In 1573 vond het Beleg van Alkmaar plaats, waartijdens de plaatselijke administratie grotendeels verloren ging; we beginnen een beetje later, in 1589 :

1589


Grafsteen van Frans Jansz. IJpelaan, koopman van paarden (Witte Kerkje, Heiloo, 1680) :

Grafsteen 1680 Voor wie vooral geïnteresseerd is in het ontrafelen van de historische mythen van Kennemerland, zie, om te beginnen :

  • De Egmondse bronnen, na een eeuw is er geen tegenspraak meer; de ‘bella diplomatica’ was in 1940 al beslecht, en sindsdien wordt er vooral geknoeid;
  • de archeologie, naar het voorbeeld van Limmen, over hoe werkelijke archeologische vondsten in een ‘exoterisch’ raamwerk worden opgesloten;
  • de Runxputte, over hoe gemakkelijk mythen tot stand komen, als kroegbazen en zielzorgers daartoe besluiten;
  • Engelmundus van Velsen, één van de drie apocriefe vroeg-middeleeuwse heiligen die voor Kennemerland kunnen worden afgeschreven, de anderen zijn Willibrord van Heiloo en Adelbert van Egmond;
  • de Hollandse graven kwamen in de elfde eeuw vanuit Gent met medebrenging van Gentse monniken; daarvoor was ‘Holland’ vooral een tamelijk onbewoonbaar moeras, waar nauwelijks iemand vertoefde.

Voor het laatste nieuws: een folklorologische dubbele kiloknaller uit het mallotige bijna pretpark Huis van Hilde te Castricum.

Nieuw in 2023/2024
Groot achterstallig onderhoud in uitvoering, weinig nieuws

Wat wel is gebeurd : het oorspronkelijke fotomateriaal van deze site, en ander materiaal dat hier nog niet eens te vinden is, werd in december 2023 overgedragen aan het Regionaal Archief Alkmaar in vier archiefdozen, in zuurvrije omslagen, geïnventariseerd, daarbij inbegrepen ook al het materiaal dat door het archief in Hilversum niet bewarenswaardig werd bevonden (met bijzondere dank aan Frederiek ten Broeke in Alkmaar).
 De grootste wauwelaars onder de nieuwere, maar zelf ook al weer op leeftijd, Kennemerse plaatselijke zwetsers Kees Nieuwenhuijsen (een Rotterdammer) en Marco Mostert (een Amsterdammer) zijn inmiddels op haast alle vlakken overtroffen door het koppel Johan Nicolay en Rob van Eerden, in dienst van het zo ongeveer leegste archeologische museum in een heel wijde omgeving met dan weer wel bovenmatige aanmatigingen en verdieping in pseudo-wetenschappen : Hilde kan me nog meer vertellen !


Nieuw in 2022
Prof. dr. Otto Oppermann, veronachtzaamd, verguisd, vergeten…
Atlas der Nederlandsche palaeographie / dr. H. Brugmans, dr. O. Oppermann. – ’s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1910
 Atlas |  Platen


Nieuw in 2021
Uitgebreide aanvullingen bij de eerste generaties, en Gezin III.7, door Pieter Louter en Willem van den Berg, en nog heel veel te verwerken en te verbeteren, wat in 2022-2023 werd vervolledigd.


Nieuw in 2020
Pieter Cornelisz. IJpelaan, inwoner van Limmen, koopt in 1643 een herberg in Heemskerk met wat land, die hij in 1644 hypothekeert ten gunste van zijn moeder, en die hij in 1649 verkoopt aan zijn zwager Maarten Lourensz. Welboren
1728: Aantekeningen over Maartje Sijmons, een suikertante uit Schagen; ontdekkingen van Remko Ooijevaar.


