Pieters, dochter van Pieter Cornelis Prins, getrouwd met Anna Ariens om benevens Tamis Louris bij openbare veiling te mogen verkopen een stuk weijland genaamd het Ganse Weijtje en de gerechte helft in de Seijlemakersweijd, beide gelegen aan de Oosterzij. Fiat (65, Schepenrol).


Kinderen van Pieter Prins en Anna Ariens  :

 • Guertie, gedoopt Alkmaar, R.K. St.-Matthiaskerk, 23 januari 1673, dochter van Petrus Cornelisz. Prins en Anna Ariens.
 • Godoliva, gedoopt Alkmaar, R.K. St.-Dominicuskerk, 26 oktober 1674, dochter van Petrus Cornelisz. Prins en Anna Ariens.
 • Maria, gedoopt Alkmaar, R.K. St.-Matthiaskerk, 22 december 1677, dochter van Petrus Cornelisz. Prins en Anna Ariens.
 • Margaretha, gedoopt Alkmaar, R.K. St.-Matthiaskerk, 11 december 1681, dochter van Petrus Cornelisz. Prins en Anna Ariens.

Pieter Cornelisz. Prins, trouwt Alkmaar, Stadstrouw, 26 december 1666 Sijtie Jans (Inventarisnummer 949, aktenummer 23236).


Noten

1. Regionaal Archief Alkmaar, DTB, inventarisnummer 41, aktenummer 19277.


Start : 31 december 1999 | Laatst bijgewerkt : 2 oktober 2019