WelkomVolgende

We beginnen net ná het beleg van Alkmaar, in 1589.

Grafsteen van Frans Jansz. IJpelaan, koopman van paarden (Witte Kerkje, Heiloo, 1680, klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster).

Grafsteen 1680

Nieuw in 2015
Historische bronnen en mythen van Kennemerland
Trouwen Castricum 1730-1780
Castricumse bronnen
Castricumse heerlijke rechten
Varnebroek
Genealogische documenten
Aanvullingen Van Noort / Timmer / Dingerdis.
Aantekeningen Hoogewerf / Beekman en Adrichem / Schipper.

Nieuw in 2014
Historische bronnen en mythen van Kennemerland
Uitgebreid : Egmondse bronnen : Inleiding
Aangevuld : Adelbert van Egmond
Otto Oppermann, Untersuchungen, 1919-1921
Aanvullingen Castricum en Kronenburg
Aantekeningen pastoor Bommer over de slag bij Castricum 1799
Ondertrouw Castricum 1708-1729
Genealogische documenten
Nieuwe foto's generatie XIII, Gerard en Janny bedankt !
Aanvullingen eerste generaties (De) Reus / Orij, Knaap, Steneveld, Groot en Apeldoorn

Nieuw in 2013
Historische bronnen en mythen van Kennemerland
C.P. Breed over de slag bij Castricum 1799 (1912)
Lidmaten nederduits-gereformeerd Heiloo 1758-1830, predikanten 1584-1856, Wouter, bedankt!
Genealogische documenten
Aanvullingen en verbeteringen voor generatie VIII-XI, en nieuwe documenten

Nieuw in 2012
Historische bronnen en mythen van Kennemerland
Aangevuld en verbeterd : Engelmundus van Velsen, met de oudste gedrukte afbeeldingen en nieuwe ontdekkingen
Het Itinerarium Fresiae van Wizo van Vlaanderen, een niet zo leep bedrog
Civiel begraven (Impost) Heiloo, 1772-1811, Wouter, bedankt!
Genealogische documenten
Aanvullingen IJperlaan/Yperlaan
Nieuwe foto’s gezin XIII.9, Joke en Peter bedankt!

Nieuw in 2011
Historische bronnen en mythen van Kennemerland
DTB Limmen 1678-1754 is van Heiloo, en dus verplaatst.
DTB Heiloo 1751-1812, Frank, bedankt !
Keurboek Castricum, 1679-1769, Simon en Hans bedankt !
‘De Krocht is doorwrocht !’ Een opgravingsverslag uit Limmen

Nieuw in 2010
Historische bronnen en mythen van Kennemerland
DTB Limmen 1678-1754 en 1751-1812
Verpondingenregisters Castricum, 1733, Bakkum, 1733 en Limmen, 1733
Genealogische documenten
Een tiental zeventiende eeuwse documenten met transcriptie
Nog meer parentelen en kwartierstaten
Aanvullingen Glorie teruggaand tot 1676
Aanvullingen en verbeteringen voor generatie III-VI
Aanvullingen Vader/Vaders
Verwantschapstabel Ankeveen

Nieuw in 2009
Historische bronnen en mythen van Kennemerland
De mythe van St. Adelbert, 25 jaar later (drs. W.A. Fasel, 2009)
Genealogische documenten
Aanvullingen en verbeteringen voor generatie V-VIII
Parentelen met honderden afstammelingen en veel kwartierstaten
Wat technische verbeteringen
Bidprentjes van Cor IJpelaan (1917) en Jannetje Tamis (1910), Linda, bedankt!
Aanvullingen IJperlaan/Yperlaan, is het tóch familie ?

Nieuw in 2008
Historische bronnen en mythen van Kennemerland
Het historisch pyrrhonisme en de reaktie daarop
Alkmaar in het drijfzand (drs. W.A. Fasel, 1997)
Aangevuld en verbeterd :
Adelbert van Egmond
Engelmundus van Velsen
De transgressies
Genealogische documenten
Aanvullingen en verbeteringen voor generatie I-V en IX-XI
Twee nieuw ontdekte gezinnen : IX.9 en XII.9
Op veler verzoek de veertien gezinnen van generatie XIII.
Bidprentjes van :
Baart IJpelaan en Antje van Straten (1884 en 1879) en
Grietje IJpelaan (1897), Patrick bedankt !
Een foto van Grietje Kloet-IJpelaan
en meerdere bidprentjes, Loes, bedankt !
Dankzij de verhuizing van de site naar een nieuwe omgeving kwam er veel meer ruimte beschikbaar; de foto’s en documenten van generatie XI-XII zijn weer toegankelijk, tientallen nieuwe zijn toegevoegd of verbeterd weergegeven.


Oud adres (1995-2008) : http://home.scarlet.be/~ijpelaan.


Start : 31 december 1999 | Laatst bijgewerkt: 11 november 2016

Het huis IJpelaan te Heiloo
«Te Nieuburg of Ypelaen in ’t noortoosten van Heiloo»
Het oude huis Nyenburg, door J. Stellingwerf, [1740, herdateerd naar 1725], ongesigneerd, penseel in grijs, 153×194mm
(Regionaal Archief Alkmaar, Catalogusnummer PR 1001254, klik op de afbeelding voor een vergroting in een nieuw venster)

«Een eenvoudig vierkant woonhuis van slechts geringe verdieping onder een tentdak geplaatst en omgeven door een gracht (waarover een afzonderlijk poortgebouwtje de toegang afsloot) alsmede meer binnenwaarts door een plantage van enige omvang.»

De twee Nyenburgen bij Alkmaar / J. Belonje. – Wormerveer, 1956. – p. 38


Verantwoording
Hoewel deze site met de meeste zorg wordt samengesteld is hij het voorlopig resultaat van een nog lopend onderzoek waarbij niet alle bronnen zijn geraadpleegd en andere nagezien dienen te worden; voor de juistheid van de gegevens kan daarom niet altijd worden ingestaan.
Ter bescherming van het persoonlijk leven worden de jongste generaties in de genealogie niet of slechts gedeeltelijk weergegeven.
Verdere gegevens en beeldmateriaal worden met enige regelmaat toegevoegd.
Mits met bronvermelding (http://ijpelaan.nl) kunnen gegevens buiten redenen van handelsgewin vrij worden overgenomen; kennisgeving daarvan wordt op prijs gesteld.
Aanvullingen, verbeteringen, op- en aanmerkingen zijn welkom.