Nieuw in 2019
Historische bronnen en mythen van Kennemerland
De Runxputte (herzien met nieuwe bronnen), met nieuwe ontdekkingen van Frank Bakkum
DTB Limmen, R.K., 1630-1648
Hoe kwamen de Angelsaksische predikers in Kennemerland ? (Lezing, Egmond, 2019)
Egmondse monniken-fantasterij op bestelling ?, over de afstamming van de graven van Egmond
Genealogische documenten
Guurtje IJpelaan en Arien Rinnegum; veel aanvullingen van Pieter Louter
Uitbreidingen Verwantschapstabel Ankeveen
(Schrieck, Verhoeven, Van der Meer, Schragen/Schrager)
Dopen Ankeveen, R.K., 1718-1812
Trouwen Ankeveen, R.K., 1718-1811
Foto Kees Kaandorp en Maartje IJpelaan


Nieuw in 2018
Historische bronnen en mythen van Kennemerland
Uitgebreid : Egmondse bronnen, de ‘bella diplomatica’
Muntslag in Alkmaar ?, door drs W.A. Fasel, 1983


Nieuw in 2017
Verbeterde presentatie
Historische bronnen en mythen van Kennemerland
Hilde kan me nog meer vertellen !


Nieuw in 2016
Kleine verbeteringen en aanvullingen, maar wel op veel bladzijden


Nieuw in 2015
Historische bronnen en mythen van Kennemerland
Trouwen Castricum 1730-1780
Castricumse bronnen
Castricumse heerlijke rechten
Varnebroek
Genealogische documenten
Aanvullingen Van Noort / Timmer / Dingerdis
Aantekeningen Hoogewerf / Beekman en Adrichem / Schipper


Nieuw in 2014
Historische bronnen en mythen van Kennemerland
Uitgebreid : Egmondse bronnen : Inleiding
Aangevuld : Adelbert van Egmond
Otto Oppermann, Untersuchungen, 1919-1921
Aanvullingen Castricum en Kronenburg
Aantekeningen pastoor Bommer over de slag bij Castricum 1799
Ondertrouw Castricum 1708-1729
Genealogische documenten
Nieuwe foto's generatie XIII, Gerard en Janny bedankt !
Aanvullingen eerste generaties (De) Reus / Orij, Knaap, Steneveld, Groot en Apeldoorn


Nieuw in 2013
Historische bronnen en mythen van Kennemerland
C.P. Breed over de slag bij Castricum 1799 (1912)
Lidmaten nederduits-gereformeerd Heiloo 1758-1830, predikanten 1584-1856, Wouter, bedankt !
Genealogische documenten
Aanvullingen en verbeteringen voor generatie VIII-XI, en nieuwe documenten


Nieuw in 2012
Historische bronnen en mythen van Kennemerland
Aangevuld en verbeterd : Engelmundus van Velsen, met de oudste gedrukte afbeeldingen en nieuwe ontdekkingen
Het Itinerarium Fresiae van Wizo van Vlaanderen, een niet zo leep bedrog
Civiel begraven (Impost) Heiloo, 1772-1811, Wouter, bedankt !
Genealogische documenten
Aanvullingen IJperlaan/Yperlaan
Nieuwe foto’s gezin XIII.9, Joke en Peter bedankt !


Nieuw in 2011
Historische bronnen en mythen van Kennemerland
DTB Limmen 1678-1754 is van Heiloo, en dus verplaatst dankzij Pieter Louter.
DTB Heiloo 1751-1812, Frank, bedankt !
Keurboek Castricum, 1679-1769, Simon en Hans bedankt !
‘De Krocht is doorwrocht !’ Een opgravingsverslag uit Limmen


Nieuw in 2010
Historische bronnen en mythen van Kennemerland
DTB Limmen 1678-1754 en 1751-1812
Verpondingenregisters Castricum, 1733, Bakkum, 1733 en Limmen, 1733
Genealogische documenten
Een tiental zeventiende eeuwse documenten met transcriptie
Nog meer parentelen en kwartierstaten
Aanvullingen Glorie teruggaand tot 1676
Aanvullingen en verbeteringen voor generatie III-VI
Aanvullingen Vader/Vaders
Verwantschapstabel Ankeveen


Nieuw in 2009
Historische bronnen en mythen van Kennemerland
De mythe van St. Adelbert, 25 jaar later (drs. W.A. Fasel, 2009)
Genealogische documenten
Aanvullingen en verbeteringen voor generatie V-VIII
Parentelen met honderden afstammelingen en veel kwartierstaten
Wat technische verbeteringen
Bidprentjes van Cor IJpelaan (1917) en Jannetje Tamis (1910), Linda, bedankt !
Aanvullingen IJperlaan/Yperlaan, tóch verwantschap ?


