VorigePlaatsen in KennemerlandVolgende

Hilde kan me nog meer vertellen !

Een lezing

Jawel, in het Huis van Hilde (Archeologisch Centrum Noord-Holland) te Castricum wordt een serie lezingen georganiseerd onder de titel: “Hilde kan me nog meer vertellen” (zonder uitroepteken). Op 16 november is het de beurt aan de amateurhistoricus Kees Nieuwenhuijsen (het persbericht is hieronder geheel weergegeven). Het gaat om belegen beweringen uit de oude doos waarvoor nog altijd geen primaire bronnen of archeologie kunnen worden overlegd, dan wel van elders zijn aangesleept om er vervolgens een fantastische uitleg aan te geven.

Voor wie folklorologie en geschiedenis liever uit elkaar wil houden, enkele verwijzingen :

 • Over de Noormannen (afgezien van de verwarring met de latere ‘Vikingen’) in Fresia (het gebied ten noorden van Artesië) : Frisi, Normanni, Saxoni; ze plunderden in zuidelijker streken en in Holland is er geen Noormannen-burcht aangetroffen.
 • Over 885 en de moord op Godfried de Noorman in Fresia : Gerulf II, graaf van de Fresonen, en Waltger Freso; die moord vond plaats in Noord-Frankrijk.
 • Over de Noormannen in Heiloo: De Runxputte te Heiloo.
 • Over de oorsprong van de graven van Holland : Burggraven van Gent, 962-1039; pas in de elfde eeuw beginnen deze uit Gent verdreven ‘graven’ te avonturieren in de moerassen ten noorden van de grote rivieren.
 • Over de conflicten tussen de bisschop van Utrecht en de graaf van Holland (twaalfde eeuw) : Willibrord; pas in 1101 verschijnt de naam “Hollant” voor het eerst in schrift; de naam “West-Frisia” nog veel later.
 • Over de slag bij Flaridingun (Phladirtinga?, 1018, niemand weet meer waar dat lag; het kan moeilijk Vlaardingen zijn geweest dat pas later ontstond) : Dirk III en Dirk IV.
 • Over Kees Nieuwenhuijsen : De geografie van de ‘Lex Frisionum’, Conclusies.

Kees Nieuwenhuijsen dient aan te tonen alsvorens te beweren.

PERSBERICHT, 3 november 2017

Zuid-Hollandse graven in Noord-Holland

Lezing over het verzet tegen de Graven van Holland

Op 16 november houdt amateurhistoricus Kees Nieuwenhuijsen een lezing over het verzet tegen de graven van Holland door de eeuwen heen. De bisschoppen van Utrecht voerden in de elfde eeuw een felle strijd. Eeuwen later had ook de plaatselijke bevolking in Noord-Holland weinig op met zijn heren. Hoe brachten de graven van Holland het er van af? Kees Nieuwenhuijsen belicht deze periode uit onze geschiedenis, die ook in de nieuwe tentoonstelling ‘Van Viking tot graaf van Holland’ aan bod komt.

Het graafschap Holland ontstond in het jaar 885. In de volgende twee eeuwen breidde het graafschap, dat toen nog West-Frisia heette, verder uit. De graven moesten daarbij voortdurend strijd voeren tegen de bisschoppen van Utrecht die ook geld zagen in de ontginning van de veenmoerassen achter de duinen. In de elfde eeuw waren er verschillende militaire confrontaties. De bisschoppen hadden machtige medestanders, maar de graven lieten zich niet zomaar verslaan. De grootste veldslag vond plaats in Vlaardingen in het jaar 1018. Ook wordt stilgestaan bij de situatie in het huidige Noord-Holland. Daar moesten de graven het opnemen tegen de plaatselijke bevolking die weinig op had met hun heren. In 1132 ontaardde dit in de West-Friese Oorlogen, maar al veel eerder was te zien dat de graven hier eigenlijk geen gezag hadden.

De lezing is onderdeel van de serie ‘Hilde kan me nog meer vertellen’ van de Stichting Oer-IJ en Huis van Hilde. Deze lezing is de derde in het programma en wordt net als andere lezingen in Huis van Hilde gehouden. Nieuwenhuijsen is amateurhistoricus en reenactor uit Vlaardingen, en actief betrokken bij de organisatie van de herdenking van 1000 jaar Slag bij Vlaardingen. Hij schreef ook het boek ‘Strijd om West-Frisia’.

Lezing ‘Zuid-Hollandse graven in Noord-Holland’, 16 november, Kees Nieuwenhuijsen

 • Locatie: Huis van Hilde, donderdag 16 november 2017, 20-22 uur
 • Kaarten 10 euro, inclusief koffie (vrienden van het Oer-IJ 10 procent korting); bij vier of meer lezingen in de serie: 2 euro korting per lezing.
 • Inschrijving: www.oerij.eu; meer informatie: 023-5143247, huisvanhilde.nl of oerij.eu
 • Volgende lezing: donderdag 7 december, Koen van der Driesche, ‘Echo van het IJ – op zoek naar het Oer-IJ in het Castricummer landschap’

Noot voor de redactie

Informatie/beeldmateriaal: Tom Orij, communicatie@huisvanhilde.nl, tel. 06-1012 9726 of Stichting Oer-IJ, Léon Klein Schiphorst, tel 06-3492 5839
Geopend: di t/m vrij 9-17 uur; za en zo 11-17 uur; Westerplein 6, 1901 NA Castricum, huisvanhilde.nl


 De laatste tweet van “Hilde” (vertaald uit het Canninefaats): #MeToo : Ik word posthuum misbruikt door mensen die ook nog mijn identiteit hebben gestolen ! Kees Nieuwenhuijsen kan me nog meer vertellen !


Start : 8 november 2017

Gemaakt om lekker door te fantaseren over mythologie en folklorologie; bij de tekening staat geschreven: “Wilhelm syn wyf Elizabeth” (Elisabeth van Brunswijk-Luneburg, zie : Willem II, 1227-1256); de afgebeelde munt rechts is onlangs in Bakkum gevonden en zou een ‘Viking’-munt zijn uit de negende of tiende eeuw; we wachten nog op de burcht en de graven van Rorik en Godfried de Noormannen
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)


Viking

De oorspronkelijk slag bij Castricum in 885 (‘gereenacted’ ; wellicht Kees Nieuwenhuijsen in hoogst eigen persoon en in vol ornaat, en dat oplichtende zwaard is natuurlijk ook heel mooi)? Zie ook : http://www.keesn.nl/.
(Klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw scherm)