Nieuw in 2008
Historische bronnen en mythen van Kennemerland
Het historisch pyrrhonisme en de reaktie daarop
Alkmaar in het drijfzand (drs. W.A. Fasel, 1997)
Aangevuld en verbeterd :
Adelbert van Egmond
Engelmundus van Velsen
De transgressies
Genealogische documenten
Aanvullingen en verbeteringen voor generatie I-V en IX-XI
Twee nieuw ontdekte gezinnen : IX.9 en XII.9
Op veler verzoek de veertien gezinnen van generatie XIII.
Bidprentjes van :
Baart IJpelaan en Antje van Straten (1884 en 1879) en
Grietje IJpelaan (1897), Patrick bedankt !
Een foto van Grietje Kloet-IJpelaan
en meerdere bidprentjes, Loes, bedankt !
Dankzij de verhuizing van de site naar een nieuwe omgeving kwam er veel meer ruimte beschikbaar; de foto’s en documenten van generatie XI-XII zijn weer toegankelijk, tientallen nieuwe zijn toegevoegd of verbeterd weergegeven.


Oud adres (1995-2008) : http://home.scarlet.be/~ijpelaan.


NotenStart : 31 december 1999 | Laatst bijgewerkt: 27 januari 2024

Het huis IJpelaan te Heiloo
« Te Nieǔburg of Ypelaen in ’t noortoosten van Heiloo »
A. Het oude huis Nyenburg, door J. Stellingwerf, [1740, herdateerd naar 1725], ongesigneerd, penseel in grijs, 153×194mm; gebouwd eind 16de eeuw; de afbeelding is niet historisch, maar uit herinnering, of eerder fantasie, toen het al heel lang niet meer bestond (vervangen kort na 1636, tenminste, dat is aangenomen).
B. Het oorspronkelijke huis stond waarschijnlijk echter noordelijker, en is dan niet noodzakelijkerwijs rond 1636 afgebroken en kan het in 1725 nog hebben bestaan; dan kan de tekening gemaakt zijn naar een toen nog bestaand huis, maar dan heeft de naam IJpelaan niets te maken met het huidige Heiloose Nijenburg.
C. We laten de twee mogelijkheden hier nog even open, maar de eerste wordt steeds onwaarschijnlijker, en de tweede steeds geloofwaardiger
(Regionaal Archief Alkmaar, Catalogusnummer PR 1001254, klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster)
Bron : Regionaal Archief Alkmaar.

« Een eenvoudig vierkant woonhuis van slechts geringe verdieping onder een tentdak geplaatst en omgeven door een gracht (waarover een afzonderlijk poortgebouwtje de toegang afsloot) alsmede meer binnenwaarts door een plantage van enige omvang. »

De twee Nyenburgen bij Alkmaar / J. Belonje. – Wormerveer, 1956. – p. 38


Verantwoording
Hoewel deze site met de meeste zorg wordt samengesteld is deze het voorlopig resultaat van een nog lopend onderzoek waarbij niet alle bronnen zijn geraadpleegd en andere nagezien dienen te worden; voor de juistheid van de gegevens kan daarom niet altijd worden ingestaan.
Ter bescherming van het persoonlijk leven worden de jongste generaties in de genealogie niet of slechts gedeeltelijk weergegeven.
Verdere gegevens en beeldmateriaal worden met enige regelmaat toegevoegd.
Mits met bronvermelding (http://ijpelaan.nl) kunnen gegevens buiten redenen van handelsgewin vrij worden overgenomen; kennisgeving daarvan wordt op prijs gesteld.
Aanvullingen, verbeteringen, op- en aanmerkingen zijn welkom.